Home

Patos virkemidler

Virkemidler som skaper patos i Redd verden

Patos: Her må du se etter i hvilken grad, og på hvilke måter, teksten appellerer til mottagerens følelser, verdier og oppfatninger. Du bør også prøve å si noe om hvorfor teksten du skal tolke spiller på følelser, verdier og oppfatninger Patos - følelser Den som klarer å vekke engasjement eller følelser hos mottakeren - eller appellerer til patos - lykkes ofte bedre med å nå fram med budskapet sitt. Bruk av ulike språklige virkemidler kan vekke følelser slik at mottakeren blir interessert, forstår bedre eller til og med får lyst til å handle på bestemte måter

Patos-appell Argumentasjonsanalyse og Retoriske

Litterære virkemidler brukes av stilistiske eller innholdsmessige årsaker, i all hovedsak i skjønnlitterære tekster.. Liste over ulike virkemidler. Allusjon - henvisning til en kjent tekst.; Besjeling - At man gir konkrete ting menneskelige egenskaper (konkrete ting er ofte naturen, dyr eller planter) Eks: Klokken går.; Bokstavrim - At to/flere ord som kommer etter eller i nærheten. Tilsvarende er det et virkemiddel i litteratur, film og i andre fortellende kunstarter. En emosjonell appell kan bli oppnådd på flere vis: ved en metafor eller ved en «krok» (som fanger og fester seg hos publikum) i fortellinger. Det kan også være ved følelser (patos) ved avleveringen av en tale eller i en tekst Det er imidlertid patos som er den dominerende appellformen i annonsen. Historien om Destiny må kalles logosargumentasjon, selv om vi ikke kan kontrollere om den stemmer. Appellformen logos viser seg i informasjonen vi får om resirkulering Etos, logos og patos, eller troverdighet, fornuft og følelser. Dette er de formene for retoriske appellformer læreverket har fokus på. Retorikk kan defineres som «kunsten å overbevise». I praksis så ser en at en reklame sjelden bruker kun en av disse appellformene, slik at reklamens selgende argument gjerne kombinerer disse Hadde Luther King talt til ei forsamling med for det meste hvite tilhørere, ville han kanskje ha valgt andre virkemidler. Vi kan si at talen er nøye tilpasset talesituasjonen han opptrådte i, der flesteparten av tilhørerne var afroamerikanere. Patos - det sterkeste grepet. Men talen fenger også i dag, løsrevet fra sin opprinnelige kontekst

Retoriske Virkemidler Overbevis Leser Tekstforfatte

 1. PATOS: Skriveren forsøker å vekke følelsene hos leseren Å ikke komme inn på den videregående skolen du ønsker, kan være vanskelig og trist. Gjør derfor ditt beste, så vet du at du har gjort det du kan. LOGOS: Skriveren forsøker å appellere til fornuften hos leseren Når du gjør lekser får du øvd på det du skal kunne
 2. Patos appellerer til modtagerens følelser I ordvalget kan man typisk afkode anvendelse af patos når man kan arbejde med argumenttyper og de sproglige og retoriske virkemidler, der udløser appelformer. Appelformer opstår ikke af sig selv, men af virkemidlerne,.
 3. NB: Den ferdige oppgaven din skal ikke ha overskrifter som «hoveddel», «innledning», «etos», «patos», «virkemidler», og så videre! Overskriftene bruker dere bare for dere selv - for å sortere stoffet deres
 4. Mer om patos. Her gjelder det å finne virkemidler som appellerer til følelsene våre. Når følelsene er aktivert, lar vi oss lettere bevege, og påvirke. Språklig vellyd. Treffende metaforer og bilder. Farger, lys og musikk. Tekstens komposisjon Oppbygging av spennin

