Home

Substantiv på f

Her er en liste med ord som begynner på F. Klikk her for å se denne listen over ord på F Nå vi skal bøye et substantiv, setter vi vanligvis en s til slutt i ordet. Eksempel: a tree, two trees. Det er en del unntak fra denne regelen. Det er ganske vanskelig å si f og s rett etter. Ord på F; Ordlista för ord som börjar på F . Ord och uttryck på svenska språket som börjar med bokstaven F. Lär dig nya svenska ord. Klicka på ordet för att se dess exakta definition. Du kan även hitta ord som börjar på F i olika ordgrupper som adjektiv, verb, substantiv osv Ord som starter med bokstaven F. Ordspill. Scrabble er et ordspill der to til fire spillere scorer poeng ved å plassere brikkene, hvorav hver har en enkelt bokstav, på spillebrettet som er delt inn i et 15×15 rutenett av firkanter Substantiv er en ordgruppe for grupper, steder og ting (fellesnavn) eller en spesifikk i disse kategoriene (egennavn). Som på norsk skrives fellesnavnene med liten bokstav f.eks. group, church eller bike, mens egennavnene skrives med stor bokstav f.eks. Bobby, London eller Wednesday. Regelrett bøying 1. Som en hovedregel legger en på s for å danne flertall av substantiv. car - cars girl.

Substantiv 15 kategorier med regelrette substantiv. 1. Bøyningsformer av regelrette substantiv (maskuline): en bil - bilen - biler - bilene. 2. Regelrette substantiv (maskuline) som slutter på -e: en familie - familien - familier - familiene. 3. Regelrette substantiv (maskuline) som slutter på -er (mest personer): en lærer - læreren - lærere - lærern Etter substantivet bygd kan vi sette -en eller -a, men ikke -et. Nå er vi inne på enda en ting vi skal lære om substantiv: De kan deles inn etter grammatisk kjønn. Riksmål bruker betegnelsen felleskjønn på ord med -en-endelse og -a-endelse i bestemt form og intetkjønn om ord med -et-endelse Substantiver på -m etter kort vokal. 2 D Fra entall til flertall - ubestemte former Hovedregel. Substantiver med sammendragning. 2 E Fra entall til flertall - ubestemte former Hovedregel. Substantiver med vokalskifte. 3 A Fra entall til. Substantiv er en ordklasse med ord som betegner blant annet personer, ting og begreper. Substantiver kan vanligvis bøyes i tall (entall og flertall) og ofte i bestemthet (bestemt og ubestemt form). På norsk kan substantiver kjennes igjen ved at de kan opptre med ubestemt artikkel foran seg. I setningen «Huset er fint» vet man at huset er substantiv blant annet fordi det kan ha formen et hus

Bøying av substantiv. Når vi bøyer substantiv i bestemt form og i flertall, får substantivet en endelse. Hankjønnsord får endelsen -en i bestemt form entall. Hvis substantivet slutter på -e i ubestemt form, får substantivet bare endelsen -n i bestemt form Substantiv er navn på ting, fenomener og personer. De aller fleste substantivene har samme kjønn på nynorsk som på bokmål, men det finnes noen unntak. Derfor skal du alltid slå opp i ordlisten når du er i tvil. Om du bruker en eldre ordliste skal du huske på at i-endelser på substantiver ikke lengre er tillatt i nynorsk rettskriving Perfektum på norsk, men ikke på spansk Når man på spansk ønsker å uttrykke at noe har pågått en tid og fremdeles pågår, bruker man ikke perfektum slik som på norsk. Dette kan uttrykkes på flere måter Tante Adele betaler for kosten på slektstreffet. kriminalitet (m) Byen har en del problemer med kriminalitet. kristendom (m) Kristendommen kom til Norge på 1000-tallet. kulde (f/m) I Nord-Norge kan kulden være et problem noen ganger. kunst (m) Han har studert kunst i Mexico. litteratur (m) Hun liker å lese ulike typer litteratur. luft (f/m

