Home

Kostnad pr km lastebil

Kostnadsindeks for lastebiltransport - SS

Kostnadsindeks for lastebiltransport (1. kvartal 2016 = 100) Publisert 15. oktober 2020 Indeksnivå Endring i prosent; 2. kvartal 2020 - 3. kvartal 2020 3. kvartal 2019 - 3. kvartal 202 Reduksjonen skal skje ved at listeprisen reduseres med 50 prosent, begrenset oppad til kr. 150 000. Reduksjon av beregningsgrunnlaget for elbil og reduksjon i form av bunnfradrag for varebil klasse 2 og små lastebiler, kan ikke gjøres for samme bil. Det gis ikke reduksjon for yrkeskjøring over 40 000 km i tillegg til bunnfradraget

Ventetid etter de første 15 minuttene, beregnes et tillegg på kr 150,- pr 15 minutter. Prisene regnes ut fra den avstanden massen transporteres. Ved bruk av bil og henger, brukes sonen under virkelige km etter passert 4 km. Påbegynt kilometer over 1 km regnes som hel kilometer. Alle priser er eks. mva og fakturagebyr Setter vi investeringsbeløpet pr kjøretøy lik 1,5 millioner kroner, snakker vi om en kapitalbinding som ligger 1,8 milliarder kroner lavere enn dagens nivå. På den annen side vil utvidet drift, f eks fra 120.000 kilometer til 350.000 kilometer pr år medføre en raskere avskrivingstakt

Bilsatser - Firmavarebiler klasse 2 og små lastebiler

Priser gjeldende fra 01.01.2020 Alle priser er eks mva, bompenger og fergeavgifter. Varebil 12 M3 560.- Varebil med lift 620.- Lukket lastebil med lift, lasteevne inntil 1,8 tonn (C1 bil) 730 Lett lastebil 5,7 420,00 3,17 Tung lastebil 12,0 458,00 4,45 Semitrailer/vogntog 30,0 500,00 5,94 Kjøretøy Tidskostnad Km‐kostnad Bompenger Sum Pr tonn (kap) Varebil 1 172,47 479,46 94 1 745,93 793,60 Lett lastebil 1 204,00 580,11 188 1 972,11 345,98 Tung lastebil 1 312,93 814,35 188 2 315,28 192,9 Likning 1 Omregning til liter pr vogn-km for lastebilen og en for sjåføren) forekommer på samme dag med samme tidsbruk, med samme tilbakelagt distanse og med samme totalt forbruk av drivstoff er det samme registrering . Dermed kan vi anta hvilken lastebil sjåføren har brukt denne dagen

Transportkjede Drivstoff pr tonnkm Lønn pr tonnkm Renter pr tonnkm Semitrailer 9% 31% 1% Skip med sideport 2% 34% 7% Containerskip 2% 57% 7% Kombitog 2% 44% 7% Transportmiddelvalg I rapporten vises en rekke case-eksempler, og hvordan transportmiddelvalg påvirkes av kostnadene Vi har snitt på bilene på ca 4.1 - 4.3 liter pr mil for kjøring i det sentrale østland, telemark inkludert. Det er for totalvekt på inntil 51.8 tonn (det tillates måleavvik på inntil 1000 kg pr enhet; bil og henger). Da er halvparten fullt lastet og selvsagt retur med tom bil. For singel bil er forbruket på bare 2.8 -3.0 pr mil Kr 1,00 per km for kjøring på skogs- og anleggsveier. Kr 1,00 per km når det er nødvendig med tilhenger for å bringe med utstyr og materiell som på grunn av sin vekt og beskaffenhet ikke er naturlig å plassere i bagasjerom eller på takgrind. Kr 1,00 per km når det tas med arbeidstakere på oppdrag i bilen. Dekker også bomavgif

