Home

Nobivac ducat

Nobivac Ducat «MSD Animal Health» - Felleskataloge

Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved samtidig bruk av andre vaksiner enn Intervets vaksine som inneholder rabiesantigen stamme Pasteur RIV, der denne og kombinert bruk er tillatt. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om Nobivac Ducat skal brukes før eller etter et annet veterinærpreparat Nobivac Ducat. Context Menu. Nobivac® Ducat. MSD Animal Health. Tel: 01908 685685 (Customer Support Centre) Nobivac® Ducat; Qualitative and quantitative composition; Pharmaceutical form; Clinical particulars; Pharmacological particulars; Pharmaceutical particulars; Marketing.

NOAH Compendium Nobivac Ducat

 1. Lyofilisatet av Nobivac Ducat rekonstitueres med aspetisk teknikk i 1 ml oppløsningsvæske. Ryst godt etter tilførsel av oppløsningsvæsken. 1 ml rekonstituert vaksine injiseres subkutant. Grunnimmunisering: 2 vaksinasjoner, hver med én enkelt dose, gis med 3-4 ukers mellomrom
 2. dert klinische verschijnselen veroorzaakt door deze virale infecties
 3. Nobivac® Tricat Trio. Injectable live vaccine for cats containing attenuated feline panleucopaenia virus (MW-1), feline herpesvirus and feline calicivirus. Active Ingredients A live attenuated freeze dried vaccine containing feline herpes virus type 1 (rhinotracheitis), feline calicivirus and feline panleucopaenia virus (MW-1)
 4. Nobivac® Ducat Aktiv immunisering av katter mot infeksjoner forårsaket av felint rhinotrakeittvirus (felint herpesvirus type I) og felint calicivirus. Vaksinering reduserer kliniske symptomer forårsaket av disse virusinfeksjonene
 5. Visit us to learn more about Nobivac® Ducat, our full companion animal portfolio and dedication to The Science of Healthier Animals
 6. Nobivac Ducat - Product information on a live vaccine for use in cats against feline herpesvirus and calicivirus infection. The product may only be prescribed by a veterinary practitioner from whom advice should be sought

Get the essential protection to strengthen these essential bonds with Nobivac vaccines. LEARN MORE. Stronger Bonds, Vet to Vet. Connect with Dr. Roeland Wessels, a seasoned practicing veterinarian who also teaches at the University in The Netherlands, through his latest blog posts

FELLESKATALOGEN Pasientutgave: Nobivac Ducat MSD Animal Healt

The Nobivac range of canine, feline and rabbit vaccines reflects MSD Animal Health's unmatched experience and leadership in small animal vaccine development. Due to our world-leading commitment to research and testing, you can rely on Nobivac vaccines to be of the highest quality, to be effective and trusted by many veterinarians over the world NOBIVAC ® DUCAT Boîte de 50 flacons de 1 dose de 0,5 mL. GTIN : 08713184087850. NOBIVAC. Nobivac Ducat Download de bijsluiter Naar eShop Actieve immunisatie van katten tegen feline virale rhinotracheïtis (feline herpes virus type 1) en feline calicivirus infecti Nobivac Ducat. Lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon. . 3. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER). 1 dose (1 ml) rekonstituert vaksine inneholder: Felint rhinotrakeittvirus, levende svekket stamme G2620A, minst 104,8 TCID50* og . felint calicivirus, levende svekket stamme F9, minst 104,6 PFU**. Nobivac Feline 1-HCPCh Indications. This product has been shown to be effective for vaccination of healthy cats 9 weeks of age or older against feline rhinotracheitis, calici, panleukopenia viruses and Chlamydia psittaci. Duration of Immunity has not been established

