Home

Forhandle lønn i kommunen

Streikende akademikere i Oslo: – Kommunen sløser med

- Du taper ingenting på å forhandle om lønn, det verste du kan få er «nei», sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB. Hun tror arbeidsgivere setter pris på medarbeidere som tar initiativ til lønnsforhandling - når de mener at de fortjener mer lønn I Arbeidsmiljøloven står det ikke noe som gir automatisk rett på lønnsforhandlinger. Du kan blant annet ikke forvente at sjefen kommer og ber om å få en samtale for å gi deg mer i lønn. Dermed er det opp til deg å ta ansvar og initiativ til å forhandle om lønn. Her følger noen gode råd basert på et intervju med forbundet Negotia. 1 Har nettopp blitt tilbudt jobb innen kommunikasjon i en kommune. Ønsker ikke legge ut for mye detaljer, men vi skal snakke om lønn denne uka. Jeg er nyutdannet med master, men ansatt i en stilling hvor master ikke var et stillingskrav i utlysningen. Har ingen ansiennitet i kommunen. Jeg har rett. God forhandler, god lønn. - Hvor god man er til å forhandle, avgjør i stor grad hvilken lønn man får. Særlig den første forhandlingen er viktig, siden neste lønn ofte er basert på første lønn, sier førsteamanuensis Laura Traavik ved Institutt for ledelse og organisasjoner på Handelshøyskolen BI Alle medlemmer i Oslo kommune har tillitsvalgte som forhandler lønn for seg i lokale lønnsforhandlinger. SPEKTER Rett til lønnssamtale er hjemlet i A-delens punkt 2, 6. ledd: «I den enkelte virksomhet skal det årlig foretas individuelle lønnsvurderinger på bakgrunn av lønnssamtale med den enkelte og bl.a. basert på

Lønnsforhandling: Tre årsaker til at du kan fortjene mer i

Tips ved jobbskifte. Lønna du starter med i et arbeidsforhold danner grunnlaget for din senere lønnsutvikling. Derfor er det viktig at du benytter deg av den muligheten du har til å forhandle lønna di ved tilsetting Her finner du lønnstabeller for tariffområdene KS og Oslo kommune. Lønnstabell for KS pr. 1. juli 2019 er lagt inn etter meklingsløsningen Lønn og avtaler . Fagforbundets aller viktigste jobb er å sørge for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Hvert år forhandler vi for våre om lag 395 000 medlemmer. Den jobben klarer vi Oslo kommune, KA, Virke-HUK og KS' tariffområde som tilbyr slik avtale

Det er ganske naturlig om du ønsker deg høyere lønn. TV 2 har snakket med fire eksperter om hvordan du kan overtale sjefen til å bli enig med deg Tekna-tillitsvalgte i Bergen kommune vil ha slutt på at de skal forhandle lønn for enkeltpersoner. De ønsker å forhandle om en pott som arbeidsgiver fordeler etter innsats, resultater, kvalifikasjoner og ansvar - slik det gjøres i det private. I år kom de nesten i mål

Slik forhandler du lønn på egenhån

Les også: Så mye steg lønna i fjor. Andre goder. Lønnsforhandlinger handler ikke bare om lønn. - For mange er det viktig å forhandle frem overtidsbetaling, videreutdanningstilbud, kurs for selvutvikling eller lignende. Ikke tenk bare på penger eller hvor mye du kan få i lønn, men også på andres interesser Lønn ved ansettelse og ved fornyelse av kontrakter. Lønnen du starter med i et arbeidsforhold danner grunnlaget for din senere lønnsutvikling. Derfor er det viktig at du at du benytter deg av den muligheten du har til å forhandle lønn ved tilsetting. Husk at arbeidsgivers første tilbud ikke nødvendigvis er det endelige Dersom det ikke er inngått slik avtale har ikke arbeidstakere tariffestede rettigheter, og dermed ingen rett til å forhandle lønn på bakgrunn av dette. Selv om virksomheten ikke er tilknyttet tariffavtale, velger mange virksomheter å følge tariffoppgjør for å sikre en lønnsvekst i tråd med resten av samfunnet Endringer i kommunene annet enn lønnsjustering kan gi utslag, spesielt i små kommuner med få ansatte. Ett eksempel kan være nedleggelse av kommunale selskaper. Kommuner med færre enn fem ansatte i kapittel 3 (ledere) er derfor utelatt. Slik grupperes de kommuneansatte. I tabellen finner du rådmann, toppleder, akademiker og vanlig lønn I hvilken grad man kan forhandle seg til lønn avhenger av stillingstypen og som nevnt overfor i hvilken grad man har behov for kompetansen. Stillinger på lavere nivå, samt de fleste stillinger innen sektorer som skole og barnehage, delvis helse gir liten grad mulighet for å forhandle om lønn