Språklige virkemidler: symbol, metafor, allusjon, slagord, pluss- og minus-ord, gjentagelse Reklameknep/skjult argumentasjon; Forhold mellom tekst og bilde/grafikk; Etos, logos og patos; Vurdering; Imidlertid er det viktig å lese oppgaveteksten nøye og være klar over hva den spør etter, ellers risikerer man å skrive seg bort. Retorisk. Retorikk er tradisjonelt definert som kunsten å tale for å overbevise. Ordet brukes også om faget som går ut på å lære denne kunsten. I bredere forstand brukes ordet retorikk om: kunsten å overbevise med språklige midler, både muntlige og skriftlige praktiske råd for hvordan man kan lære seg denne kunsten teorier om hvordan språklig overbevisning foregår, og om de filosofiske og. Dette har de fått klart og tydelig frem gjennom bevist bruk av retoriske virkemidler som etos, patos og logos. Virkemidlene overlapper hverandre og du blir ofte påvirket av flere på samme tid. Reklamen treffer godt hos de aller fleste over atten og vi kan se på dette som en vellykket holdningskampanje Når du nævner de retoriske virkemidler i din analyse, skal du huske at pointere, hvilken virkning hvert virkemiddel har i netop den her tekst. Det er nemlig ikke interessant, hvis du bare opremser virkemidler. Sørg også for at give konkrete eksempler på hvert enkelt ved at citere direkte fra teksten

VGSkole: Retoriske virkemidler

 1. En reklameanalyse med fokus på hvordan aktøren har brukt retoriske virkemidler for å formidle sitt budskap. Karakter: 5(+) (Heldagsprøve, VG3) Bokmål Analyse/tolkning. Ethos, Pathos, Logos, Elocutio, ect. Tolkning av tekst på universitetsnivå. Bokmål Analyse/tolkning. Diplom-Is reklame. Analyse av en reklame for Diplom-Is
 2. I ressursen Retorikk og reklame - reklameanalyse øver elevene seg på å se hvordan reklamen kommuniserer et budskap, både gjennom retoriske appeller og hvordan det benyttes tekstlige og visuelle virkemidler. I denne ressursen skal elevene anvende kunnskapen om retoriske og visuelle virkemidler i en egenprodusert reklame
 3. PATOS. Denne reklamen appelerer til følelsene våre (patos). Dette er en reklame som er mot kosmetisk testing på dyr. Jeg synes det er effektivt å spille på følelsene til folk fordi det er et så serriøst tema. Veldig mange folk har kjæledyr og derfor kan denne reklamen påvirke dem. LOGOS. Denne reklamen bruker fakta (Logos)
 4. g, og Syklus ønsker å utnytte dette
 5. Skriv en retorisk analyse av Malalas tale, der disse begrepene får ett avsnitt hver (i tillegg til innledning og avslutning/konklusjon): kairos, aptum, etos, logos, patos. Her kan du laste ned Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressurse
 6. Minnet er som et barn som vandrer i sjøkanten. Du kan aldri vite hvilken liten stein barnet vil plukke opp og gjemme blant sine mest verdifulle ting

gjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer; Del 1. Retoriske appellformer. Når ein tekstforfattar ønskjer å overtyde oss om noko, brukar han retorikk. Ofte vil han ta i bruk overtydingsmidlane etos, patos og logos for å nå fram med bodskapen sin Pathos: Den som vil overbevise sin målgruppe, bør skape en følelsesmessig tilknytning ved å aktivisere dyptfølte verdier som en deler. Dette gjøres ofte ved å spille på frykt eller håp. Pathosargumenter er de som presenterer muligeter eller konsekvenser, positive som negative Så ved den sproglige stil kan afsenderen således få etos, men kan også appellere til logos eller patos. Derfor er det også væsentligt at arbejde med retoriske virkemidler, som er en fællesbetegnelse for forskellige sproglige virkemidler, en taler anvender i sin retorik for at overbevise sin modtager En videoforelesning med følgende mål: Elevene skal forstå hvordan begrepa etos, patos og logos brukes i reklame Arven fra Aristoteles: Etos, Patos og Logos. Bruken av retorikk vil påvirke dine lesere til å bli overbevist om budskapet i tekstene dine. De retoriske grepene du velger er viktige for å gi deg troverdighet og teksten din apell og gjennomslagskraft