På bokmål er det vanleg å bruke man som eit ubestemt pronomen. På nynorsk bruker du ein: Ein veit aldri kva ein finn rundt neste sving. Samsvar mellom substantiv og pronomen På nynorsk skriv vi: Fotballen: Han er rund. Sola: Ho er varm. På bokmål brukar ein den i begge desse tilfella. Dersom pronomene Artiklar i kategori Svenska/Substantiv Följande 200 sidor (av totalt 47 453) finns i denna kategori. (föregående sida) (nästa sida Kjønn i ting-ordene (substantivene) Her skriver jeg om noe ganske enkelt, som jeg synes det er greit å kunne noe om. I lærebøkene blir vi presentert for at det er to kjønn på fransk, hankjønn og hunkjønn. Så begynner puggingen, og nåde den som tar feil. Skriver du -Le lois est strict godter fransklæreren seg

Ord som begynner på F, Ord på F

Substantiv er en morfosyntaktisk ordklasse som kan defineres ved hjelp av en del karakteristiske grammatiske kjennetegn. På norsk kan substantiver få en bestemthetsendelse knytta til seg: «mann-en», eller en ubestemt artikkel foran seg: «en mann». Substantiver kjennetegnes også ved at de kan modifiseres av et adjektiv «en liten mann». De fungerer som kjerne i en nominalfrase Substantiv som ender på:-nis die Finsternis, die Erkenntnis, die Wildnis, das Ereignis, das Verständnis, das Gedächtnis, das Verhältnis-sal die Trübsal, das Schicksal Vær oppmerksom på at man på tysk ofte danner en hunkjønnsform av typen: der Lehrer die Lehreri AIMER / ADORER / DETESTER / PRÉFÉRER + substantiv Sammen med en del verb brukes bestemt artikkel foran substantivet når du snakker generelt om en ting eller et fenomen. Dette gjelder også når setningen er nektet

Flertall av substantiv Substantiv som slutter på f - YouTub

Hvilket kjønn et substantiv har kan du sjekke f.eks. i en ordbok. I mange ordbøker markeres substantivets kjønn med m (for maskulinum), f (for femininum) og n (nøytrum). Substantiv bøyes i tall (entall og flertall) og bestemthet (bestemt og ubestemt) på norsk. De fleste substantiv har dermed 4 former: ubestemt entall; bestemt entall. Hovedmeny. Kaleido 1-4. Tilbake; Trinn 3; Tilbake; Svisj! Tilbake; Substantiv Nynorsk - drilloppgaver - Substantiv 4. Hokjønn på -ing. Fyll inn rett form av substantiv Sorter substantiv. Klikk ord og bilde Hvilket ord og bilde hører sammen? Klikk dem. Sjekk svar. Neste Personvern. Kontakt oss. Bestemt artikkel = substantiv i bestemt form. På engelsk bruker vi den bestemte artikkelen the til å sette substantiv i bestemt form.På norsk har vi til gjengjeld flere forskjellige muligheter å danne bestemt form på, avhengig av om setningen enten gir substantivet en spesiell endelse eller 'den/de' foran

Stort sett er det helt likt som på bokmål. Men mens de fleste hunkjønnsord på bokmål kan bøyes som hankjønnsord, må de bøyes etter hunkjønnsmønsteret på nynorsk. Husk også på reglene for uregelrette substantiv (de som slutter på -ing og -nad) f. eks. Er du usikker, så er ordboka din beste venn Substantiv er en morfosyntaktisk ordklasse som kan defineres ved hjelp av en del karakteristiske grammatiske kjennetegn. På norsk kan substantiver få en bestemthetsendelse knytta til seg: «mann-en», eller en ubestemt artikkel foran seg: «en mann». Substantiver kjennetegnes også ved at de kan modifiseres av et adjektiv «en liten mann» 2. Substantiv - fyll ut med rett ending, anten -ar, -er eller inga ending ; 3. Substantiv - hankjønnsord som sluttar på -ar ; 4. Hokjønn på -ing; 5. Substantiv - kroppsdelar - ulike kjønn ; 6. Substantiv - vanlege feil - inkjekjønn ; 7. Substantiv - hankjønn - familiemedlemmar på -ar ; 8. Substantiv - hankjønnsord på.

