Home

Internasjonal seksjon ntnu dragvoll

Internasjonal seksjon i Trondheim har, sammen med internasjonale koordinatorer i Gjøvik og Ålesund, overordnet ansvar for NTNUs:. Rekruttering, opptak og mottak av internasjonale studenter; Veiledningstilbud til NTNU-studenter som vil ta en del av utdanningen i utlande Veiledning hos Internasjonal seksjon i Trondheim # Internasjonal seksjon tilbyr veiledning med våre rådgivere på Gløshaugen. Du kan da booke en landsspesifikk rådgiver, og få informasjon her. Se hvilken rådgiver som håndterer hvilket land i listen under. I tillegg tilbyr vi generell veiledning på Dragvoll

73595239 93205530 nina.moxnes@ntnu.no Internasjonal seksjon. Julie Chardonnay M Park Førstekonsulent 73412587 julie.c.m.park@ntnu.no Internasjonal seksjon. Awat Sarzali 73592044 awat.sarzali@ntnu.no. Anja Linge Valberg Seksjonssjef 73551172 92846393 anja.valberg@ntnu.no Internasjonal seksjon Internasjonalt kontor i Ålesund . Besøksadresse: K-building, kontornummer KP-245 og KP-246, Larsgårdsvegen 2, 6009 Ålesund Postadresse: P.O. boks 1517, 6025 Ålesund, Norway. Utvekslingsstudenter: Anne Ulla au@ntnu.no / Kristian Severeide kristian.severeide@ntnu.no Internasjonale mastergradsstudenter: opptak@ntnu.n 20 internasjonale studenter kommer til NTNU i løpet av november, de fleste i første halvdel av måneden, forteller Anja Linge Valberg, seksjonssjef ved Internasjonal seksjon, NTNU. De aller fleste av studentene kommer fra land utenfor Europa, mens noen få kommer fra europeiske land. - Studentene tilhører flere ulike studieprogram Studenter kan få stipend selv om NTNU ikke har utvekslingsavtale ved ønsket lærested. Du kan kun tildeles ett stipend per opphold fra Internasjonal seksjon. Studenter som tidligere har fått Erasmus, Nordplus eller sponsorstipend fra NTNU kan ikke få NTNU-stipend for et nytt opphold Det fordrer at NTNU har en sterk og tydelig internasjonal orientering, og at hele virksomheten settes inn i en internasjonal sammenheng. NTNUs internasjonale handlingsplan konkretiserer NTNUs visjon og strategi på det internasjonale området. Handlingsplanen angir ambisjoner og prioriteringer som støtter opp under strategien

Se veiledningstilbudet ved internasjonal seksjon om utvekslingsavtaler og studiemuligheter og om det tilbys pakkeløsninger for ditt fagområde ved utenlandsopphold. Hvis du ikke skal avlegge eksamen hos NTNU, må du også trekke deg fra vurdering The NTNU Office of International Relations in Trondheim is, together with international coordinators in Gjøvik and Ålesund, responsible for: recruitment, admissions and reception of international students; assisting NTNU students who wish to take part of their degree abroa Internasjonal seksjon tilbyr veiledning innen utveksling. For spørsmål om forhåndsgodkjenning, ta kontakt med studieveileder på aktuelle studieprogram. Du får bekreftelse på epost når du bestiller veiledning. NTNU international office offers counseling for exchange studies

Tilstedeværelse på Dragvoll Informasjonskilder avtaledatabase studentrapporter Utveksling på Innsida . 3 NTNU-stipend │ 5 000 / 9 000 NOK Finansiering Lånekassen Internasjonal Seksjon hjelper til ved avtaler USA og ASIA Andre frister . 7 Erasmus Over 500 Erasmusavtale Utdanningsinstitusjoner knyttet til butikken: NTNU -Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Fagområder: Humanistiske fag, samfunnsvitenskapelige fag, idrett, bygdeforskning og barneforskning Uniped (seksjon for universitetspedagogikk) uniped@ipl.ntnu.no Besøksadresse campus Dragvoll: Bygg 1, Nivå 3 - vis a vis NTNU Grafisk (Uniped) bidrar til å virkeliggjøre NTNUs visjon om å være anerkjent som et internasjonalt fremragende universitet innen 2020 Dragvoll, bygg 2, nivå 5: Ann-Kristin Haavik: Thomas Aarnseth: Institutt for filosofi og religionsvitenskap: Dragvoll, Låven 1. og 2. etg. Marit Elisabeth Sveø: Jussi Haukioja: Institutt for historiske og klassiske studier: Dragvoll, bygg 6, nivå 4 og 5: Lise Rye: Leif Inge Ree Petersen: Institutt for moderne samfunnshistorie: Dragvoll. 10.00 - 15.00: Stands på gata på Dragvoll og karrieresamtaler. Her kan du møte blant annet UNICEF, WFP, UNDP, UNFPA, UNV, UN WOMEN, FN-sambandet og FN-sekretariatet, i tillegg til NTNU Bridge, NTNU Karriere Internasjonal seksjon, Ingeniører Uten Grenser og STØH-Aid