Transport-priser Gunnar Holth Grusforretnin

 1. •Ved avstander over 5 Km. er lastebil noe billigere enn traktor og vogn. •Kostnaden med lastebil er Ca. 1 kr. pr.M3 og Km. ved transport over 10-15 Km. •Ved avstander under 5 Km. er traktor billigere dersom en har utstyret fra før. •Pumping via rørledning over kortere avstander har kostnad på linje med traktor og vogn
 2. Total kostnad: Bilens totale kostnad summerer alt. Både renter, verdifall, drivstoff, forsikring, service, etc. Gjennom din eiertid viser den totale kostnaden hver eneste krone bilen har kostet deg. Marginalkostnaden for én ekstra kilometer: Men hvilke kostnader påløper egentlig nå
 3. imun 1,5 time LASTEBIL Nyttelast - 1501 - 5000kgm kr 790,- pr. time
 4. Gjennomsnittskostnad: Totale kostnader delt på antall kjørte kilometer. Gjennomsnittskostnad per dag: Totalkostnaden per år fordelt på antall dager. Marginalkostnaden for én ekstra kilometer: Når vi holder utenfor alle faste kostnader som ikke påvirkes av bruken (rente, årsmodellrelatert verdifall, basisprisen i forsikringen, etc) får vi kostnaden som påløper ved å kjøre bilen en.

Bildriftskostnader = faste kostnader+(lønn pr time*antall timer) + (km.kostnad*antall km) Produktet av regnestykket (justert for eventuelle særkostnader) kan enkelt og med relativ høy grad av pålitelighet divideres på den enheten man måtte ønske, også pr tonn, tonnkilometer, m3 eller annet Ifølge OFV koster en bil i denne prisklassen deg 75.022 kroner om du kjøre 15.000 kilometer i året - altså nøyaktig 5 kroner per kilometer. Dobler du kjørelengden er du oppe i 114.544 kroner. PRISLISTE BJØRGS BUDBIL OG TRANSPORT AS pr. 01.03.2019: Her finner du en grov oversikt over hvilke priser på BUDBIL og TRANSPORT vi oppererer med. Disse er så absolutt ikke faste men et utgangspunkt som vi bruker til å finne en løsning som passer nettopp deres behov innen BUDBIL OG TRANSPORT Kjører man 20.000 kilometer i året, krever det 4.000 kilowattimer strøm, som koster rundt 3.920 kroner. Medregnet 125 kroner i månedene i avskrivning på hjemmeladeren blir det til sammen 5.420 kroner i året

Lastebilkostnader og transportpriser: Transportprisene har

Kjørt 0 km: årlig kostnad 38750. Kjørt 30k km: årlig kostnad 90000 Dvs. en fast kostnad på 38750, og en marginalkostnad på ca 1,7 kr/km. Det gir følgende gjennomsnittlig kostnad pr. kjørte km: Antall km Gjennomsnittskostnad pr km. 1 KM kr 38 752. 1 000 KM kr 40,48. 10 000 KM kr 5,61. 20 000 KM kr 3,67. 30 000 KM kr 3,0 Reiseplanlegger hos NAF. Planlegg din reise enkelt, legg inn drivstofforbruk, turen uten bomstasjoner, og utenfor motorveier med NAF Reiseplanlegger

Prisliste. WTL.no - WTL.no WTL.n

Det er kanskje ikke fullt så enkelt å spore teknologiske endringer på lastebiler som det er hos personbiler. På 20 år har de tilsynelatende ikke forandret seg mye. Men la deg ikke lure: Under skallet har lastebilene blitt teknologibomber som overgår de fleste andre kjøretøy 3,50 kroner per kilometer - uansett kjørelengde*. Skattefri sats gjelder også ved bruk av elbil og for arbeidstakere med arbeidssted Tromsø. Satsen gjelder også for reiser utenlands. Satsene for skattefrie tillegg for passasjér, bruk av tilhenger osv og skattefrie satser for andre transportmidler enn bil følger særavtalen Bildriftskostnader = faste kostnader + (lønn pr time x antall timer) + (km.kostnad x antall km) Produktet av regnestykket (justert for eventuelle særkostnader) kan enkelt og med relativ høy grad av pålitelighet divideres på den enheten man måtte ønske, også pr tonn, tonnkilometer, m3 eller annet