Oppgave 2: Grammatikk - Substantiv Sort Method: View. 1. Finn substantivene i teksten 2. Substantivbøyning 3. Riktig form 4. Riktig form 5. Riktig form Mer norsk. Leksjon 1 - Vennskap. Oppgave 1: Vokabular; Oppgave 2: Grammatikk. Substantiv kalles også navneord, og er ordklassen som betegner navn på personer og steder (egennavn) og gjenstander, egenskaper, handlinger, etc. (fellesnavn). Substantiv (kun fellesnavnene) er ord som man kan sette en artikkel foran, og det er artikkelen som bestemmer substantivets kjønn Bestemt og ubestemt artikkel i alle kasus. Legg merke til at på tysk står der, die og das foran substantivet når vi har bestemt form.. Disse små ordene kalles bestemte artikler. På engelsk setter vi den bestemte artikkelen the foran substantivet: the man. På norsk legger vi til en ending for å få fram bestemt form: mann en

I denne setningen har vi fem substantiver, legen, pasienten, medisin, bruk, influensa, men de fem substantivene har forskjellig funksjon.Vi skal se litt nærmere på dette. For å finne setningsleddene er det greit å bruke spørremetoden Detta är en musikvideo från UR's program Grammatikbolaget. Här får du lära dig mer om substantiv på ett roligt och trallvänligt sätt. Vill du se hela program..

Ord på F - Svensk ordlista - doon

Substantivet = verbet . Noen ganger behøver vi ikke gjøre noe som helst for å få til et flott substantiv. For eksempel: å bytte - et bytte . å klage - en klage. Det er nå det gjelder å passe på når du leser en tekst for første gang. Det kan skape litt forvirring siden verb og substantiv er helt like. Bonusfakt Ord som slutter på F. Ordspill. Scrabble er et ordspill der to til fire spillere scorer poeng ved å plassere brikkene, hvorav hver har en enkelt bokstav, på spillebrettet som er delt inn i et 15×15 rutenett av firkanter

Mandolin på svenska | SV,EN lexikon | Tyda

Substantiv. Tilbake til grammatikk hovedside.. Substantiv er navneord - det kan være folk, dyr, ting, prosesser eller abstrakte forhold, f.eks.: nïejte (jente), Laara (mannsnavnet Laara), buertie (bord), gieriesvoete (kjærlighet), skïemtjelasse (sykdom), Nöörje (Norge). Substantiver bøyes i kasus, som er bøyningsformer som markerer hvilken funksjon substantivet har i setningen Substantiver som slutter på -a er vanligvis feminine. Substantiver som slutter på andre vokaler og konsonanter er noen ganger hannkjønnsord, og andre ganger hunnkjønnsord. Spesielt mange vanlige endinger er feminine, som -ción, -dad, -ez (som i orda la nación (nasjonen), la soledad (ensomheta), la vejez (alderdommen) For å vite hvilken bestemt artikkel et substantiv skal ha, dvs. for å vite hvilket kjønn substantivet har, kan man slå opp i ei ordbok. I ordboka står det m, f eller n bak ordet. m = maskulin = hankjønn der f = feminin = hunkjønn die n = neutrum = intetkjønn das En, ei, et heter ein eller eine på tysk, og kalles ubestemt artikkel. bestem Trykk på AKTIVER TILGANG. Du får da opp et nytt vindu med nettressursens side på fagbokforlaget.no; Legg nettressursen i handlekurven din ved å trykke på knappen KJØP Trykk på handlekurv-symbolet oppe til høyre på siden, og trykk GÅ TIL HANDLEKUR Mange av substantiva er heilt like på bokmål og nynorsk (mann, hus, bil), eller nesten like (gut, stad, namn). I listene nedanfor finn du i hovudsak tradisjonelle nynorske avløysarar for bokmålsord med ledda an-, be-, hen-, -het og -else, ettersom det særleg er her nynorskorda skil seg frå bokmålsorda