internasjonalisering av utdanning - NTNU

Om det gjelder praktiske forhold, ta kontakt med Internasjonal Seksjon hvis det gjelder det praktiske. Studentrådet HF, Kontor 2345, NTNU Dragvoll (Edvard Bulls veg 1, 7019 Trondheim) hf@studentrad.org.ntnu.no. 735 96 741 (Man-Tor 10:00-16:00) Facebook-lenke; Instagram-lenk Internasjonal seksjon, NTNU, søker vikar Arbeidsgiver NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Stillingstittel Rådgiver innen prosjektoppfølging, vikariat Frist 11.11.2020 Ansettelsesform Vikariat. This is NTNU. På NTNU jobber 8800 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden Internasjonal seksjon er en del av Avdelingen for Studenttjenester ved NTNU. Avdelingen har ca 50 ansatte hvorav Internasjonal seksjon har om lag 20 medarbeidere. Seksjonens oppgaver er i hovedsak internasjonal studentutveksling, forvaltning av en rekke nasjonalt finansierte program i forhold til utviklingsland, og administrativ støtte til en rekke andre oppgaver innen NTNUs internasjonale. NTNU Dragvoll (tidligere kalt Universitetssenteret Dragvoll) er et campusområde på Dragvoll i Trondheim som huser Det humanistiske fakultet (HF) og Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) ved NTNU.Før sammenslåingen til NTNU utgjorde Dragvoll en viktig del av AVH sammen med Rosenborg og Lade.. Bygningsmassen består i hovedsak av ett stort bygg som igjen består av flere.

NTNU Internasjonal Seksjon - Onlinebooq. Ledig stilling. Ansatte - Internasjonalisering av utdanning - NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Wikipedia. NTNU har fått eget Internasjonalt hus Ansatte - Internasjonalisering av utdanning - NTNU Gløshaugen er et område omtrent to km sørøst for Trondheim sentrum. I dag er Gløshaugen-platået best kjent som NTNUs største universitetsområde, campus NTNU Gløshaugen, med Hovedbygningen fra Norges tekniske høgskole (NTH) som et synlig landemerke fra flere steder i byen. Før NTH ble etablert, hadde området gjennom tidene vært brukt til både gårdsdrift, ekserserplass, landsteder. Stillingstittel: Førstekonsulent - opptaksgruppen ved Internasjonal seksjon (170182), Arbeidsgiver: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Søknadsfrist: Avslutte Kommunikasjonsrådgiver ved Internasjonal seksjon, NTNU. Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway 188 forbindelser. Bli med for å knytte kontakt. Ordstyrer for Linjeforeningsforumet v/ NTNU Dragvoll, Arbeidsgruppe for revidering av bachelorstruktur v/ Europastudier, Studentrådet HF. Internasjonal mastergrad i Europastudier

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Rådgiver innen prosjektoppfølging- vikariat ved Internasjonal seksjon. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Førstekonsulent - vikariat ved Internasjonal seksjon. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Les også: NTNU vil vrake Dragvoll og samle alt rundt Gløshaugen. en anbefaling om at en tettere samling av campus sannsynligvis er det beste valget hvis man ønsker å videreutvikle NTNU til et internasjonalt fremragende universitet. Les også: Dette kan bli Trondheims nye superuniversitet NTNU Grafisk senter holder driften i gang i produksjonshallen på Dragvoll, mens designerne er sendt hjem. - For oss er det ikke mulig å få produsert noe fra hjemmekontor. Vi har store maskiner og trykker materiell som må ut, sier leder Line Tørum Amdam. En av dem som er på jobb er Beate Wuttudal