Nettverkssamling Logimat Hva koster transport og hvordan

Denne er satt til kr 2909 pr. år for alle eksemplene bortsett fra elbiler som har fritak. Denne avgiften er lik uansett kjørelengde, og blir derfor lavere pr. km ved høyere kjørelengder i våre eksempler. Forsikring- og dekk-kostnade En lastebil er ca 2,5 meter bred, i tillegg kommer speil osv, slik at det bør være minimum 2,8 meter fri bredde der hvor lastebilen skal frem. Høyden bør være minimum 3,5 meter, og det er viktig at ikke grener o.l stikker ut i vegbanen marginale (eget arb/utstyr) / samla (leid lastebil) 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 0 5 10 15 20 25 30 35. km. Y =Kostnad i kr pr. FEm. X = km. Egen tank 10 m3 Leid lastebil, 17 m3 Verdi av gjødsel. Hvor langt er det lønnsomt å kjøre til grovfôrareal? Fôr skal kjøres fra jord til fjøs - og gjødsel andre vegen Budbil utover sone 5 belastes med kr. 45,- pr. kilometer Prisene som er oppgitt er inkl. kjøring fra A-B, evt. venting eller lossing blir belastet med kr. 75,- pr. 10 min Oslo Transport AS sender samlefaktura den 15. og siste dag i måneden for kunder med avtal

Denne 3-akslede lastebilen kan levere opp til 7,4 kubikk eller 13 tonn sprengstein. Om du vil, kan du velge en annen lastebil på neste side. Søket beregner pris inkludert masse og transport ferdig levert. Kontakt oss for en uforpliktende prat! 41 41 35 35. post@knuststein.no Jeg la 100 meter vei frem til hytta for 4-5 år siden. Første tilbud var 100000, det var mye masse som skulle flyttes langt og jeg vurderte å kjøpe meg en lastebil for å ta kjøring selv og selge bilen etterpå. Jeg fant en bil, med snute, og var klar til å kjøpe. Da dukket det opp stein rett ved siden av hytten fra en nabo som bygget ut Det er billigere å kjøre elbil enn bensin- eller dieselbil. Men hvor mye koster det å lade opp batteriet hver eneste dag? Ulike elbilmodeller har forskjellig størrelse på batteriene, akkurat som forskjellige bensinbiler har ulik størrelse på bensintankene

Lønnsarten som skal benyttes heter 310260 - Kilometer Yrkesbil klasse 2 / Lastebil < 7501 kg. MERK! Les mer om denne lønnsarten under. Du trenger kun å registrere dato og antall, da satsen (3,40 pr. 2019) hentes fra et skript som ligger på lønnsarten: 4. I lønnskjøringen vil du kunne se utregningen: 5 60.000 eller 90.000 i km stand: Kostnadsforskjellen mellom å kjøpe en bruktbil med 60.000 eller 90.000 i km stand er enda mindre, bare 2.900 kroner, dvs 240 kroner pr måned Med bompengekalkulatoren vår vil du enkelt finne ut hva det vil koste for deg når det kommer nye bomstasjoner og takster 1.juni.2019. Legg inn ruten din og se hva du må betale i bompenge Man kan regne 35.000 på C, 30.000 på E, 40.000 på yrkessjåførkurset på 140 timer for godstransport, som man må ha for å jobbe med lastebil etterpå. Også må man være 21 år. Man kan alikevel ta både CE og yrkessjåførkurset når man er under 21, men da får man ikke lov å kjøre noe større enn C1E fram til man er 21