Ord som starter med bokstaven F - ordspill

 1. Substantiv [Nouns] Substantivets former Substantivets former - tabell The forms of the noun Bestemt eller ubestemt form? Definite and indefinite form Ubestemt artikkel 111 substantiv som er nøytrum 45 irregulære substantiv Genitiv Denne, dette, disse og den, det de Substantivfraser engelsk-norsk Substantivfraser på åtte språk Verb [Verbs
 2. Substantiv er en ordklasse som angir ting, dyr, et sted en idé eller personer. For eksempel en klokke, en flue, en tanke. Substantiv er en nødvendig ordklasse i setningsoppbygging og kan fungere både som subjekt og objekt i en setning
 3. Fordjuping: substantiv på -eum, -ium og -um. Bøying av nokon inkjekjønnsord som er lånte inn frå latin og gresk. Marion Federl (CC BY-SA) Sist oppdatert 04.07.2019 Bruk innhold. Inkjekjønnsord på -eum og -ium. Nokon få inkjekjønnsord oppfører seg ikkje heilt regelrett

Substantiv i flertall - Studieweb

 1. Nokre substantiv som endar på -er i bokmål, får -er også i nynorsk, til dømes meister, vinter, kalender, meter, jeger og anger. Øving 1 Som du no har lært, har substantiva som endar på -ar i nynorsk to kjenneteikn: Dei er avleidde av eit anna ord, og dei er nemningar på personar som utfører ei handling
 2. • lærarrettleiing på nettet og i papirutgåve • fyldig nettressurs • digital bok som kan brukast på interaktive tavler, pc og nettbrett . Saga nynorsk; Saga 8 - elevoppgåver ; Bøyning av substantiv - bokmål; Bøyning av substantiv - bokmål Hvordan bøyer vi på bokmål? I flertall får hankjønnsordene endingene -er og -ene.
 3. Dersom du leter etter et jentenavn på f, er du på rett plass! Under finner du en lang liste med jentenavn som begynner på f og deres opprinnelse. Fabia (gamle romerske, italienske) Fabiana (italienske, spanske, portugisiske) Fabienne (franske) Fabiola (italienske, franske, tyske) Fabrizia (italienske) Fadéla (muslimske) Fadia (arabiske
 4. 5 Substantiver som ender på -het, -dom og -skap Laget av adjektiver. Se Håndbok i grammatikk og språkbruk på sidene 93-94. Hvilke substantiver kan du lage av de oppgitte adjektivene? ærlig
 5. Store bokstaver brukes med visse typer substantiv, i bestemte plasseringer innenfor setningen og med noen adjektiv. Du må alltid bruke store bokstaver: På starten av en setning: Eksempler Dogs are noisy. Children are noisy too. Med det personlige pronomenet i første person,
 6. Framtid på spansk Presens hacer Presens perfektum. ¿ Substantiv. Substantiv - tall og kjønn Tallord. Tallord 1 - 10. Tallord 11- 100 Uttale. Uttaleregler - alfabetet. Uttaleregler - en.
 7. Forskjellen er i bunn og grunn at noen av dem får status som substantiver og dermed kan bøyes, andre gjør det ikke. Ord som cd og wc er i tillegg opprinnelig forkortelser for begreper som ikke er norske, og vi har aldri sagt «compact disc» her på berget, vi sa cd fra første øyeblikk og tok denne forkortelsen i bruk som et substantiv