Veiledere for utenlandsstudier - Wiki - innsida

 1. Begge alternativene tar utgangspunkt i å vrake Dragvoll. Rapporten beskriver videre fire framtidsbilder for NTNU som går på vekst, fagmiljø i internasjonal klasse, lokaliseringen av campus sin betydning for byen Trondheim og universitetets digitale utvikling
 2. Som medlem av The European Space Agency (ESA) er Norge en del av det store internasjonale prosjektet ISS. På CIRiS bidrar vi med forskning, The N-USOC Control Centre at Dragvoll, NTNU Samfunnsforskning
 3. NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Førstekonsulent - vikariat ved Internasjonal seksjon. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere
 4. Vikan påpekte også at Skeie har tegnet en ny arbeidsavtale som seniorrådgiver i rektors stab, med bemerkning om at avtalen ikke betyr at hun frasier seg lederjobben ved Internasjonal seksjon. Advokaten mener dette betyr at NTNU må si opp Skeie fra begge stillingene, om de skal få det som de vil. Han påpekte også at ingen har hatt invendinger mot jobben Skeie har gjort i rektors stab

Ansatte - Internasjonalisering av utdanning - NTNU

 1. NTNU - en moderne tragikomedie Struktur. Over natten har NTNU blitt Norges største universitet spredt på sju forskjellige steder. Det opprinnelige argumentet om uoverstigelig avstand mellom Dragvoll og Gløshaugen, om akademisk samling, har forduftet som dugg for solen, skriver to professor emeriti
 2. KarriereDagene er Norges største karrieremesse der næringslivet møter studenter fra NTNU. Dette er en unik mulighet til å komme i kontakt med relevante bedrifter, og få nyttig informasjon om trainee- og internship-stillinger
 3. NTNU Gjøvik: international@gjovik.ntnu.no NTNU Ålesund: au@ntnu.no We will sign and return your Learning Agreement after we have processed all applications (late June/early July for students arriving in the autumn semester or late November/early December for students arriving in the spring semester)
 4. NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Ålesund og Gjøvik. NTNU har teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet
 5. Ved Internasjonal Seksjon er det ledig et års vikariat i 100% stilling, med ønsket tiltredelse fra 01.12.2019, arbeidssted Trondheim. Seksjonen har ca. 15 faste medarbeidere. Enheten jobber hovedsakelig med rekruttering, opptak og mottak av internasjonale studenter, veiledning til NTNU-studenter som vil ta en del av utdanningen i utlandet,.
 6. NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Kommunikasjonsmedarbeider, vikariat ved Internasjonal seksjon. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere
 7. NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Opptaksmedarbeider, vikariat ved Internasjonal seksjon. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er et statlig universitet i Norge, og fra 2016 landets største.Det har hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund.. NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge, og har også et bredt tilbud innen naturvitenskap, medisin, humaniora og samfunnsvitenskap, i tillegg til profesjonsutdanning innenfor blant. NTNU SVT-fakultetet: Merethe Fjørtoft Åsenhus, HR-konsulent bruker Internasjonal seksjon når de trenger validering. Ansettelse av vitenskapelig personale: Ofte er vitenskapelige kandidater kjent for staben fra før, og da har vi ikke noe mer validering av deres papirer

NTNU har etter opprettelsen samlet flere fagmiljøer som tidligere var lokalisert på Lade og Rosenborg til Realfagbygget på Gløshaugen og til Dragvoll. Diskusjonen om en fysisk samling av NTNU nær Gløshaugen og Øya går tilbake til 2002 og utredningen om lokalisering av det nye universitetssykehuset på Øya eller på Dragvoll. Styret ved. Etablering av internasjonalt nettverk for komparative kontrollromstudier. Digital Oil (DOIL Email: kontakt@samfunn.ntnu.no. Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B. Visiting address: Dragvoll Allé 38 B Postadresse: 7491 Trondheim . Postal address: 7491 Trondheim NTNU Samfunnsforskning. Om bruk av informasjonskapsler (cookies. Stillingstittel: Seksjonssjef - Internasjonal seksjon (162901), Arbeidsgiver: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Søknadsfrist: Avslutte

NTNU - kunnskap for en bedre verden. Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. Internasjonal Seksjon er en del av Avdeling for studenttjenester ved NTNU. Avdelingen har ca 50 ansatte hvorav Internasjonal Seksjon har om lag 20 medarbeidere NTNU mener vilkårene er til stede for å kunne si opp Skeie ved Internasjonal seksjon, men ønsket fortrinnsvis at omplasseringen de har foretatt ble kjent gyldig av retten. De fikk støtte for begge punktene i dommen fra Sør-Trøndelag tingrett