I 2015 kjørte norske lastebiler hele 2 200 000 000 kilometer - en avstand som tilsvarer 5 723 turer månen, eller 14 turer til sola. 9. Likevel finner du svært få av disse lastebilene i. Ifølge Elbilforeningen forbruker en elbil mellom 1 og 2,5 kilowattimer pr mil. Med 1 krone per kilowattime blir det maksimalt 2,50 kroner i drivstoffkostnad per kjørte mil. Mye penger spart! Hvis du vil vite hvor mye du sparer, må du først vite hvor mye det koster å kjøre en bensin- eller dieselbil Du kan enkelt bestille prøveskilt (dagsprøvekjennemerker) på nett. Er det mer enn ti virkedager til du skal bruke dem, kan du få prøveskiltene tilsendt i posten. Skal du bruke prøveskiltene før ti virkedager, må du hente dem på en trafikkstasjon som tilbyr kjøretøytjenester. Hovedregelen.

Video: Kostnadsstrukturer i godstranspor

Han viser blant annet til prosjektet E18 Bommestad- Sky ved Larvik i Vestfold. Langs den sju kilometer lange strekningen med planskilte kryss bygges det i tillegg to tunneler og den 570 meter lange Farrisbrua. - Gjennomsnittlig løpemeterpris for Bommestad-Sky er 642 000 kroner, opplyser Nilsen. LES OGSÅ: Se opp for landveispiratene Bilens verdi ny Kr 400.000,- Årlig kjørelengde 15.000 kilometer Avskrivningstid 8 år Bensinforbruk 0,59 l/mil Kostnader kroner pr. år Avskrivning 38.897 Renter av bundet kapital 13.200 Forsikring (70 % bonus) 9.152 Årsavgift 2.820 Vedlikehold 5.198 Bensin 13.222 Olje 1.357 Dekk 3.633 Service og reparasjoner 7.519 Bompenger 2.665 SUM KOSTNADER 97.66 Hvis du i arbeidssammenheng kjører mindre enn 6 000 kilometer med bilen din, kan du føre fradrag etter en kilometersats på kroner 3,50 (2019). Da kan du ikke føre fradrag for andre kostnader i forbindelse med bilholdet. Kjører du mer enn 6 000 kilometer i næring med bilen, skal du ikke føre fradrag for kilometer - Byte leigejord som ligg 5 km frå driftssenter med jord 1 km frå driftssenter: o 45 kyr, 300 tonn kvote, avling 400 Fem pr. dekar o Treng 360 dekar dyrka, herav 200 dekar leigejord à 400 kr/da o Transport koster 20 øre pr. Fem og km o Kostnad nydyrking 200 dekar 15.000 kr pr. dekar 3 mill. kr totalt Årleg kostnad 218.000 kr i renter. Dette koster bilen deg Her er et regnestykke du neppe liker. Sjekk din prisklasse og kjørelengde her. KOSTER 90 000 I ÅRET: Har du kjøpt familiebilen VW Passat ny, koster den deg nær 90 000.

Kostnad pr kilometer blir 20-30% lavere over bilens avskrivningstid, hevdes det. Vedlikeholdskostnaden oppgis å være svært lav, fordi bilen jo inneholder dramatisk færre bevegelige deler enn tradisjonelle biler. Se lanseringen her Bortkjøring av jord, stein og betong- masser, i Oslo, Asker, Bærum og Akershus. Vi henter og kjører bort enten du har 100 kilo eller 200 tonn.Vi leverer også pukk, jord, elvestein, bark, granittstein osv Hver bilist sparer 1,4 sekunder pr. kilometer i et fremtidig utbygd veinett med 120 km/t i stedet for 110 km/t. Fordi dette gjelder mange bilister og over mange år, summerer nytten seg til 5,4 mrd. kr. Tunge kjøretøy har fartsbegrensninger på 80, 90 og 100 km/t og får ikke økt nytte av høyere fartsgrense. Kostnadsside