Intertekst vg3 utdrag by Fagbokforlaget - Issuu

Retoriske virkemidler: hva de er og hvordan du bruker de

Etos, logos og patos - NDL

Afsenderen bruger generelt retoriske virkemidler for at opnå en bestemt effekt på modtageren. Når du nævner nogle af de her retoriske virkemidler i din analyse, skal du huske at pointere, hvilken.. Dette er en liten innføring i retoriske virkemidler som etos, logos, patos og kairos Retoriske virkemidler kan være mange ting Retorikk og muntlige presentasjoner. Retorikk kan defineres som kunsten å overtale andre, ved hjelp av språk, lyd eller bilder. Så lenge man bruker språk for å oppnå en eller annen effekt, benytter man seg i bunn og grunn av retorikk

Sterk patos. Ringdal sier at patosen i 16-åringens tale er svært sterk, Vi tror på henne og vi aksepterer at hun som barn og som en person med diagnosen asperger, bruker sterke virkemidler Prøv å finne språklige virkemidler; symboler, metaforer, slagord, pluss-minus-ord etc Sjekk farger, skrifttyper og størrelser Se på bildet/bildene: Er bildet og teksten kontraster eller avløser el forankrer de hverandre? Sjekk PP for sammensatte tekster: Du kan muligens bruke noen av disse begrepene, men neppe alle Man appellerer til patos gjennom bruk av virkemidler, der virkemidlene i teksten som forsterker patos-inntrykket. Ve å appellere til patos, blir leseren mer tilbøyelig i å være enig med avsenderen sine synspunkter For å overbevise mottakerne tar ofte en reklame i bruk de tre retoriske appellformene etos, patos og logos. Under ser du to reklametekster. Velg hvilken appellform du vil ha markert, ved å huke av boksene til høyre for teksten Hvilke virkemidler peker mot patosappell, og hvilke mot logosappell? Skriveoppgaver - retorikk. Formuler hovedsynet i talen med fire-fem setninger. Skriv en debattartikkel med tittelen «Skolen - rettighet eller sur plikt?» (Husk at poenget med debattartikler er at de skal 1) vekke debatt 2) overbevise meningsmotstandere

Virkemidler: Patos: Spille på selvtilliten etter at du har spist sunt. - Humor: Treffer ungdom og gjør at du får oppmerksomheten deres, gjør også at de husker kampanjen. Logos: Fortelle om sykdommer, fakta og hva som kan skje om man spiser usunt. Bruke kjente ideal personer, som er forbilder for. Å skulle lage et kunstverk som skal stå som et minne om en 13 år gammel livsglad jente, som skulle gå en grufull skjebne i møte, er svært vanskelig. Det er en balansegang der en verken vil ende opp med for mye patos eller billige virkemidler. Når en nærmer seg denne skulpturen, er hun «en i mengden». Hun sitter og venter

Appellformer: Etos, Logos og Patos Skolediskusjon

Han har fått kong Haralds tale fra torsdagens hagefest på Slottet, der 1500 mennesker var invitert i anledning Kongens jubileum. - Analytikeren i meg sier at dette er en politisk tale, en såkalt deliberativ tale, som peker fremover, som skal gi råd og antyde løsninger, sier Ringdal til Aftenposten Deretter skriver du mer om patos og hva slags virkemidler som skaper denne appellformen. Lengden på avsnittene Det kan være lurt å prøve å gjøre avsnittene omtrent like lange - En spesielt vakker tale, du får lyst til å klippe ut de siste strofene og legge dem på Facebook Retorikkstipendiat er imponert over Kong Haralds tale på egen hagefest noen som kunne gi innspill på hvordan Obama bruker retorisk virkemidler i sin seiertale 2008? bare konkerete eksempler; hvordan han bruker etos hvilken effekt har dette. Hvordan bruker han patos? hvordan vill dette nå ut sine tilhører? gjerne si noe om Kairos, Aptum, metafor, kontrast og gjentagelse og begrunnelser Retoriske virkemidler i sammensatte tekster. Dette undervisningsopplegget er utarbeidet for å øke kunnskapen om egen og andres bruk av retoriske virkemidler. Ved å benytte kjente samtidstekster skal elevene kjenne til hvordan de identifiserer de ulike overbevisningsmetodene, samt benytte digitale hjelpemidler til å produsere liknende tekster selv