Kontakt - Internasjonalisering av utdanning - NTNU

Stillingstittel: Førstekonsulent - vikariat ved Internasjonal seksjon (176871), Arbeidsgiver: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Søknadsfrist: Avslutte Av Ellen Zakariassen, 2. år tysk bachelor I disse dager er det mange som skal søke høyere utdanning, og kanskje er det nettopp derfor du har havnet på denne bloggen. Hvis du vurderer å søke tysk og trenger enda flere gode grunner til å velge dette studiet i kanskje Norges beste studieby, presenterer jeg d Stillingstittel: Førstekonsulent/rådgiver ved Internasjonal seksjon, fast og midlertidig stilling. (175289), Arbeidsgiver: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Søknadsfrist: Avslutte

20 internasjonale studenter til NTNU i november

Internasjonal seksjon består av de to funksjonsområdene Opptak og verifisering og Studentmobilitet. Studentmobilitet . Funksjonsområdet Studentmobiliet har ansvaret for saksbehandlingen av søknader fra studenter som reiser ut og inn gjennom universitetets generelle bilaterale avtaler, Nordlys-nettverket og Erasmusavtaler Hvis du er utenlandsk student og har ikke mottatt dette nummeret ennå, ta kontakt med Internasjonal seksjon. PIN-kode (4 siffer): Dette er den samme PIN-koden som du bruker for å logge deg inn på Studentweb NTNU - kunnskap for en bedre verden. Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. Seksjon for Utdanning er en del av Avdeling for studieadministrasjon som har ca 8 Seksjon for internasjonale relasjoner. Seksjonen har ansvar for administrasjon av NHHs internasjonale utvekslingsprogram. Foldal, Astrid E-post: Astrid.Foldal@nhh.no Telefon: +47 55 95 96 88 Stilling: Seksjonsleder Ansvar:. Sammen med kolleger fra NTNU Samfunnsforskning, Men all den tid både internasjonalt og nasjonalt regelverk krever «godt sjømannskap», Dragvoll Allé 38 B Postadresse: 7491 Trondheim . Postal address: 7491 Trondheim Organisasjonsnummer: 986 243 836

Internasjonal seksjon disponerte i fjor høst 950 plasser på studentbyene. 780 studenter hadde fått tilbud. I tillegg regnet Internasjonal seksjon med 185 overboende og et frafall på omtrent 70 innreisende studenter som av erfaring likevel ikke dukker opp i Trondheim. Det blir 780 + 185 - 70 = 895 studenter som trengte plass På fredag 29. september arrangeres internasjonal karrieredag på Dragvoll. Da kan du møte ulike deler av FN-systemet og få innblikk i hva de jobber med og hvordan du kan søke jobb der. Informasjon.. A206, Samfunnshuset, Dragvoll Hun har hovedfag i statsvitenskap og doktorgrad i organisasjonsforskning fra NTNU. internasjonale sertifiseringsordninger for bærekraft, og havbruksforvaltning på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå Eureka linjeforening er linjeforeningen for europastudier på NTNU Dragvoll. Eureka ønsker å gi studentene et sosialt og faglig tilbud under studietiden. Som sosialt ansvarlig og Faddersjef var mine oppgaver å arrangere og planlegge sammenkomster som julebord, eksamenslunsj, quiz, og mer faglig opplegg sammen med programmet for europastudier

Utprøving av VR/AR-utstyr og applikasjoner på IMTEL VR lab, NTNU Dragvoll. Foto Ekaterina Prasolova-Førland Helsepersonell bruker VR for å lære seg behandling av korona-pasienter, AF-gruppen bygger bedre veier med VR, mens Equinor bruker AR-teknologi i modellering av plattformer Read the latest magazines about Dragvoll and discover magazines on Yumpu.co Velkommen til NTNU Program for nye studenter ved NTNU 2008 geografi Studentene følger arrangement for HF- og SVT-studenter på Dragvoll tirsdag 12. august, deretter Alle institutt, Studentservice, Internasjonal seksjon, studentrådene og studieveiledere står på stand i Gata på Dragvoll. Fakultet for samfunnsvitenskap og. ISL - Seksjon for tegnspråk og tolking. 380 likes · 3 talking about this. Tegnspråk og tolkeutdanningen på NTNU. Her legger vi ut stort og smått om livet på utdanningen. Husk at hos oss, så kan du..