Nobivac Ducat Suspension for Injection for cats. Qualitative and quantitative composition. Active substances: Per dose of 1 ml reconstituted vaccine: Live attenuated feline viral rhinotracheitis virus, strain G2620A = 4.8 log 10 TCID 50 * Live attenuated feline calicivirus, strain F Nobivac Rabies can also be used to reconstitute Intervet's freeze dried vaccines Nobivac Parvo-C, Nobivac Puppy DP, Nobivac DH, Nobivac DHP, Nobivac DHPPi, Nobivac Pi, Nobivac PPi, Nobivac Ducat and Nobivac Tricat. Presentation Boxes containing 10 or 50 vials with one dose of Nobivac Rabies, or vials containing 10 doses of Nobivac Rabies each Nobivac Ducat vet inj subst-Vis mine resepte Nobivac Ducat - Pakninger. Lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon; 25 sett; Lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon. Pakningsvedlegg. Lenke til Felleskatalogen . Preparatomtale (SPC) Handelsnavn: Nobivac Ducat: Virkestoff Nobivac Ducat; Overview; Product Data Sheet; Product class vaccines; vaccine - cat; Live vaccine containing per dose of 1ml reconstituted vaccine:-live attenuated feline calicivirus, strain F9 at least 10 4.6 PFU-live attenuated feline herpesvirus type 1, strain G2620A at least 10 4.6 PFU

Nobivac Ducat bijsluite

Statens legemiddelverk skal sikre at alle legemidler som blir brukt i Norge har god kvalitet, er trygge å bruke og har ønsket virkning Nobivac Ducat (DE: Nobivac RC, SE : Nobivac Ducat vet.) 2. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION. Active substances: Per dose of 1 ml reconstituted vaccine: Live attenuated feline viral rhinotracheitis virus, strain G2620A at least 4.8 log. TCID. Live attenuated feline calicivirus, strain F9 at least 4.6 log * tissue culture infectious dos Nobivac Ducat vet. 3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER Per dos om 1 ml rekonstituerat vaccin: Levande, försvagat felint rinotrakeitvirus, stam G2620A minst 4,8 log10 TCID50* Levande, försvagat felint calicivirus, stam F9 minst 4,6 log10 PFU** *tissue culture infectious dose **plackbildande enheter 4. INDIKATION(ER Nobivac® Ducat* - kr. 792,-(mot calicivirus og herpesvirus) Nobivac® L4 - kr. 792,- (mot leptospirose hos hund) Rabisin vet.® - kr. 793,-(mot rabies, varighet 3 år) Ved vaksinasjon hos AniCura dyreklinikk Ekeberg, inkluderer tjenesten alltid en helsekontroll. Tannrens. inkludert narkose og tannrøntgen av hele munnen Buy Nobivac Ducat Injection for your Cats from VioVet, FREE DELIVERY available over £29. Great prices and super easy to use website, see for yourself now

MSD Animal Health Hub: Nobivac® FeLV, suspension for

Year 1 Booster - Nobivac Ducat boosts immunity for herpes virus and (cat flu viruses) Year 2 Booster - Nobivac Ducat boosts immunity for herpes virus and calicivirus; Year 3 Booster - Nobivac Tricat Trio boosts immunity for herpes virus, calicivirus and feline infectious enteriti Nobivac Feline-Bb Indications. This product has been shown to be effective for vaccination of healthy cats 4 weeks of age or older against B. bronchiseptica. Duration of Immunity has not been established. A 72-hour onset of immunity has been established Vaksine katt - Nobivac Tricat/Ducat: 696 kr: Vaksine katt vaksine nr 2 i grunnvaksinering: 535 kr * vi har 30 % rabatt på honorar for vaksine på hund/katt nr 2 etc. Steriliseringspakke hunnkatt inkl id og vaksine: 3547 kr: Sterilisering hunnkatt, kun operasjon: 2469 kr: Kastreringspakke hannkatt inkl id og vaksine