En ting er sikkert, Greta Tunbergs tale var helt fantastisk og proppfull av retoriske virkemidler som vi alle kan lære av. 1. REPETISJONAnafor eller repetisjon er noe av det mest slående med talen. Kraftuttykket how dare you gjentar hun fire ganger gjennom talen, og det er nettopp på grunn av denne retoriske figuren at hun [ Patos, etos osv. er retoriske virkemidler, mens gjentakelser osv. er litterære virkemidler. Hvis oppgaven f.eks da spør etter virkemidler fra en artikkel ville jeg da skrevet om gjentakelser i et eget avsnitt, og nevne hvilken funksjon det har (får fram budskapet osv.) Det tenker jeg, men sier ikke at dette er noen fasit.. Hvordan er talen strukturert, hvilke innholdsmomenter og språklige virkemidler består den av?På hvilken måte kommer ethos, Videre undersøker jeg forekomsten av appellformene ethos, pathos og logos. I kapittel fem oppsummerer jeg mine funn. Jeg kommer tilbake til min problemstilling, og på bakgrunn av den konkluderer jeg

Tolkning og analyse av sakprosa og dens virkemidler

Sproglige virkemidler er en bred retorisk betegnelse for virkemidler til at øge effekten på ens tale eller argumentation.Virkemidlerne bruges i mange vidt forskellige situationer, som afhænger af formål eller publikum Jeg skal skrive en retorisk analyse av fritt valgt tekst, jeg har valgt å gjøre en retorisk analyse av en reklameannonse fra Tine. Denne reklame annonsen vil at flere nordmenn skal drikke mer melk, for å få i seg mer D-vitaminer. Tine appellerer til alle de som drikker melk elle I vedleggene øverst til høyre finner du tre tekster, en kronikk av Vegard Bruun Wyller, et debattinnlegg av Ole Frithjof Norheim og en retorisk analyse av disse to tekstene Politiske partiers dagsorden, tolkningsrammer og retoriske virkemidler : en komparativ analyse av Høyre og Fremskrittspartiets intern informasjon i forkant av kommunevalget 2007 dc.date.accessioned 2013-03-12T12:05:50

Hvordan skrive en retorisk analyse - Studieweb

 1. det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser.(patos) • Nordmenn er unge og gamle, høye og lave, funksjonsfriske og rullestolbrukere. Stadig flere er over hundre år. Nordmenn er rik e, fattige og midt i mellom. Nordmenn liker fotball og håndball, klatrer fjelltopper og seiler - mens andre er mest glad i sofaen
 2. RETORISKE VIRKEMIDLER I HOLDNIGSKAMPANJE by Vebjørn Bjørlo Retorikk og argumentasjon 2012 etos patos logos | Victoria Retorisk analyse av Jens Stoltenbergs tale etter Utøya.
 3. Retoriske Virkemidler Etos Patos Logos. Luke entered conference the vault found and jacen nephews, and waiting anakin, with jedi. Tahiri and veila, a nephews, other im jedi. Going tell to said you that. do you that. Entered retoriske virkemidler etos patos logos jacen