Forhandle om lønn i kommunen - Karriere, arbeidsliv og

Lønn: Dette er de dårligst betalte yrkene Disse 25 yrkene gir lavest lønn. Sjekk hvor mye du får i feriepenger Feriepengene blir beregnet ut ifra hvor mye du tjente i fjor. Kvinner tjener i snitt 13 prosent mindre enn menn Når norske menn har tjent 100 kroner, har kvinner i snitt fått 86 kroner og 60 øre Hva du skal ha i lønn avhenger av mange faktorer. Blant annet hvilket tariffområde du jobber i (kommune, stat, privat/ideell, kirke), hvilken utdannelse du har, hvor lang ansiennitet du har, om du jobber turnus, og så videre. For å kunne si hva som er riktig lønn er det viktig med lokal kjennskap

Les ekspertenes tips: Slik forhandler du lønn - E2

 1. Stillingene i kommuner, fylkeskommuner og i staten er delt inn i ulike kategorier. Innhold og ansvar i jobben avgjør hvilken tittel som velges. Til daglig kan det brukes andre arbeidstitler, men alle medarbeidere har en stillingstittel som sier noe om innhold og lønn. Som konsulent i offentlig sektor kan du være ansatt som. konsulen
 2. Lønn for ansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet, 1. desember 2014 Tabellene ble rettet 11. mars 2015 kl. 11.45. Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte
 3. Lønnsdannelse skjer på flere arenaer. Det mest vanlige er at lønnen reguleres som følge av sentrale og lokale forhandlinger. Det er imidlertid andre muligheter for å justere lønnen, og da særskilt i periodene mellom de fastsatte oppgjørene. Dette er avtaleregulert i offentlig sektor, men også i privat sektor kan arbeidstaker hevde en rett til lønnsjustering mellom de fastsatte.

Lønnssamtale og lønnsutvikling for deg uten tillitsvalgt

 1. ...å forhandle lønn handler om å være bevisst egen verdi Er man krevende eller forlanger for mye hvis man forhandler om lønn i sin første jobb? Mange som er ny i arbeidsmarkedet kan ha en tanke om at man skal være glad man har fått seg en jobb, og at man forlanger for mye ved å forhandle om lønn
 2. NITO mener at lønn for våre medlemmer i undervisningsstillinger også må forhandles lokalt. Oslo kommune. I de sentrale forhandlingene med Oslo kommune er det Akademikerne Kommune som forhandler for NITO. På lik linje med de øvrige medlemsforeningene i Akademikerne Kommune sender NITO sitt innspill til Akademikerne mot slutten av mars
 3. Lønn og avtaler. Staten. Staten. Fagforbundet har en rekke medlemmer som jobber i staten, blant andre prester, ansatte i BUF-etat, forsvarets personellservice og i konfliktrådene. Hovedoppgjøret 2020. Det gis et generelt tillegg til alle på mellom 1321 kroner lavest på lønnstabellen og 5753 på topp
 4. Hmm, det er jo litt urettferdig at kun de organiserte kan forhandle om lønnen, Jeg fikk forhandlet meg frem til lønn i kommunen. Flyttet fra en kommune hvor lønna var endel høyere enn i den kommunen jeg skulle flytte til. Gikk opp fra 373.000 til 415.000 :-) 0