NOBIVAC TRICAT TRIO 1DZ - BIOTUR

Vaksine katt, Nobivac Ducat / Tricat: 597,-Rabiesvaksine hund og katt, Versiguard Rabies: 677,-Id-merking, microchip inkl avgift til dyreidentitet: 980,-Id-merking, microchip inkl avgift til dyreidentitet, tillegg til annen behandling: 673,-Røntgen og ultralyd Nobivac® Ducat Levend vaccin tegen feline rhinotracheïtis virus en feline calicivirus. Per dosis: Levend, geattenueerd feline virale rhinotracheïtis virus: ≥ 4,8 log 10 TCID 50 Levend, geattenueerd feline calicivirus: ≥ 4,6 log 10 PFU Lyofilisaat en solvens voor suspensie voor injectie. 25 x 1 dosis Subcutane injectie Nobivac® Empowers You We strive to make life easier with a range of clinic support services and educational offerings based on your needs. Disease Awareness Disease surveillance, outbreak alerts, standard operating procedures, and best practices to guide staff members. Client Communication Easy-to-share marketing and social media assets to engage your clients. Business Support Continuing. Nobivac Ducat BIJSLUITER Nobivac Ducat 1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND Intervet International B.V., Boxmeer, Nederland vertegenwoordigd door MSD Animal Health BVBA - Lynx Binnenhof 5 - 1200 Brussel 2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDE Nobivac FeLV is an inactivated vaccine which contains 102 microgram per ml of purified p45 FeLV-envelope antigen, obtained by genetic recombination of a strain of E. coli. The antigenic suspension is adjuvanted with 0.1 ml of a 3% aluminium hydroxide gel and with 10 microgram purified extract of Quillaja saponaria

Nobivac® Tricat Trio - MSD Animal Health New Zealan

 1. It can be combined with targeted annual revaccination with Nobivac Ducat in interim years for those cats at higher risk of exposure to cat flu. • For a cat at higher risk of exposure - one that visits boarding catteries, has an indoor-outdoor lifestyle or is from a multi-cat household - annual vaccination is recommended
 2. Vaksine hund Nobivac DHPPi (fullvaksine) kr 668: Vaksine hund Nobivac PI/BbPi (kennelhoste) kr 668: Vaksine katt Nobivac Ducat/Tricat: kr 668: Rabiesvaksine hund/katt: kr 781: Leptospirosevaksine hund: kr 66
 3. 4,8 log10 TCID50/dos
 4. Nobivac DHPPIL Nobivac Ducat Nobivac L4 Nobivac Myxo-RHD Nobivac Myxo-RHD Plus Nobivac Pi Vet. Nobivac Puppy DP Vet Nobivac Rabies Vet Nobivac Tricat Trio Nuflor Minidose Optimmune Otomax Oxytocin Intervet Vet Panacur Aquasol Panacur PetPaste Panacur Vet. Paracillin Vet Paracox-5 Vet. Paracox-8 Vet
 5. istered with vaccines of the Nobivac series containing canine distemper virus, canine adenovirus type 2, canine parvovirus and/or canine parainfluenza virus components for subcutaneous ad
 6. Vaksine katt Nobivac Ducat: kr 625 ,-Rabiesvaksine hund og katt Versiguard: kr 650,-Tannbehandlinger Tannrens/tannsteinfjerning hund inkludert anestesi, overvåkning og fullstatus røntgen: fra kr 2550,- (inntil 20 kg) fra kr 2650,- (over 20 kg

Mine 3 har fått Nobivac TriCat, PureVax RCP og Fel-O-Vax IV. De pleier bli litt slappe resten av vaksinedagen, og så er det full fres dagen derpå. Jeg ser i databladet jeg linket opp at det under pkt. 4.6 Bivirkninger er oppgitt følgende To reconstitute freeze dried small animal Nobivac vaccines which include instructions to be reconstituted with Nobivac Solvent. 4.3 Contraindications. Any contra-indications specified for the vaccine for which the Nobivac Solvent is used for reconstitution will apply. 4.4 Special warnings for each target species. None Nobivac Tricat is regarded by many as the standard vaccination used to protect cats against Flu and Enteritis. It comes as a freeze-dried powder in a single-dose bottle and has to be mixed with a diluent immediately before use. The diluent can either be Nobivac Solvent, or Nobivac FeLV if protection against Feline Leukaemia is also required NOBIVAC TRICAT TRIO. 2. Composition qualitative et quantitative. Une dose de 1 ml contient : Substance(s) active(s) : Calicivirus félin vivant atténué,.. au moins 4,6 log 10 UFP(*) souche F9 Virus herpès vivant atténué de type 1,.. au moins 5,2 log 10 UFP(*) souche G2620A Virus.