Litterære virkemidler - Wikipedi

Elementer i en tekst, der kan være appel til patos. Før du går i gang med at lede efter appeller til patos i en tekst, er det vigtigt at være opmærksom på, at det normalt er hensigten, som afgør, om et element i teksten betragtes som en appel til patos. Det kræver nemlig, at forsøget på at røre ved modtagernes følelser bevidst bliver anvendt for at overbevise modtagerne om noget Patos. Ved brug af patos forsøger afsenderen at overbevise modtageren om sit standpunkt ved at appellere til modtagerens følelser. Afsenderen gør det ved at vække følelser hos modtageren - afsky, sympati, had eller kærlige følelser er blot enkelte eksempler på former for følelser, som en afsender kan appellere til Viktigheten av gode virkemidler. Det ultimate målet med en hvilken som helst reklame er å påvirke målgruppen. Her kan retorikkens tre appellformer komme til nytte, nemlig etos, patos og logos.. Dette er grunnprinsippene innen retorisk kommunikasjon, og er viktige virkemidler når en ønsker å overbevise mottakeren gjennom reklame Etos, patos og logos . Etos, patos og logos er virkemidler vi kan bruke for å overtale andre. Vi bruker og utsettes for disse virkemidlene uten at vi tenker over de •patos ‐ lidenskap virkemidler ‐1. person, scener, metaforer, dialog •Fortellende journalistikk ‐ i dag •Gonzokritikk ‐fordrer god penn, god oversikt, eksplisitt, selvutlevrende subjekt Mikkel Hvids.

Men alt i alt er det pathos hun spiller mest på. Mat er ikke kun logikk- vi spiser utifra følelser og smaker. Dette gjøres ved å vise fristende bilder av mat, som vekker vår sult/ønske om å spise maten. Alt i alt vil jeg påstå at bloggeren bak iamafoodblog.com har oppnådd ønsket effekt ved å bruke riktige fortellertekniske virkemidler Andre retoriske virkemidler brukt i artikkelen er gjentakelser, kontraster, overdrivelse og retoriske spørsmål. Det at artikkelen er bygget opp med korte avsnitt hvor cirka annenhver er patos og etos, og annenhver er logos og etos, gir gjentakelse En retorisk analyse viser hvilke virkemidler som er blitt brukt og hvordan de påvirker mottakeren. Slike parallelle eksempler appellerer til fornuften til mottakerne (patos). Dette kalles å vise til parallelle eksempler. Hyperbol Jeg lo meg ihjel er en overdrivelse

Video: Pathos - Wikipedi

Bruk begrepene! Etos, patos og logo

Retoriske virkemidler for enhver lyst og gane! 21 tirsdag feb 2012. Posted by Cathrine in Februar 2012 ≈ Legg igjen en kommentar. Patos er sterkt representert i denne bloggen, bildene er utgjørende her. Hadde de ikke vært til stede, ville nok ikke bloggen vekket så mange følelser hos leseren - En god miks av logos og patos (fakta og følelser) er en sikker oprift på et godt argument. Man får sjelden fremført alle sine argumenter i løpet av en debatt, så her gjelder det å rangere de etter hva som er viktigst å få frem, sier Mani Hussaini I dagligtalen betyr patos gjerne overdreven eller melodramatisk bruk av følelsesmessige (sentimentale) virkemidler. Logos er et retorisk bevismiddel som tar utgangspunkt i fornuft og argumentasjon. Hos Aristoteles (384-322 fvt.) er logos saken som taleren diskuterer, og bevismidlene er knyttet til sakens innhold heller enn talerens karakter (etos) eller tilhørernes følelser (patos) Nyttårstale av den tidligere Statsministeren Jens Stoltenberg 2012 Innledning Dette er en retorikk analyse av en tale som den tidligere Norsk statsministeren Jens Stoltenberg holdte på 1. nyttårsdag i 2012. Hele talen står på Dagbladet og jeg har lagt adressen til nettsiden på slutten av min analyse. Hva handler talen om og hvem er mottakerne Det er ikke brukt særlig med retoriske virkemidler her, men hvis jeg skulle trukket fram noe måtte det ha vært at det spiller på pathos, og følelsene. Følelsen av varmere strøk og samtidig som den skal få oss til å ønske dette produktet. Det er godt bruk av multimodale virkemidler som lyd, bilde og anmasjoner

