Home

Opphavsrett i undervisning

Landsdekkende · 20 års erfaring · Kontakt oss uforpliktend

Opphavsrett og undervisning Her finner du nyttig informasjon om bruk av bilder, bilder, lyd og film og annet matierale i undervisningen, både på campus og på nett. Opphavsrett er en tidsbegrenset rett som opphavspersonen har til sine verk (forfattere, komponister, skapende kunstnere) Mer om opphavsrett og imaterielle rettigheter Opphavsrett og bruk av verk i undervisningen (Creative Commons Norge) DelRetts guide for fagansatte (delrett.no) Creative Commons Norge om kreditering (creativecommons.no) Kort forelesning om hvordan du kan gjenbruke andres verk i egen undervisning (film.oslomet.no Opphavsrett og undervisningsmateriale i universitets- og høyskolesektoren 1. Undervisning er underlagt bestem-melsene om akademisk frihet. Universitets- og høyskoleloven er klar på at den som gir undervisning «har et selvstendig faglig ansvar for innhold og opplegg» (§ 1-5 (4)). 2. En forelesning er et åndsverk med én.

Opphavsrett gjelder imidlertid også en dere ønsker å spille av eller strømme musikk, vise film, bilder el.l. i barnehagen. Da må en være obs på at det er ulike regler knyttet til ulike bruk: bl.a. om materialet skal brukes sammen med en liten gruppe barn eller hele barnehagen, om det skal brukes i en pedagogisk sammenheng, og om en arbeider i en offentlig eller privat barnehage Opphavsrett i undervisning. Publisert 31.01.2017. Kontaktperson for interne serier. Suvada Veledar suvada.veledar@uis.no 51 83 11 55. Unngå plagiering! Plagiering er akademisk uredelighet, og kan få alvorlige konsekvenser! Vi har derfor laga en side med tips om hvordan du unngår å havne i dette uføret Opphavsrett i undervisning 1. OpphavsrettTerje Kristensen i samarbeid med Wenche Erlien.Presentasjonen er basert på et innspill fra Wenche Erliensom var invitert til denne samlingen.Mye bygger også på en forelesning jusprofessor OlavTorvund holdt på faglig-pedagogisk dag og hans nettsted.Både Powerpoint og lyd fra faglig-pedagogisk dag liggeråpent på nettet

Det er den som har frembrakt et åndsverk som har opphavsrett til dette. Et åndsverk kan være frembrakt av flere personer, og de har da opphavsrett til verket i fellesskap. Slik medopphavsrett forutsetter at alle bidragsyterne har bidratt med original og individuelt preget innsats til frembringelsen av verket. Opphavsretten til et åndsverk kan bare oppstå hos fysiske personer Opphavsrett er den rett som blir gitt til den som skaper et åndsverk. Eksempler på åndsverk kan være bøker, filmer, musikk, fotografier eller dataprogrammer. For at noe skal regnes som åndsverk må det være resultat av en original, skapende innsats. Opphavsmannen får enerett til å fremstille eksemplarer av verket og til å gjøre det tilgjengelig Opphavsretten skal sikre kunstnernes rettigheter og inntektsmuligheter og bidra til innovasjon og utvikling av nye kulturelle uttrykk. Opphavsretten er regulert i åndsverkloven (lov 15. juni 2018 nr. 40 om opphavsrett til åndsverk mv.) Kapittel 1 Grunnleggende bestemmelser om opphavsrett til åndsverk. Jf. tidligere lov 12 mai 1961 nr. 2.Jf. også tidligere forordning 7 jan 1741, lover 13 sep 1830, 20 aug 1842 kap. 22 § 20, 12 okt 1857, 4 juni 1866, 29 apr 1871, 22 mai 1875 §§ 7-10, 8 juni 1876, 12 mai 1877, 4 juli 1893 (tilleggslov 25 juli 1910 nr. 5), 6 juni 1930 nr. 17 og 2 des 1955 nr. 1, samt midl. lov 10 juni 1977.