Nobivac® Ducat - MSD Animal Health Norg

Cat Vaccination Side Effects. Some cats will show very little or no side effects following a vaccination, and most cat owners will agree that the benefits to your cat's health greatly outweigh the small risk of side effects Nobivac Ducat vet. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Aktiva substanser: Per dos om 1 mlrekonstituerat vaccin: Levande, försvagat felint rinotrakeitvirus, stam G2620A minst 4,8 log10 TCID50 * Levande, försvagat felint calicivirus, stam F9minst 4,6 log10 PFU ** *tissue culture infectious dose **plaque forming units Hjälpämne(n) Nobivac Bb, lyofilisaat en solvens voor suspensie voor katten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Bevat per dosis (0,2 ml) gereconstitueerde suspensie: Lyofilisaat: Werkzaam bestanddeel: 106,3 - 108,3 colony forming units (CFU) levende Bordetella bronchiseptica bacteriën, stam B-C2 Nobivac Pi injektiokuiva-aine, kylmäkuivattu, ja liuotin suspensiota varten koiralle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija: Intervet International B.V Prescription Medicines for cats, dogs and horses. These products can only be supplied on receipt of a prescription from your vet

Nobivac Tricat 10 doses + 10 Nobivac Diluents Nobivac Tricat Trio is the UK's leading core feline vaccine. It provides broad immunisation with live attenuated FCV, FHV and FPLV. An extended minimum duration of immunity againt panleucopaenia for up to 3 Handla Nobivac Ducat vet. frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension hos Apoteket - Råd online och noga utvalda hälsoprodukter. Handla online eller i buti Nobivac Ducat vet. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING. Aktiva substanser: Per dos om 1 ml rekonstituerat vaccin: Levande, försvagat felint rinotrakeitvirus, stam G2620A minst 4,8 log 10 TCID 50 * Levande, försvagat felint calicivirus, stam F9 minst 4,6 log 10 PFU ** * tissue culture infectious dose ** plaque forming units. Veksle navigasjon. Produkter. Tillbaka; Visa alla Produkter; Kampanjer; Varumärken; Nyheter; Allergi. Tillbak

Cat products | MSD Animal Health HUB

Nobivac Ducat (liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: atenuowany wirus zakaźnego nieżytu nosa i tchawicy kotów szep G2620A, atenuowany kaliciwirus kotów(FCV), szczep F9. Producentem tego produktu jest Intervet International B.V., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji. Nobivac Ducat vet. 25 x 1 DOSER Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspensio

Nobivac Ducat (DE: Nobivac RC, SE : Nobivac Ducat vet.) 2. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION. Active substances: Per dose of 1 ml reconstituted vaccine: Live attenuated feline viral rhinotracheitis virus, strain G2620A at least 4.8 log 10 TCID 50 *, Live attenuated feline calicivirus, strain F9 at least 4.6 log 10 PFU **. * tissue. Nobivac Ducat (MSD Animal Health) kan brukes som alternativ til Nobivac Tricat de år det ikke trengs revaksinering for FPLV; Tricat gis første år, Ducat andre og tredje, så Tricat fjerde år igjen; to komponenter; FHV: levende svekket virus (G2620A), FCV: levende svekket virus (F9) skal ikke gis til drektig eller diegivende katt . Fel-O-Vax.