Utvekslingsstipend administrert av NTNU - Wiki - innsida

Stillingstittel: Førstekonsulent ved Internasjonal seksjon (73736), Arbeidsgiver: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Søknadsfrist: Avslutte Studenter fra utlandet strømmer til NTNU som aldri før, men stadig færre NTNU-studenter reiser ut i verden. Fra 2006 og 2007 sank antallet utreisende studenter med over 20 prosent. Det viser tall fra internasjonal seksjon sin årlige rapportering over studentmobilitet ved NTNU Moderne romfart er et internasjonalt forskningssamarbeid, og Norge har en hånd på spakene. Nå åpner et nytt kontrollrom på Dragvoll som har direktelinje..

NTNUs internasjonale handlingsplan 2018 - 2021 - NTNU

ISL - Seksjon for tegnspråk og tolking. 377 likes · 71 talking about this. Tegnspråk og tolkeutdanningen på NTNU. Her legger vi ut stort og smått om livet på utdanningen. Husk at hos oss, så kan.. - NTNU kan ikke garantere gode rammer for utvekslingsopphold utenfor Europa og det er for mange usikkerhetsmomenter slik situasjonen er nå, forklarer leder for internasjonal seksjon, Anja Linge Valberg NTNU Internasjonal Seksjon - Onlinebooq. leder riksrevisjonen | Lederjobb.no. Ledig 50 % stilling som konsulent ved NTNU i Ålesund - 1 års Se også: Internasjonal seksjon ntnu åpningstider; Internasjonal seksjon trondheim; Internasjonal seksjon ntnu ansatte Susan L. Cutter, professor i geografi og bidragsyter til det internasjonale klimapanelet (IPCC), utnevnes 20. mars til æresdoktor ved NTNU.. Professor Cutter er toneangivende i internasjonal forskning omkring klima og sårbarhet, forebygging av naturkatastrofer og bruk av geografiske informasjonssystemer i evaluering og gjenoppbygging etter ekstreme naturhendelser ISL - Seksjon for tegnspråk og tolking. 325 likes · 4 talking about this. College & Universit

Kommunikasjonsmedarbeider, vikariat ved Internasjonal seksjon Vi søker etter This is NTNU På NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden. NTNU søker engasjerte medarbeidere. Om stillingen Vi har ledig et vikariat i 100 % stilling som kommunikasjonsmedarbeider fra 01.10.2020 Internasjonal seksjon har noen tips for å komme igang Ta også en kikk på hjemmesiden til Internasjonalt seksjon ved NTNU Her vil du finne hvilke avtaler NTNU som universitet har, og dessuten informasjon om stipend o.l.. Her følger generell informasjon fra SVT-fakultetet om studier i utlandet

Utenlandsstudier - innsida

Etablering av internasjonalt nettverk for komparative kontrollromstudier Prosjektet har som mål å Dragvoll Allé 38 B Postadresse: 7491 Trondheim . Postal address: NTNU Samfunnsforskning. Om bruk av informasjonskapsler (cookies) About cookies Ny internasjonal handlingsplan ved NTNU fører til at språkreglene ved NTNU kan måtte endres. - Språkpolitikken ved NTNU er under press, sier prorektor Bjarne Foss. ENGELSK: Det ble nylig arrangert en språkdebatt på Dragvoll, der konklusjonen ble at engelsk ikke skal være hovedspråk ved NTNU

International relations - NTNU

Hilde Skeie er tvunget ut av jobben som leder for Internasjonal seksjon ved NTNU. I morgen skal saken opp i Sør-Trøndelag tingrett. FRA LEDER TIL SENIORRÅDGIVER: Hilde Skeie mener NTNU har gått utover styringsretten når de har fjernet henne fra stillingen som leder og satt henne inn som seniorrådgiver i rektors stab The sediments at the NTNU research site Dragvoll, Trondheim, Norway accumulated in seawater close to the glacier front during the Pleistocene-Holocene transition. A comprehensive site investigation and laboratory test program was carried out to characterize the quick clay at Dragvoll

For questions about the programme or the application procedure, contact our student advisers at studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no or telephone: (+47) 73 59 64 40. You can also visit us at NTNU Dragvoll, Building 6, Level 4 Artikkelen er forfattet av Petter G. Almklov og Kristine Vedal Størkersen ved NTNU Samfunnsforskning, og Ragnar Rosness ved SINTEF. I artikkelen blir implikasjoner knyttet til anvendelsen av de nye sikkerhetsstandardene illustrert gjennom to casestudier innenfor togtransport og maritim industri