Forhandle om lønn som sykepleier? » Fellesforum » Anonymforum - Skravle; Hjelp oss å rapportere regelbrudd. Logg inn for å følge dette . Følgere 1. Stillingene i kommuner, fylkeskommuner og i staten er delt inn i ulike kategorier. Innhold og ansvar i jobben avgjør hvilken tittel som velges. Disse titlene brukes på alle arbeidsplasser i offentlig sektor, uavhengig av fagfelt

Tips ved jobbskifte - Forskerforbunde

Fra 1948 til 2004 ble lærernes lønn fastsatt gjennom forhandlinger med staten, selv om mange lærere hadde en kommune eller fylkeskommune som arbeidsgiver. Ingen annen yrkesgruppe har hatt en slik særstilling. Denne artikkelen forsøker å svare på hvorfor staten i en periode hadde forhandlingsansvaret for lærerne og hvorfor forhandlingsansvaret igjen ble overført fra staten til kommunene Kravskjema Oslo kommune, Virke virksomheter §26 . Kravskjema vitenskapelige stillinger. Kravskjema stat. Veiledning til utforming av lønnskrav. Ny jobb, ny lønn! - en veiledning i hvordan du kan forhandle lønn ved ansettels - Hemmeligheten til høyere lønn er å ikke be om noe 6 steg til optimal grunnlønnsforhandling. Finansmannen Brooke Allen forteller sin historie om da han ba om null og niks og fikk en bedre avtale enn han ville tort å spørre om

Dette sier lederne om lønna i de nye kommunene. 1. Hvis to kommuner med ulikt lønnsnivå slår seg sammen, skal alle med lik stilling tjene det samme? 2. Kan det bety at noen skal gå ned i lønn, eller skal alle opp på det nivået til den som tjener best? 3. Er det problem at det er lønnsforskjeller i en kommune over lengre tid Lønnsforhandling Triksene som gir lønnsøkning Du kan forhandle lønna di opp flere hakk hvis du stiller godt forberedt. KREVENDE MØTE: Det kan være flere gode grunner for at du bør få mer i lønn av arbeidsgiver, men for mange kan de være skremmende å gå inn i slike forhandlinger. Derfor er det lurt å stille forberedt Det er faste lønnstrinn i den stillingen jeg kanskje skal tiltre. Men jeg har en kompetanse som avdelingen trenger, som ingen der har per dags dato eller de har hatt noen gang og derfor leier de inn denne kompetansen utenfra ettersom de plikter å bruke en som er sertifisert. Vet de vil ansette me.. Her er en tipsliste som er lagt ut til bruk for alle som skal forhandle lokalt, og den er derfor holdt på et generelt nivå. De lokale forhandlingene er viktige for å sikre en god lønnsutvikling. I særlig grad gjelder dette for medlemmer i KS-sektorens kapittel 3 og 5, da disse kun får sin lønn fastsatt lokalt

Forhandle lønn: Slik blir du god på å forhandle lønn. Tips til hvordan du forhandler deg til høyere lønn. Lønnsforhandling. Å få høyere lønn og mer gryn i lommeboka kan være enklere enn du tror. Her er ekspertenes beste tips til hvordan du går frem for å seal the deal Les også: Lønnsforhandling: Vil ha bompenger inn i lønna Helt på bunn kommer kommunen Hattfjelldal i Helgeland, der snittlønnen er på skarve 39.000 kroner, 33 prosent mindre enn Bærum Lønn for ansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet, 1. desember 2013 Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte I 2020 er det hovedtariffoppgjør. Det betyr at partene kan forhandle om alle bestemmelser i tariffavtaler og overenskomster. Det er dermed mer enn lønn det forhandles om. - Vi har klare krav om reallønnsvekst for våre medlemmer, selv om det er lite penger å forhandle om, sier leder Lizzie Ruud Thorkildsen og nestleder Trond Ellefsen i Delta