Nobivac ducat Nobivac® Ducat - Product Overview - msd-animal-health . Nobivac® Ducat - targeted cat flu vaccination. Nobivac Ducat contains attenuated feline herpesvirus and feline calicivirus to reduce clinical signs of upper. 25x1 ds 1255 2 12x1 C M Y 147173 R1 Nobivac® Ducat Levend vaccin tegen feline rhinotracheïtis virus en feline. Nobivac Ducat (MSD Animal Health). Katteinfluensa. Levende svakket rhinotrakeittvirus og calicivirus. Nobivac Tricat Trio (MSD Animal Health). Levende svekket calcivirus, herpesvirus og panleukopenivirus (katteinfluensa, kattepest). Vaksiner som inneholder adjuvan

MSD Animal Health Hub: Nobivac® Ducat

Tout savoir sur Nobivac ducat Lyophilisat pour suspension injectable est la forme de monmedicament et dont la date d'autorisation est le 21/12/2004 Dénomination du médicament vétérinair Nobivac Lepto + Nobivac KC enz. Eventueel wordt de rabiësenting hier nog aan toegevoegd (1 keer per 3 jaar, tenzij vaker noodzakelijk i.v.m. eisen van bepaalde landen). Jaarlijks vaccinatieschem Gäller Nobivac DHPPI, PI, Tricat, Ducat, Rabies, L4 (leptospriros), Myxo-RHD. Vaccinationsrutiner för hund. Vaccination mot valpsjuka, hepatit, parvovirus och kennelhosta (Nobivac DHPPI & Nobivac PI) Grundvaccination rekommenderas i Sverige vid 7-8 veckors ålder, vid 12 veckors ålder och vid 1 års ålder Вакцина против вирусного ринотрахеита и калицивироза кошек живая сухая СоставКаждая доза вакцины содержит не менее 4,8 lg TCID50 вируса ринотрахеита кошек (штамм G 2620А) и 4,6 lg БОЕ калицивируса кошек (штамм F9). Лекарственная.

Nobivac Ducat - MSD Animal Health Republic of Irelan

Looking at Blackie's vaccination card, I see that up until 2012 the vet used Purevax RCP + FeLV but switched to Nobivac Ducat + Nobivac FeLV from 2013. Blackie is almost 12 years of age now so from what you say it seems that as a senior cat he doesn't need the FeLV. At least I'll be a bit more clued up in a year's time Beställ Nobivac® Ducat vet. Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension Injektionsflaskor 5x1dos - bekvämt online på nätet hos Apotek Hjärtat - snabb och smidig leverans dit du vill Förrförra gången vaccinerade de med ett nytt, levande vaccin: Nobivac Ducat. En av mina katter fick reaktion i form av pälsavfall runt vaccineringsstället och rodnad. Förra gången fick han samma vaccin och fick en liknande reaktion som din katt fick. Förstår din oro, det var mycket obehagligt för katten

Nobivac Ducat -, - 700 руб. Ветеринарная клиника Дядя Федор на улице Чкалов Nobivac Ducat ger ett skydd mot två virus, kattsnuvevirusen Herpes och Caliciviros virus (ettårigt skydd) Vaccination hund är en självklarhet för den ansvarsfulla djurägare. Det hjälper våra hundar att slippa vissa sjukdomar, t ex parvo, valpsjuka & hepatit

Nobivac - Essential protection for essential bond

2de jaar: Nobivac Ducat ® : 3de jaar: Nobivac Ducat ® : 4de jaar : Nobivac Tricat ® : 5de jaar: Nobivac Ducat ® : 6de jaar: Nobivac Ducat ®: 7de jaar: Nobivac. Нобивак Ducat (Nobivac Ducat) — нет в наличии в Заволжье. Формы выпуска 2; Отзыв

Nobivac Ducat + solvens 25 x 1 d. Art. No.: 1175486 . Login voor meer informatie. Product is toegevoegd aan uw winkelwagen. Ga door met winkelen Naar winkelwagen. Adresgegevens. Beversestraat 23, 5431 SL Cuijk Postbus 94, 5430 AB Cuijk; info@covetrus.nl (+31) 0485 33 55 55 (+31. Nobivac Tricat Trio (cocktail), houdt drie jaar. Purevax RCP, (cocktail) houdt ook drie jaar. De tussenliggende jaren krijgt uw kat dan respectievelijk de Nobivac Ducat of de Purevax RC enting (niesziekte). Voor de entingseis van het pension tegen niesziekte klik hier. Felocel/Versifel CVR, houdt maar één jaar

Use ducat in a sentence, ducat meaning?, ducat definition, how to use ducat in a sentence, use ducat in a sentence with example Poliklinikavgift inklusive allmän undersökning OBS gäller inte vid vaccination, besiktning, avmaskning, kloklippning: 650:-Vaccination Nobivac Tricat Novum: 390.