Substantiv Norsk for deg

Dette er en øving i å finne ut hvilket kjønn substantivet har. Bestem kjønn på substantiv Dette er en øving i å finne ut hvilket kjønn substantivet har. Lærestoffet. finner du i Grammatikk-mappen. Lærestoffet blir åpnet i et eget vindu. Lukk vinduet for å komme tilbake til denne siden igjen. fyrverkeri. Hankjønn Substantiv som ender vokal, får endelsen -s i flertall. Substantiv som ender konsonant, får endelsen -es: hermano - hermanos tía - tías profesor - profesores pan - panes VERB Alle spanske verb, regelmessige og uregelmessige, inndeles etter infinitivsendelsen i 1. (-ar), 2. (-er) og 3. (-ir) konjugasjon Plasser substantiv på biletet. Finn substantiv. Finn substantiv i teksten. Treff alle substantiv. Sorter eintal og fleirtal. Finn særnamn og fellesnamn. Treff alle eintalsformer. Treff alle fleirtalsformer. Sorter eintals- og fleirtalsformene. Bøy substantiv substantiv på samme måte som adjektiv kan gjøre. Denne subjunksjonen skiller seg fra de andre fordi som refererer til det substantivet som er nærmest: Jeg så ei jente som stupte fra 10-meteren. Her viser som tilbake til jente. Peker som tilbake til feil ord, kan det lett bl

To oppgaver hvor elevene skal lese ord og sortere dem ut i fra om de er verb, substantiv eller adjektiv. Diverse skjema: Skjema til bøyning av substantiv - ikke utfylt, elevene må selv finne ord. Trykk på pila til høyre for å få lastet ned dokumentene :- Substantiv. Substantiv er personer, steder eller gjenstander, og de nevner det vi snakker om. Ordene cat, Jack, rock, Africa og it er eksempler på substantiv Ordriket Språkøving - Fagbokforlage Bøying av substantiv som ender på -el - ubestemt og bestemt form, entall og flertal Fyll ut med alle formene av substantivene. Entall: Flertall: Ubestemt: Bestemt: Uestemt: Bestemt: en vaffel: en tøddel: en bøffel: en sykkel: en skyffel: en gaffel: Check answer

(dvs. at man f.eks. antar at noe kan være tilfelle, uttrykker en hypotetisk (tenkt) situasjon, gir uttrykk for en ønsket situasjon, eller oppfordrer noen til å prøve å utføre et eller annet) Dere som leser tysk, er spesialister på konjunktiv! Dere møter i hvert fall to konjunktiver i eksempeltekstene Adjektiv er ord som betegner egenskaper ved substantiver. Noen eksempler på adjektiver er ordene stor, gammeldags, grønn, fin. Adjektiv er en ordklasse som består av ord som kan gradbøyes og som kan være kjerne i adjektivfraser. Oversettelse av ordet substantive fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk Norges største nettsted. Oppdateres minutt for minutt på siste nytt innen sport, innenriks, utenriks, og underholdning •Substantiv - hvem eller hva i setningen •Adjektiv - beskrivelser, karakteristikker •Adverb - tid, sted •Pronomen - personlige, eiendom •Preposisjoner - står til substantiv I dag snakker vi om vanskelig grammatikk. Etterpå skal vi se på akademisk språk

Hägg på svenska | SV,EN lexikon | Tyda

Substantiv - Riksmålsforbunde

 1. Nynorsk - drilloppgaver - Substantiv 3. Hankjønnsord som sluttar på -ar. Fyll inn rett form av substantiv
 2. Eksempler av substantiv på engelsk. Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Norwegian Slik at hver tanke egentlig underbygges - eller hver gjenstand eller hvert substantiv - støttes opp av hele webben. more_vert. open_in.
 3. Logg inn på Facebook og begynn å dele og få kontakt med venner, familie og folk du kjenner
 4. 7. Substantiv - hankjønn - familiemedlemmar på -ar ; 8. Substantiv - hankjønnsord på -er, -ar og -el ; 9. Substantiv - hankjønn ; 10. Substantiv - hankjønn; 11. Substantiv - kva for kjønn på nynorsk? 12. Substantiv - kva for kjønn på nynorsk? 13. Substantiv - trekk rett artikkel over til rett ord ; 14