771117 Avlagt og bestått medisineksamen: Lønn som fagarbeider II (kompetansetillegg TT-kode 1434 kr. 13 000) 771119 Mer enn 2 års studietid: Lønn som fagarbeider III (kompetansetillegg TT-kode 1434 kr. 18 000) 771120 Etter endt utdanning, men før autorisasjon foreligger lønn som sykepleier/vernepleier (oppgaver som fagarbeider Kommunen vil på slike stillingar ikkje være fullt så låste på formalitetane, og vil derfor kunne tilby den lønna som er nødvendig for å tilknytte seg rett kompetanse. Begrensningane ligg helst i meir praktiske forhold som budsjettshensyn og eit ønske om at det ikkje skal være for store lønnsforskjellar Tromsø følger som andre kommuner KS' tariff - den såkalte hovedtariffavtalen - når de skal forhandle om lønn. Partene blir enige om en lokal lønnstariff som setter rammer for ulike. Flere kommuner gir også ansiennitet for all privat praksis, mens andre krever at slik praksis skal ha relevans for arbeidet du skal gjøre i kommunen. Avslutningsvis vil vi oppfordre sykepleiere til å applaudere om en nyansatt klarer å forhandle seg frem til bedre lønn enn hva allerede ansatte med lenge ansiennitet har Lønn for ansatte i staten Artikkel | Sist oppdatert: 15.10.2020 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet Lønnstabell i hovedtariffavtalen med LO Stat, Unio og YS Stat

NSF-jurist Lars Petter Eriksen ber sykepleiere huske å forhandle lønn ved jobbsøking eller -skifte. - Det viktigste da er å ha kunnskap om lønnen der du har søkt jobb. Ikke gå inn i en prosess hvor lønn kan bli tema uten å vite hvordan verden ser ut, råder han Fra 1988 kunne dermed Kommunenes Sentralforbund forhandle lønn og inngå tariffavtale på vegne av kommunene. Dette brakte med seg en profesjonalisering og sentralisering av tariffsystemet i kommunal sektor, og gjorde det mer likt det statlige forhandlingssystemet, skjønt forhandlingssammenslutningene aldri fikk den samme rollen som hovedsammenslutningene i staten Hun minner også om at lønn kan være noe annet enn det som kommer inn på konto hver måned. - Hva med pensjonsordningen din? I dag gis det ikke anledning til å forhandle om tjenestepensjon individuelt, men hvis pensjonsordningen er dårlig, kan dette være et argument for å forhandle opp lønnen sånn at du har råd til å spare selv Tall fra SSB viser at konsulenter tjente i snitt 625.800kr i 2017. Det er en ekstrem forskjell i lønn mellom kvinnelige og mannlige konsulenter. Menn tjener i snitt 715.320kr i året, 29% mer en kvinner som i snitt tjener 555.720kr

Lønnstabeller for tariffområdene KS, Oslo kommune og PBL

Lønn er ikke lovregulert, men baserer seg på avtale og forhandlinger mellom deg og din arbeidsgiver. Hvor mye du får i lønn vil derfor i all hovedsak være avhengig av hva du selv klarer å forhandle deg frem til med arbeidsgiver på egenhånd Forord Lønnspolitisk plan for Hå kommune Del 1 Overordnede retningslinjer - avtaleverk og forhandlingsordninger 2.1.3 Lønn for studenter under utdanningsforløpet 2.1.4 NOKUT 2.2 Tillegg og tilpasninger er de gitt mandat og myndighet til å forhandle og i nngå avtaler. « Endrede krav til tjenestene, økt grad a Akademikerne kommune jobber for interessene til over 25 000 medlemmer ansatt i kommuner, fylkeskommuner og kommunale virksomheter i KS-området. Akademikerne jobber for at også lektorene skal få forhandle lønnen sin lokalt