Produkt Nobivac® Ducat Produktdetalje

Video: Nobivac vaccines Nobivac - Essential protection for

Omplaceringar - Stockholms Katthem

Köp Nobivac® Ducat vet. Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i apotek eller på webben. Alltid trygga köp, bra priser och gratis frakt vid beställningar online SKP - FR versie Nobivac Ducat RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE Nobivac Ducat 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Principes actifs: Par dose d'un ml de vaccin reconstitué: Virus vivant atténué de la rhinotrachéite féline, souche G2620A, au moins 4,8 log10 TCID50 Nobivac Puppy. 69. A single vaccination at 12 weeks of age will protect both cats and dogs for a period of at least 3 years. Dogs over 12 weeks should initially receive 2 . b. Designed to help dogs achieve a long and healthy life, the nobivac puppy Nobivac range of canine vaccines includes a large number of both core and non-core vaccines Нобивак Ducat (Nobivac Ducat) — нет в наличии в Балашихе. Формы выпуска 2 6de jaar Nobivac Ducat 7de jaar Nobivac tricat trio 8ste jaar Nobivac Ducat, enz. Ook bij katten kan jaarlijks gevaccineerd worden met nobivac Bb (katten KC) Om de 3 jaar (uitzonderingen!) Nobibac Rabies (zowel hond als kat) adresgegevens: Dierenartsenpraktijk Zuidwest-Drenthe. Lepelaar 70 7943 SH Meppe

Nobivac KC: Mot kennelhosta. Näsdroppar som skyddar mot två av de smittämnen som orsakar kennelhosta. 425 kronor Nobivac Rabies Vet: Mot rabies. 540 kronor . Nobivac L4: Mot leptospiros. 460 kronor . CaniLeish: Mot leishmania. 640 kr KATT Nobivac Ducat/ Purevax RC: Mot kattsnuva. 395 kronor Nobivac Tricat/Purevax RCP: Mott kattsnuva och. Nobivac Rabies är blandbart med och kan användas som spädningsvätska till Nobivac Tricat vet., Nobivac Pi vet., Nobivac Parvo live vet., Nobivac DHP live vet., Nobivac Ducat vet. samt Nobivac DHPPi vet Nobivac Ducat: Levende, svækket felint viralt rhinotracheitisvirus, stamme G2620A Levende, svækket felint calicivirus, stamme F9 1 x 25 ds. 1.164,20 0,00 S.c. S MSD Nobivac Myxo-RHD (kanin) Levende myxoma vector RDH virus stamme 009 5 x 1 ds. S.c Nobivac Ducat - liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana: atenuowany wirus zakaźnego nieżytu nosa i tchawicy kotów szep G2620A,atenuowany kaliciwirus kotów(FCV), szczep F9 / Szczepionka przeciwko zakażeniom wywoływanym przez wirus zakaźnego nieżytu nosa i tchawicy kotów oraz kalciwirus kotó