Substantiver - Portfoli

Formålet med Vi sorterer-serien er å gi elevene trening i grunnleggende norsk. Oppgavene i serien er direkte knyttet til kompetansemål i norsk etter 2.trinn. Serien dekker en rekke ulike tema hentet fra norskfaget, samt ulike kulturelle tema. Serien er laget for å brukes på stasjoner, i pararbeid eller i en-til-en-u Substantiv. Adjektiv. Verb. Preposisjoner. Setninger. Grammatiske termer. Fasit til oppgavene i arbeidsboka. Oppgaver. 1 Hvilken artikkel? 2 Med eller uten artikkel? 3 Bøyning av substantiv. 4 Bestemt eller ubestemt form? 5 Velg riktig form. 6 Sammensatte substantiv. 7 Lag sammensatte ord. Om verket Marker substantiv. Sorter ting og levande vesen. Spel dyrelotto. Treff særnamna. Sorter særnamn og fellesnamn. Lag par med særnamn og fellesnamn. Skriv namn på dyr. Set substantivet på riktig plass. Set inn riktig ord i teksten . Marker særnamn På denne siden finner du mer enn 7300 guttenavn, du kan sortere dem bokstav (navn som begynner eller slutter på noe) eller etter opprinnelse. Dersom du har noen andre guttenavn - send dem gjerne inn så legger vi de til i databasen. Og, hvis du har funnet navnet til gutten din på disse sidene, send oss gjerne en mail om det :) Del 143** Substantiv i flertall 1: Utfylling 144*** Substantiv i flertall 2: Utfylling 147*** Substantiv i flertall 3: Skriv om setningen med substantivet i flertall 148*** Substantiv i flertall 4: Utfylling 151**** Substantiv i flertall 5: Utfylling 152**** Substantiv i flertall 6: Utfylling. 153**** Oversettelse 1: Setninger med kjønn og flertal

Sköldpadda på svenska | SV,EN lexikon | Tyda

substantiv - Store norske leksiko

Er det noen som vet om substantiver ble skrevet med stor forbokstav tidligere. I Danmark ble dette avskaffet i 1948, så da er det vel sannsynlig at også vi har hatt det. I dag er det kun Tyskland som har stor forbokstav på substantiver, men også andre europeiske land har hatt det Egennavn og fellesnavn Når substantivet er et felles navn på mange av samme type, kaller vi det for fellesnavn. Fellesnavn skrives med liten forbokstav dersom de ikke står først i en setning. Ukedager og måneder skrives med liten bokstav. Eksempel: fjell, elv, dal, jente, by, tårn, søndag, januar. Når substantivet er navn på en spesiell person I menyen har vi samlet skriveregler med mange gode eksempler som vi håper kan gi deg svar på det du lurer på. Finner du likevel ikke svaret du leter etter, kan du prøve lenkene under «Relaterte sider», søke i tidligere svar eller sende oss et spørsmål