Rektor Gunnar Bovim ved NTNU venter spent på resultatet av undersøkelsene som nå gjøres. - Vi er begistret over at det nå gjøres boringer i området rundt Gløshaugen for å kartlegge grunnforholdene. NTNU vil forholde seg nøye til konklusjonene som kommer. Vi er opptatt av å bygge på trygg grunn, sier Bovim Dragvoll Barnehage . Når du får tildelt barnehageplass til ditt barn, er det hele familien som starter opp hos oss. Vi har kunnskap om barn og deres utvikling, og har lang erfaring med hvilke behov du har som student og forelder. Studenter fra hele verden velger studentbarnehagene, og her får ditt barn være en del av et internasjonalt miljø Internasjonal seksjon hjelper deg med den praktiske delen av planleggingen av et utenlandsopphold som søknadsprosedyrer, Eureka er linjeforeningen for Europastudier med fremmedspråk ved NTNU Dragvoll i Trondheim. Her vil du finne alt du trenger å vite om linjeforeningen, i tillegg til informasjon om studiet. Kalender

NTNU Internasjonal Seksjon - Onlineboo

 1. NTNU får en ny internasjonal mastergrad med fordypning i global helse, med oppstart høsten 2015. Denne videoen viser noen av dagens utfordringer det gjelder global helse Det nye studiet i global helse handler om hvordan kultur, utvikling, politikk, miljø og klima påvirker helse i land med lav og middels inntekt, og hvordan vi kan møte de sammensatte helseutfordringene verden står ovenfor
 2. I 2015 ble det bestemt at de to NTNU-campusene, Gløshaugen og Dragvoll, skulle slås sammen. Denne uken kunne Merete Kvidal, prosjektsjef for campusutviklingen, fortelle at interessen for prosjektet har vært stor, da hun presenterte de nær 40 konkurransebidragene fra både norske og utenlandske arkitekter
 3. Aktiver brukerkonto. Du må aktivere brukerkontoen din for å få tilgang til systemer ved NTNU. Du trenger fødselsnummer og PIN-kode. Hvis du ikke har denne informasjonen tilgjengelig, ta kontakt med Studentservice.. Merk at i tillegg til å betale semesteravgiften, må du også bekrefte utdanningsplanen eller semesterregistrere deg før du kan aktivere brukerkontoen din

Veiledning - ntnu.n

Selv er hun og Karoliussen med på å ta romfartshistorien et skritt videre fra lokalene på NTNU Dragvoll i Trondheim. Som medlem av The European Space Agency (ESA) er Norge en del av det store internasjonale prosjektet ISS. CIris er et av sju kontrollsentre i Europa, og siden 2006 har forskerne ved senteret jobba med å dyrke mat i verdensrommet En framtidig samling av NTNU vil bety at undervisningen som i dag foregår på Dragvoll flyttes til Gløshaugen, og det er lederen ved studenttinget glad for. - Dette har vi kjempet for i ti år Plantebiosenteret på Dragvoll ved institutt for biologi ved NTNU har vært ett av Tor-Hennings hjertebarn. Dette er han virkelig stolt over. Der ledet han oppbyggingen av senteret og dannet en gruppe på ca. 25 medarbeidere som sammen forsket på forskjellige aspekter av planters vekst i rommet Forskerne på Dragvoll har kartlagt, i detalj, banen i insekthjernen som fører nervesignaler fra LPO-organet inn til hjernen. - Vi gjorde dette ved å plassere et fargestoff inn i LPO-organet. Veien dette fargestoffet tar i insekthjernen, kan vi se ved hjelp av et spesielt mikroskop, sier Pramod KC, som utførte hoveddelen av eksperimentene Online er linjeforeningen for informatikkstudentene ved NTNU. Våre studenter går Bachelor- eller Mastergradstudium i informatikk