77 prosent svarte i vår siste undersøkelse, Elbilisten 2017, at lave drivstoffkostnader ved hjemmelading var den viktigste grunnen til å bytte til elbil (se tabell, sveip over graf for detaljer). - I tillegg til at du tar et aktivt miljøvalg ved å skifte til elbil, betyr det også mange kroner spart på drivstoff i løpet av et år Ekstra leie pr. dag etter 1. uke 30 -40 m3 30 38 Ekstra tømming alle containere 0-30 km 2 000 2 500 Tillegg ved mer enn 30 km, pr. km 30 38 Tippavgift usortert avfall, pr. tonn 1 650 2 063 Tippavgift rent trevirke, pr. tonn 900 1 125 Tippavgift hageavfall, pr. tonn 1 650 2 063 Tippavgift rene masser; stein/jord/takstein/betong u/arm, pr. lass. For hver prisklasse har OFV regnet på kostnadene ved henholdsvis 10 000, 15 000, 20 000 og 30 000 km årlig kjørelengde, både totalkostnad og kostnad pr. kilometer. Kostnader som avskrivning, renter, forsikring, årsavgift, drivstoff med mer, er forklart og oppgitt for hvert eksempel Kr 2,00 pr km: Alt om reglene for bilgodtgjørelse. Bruker du din egen bil i tjeneste for arbeidsgiver, er det vanlig å få dekket utgifter knyttet til kjøringen. I denne guiden får du en fullstendig oversikt over reglene for bilgodtgjørelse, og hvilke regler som gjelder for å få bilgodtgjørelsen utbetalt trekkfritt Kort fortalt om ladestandarder. Lading med husholdningsstøpsel tar lang tid; CHAdeMO og CCS er de vanligste standardene for hurtiglading «Type 2» gir deg litt raskere lading, men ikke hurtigladin

Spørsmål: dieselforbruk på trailere/lastebiler - Bil - VG

Satser for kjøregodtgjørelse NA

Bilkostnader - oversik

Beregn årlige bilkostnader for bruktbi

BIL, OFV Så mye koster det egentlig å ha bi

Varebil klasse 2 Beløp; Beskatningsgrunnlag 320 000 - 50 %, men maksimalt 150 000 = 170 000: 30 % av 170 000: 51 000,-20 % av 0: 0: Fordel av firmabil: 51 000, RIVE RIVING, Pigging, LAV PRIS Kun kr 320,-/time. Se våre ca. 200 hyggelige omtaler. Pigge gulv, rive vegger, utgraving kjeller, Oslo Asker Bærum Akershus 80 000 kilometer pr år - I Europa er det et enormt antall lastebiler som brukes til regional godstransport som har en gjennomsnittlig årlig kjørelengde på 80 000 km. Dette betyr at økt bruk av elektriske kjøretøy til regional distribusjon vil føre til betydelige klimagevinster Drivhjulsdekk Lastebil- og bussdekk. Vårt sortiment av lastebildekk består av de ledende merkene Nokian, Michelin, Bridgestone, Nordman samt regummierte dekk fra Noktop og Noktop Express

Oslo budbil og transport - GF Transpor

Sats for beregning av privat fordel basert på faktisk bruk er kr 3,40 per km uansett kjørelengde. Regelverket for fordel ved privat bruk av firmabil som faller utenfor standardreglene, gjelder fra og med 2016 kun for visse typer kjøretøy, nærmere bestemt: lastebiler med totalvekt på 7.500 kg eller mer og busser med mer enn 15. kr 23 pr km. Budbil med lift. kr 28 pr km. Bomavgift tur / retur kommer i tillegg. Avstand beregnes en vei. Fri Transport. Ved kjøp av minimumsordre tilbyr Mal Proff fri frakt/fri transport opp til 40 kilometer fra Mal Proff lokasjon. Mal Proff vil normalt levere varebestillingen/ordre påfølgende dag Antall kjørte km for lastebil ut fra dieselforbruk Faglig lesing - Tekstoppgaver Innhold. Video: Finn antall km når du kjenner dieselforbruk og km pr. liter Les først. 12 ganger 34 Antall kjørte km for lastebil ved varelevering Lær mer. Forbruk av drivstoff på en kjøretur Test deg selv. Video: Finn antall.