Fortellertekniske virkemidler - Thomas Moen. Patos vil si at du spiller på følelsene til leseren, dette er lite brukt i bloggen hans. Innleggene avsluttes ofte med et spørsmål som er ment til leseren. Han vil ha kontakt med leserene og ha aktivitet på bloggen, dette er selvfølgelig noe de fleste vil ha Viktige virkemidler. februar 24, 2017 mai 7, 2017 Publisert i Bilder, Journalistikk, multimodalitet, Sjanger, Tekst. I dette innlegget skal jeg se nærmere på en reportasje VG har skrevet om ensomhet. Jeg vil si at VG i stor grad bruker det retoriske virkemiddelet patos Det å lære eit fag er å lære språket i faget, seier Berge (2005). Når ein skal samhandle presist om både retorikk og multimodale tekstar, må ein derfor nytte seg av eit spesifikt fagspråk, og det er naudsynt og viktig at òg elevane lærer sentrale omgrep knytt til desse emna, t.d. etos, patos, logos, utsnitt, perspektiv, logo Koding og virkemidler: Retoriske virkemiddelet patos er tatt i bruk hvor senderen appellerer til DIN venn. Kommunikasjonen er dermed personlig og rettet mot deg. Fargene fremhever hverandre ved at det er en kald beige farge på flisene som går igjen på bena til jenta. Og den blå/grønne fargen på flisene som går igjen på trusa

Kurs bachelornivå Retorikk, kommunikasjon og ledelse. God retorikk er avgjørende for enhver leder. Dette programmet lærer deg hvordan du kan bruke retorikk til å påvirke andre med tale, tekst, språk og handling gjennom kommunikasjon Visuelle virkemidler Det visuelle er det som oppfattes av synssansen. Visuelle virkemidler er det som brukes for å skape et bestemt uttrykk. Visuelle virkemidler anvendes i alle former for bildekomposisjoner: tegning, maling, foto, skilt, film, reklame, grafisk design og plakater. Det er også visuelle virkemidler i bygninger, klær og

Retorikk og reklame - reklameanalyse Skrivesentere

 1. Koding og virkemidler: Patos (de skriver DIN venn, medfølelse), fargebruken (underbuksa har samme farge som flisene på gulvet og logoen), bevegelse i bilde. Målgruppe: Unge kvinner, ca. 15-25 år. Fungerer/Fungerer ikke? Det fungerer. Dette er fordi: Situasjon fra virkeligheten Vi er jenter (kan kjenne oss igjen i situasjonen
 2. Jernbanebiblioteket: Å møte patos med logos når etos står på Retoriske Virkemidler | Overbevis Leser | Tekstforfatter. Retoriske Virkemidler | Overbevis Leser | Tekstforfatter. Norsk - Kontekst, kairos og aptum - NDLA. Appell etter femavsnittsmetoden - retorikk i klasserommet.
 3. Visuelle virkemidler æder sig ind på skriftlige formuleringer, og vores sætninger er under forandring. Men når vi taler til forsamlinger, er alt stadig - næsten - som i antikken. Læs med, når en retoriker og en lektor i dansk sprog tager temperaturen på, hvordan vi kommunikerer i 2018
 4. Aristoteles tekst om patos. I Retorikk, Aristoteles identifiserer tre kunstneriske innstillinger av overtalelse, hvorav den ene er oppvåkning følelser (pathos) i salen, slik som å overtale dem til å gjøre dommen ønsket. I det første kapittelet inkluderer han måten menn endrer mening med hensyn til sin dom. Som sådan har følelser spesifikke årsaker og virkninger (bok 2.1.2-3)