Vaccination Nobivac DHPPi: 405 kr: Nobivac Pi: 405 kr: Nobivac Rabies: 405 kr: Nobivac Tricat: 405 kr: Nobivac Ducat: 405 kr: Nobivac Myxo-RHD: 405 kr: Nobivac Myxo-RHD Plu Nobivac Tricat Novum ger ett skydd mot tre virus, kattpestviruset (treårigt skydd) samt kattsnuvavirusen Herpes och Caliciviros (ettårigt skydd). Nobivac Ducat ger ett skydd mot två virus, kattsnuvevirusen Herpes och Caliciviros virus (ettårigt skydd). Revaccinationsintervaller. Kattsnuva - Rinotrakeit, Calicivirus: 1 år Klamydia: 1 å Nobivac Tricat Trio. Cat vaccine: Feline Calicivirus, Feline Herpes Virus type 1, Feline Panleucopenia (modified live viruses); subcutaneous injection. For further information on this product in your area please click on the relevant link above (Ireland or Northern Ireland) Nobivac KC lyofilizát pro přípravu nosní suspenze s rozpouštědlem. 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35. 5831 AN Boxmeer. Nizozemsko. 2 Nobivac Rabies kan gebruikt worden als suspensiemiddel voor Nobivac DHPPi, Nobivac DHP, Nobivac Parvo-c, Nobivac Puppy DP, Nobivac Pi, Nobivac PPi, Nobivac Ducat. Daarom wordt aangeraden om geen andere vaccins te gebruiken 14 dagen voor of na vaccinatie met Nobivac Rabies

Details. Product Name in the RMS: Nobivac Ducat MR Number: DE/V/0207/001 Date of outcome: 14.01.201 Nobivac Rabies Vet. kan anvendes som solvens til Nobivac DHPPi Vet., Nobivac DHP Live Vet., Nobivac Pi Vet. og Nobivac Ducat samt samtidig med Nobivac Lepto Vet.. Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og effekt af vaccinen ved samtidig brug med andre lægemidler til dyr end dem, der er nævnt ovenfor DinVet i Katrineholm AB, en oberoende och privatägd klinik etablerades under hösten 2019 när Magda och Sanna kände att de ville skapa en välkomnande och unik plats för lokalt boende husdjur och deras ägare. Båda delägarna känner starkt för att tillhandahålla veterinärservice på hög standardnivå och med minimal stress för djuren och deras ägare Nobivac KC 400 kr I samband med annan behandling alt. hund nr 2 vid samma besök 320 kr Katt Purevax RCP / Nobivac Tricat /Nobivac Ducat 400 kr I samband med annan behandling alt. katt nr 2 vid samma besök 320 kr Utland Rabisin / Nobivac Rabies 400 kr I samband med annan behandling alt. hund nr 2 vid samma besök 350 kr Vacc. rabies + EU-pass.

Med'Vet - Médicament NOBIVAC® DUCAT

Priser | Bro Mobil Veterinär

Legemiddelvisning - Legemiddelverke

Djurkliniken i Luleå / Våra tjänster

Priser AniCura Dyreklinikk Ekeber

宠必威®乐必妥 | 宠必威 -对基本纽带关系的必要保护
 • Linda mccartney død.
 • Låsesmed stavanger 24 timer.
 • Antenne niedersachsen rätsel.
 • Viper slange.
 • Dunkle rottöne.
 • Hvordan bruke rugemaskin.
 • Viking mb 505 mq.
 • Teammedlemmer facebook.
 • Se min kjole på tysk.
 • Diario di una schiappa vita da cani riassunto.
 • Tanzschule bonn duisdorf.
 • Elkjøp kirkenes.
 • Å dø av hjertestans.
 • Urbanisering og sentralisering.
 • Peanøttsmør i mat.
 • Bahia feliz karta.
 • Henrik ibsen litterær periode.
 • Clever fit.
 • Stor oslo invest as.
 • Bank adresse ändern muster.
 • Cool ringtones.
 • Polystyren egenskaper.
 • Lysrør lengde.
 • Lave leververdier hund.
 • Vhs burgkirchen.
 • Analytisk sammendrag exphil.
 • Millionär verschenkt geld 2017.
 • Story opener generator.
 • Hagedesign tips.
 • Lokomotivfører lønn 2017.
 • Blek sand og eggehvit.
 • Danser med ulver full movie.
 • Utvidelse a1 til a 2017.
 • Insekter i norge liste.
 • Hund til danmark.
 • Der kannibale von flores youtube.
 • Sosialliberalisme i norge i dag.
 • Dalen hotel arkitekt.
 • Grand hotel sopot spa.
 • Ron howard movies.
 • Vinkork vakuum.