Akademika Dragvoll Din lokale fagbokhandel på Campu

 1. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, ble opprettet i 1996 som en videreføring av Universitetet i Trondheim. Fra 1. januar 2016 er NTNU slått sammen med Høgskolen i Sør-Trøndelag og høgskolene i Gjøvik og Ålesund. Det nye NTNU er dermed landets største universitet, med nesten 40 000 studenter og 6500 ansatte. Med faglig tyngdepunkt innen teknologi og.
 2. Om LIKT (14.09.2004) NTNU har etablert Læring og IKT (LIKT) som en del av det tematiske satsningsområdet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Programmet drives i samarbeid med fakultet som har faglige, metodiske interesser, viktige brukere av slike metoder og relevante eksterne samarbeidspartnere
 3. Studentrepresentanter: Campusutvikling og studentarbeidsplasser ved NTNU Dragvoll (4.12.06, 14:21) Studentrådene HF og SVT viser til den pågående saken om NTNU 2020 og den videre behandling av de ulike campusutredningene. Vi beklager sterkt de siste utspill som har kommet fram blant annet via sak til NTNUs styremøte (07.12.06)
 4. Martin Paulsen frå SIU, Hege Gabrielsen Førsvoll (Internasjonal seksjon, NTNU), Rebekka Borsch (statssekretær for forskning og høgre utdanning) og Gro Bjørnerud Mo (prorektor, UiO), møttest til samtale om internasjonal rekruttering

Uniped - Wiki - innsida

 1. Dragvoll. I hovedsak er ingeniørvitenskap, og teknisk/ naturvitenskapelige fag lokalisert på Gløshaugen og humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag på Dragvoll. NTNU har i flere runder vurdert muligheten for å samle større deler av fagmiljøene, samtidig som det er en pågående diskusjon om fremtidig utvikling av Campus Dragvoll
 2. Trond Giske tok opp tanken om samling i sentrum da han var statsråd, men hans prosjekt var også knyttet til tanken om å bygge det nye regionssykehuset på Dragvoll. Da ville det bli plass for Dragvollmiljøet på Øya. For meg virker det totalt perspektivløst å forlate det ekspansjonsmiljøet som NTNU har på Dragvoll i dag
 3. istrative støttesystemer Eksamen våren 2014 -plan og avvikling Eksamen våren 2014 avholdes i perioden 16. mai -7. juni, ref. 2013/15450. Institutter på Dragvoll leverer eksamensoppgaver på rom D104, fra og med 12. mai fra kl
 4. imum 50 år, med særlig vekt på lokalsituasjonen for de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagmiljøene som i dag er lokalisert til Dragvoll. Utredningen skal ta utgangspunkt i en tocampus-løsning som i dag og med e

Finn ditt verneombud - Wiki - innsida

I tillegg til Berit Berg, er stasjonssjef Arve Nordtvedt i Trondheim politikammer, politisk redaktør i Nidaros.no og tidligere NTNU Samfunnsforskning-kommunikasjonsrådgiver Snorre Valen og rådgiver Thomas Wanjohi i Trondheim dialogsenter med på paneldebatten. Filmen vises kl. 18.00 på Prinsen kinosenter Kunnskapsbase, brukerveiledninge - UiB må stå for sin vurdering, men for NTNU var det ikke klart på tidspunktet at vi hadde anledning til å anbefale utreise, sier sjef internasjonal seksjon ved NTNU, Anja Valberg, til NRK

Cutter holder gjesteforelesning med tittelen «Geographical Reflections on Hazards, Vulnerability, and Environmental Justice» på NTNU Dragvoll torsdag 19. mars kl. 10.15 i auditorium D15. Cutter er direktør for Hazards and Vulnerability Research Institute ved University of South Carolina , USA, og hun har skrevet mer enn 150 fagfellevurderte artikler og bokkapitler Internasjonal virksomhet . En av endringene fra 2003 er at enkelte oppgaver skal utføres utenfor Oslo. Et av målene er et nært samarbeid med blant annet forsknings- og undervisningsmiljøet på NTNU og SINTEF Institutt for historiske studier var et institutt under Det humanistiske fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Instituttet var lokalisert på Dragvoll i Trondheim, og drev undervisning og forskning innenfor fagene historie, arkeologi, klassiske fag, europastudier og kulturminneforvaltning. Instituttets navn stammet fra 2013, da Det humanistiske fakultet endret. Denne filen er lisensiert under lisensen Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal.: Du står fritt: til å dele - til å kopiere, distribuere og overføre verket; til å blande - til å endre verket; Under de følgende betingelsene: navngivelse - Du må kreditere verket på passende vis, lenke til lisensen og indikere hvorvidt det har blitt gjort endringer Les hele rapporten - NTNU. ntnu.no. View