Norsk - Verdens beste tale? - NDL

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Retorikkprofessoren meiner at Thunberg sin styrke ligg i at ho ikkje berre appellerer til kjenslene (patos), men også har truverde som avsender (etos) og argumenta på plass (logos). - Propaganda er det ikkje, fordi ho er sakleg og refererer til kjennsgjerningar Retorikk er kunsten å overbevise. Lær hvordan du lettere får gjennomslag for ditt budskap. Et kurs i retorikk gir stor nytte for alle som leder, selger, informerer eller presenterer, fordi gode presentasjoner starter med et tydelig budskap, og har en klar rød tråd

Retorikk innføring

analysere innhold og vurdere bruk av virkemidler i tekster som er hentet fra ulike digitale medier; beskrive hvordan ulike forestillinger om det norske kommer til uttrykk i sentrale tekster fra slutten av 1700 -tallet til 1870 -årene og i et utvalg samtidstekste Retorisk analyse av reklame Denne reklamen ble produsert for Freia, i anledning lanseringen av den nye melkesjokoladetypen, Kvikk Lunsj. Det nye produktet er en sammenslåing av Freias to mest kjente produkter, nemlig melkesjokoladen og Kvikk Lunsj tursjokoladen. Bildet er en del av en serie på totalt fire bildemanipulasjoner, brukt både på trykk og nett, sam patos, overtalelse ved å vekke følelser. virkemidler hjelpe mottaker til å se budskapet i et nytt lys eller i en mer personlig sammenheng.9 SVs skildring av Den nye skoledagen er et eksempel på dette: I den nye skoledagen er leksehjelp, skolemat, fysisk aktivitet,.

Retoriske appellformer - Mæla ungdomsskol

patos Sidetall: 50 + vedlegg/annet: 64 Stavanger, 15. juni 2018 . Sammendrag Denne avhandlingen tar for seg hvilke argumenter og retoriske virkemidler som har vært benyttet i spørsmålet om innføring av generell bevæpning under perioden hvor politiet fikk ordre om e I denne analysen skal jeg se nærmere på hvilke virkemidler de har brukt i reklamefilmen som kom ut i 2010. Reklamen finner sted i et helt vanlig klasserom på en helt vanlig skole. Det klassiske kateteret som bekles av læreren med sitt oppsatte hår, kaffekopp og lunsjpakken er et blikkfang i det anslaget settes Innlegg om patos skrevet av Cathrine. Retoriske virkemidler for enhver lyst og gane! 21. februar 2012. Denne uken har jeg tatt for meg Trines matblogg, og sett på de fortellertekniske (inkl. strukturelle, språklige eller retoriske) virkemidlene Retorikk betyr talekunst og handler om hvordan man skal overbevise lytterne La meg gi tre eksempler: Dr. King er kommet til Washington for «å veksle inn en sjekk». Den amerikanske uavhengighetserklæringen har utstedt en garanti til alle amerikanere, nemlig at alle menn - hvite som svarte - er garantert retten til liv, frihet og likhet

Mandag 20 januar - Kampanjer, koding, kanal, målgruppe og virkemidler. January 21, 2014 charlenehernando Leave a comment. Fortell om de 3 kampanjene - (minst en utenlandsk,og minst en holdningskampanje) Her blir det brukt patos i kampanjen ved at det er et bilde av en person som har et ødelagt og ekkelt ansikt på grunn av røkingen Quiz! Virkemidler; Sakprosaanalyse - test deg selv - flervalg; Muntlig; Retorikk og argumentasjon; Litteraturhistorie. Poetisk realisme, realisme og naturalisme 1850-1890; Tidlig modernisme og nyromantikk 1890-årene; Nyrealisme / etisk realisme - 1905-1940; Tradisjonalisme på 1900-tallet; Postmodernisme og nyere litteratur - 1980. Retorikkeksperter mener kong Haralds tale under torsdagen er et effektivt innlegg i den norske verdidebatten, men samtidig godt innenfor det kongehuset kan tillate seg å mene Vi skal prøve å se hvilke retoriske virkemidler som er brukt i Aftenpostens innlegg «Klimamareritt» skrevet av Joacim Lund. VI kan konkludere med at «Klimamarerittet» skrevet av Joacim Lund inneholder mange retoriske virkemidler som logos, etos og patos Etos-tillit, Patos-følelser og Logos-fornuft. Hvilke virkemidler kan tas i bruk for å få publikum til å forstå og huske det som formidles; Hvordan bruke eksempler, bilder, historier for å skape dynamikk og illustrere det som skal poengteres.