Grammatikk - NTN

 1. Det viser til et substantiv eller et pronomen i setningen foran, og det innleder en adjektivisk leddsetning. Gå til: En vanlig dag på avdelingen : Tilbake: Tidssetninger : De hilser på sykepleierne før de snakker med pasienten. Gjør det vondt når jeg trykker her? Pasienten ble lettet da han hørte at det ikke var kreft
 2. Hei Trenger hjelp til norsken her, har helt glømt av hva beskrivelsen av et adjektiv og substantiv er... Noen som kan gi meg en god forklaring på hva et adjektiv og substantiv er
 3. Så er det selve «tellemåten» - riksmål enognitti mot bokmål nittien. - Det Norske Akademi er ikke så snar til å skrive fremmedord på norsk som Språknemnda og Språkrådet har vært. Riksmålsrettskrivningen har f.eks. clementin, genever, handicap, schäfer, souvenir og mange flere
 4. Dersom du er usikker på kva kjønn eit substantiv er, må du rett og slett slå ordet opp i ordboka. Forresten; nesten alle ord som sluttar på -e er hokjønnsord på tysk (igjen som på norsk; ei linje/linjA, ei jente/jentA, ei kule/kulA osb); og absolutt alle ord som sluttar på -chen (som Mädchen, som tyder jente) er inkjekjønnsord
 5. Substantiv Navn på ting og fenomener (fellesnavn) Navn på personer, steder, firmaer og institusjoner (egennavn) en hammer et uvær intetkjønn en forelskelse Ola Sandefjord Jotun Riksteatret Har tre kjønn: Hankjønn, hunkjønn Kan opptre i bestemt og ubestemt form Kan opptre i entall og flertall Entall Flertal
 6. Irregulære substantiv Vi har også noen substantiv som er irregulære i plural. På grammatikk.com finner du en liste med irregulære substantiv som er frekvente. Relevante dokumenter på grammatikk.com Disse dokumentene kan også hjelpe deg med substantivene: Substantivets former - tabel

Substantivbøyning i nynorsk - Studienett

 1. Hvordan finner man ut hvilket kjønn et ord/substantiv har? For eksempel: når man skriver en setning som har et substantiv må man jo vite, hvilken artikkel man skal sette foran substantivet, men for det må mann også vite hvilket kjønn substantive
 2. 1 Substantiv 6 Binder sammen setninger og delsetninger, bøyes ikke «Du og jeg.» 2 Verb 4 Angir steds-, tids, og årsaksforhold mellom ord eller grupper av ord «Hun satt boken.» 3 Adjektiv 1 Gir navn til alle ting, personer eller egenskaper i verden « Flyet bråkte fælt.
 3. I dette vinduet skal du finne tabell f. for oppslagsordet ordbok (alfabetisk ordna) oppstilling av ordtilfang frå eit visst språk med tydingsforklaring på same språket eller eit anna språk, dessutan ofte opplysningar om uttale, bøying, ordhistorie og bruksmåtar, til skilnad frå ordliste ; jamfør konkordans , leksikon og tesauru
 4. På norrønt var dette også mulig med substantiver, f.eks. navn, fordi også disse var bøyd. På moderne norsk er vi imidlertid helt avhengige av ordstillingen for å forstå innholdet. Olav elsker Kari er ikke det samme som Kari elsker Olav , men det er Olafr elskar Helgu og Helgu elskar Olafr (du kan jo forsøke å forklare hvorfor)
 5. bil
 6. Rimordbok (nødrimordbok) - søk etter ord som rimer på... Rimordbo

En handfull substantiv som slutar på ‑f får i pluralis ändelsen ‑ves. Ytterligare några vacklar mellan regelbunden och oregelbunden plural. calf, calves (kalv, kalvar) elf, elves (älva \ alv, älvor \ alver) half, halves (halva, halvor) leaf, leaves ([ett] löv \ blad, [flera] löv \ blad, även ett blad i en bok) loaf, loaves (limpa. Opprett en konto eller logg deg inn på Facebook. Hold kontakten med venner, familie og andre du kjenner. Del bilder og videoer, send meldinger og få..

3 Bøyning av substantiv. 4 Bestemt eller ubestemt form? 5 Velg riktig form. 6 Sammensatte substantiv. 7 Lag sammensatte ord. Om verket. Nødvendig programvare. Rettigheter. Kontakt oss. Sist oppdatert: 18.03.200 Det vil si at den må ha flest oppslag, ha flest synonymer, gi deg resultatene oversiktlig og kjapt. I tilleg viser den deg antonymer, relaterte ord, ord som starter på søkeordet og ord som slutter på søkeordet. Hvis du liker tjenesten setter vi pris på om du følger oss på twitter, liker oss på facebook og bokmerker oss : Klikk på substantiva i inkjekjønn 12 Bøy substantiva IV 13 Bøy substantiva V 14 Konkrete eller abstrakte substantiv 15 Stokk om orda til setningar 16 Bøy substantiva VI 17 Dra streken mellom substantiva som er antonyme. 18.