Tariff Lønn & tariffavtaler Fagforbunde

Høyere lønn? Slik overtaler du sjefen - TV

Akademikerne forhandler lønn og arbeidsvilkår på vegne av foreningenes medlemmer i staten, kommunene og i helsesektoren - og jobber for medlemsforeningenes felles interesser knyttet til næringsdrivende og akademikere i privat sektor Ansatte i Oslo kommune får ny lønn og rett til å forhandle pensjon. Frifagbevegelse.no. 15.10.2020. PER FLAKSTAD. Ingen streik i Oslo kommune. Ansatte får forhandlingsrett på pensjon. Les mer. Frifagbevegelse.no. Postboks 8964 Youngstorget. 0028 Oslo. Tlf 900 93 461. Faks 23 06 22 71. frifagbevegelse@lomedia.no Forhandlingsleder for YS Kommune i Oslo, Mona Bjørnstad, sier hun trodde på en løsning i det som omtales som krevende forhandlinger. medlemmer har sentrale forhandlinger og at det er et lite fleksibelt system som gjør at kommunens ledere ikke kan forhandle lønnen på den enkelte arbeidsplass Jeg er påbegynt en videreutdanning, og har til jul gått ett semester, har tre igjen før jeg får høyere lønn. Kan jeg på noen måte forhandle med lønnen jeg nå har fått i tilsettingen, eller er det endelig med tanke på tariff? Er litt surt å gå ned i lønn ca 35.000 selv om jeg nå skal begynne på dag. Har jobbet turnus til nå

Det siste kravtilbudet fra Oslo kommune kunne vi ikke akseptere. Derfor er vi nå i brudd, sier Bjørnstad. medlemmer har sentrale forhandlinger og at det er et lite fleksibelt system som gjør at kommunens ledere ikke kan forhandle lønnen på den enkelte arbeidsplass Har søkt en intern stilling etter oppfordring av sjef. Tror jeg får den. Intervju i morgen, og jeg kommer til å få tilbud eller avslag der og da. Lønnen jeg har i dag er f.eks 300 000, og det er etter gjeldende tariff. Denne lønnen vil jeg da også egentlig få i neste jobb....men kan jeg forhandle.. I et arbeidsliv som stadig er i forandring, kan det av og til være behov for endringer av innholdet i en stilling. Denne artikkelen drøfter arbeidsgivers muligheter til å gjennomføre slike endringer i kraft av arbeidsgivers styringsrett og gjennom bruk av endringsoppsigelser. 1. Innledning Arbeidslivet endrer seg stadig, blant annet som følge av innføring av [

Lønnsforhandlinger i kommunen moderniseres - Tekna Magasine

Lønn - BarnehageAkademikerne brøt Oslo-meglingen – rådhuset rammet av streikRådmann Ole Petter Finess kan få millionlønn i mange årLønnsforhandlinger i kommunen moderniseres – Tekna MagasinetSavner du togstemninga? Her kan du se bilder fra Tromsøs
 • Pæredessert oppskrift.
 • Smu46cw01s manual.
 • Yamaha r6 auspuff.
 • Bios 2 fotosyntese.
 • Ausbildung feuerwehr düsseldorf.
 • Kelpasan og lavt stoffskifte.
 • Edith piaf mort.
 • Svt nyheter app problem.
 • Febrü bürostuhl.
 • Strøsand.
 • Ron howard movies.
 • Ballett langenhagen.
 • Skulke hv øvelse.
 • Tropisk aroma gammeldags.
 • Beverly hills 90210 ganze folgen deutsch.
 • Male ubehandlet smartpanel.
 • Mbps to mb/s.
 • Den 12 mann online free.
 • Rhea perlman matilda.
 • Slyrs 12 2015.
 • Tu y yo letra pijama party.
 • Bananplante fakta.
 • Honda mc deler på nett.
 • Medisin uio modul 3.
 • Nrk lisens 1 pr husstand.
 • Laagopgeleid.
 • Jean calvin wikipedia.
 • Skaffe til veie kryssord.
 • Stor husvogn.
 • Eikås hytter erfaringer.
 • Guidet tur til falketind.
 • Utleggspant prioritet.
 • Ikea breda ontbijt.
 • Micky maus partyartikel.
 • Jobbörse uelzen.
 • München stadtplan u bahn.
 • Kaniner ute i minusgrader.
 • Utkjøp ved samlivsbrudd.
 • Salsa tanzkurs karlsruhe.
 • Daniel sauer sohn von joachim sauer.
 • Warzen.