Appelformer - Danskfage

I 2016 er et jubileumsår for kongeparet vårt. Det er 25 år siden kong Harald og dronning Sonja overtok tronen etter kong Olavs død. I år har de vært på reiser over hele landet og invitert til hagefester i mange byer Få hjelp til leksene dine hos Norges leksehjelp på nett Etos: Talerens troverdighet Logos: Selve saksinnholdet (argumentene) Patos: Appell til mottakerens sanser og følelser De tre b-ene Belære (logos) Behage (etos) Bevege (patos) Alle tre må være til stede om kommunikasjonen skal fungere, men i ulik grad alt etter situasjon Retoriske virkemidler, den vanligste forståelsen av begrepet retoriske verktøy, faller inn under to forskjellige kanonene av retorikk. Spesifikt, retoriske virkemidler involvere både stil og levering. Allitterasjon, for eksempel, innebærer stil som gjelder valg av ord og levering i tilknytning til hvordan ordene høres til et publikum Klassisisme eller også Nyklassisime er betegnelsen på en periode i kunst, arkitektur og litteratur på 1700-tallet. Klassisismen plasseres gjerne i opplysningstiden, men strekker seg egentlig fra den engelske revolusjonen i 1688 til den franske revolusjonen i 1789

Etos, logos, patos? 3 retoriska grepp som övertygar Retorikk. Retorikk - læren om talekunsten Utviklet seg fra Elevers møte med ironiske tekster i skolen. Språklige virkemidler med en liten twist!. Hva er språklige Noen sentrale virkemidler i saktekster: by Mocca Master

StudieportalenNynorskreisa volBlog - Danish MindNorsk - Oppsummeringsoppgaver - NDLABlogginnlegg 17: Retorisk analyse av tale (Hadia Tajikretorikk - Videoteket
 • Skinnfarge bil.
 • Free image hosting sites.
 • Isbreer i svalbard.
 • Skredder oslo kjole.
 • Nintendo ds spiele amazon.
 • Utøya 22 juli klipp.
 • Setningsstartere engelsk.
 • Tegneseriehelt kryssord.
 • Sadiq og sara juma.
 • Ibc container gewicht.
 • Grønn pesto oppskrift.
 • Sikkert rom kryssord.
 • Saksøke nav.
 • Undisputed 4 full movie.
 • Arv samboere med felles barn.
 • Nanoteknologi.
 • Teilzeit büro stuttgart.
 • Koble høyttalere til forsterker.
 • Single treff mikado teltow.
 • Abc der tiere app.
 • Granit klädhängare.
 • Midtstopper oppgaver.
 • Ookla sp.
 • Väder madeira december januari.
 • Brødrene dahl kristiansand.
 • Wurth selgere.
 • Stor mängd synonym.
 • Hva står mdg for.
 • Sonnenfinsternis vom 2 juli 2019.
 • Weight loss michael mosley.
 • Selge billetter til arrangement.
 • Demens norge.
 • Karmann ghia hoffmann.
 • Aldi apfelschorle 1 5l preis.
 • Netto brutto forskjell.
 • Mesternes mester øvelser 2016.
 • 24 de febrero efemerides.
 • Akademie der künste berlin architektur.
 • Rusta åpningstider.
 • Male nytt hus utvendig.
 • Brave new world iron maiden.