Regnet ut «bensinprisen» for elbiler: - 3,92 kroner - E2

Månedstak: Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 25 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen. Betaling for nullutslipjøretøy fra 01.08.19 Fra denne dato skal elbiler og hydrogenbiler (i takstgruppe 1) betale bompengavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt TRANSPORT - PRISER F.O.M. 01.04.2019 Inntil km. Inntil 8 tonn kr. Fra 8 tonn kr. 6 750,- 800,- 8 800,- 850,- 10 850,- 900,- 12 900,- 950,- 15 950,- 1000,- 17 1000.

Tibakelagt distanse i kilometer; Underlag for tillegg, f.eks. navn på passasjer (annen arbeidstaker) Arbeidstakers underskrift; I tillegg må man oppgi tidspunkt for start og slutt på turene. Du kan lese mer om kravene her. Å føre denne typen oversikt kan være krevende og mange velger derfor å benytte seg av elektronisk kjørebok Lei varebil fra Hertz Forhåndsbestill i dag og spar Stort utvalg i vare- og lastebiler fra 1,5 m³ til 35 m³ Vinner av Grand Travel Awards 201 Prisliste for Trefeller'n AS fra 01.01.2018; Pr time pris eks mva pris inkl mva; Pr mann: 540 kr: 675.00 kr: Klatretillegg: 220 kr: 275.00 kr: Flishugger: 360 k Kanskje du lurer på hvor langt du kommer hvis du sykler med en hastighet på 25 km/t i 10 minutter og lurer på hvor langt du har syklet? Eller har du kanskje syklet en runde du vet er 13 kilometer og som du brukte 40 minutter på. Hvor fort har du da egentlig syklet i gjennomsnitt da? Fortvil ikke, med kalkulatorene under finner du svarene 47 g/km. CO2-utslippet 5 638 787. Kjøretøybestanden Les om vår politikk og hva vi brenner for. Veinettet. Veinettet. Trafikksikkerhet . Trafikksikkerhet . Veiprising og bompenger. Veiprising og bompenger. Teknologi, bil og vei. Teknologi. Per velger i stedet å bygge bilvei sammen med Nils Brattåsen. Veien legges slik i terrenget at den sokner til begge eiendommene. Skogarealet som sokner til veien utgjør 2 700 daa. og byggekostnadene er anslått til kr 700 pr. meter. Godkjent leveringssted er nå der skogsbilveien starter. Transportkostnaden er redusert til 30 kr/m 3

 • Eros 2004.
 • Fanny navn.
 • Unfall holzkirchen a8.
 • Lego club magazine norge.
 • Camelbak drikkeblære.
 • The magnificent seven netflix.
 • Wenches kjøkken eplekake.
 • Msc neue schiffe.
 • Ammepoliklinikk oslo.
 • Var på mallorca bor anni frid lyngstad.
 • Woher kommt camp david.
 • Hefdak ford transit.
 • Landskapet vid ganges och brahmaputras delta.
 • Militære dekorasjoner.
 • Skolerute ballangen 2018.
 • Qis uni hannover notenspiegel.
 • Ballett langenhagen.
 • Ninja bilder.
 • Meny mosseporten åpningstider.
 • Hjemmelaget ansiktsskrubb.
 • Hva er egentlig deja vu.
 • Sauna genthin.
 • Hva er ekte nyheter.
 • Vannymfe mytologi.
 • Sunn ukemeny diett.
 • Deutschkurs b1 stuttgart.
 • Kjøpe oppussingsobjekt.
 • Airbrush maling til bil.
 • Gatsby created himself.
 • Sea life haltung.
 • Ringalm as.
 • Studio hegdehaugsveien.
 • One dollar store.
 • Meny mosseporten åpningstider.
 • Bedriftsgaver.
 • Louder than bombs rotten tomatoes.
 • Oralmedic barn.
 • Am kamin mülheim gutschein.
 • Allegiant part 2 full movie.
 • Mauretania gregor januar 2018 wassermann.
 • Hustle tanz youtube.