Internasjonal karrieredag på NTNU Bridge NTNU

Trondheim er de to største campusene på Gløshaugen og Dragvoll. I hovedsak er teknisk-naturvitenskapelige fag lokalisert på Gløshaugen og humanistiske og samfunnsvitenskapelige (humsam) fag på Dragvoll. NTNU har lenge vurdert muligheten for å samle fagmiljøene på NTNU, og i 2013 starte Problematisk med Dragvoll. Situasjonen har blitt stadig mer kritisk for NTNU. Universitetsbygningene i Trondheim er spredt rundt i byen, men flesteparten ligger enten på Dragvoll eller Gløshaugen. Universitetet har hatt et ønske om mer tverrfaglig samarbeid Opptaksmedarbeider, vikariat ved Internasjonal seksjon NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN Rosenborg for 2 uker siden Bli en av de 25 første søkerne. Søk på bedriftens nettsted. Stillingen innebærer både opptaksarbeid, studentveiledning og annet arbeid knyttet til internasjonale masterstudenter ved NTNU Fakultet for økonomi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) ble opprettet 1. januar 2017, som en følge av fusjonen mellom NTNU, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Ålesund.Fusjonen trådte i kraft 1. januar 2016, men aktiviteten ved de ulike enhetene fortsatte med små endringer i 2016, samtidig med at det ble arbeidet på ulike områder med.

Internasjonal seksjon dragvoll - veiledning hos

NTNU har gode avtaler med en rekke utenlandske universiteter og høyskoler, og Internasjonal seksjon tilbyr rådgiving for reiselystne NTNU-ere. Blant annet ERASMUS-programmet tilbyr støtte og stipend for høyere utdanning i Europa. Av Tor H.Monsen. Her finner du info om ERASMUS-programmet. Her finner du Internasjonal seksjon på nettet Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU) er eit offentleg universitet som opphavleg berre låg i Trondheim, men som frå 1. januar 2016 vart slege saman med Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag som eitt universitet med namnet Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU), og såleis fekk campus fleire stader i landet NB! Søkere som har tatt sin utdanning i utlandet bør ta kontakt med Studieavdelingen, Internasjonal seksjon, tlf. 73 59 82 45. Realkompetanse. Du kan søke om å få melde deg til eksamen på bakgrunn av realkompetanse, hvis du har fylt 25 år. Dokumentasjon. For å vurdere din søknad trenger vi dokumentasjon på at du fyller opptakskravet NTNU Universitetsbiblioteket (NTNU UB) er en del av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Biblioteket ble etablert i 1996, da NTNU ble opprettet ved en omdanning av Universitetet i Trondheim. NTNU UB bestod frem til 1996 av de tidligere enhetene Norges tekniske universitetsbibliotek (NTUB); Universitetsbiblioteket i Trondheim (UBT) og Medisinsk bibliotek og informasjonssenter

Søknadsfrist: 30. november Finansmarkedsavdelingen søker økonomer til stillinger som førstekonsulent eller rådgiver, i økonomiseksjonen. Stillingene er faste og vikariater på ett år med mulighet for forlengelse. Finansmarkedsavdelingen har ansvar for departementets arbeid med analyse, regulering og lovgivning i finansmarkedene. Avdelingen er delt inn i tre seksjoner: en økonomisk.

 • Røntgen bentetthet.
 • Brorssons traktordelar.
 • Apple music norge.
 • Krabi kart.
 • Vin quiz med svar.
 • Sas værnes hotell.
 • Angebote inselhof vineta.
 • Hydrogensulfid symptomer.
 • Feriesenter østlandet.
 • Fem design 17.
 • Bobiltreff namsen auto.
 • Aaron carter old songs.
 • Kvinneguiden villapaprika 2018.
 • Partyzelt mieten stralsund.
 • Nintendo 3ds lader elkjøp.
 • Use cases examples.
 • Audun sørseth formue.
 • Studentenapartments münchen.
 • Flo og fjære på jersey.
 • Helene fischer kinderlos.
 • Gode relasjoner i barnehagen.
 • Riesa veranstaltungen 2017.
 • Ingrid schulerud skilles.
 • Hemiprotese lårhalsbrudd.
 • Kuben arendal program.
 • Pfannkuchen berlin kaufen.
 • Techno party trier.
 • Coldplay concert 2018.
 • Veranstaltungen chiemgau.
 • Heiarop tekst.
 • Saint laurent oslo åpningstider.
 • Frisør stavanger.
 • Hellige nikolai menighet.
 • The maze runner 2 123movies.
 • B varer hvitevarer lillestrøm.
 • Mustang freeport.
 • Vanntett bluetooth høyttaler test.
 • Første nettbrett.
 • Senkeklosser bladfjærer.
 • Bilder av søte katter.
 • Tanzwelt erding veranstaltungen.