Stridsflygplan på svenska | SV,EN lexikon | TydaPark på svenska | SV,EN lexikon | Tydapallaskatt - Wiktionarybus – Wiktionaryklyfta - Wiktionaryhode – Wiktionarymast - Wiktionary

Europa: Land - Geografispill: Seterra er et gratis geografispill som lærer deg om land, hovedsteder og byer fra hele verden Hyponymer: abstrakta substantiv, delbara substantiv, dividuativa substantiv, egennamn, individuativa substantiv, konkreta substantiv, odelbara substantiv, oräknebara substantiv, räknebara substantiv (grammatik) ett ord i ovanstående ordklass Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Synonymer: huvudord Hyperonymer: nome 4) Dette leses så høyt opp for elevene, og som oftest blir dette hysterisk morsomt, Lisa synger som en tørst elefant på do. NB! Det kan være lurt å forberede elevene på at hva som står om dem er helt tilfeldig, og at dette er kun for moro, slik at ingen tar seg nær av dette. Det er også mulig å gjøre dette på engelsk likestavelsessubstantiv, f.eks. gussa - gusat, vilbealli - vilbealit, ulikestavelsessubstantiv rieban - riebanat, nisu - nissonat og ; kontrakte substantiv boazu - bohccot, bálggis - bálgát. Det viktig å passe på diftongforenkling og stadieveksling når man bøyer orda. Her kan du lese mer om substantiv. Tilbake til grammatikk hovedside Ender på s-lyd: a dress many dresses Ender på a potato many potatoes Ender på y med konsonant foran: a lady many ladies Ender på y med vokallyd foran: a boy many boys Ender på f/fe-lyd: a knife many knives a thief many thieves Andre ord som får -ves: wife, life, wolf, self, calf, shelf, leaf, loaf, hal • fokus på sjangerlære • mer sakprosa • flere norske og nordiske tekster • enda flere og bedre oppgaver Sagaserien består av: • ei grunnbok per trinn • ei fellesspråklig lesebok per trinn som følger strukturen i grunnboka. Leseboka inneholder også oppgaver • grammatikk- og rettskrivingsbok som følger eleven gjenno

 • Moske ornamentikk.
 • Pyntestige.
 • Fränkischer tag kontakt.
 • Viking termostøvler barn.
 • Bo bedre designpris 2017.
 • Joy fanning.
 • Seven deadly sins season 2 free watch.
 • Decidir ingles.
 • Vietnamesisk restaurant.
 • Premier league table 16/17.
 • Media markt angebote handy.
 • Krankenkasse fitnessstudio zuschuss ikk.
 • Weihnachten in deutschland 2017.
 • Pizzabakeren lørenskog.
 • Kinderkarneval düsseldorf 2018.
 • Mgp junior 2018 påmelding.
 • Lysrør lengde.
 • Ærfugl hann.
 • Stellenangebote meine stadt alfeld leine als helfer.
 • Skrik munch wikipedia.
 • Wie funktioniert ein drei wege katalysator.
 • Spanish inquisition meme.
 • Rega planar 1 prisjakt.
 • Se min kjole på tysk.
 • Patrick swayze död.
 • Bien fana golfklubb.
 • Bvb logo wallpaper.
 • Descargar exitos de david bisbal.
 • Årslønn rådmann.
 • Beats studio trådløse around ear hodetelefoner.
 • Sandmannen.
 • Basehopping lovlig.
 • Vg3 interiør.
 • Lhasa apso korthåret.
 • Mittelschwäbische nachrichten krumbach lokales.
 • Karta turystyczna poznań gdzie kupić.
 • Lydskrifttegn.
 • Naturkundemuseum berlin audioguide.
 • Elbike limited.
 • Antenne niedersachsen rätsel.
 • Karlstad badhus.