Opphavsrett og undervisning UiB læringslab

DelRett er en veiledningstjeneste om opphavsrett og bruk og deling av digitale læringsressurser. Svar er utarbeidet av advokatfirmaet Kluge. DelRett drives av Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT og Direktorat for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning Opphavsrett er et fag med stor grad av internasjonal regulering, og studentene må kjenne til hvordan den internasjonale retten, herunder EU-retten, griper inn i norsk opphavsrett. På bakgrunn av det norske og internasjonale rettsmaterialet skal studentene kunne analysere og redegjøre for hovedtrekkene i rettstilstanden i norsk opphavsrett, og løse praktiske problemstillinger som belyser. DelRett: Opphavsrett i undervisning Støtte til ansatte i skolen til å jobbe med digitale ferdigheter og læreplanen. Publisert 26.09.2019 | Av Barnevakten. DelRett er en veiledningstjeneste om opphavsrett og undervisning. Veiledningstjenesten skal bidra til lett tilgjengelig og brukerrettet informasjon om opphavsrett

Opphavsrett i undervisningen Digitale læringsressurser

opphavsrett og følgelige bare de som bidrar med denne som får opphavsrett. Andre som bidrar kan privat bruk eller til bruk f.eks. i undervisning. Man kan bruke kopimaskiner, kopiere lydopptak og video, skrive ut (og eventuelt kopiere) artikler som er tilgjengelig på Internett, osv Opphavsrett og undervisning. Høgskolen i Østfold har inngått flere avtaler som tillater en viss bruk av ulike typer opphavsrettslig materiale i undervisningen. Følg lenkene nedenfor for mer informasjon: Trykte kilder og materiale fra åpne internettsider: Kopinor

Opphavsmannen har opphavsrett til verket sitt. Det betyr at hun har økonomiske og ideelle rettigheter når verket utnyttes. men med plikt til å betale vederlag. Dette omfatter for eksempel fremstilling av samleverk til bruk i undervisning (lesebøker). Regler om bruk av avtalelisens Først og fremst vil jeg anbefale DelRett, som er en flott ressurs når det gjelder alle mulige spørsmål om opphavsrett og undervisning, og om hva vi har lov til å bruke i ulike sammenhenger. Stikkord som nevnes i fleng på DelRett-sidene er LMS, Creative Commons, sitat, publisering, klarering, musikk, bilde, film, ansvar, bruk av bilder, rettighetshaverorganisasjoner, opphavsrett, gjenbruk. Undervisning. Høst 2010. Undervisning gis siste gang Høst 2010. Emnet blir fra Høst 2011 videreført under ny emnekode, se JUS5810 - Opphavsrett. Eksamen. Høst 2010. Eksamen gis siste gang Høst 2010. Emnet blir fra Høst 2011 videreført under ny emnekode, se JUS5810 - Opphavsrett. Undervisningsspråk. Nors

Avtaler for bruk av TV, musikk og radioinnhold i undervisning Ny åndsverklov fra 1.7.2018. Med virkning fra 1. juli 2018 ble åndsverkloven av 1961 erstattet av en ny lov om opphavsrett til åndsverk.. De gjeldende mønsteravtalene på undervisningsområdet ble fremforhandlet under den gamle åndsverkloven, og inneholder derfor henvisninger til denne og ikke den nye åndsverkloven Hva har vi lov til å bruke når vi lager digitale læremidler til undervisning? Hvem eier de digitale læremidlene vi lager? Dette er to vanlige spørsmål vi ofte blir stilt når spørsmål om opphavsrett kommer på banen. Selv om spørsmålet om opphavsrett er komplisert, kan vi likevel gi neon råd som er verdt å ta med [ Opphavsrett - med fokus på undervisning og forskning. Share Opphavsrett og akademisk frihet. Olav Torvund, professor dr.juris, Juridisk fakultet, UiO . 11.20-12.00. Mønsteravtaler for UH-sektoren for digital bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale? Hva jobber UHR med

Denne siden gir en veiledning om opphavsrett til og NTNU og ansattes bruk av studentoppgaver. Veiledningen er basert på Lov av 15.06.2018 om opphavsrett til åndsverk mv. og praksis ved NTNU.. Kunnskapsbase, brukerveiledninge For å bistå skolene i Norge har Norgesuniversitetet og Senter for IKT i utdanningen opprettet Delrett. Dette er en veiledningstjeneste om opphavsrett og undervisning. Et formål med siden er å bidra til at spørsmål om opphavsrett ikke hindrer utvikling, bruk og deling av digitale læringsressurser i undervisning.

Elise Christensen - HL-senteret

Dette er reklame og hemningsløst selvskryt. Men nå foreligger endelig min bok Opphavsrett for begynnere. Det er en bok for alle som interesserer seg for eller kommer i berøring med opphavsrett, men som ikke ønsker å fordype seg i alle juridiske detaljer. Kjøp den her, eller der du pleier å kjøpe Noen av de vanskeligste områdene som diskuteres, er opphavsrett i arbeids- og oppdragsforhold og om undervisning på campus skal inngå i den private sfære

Opphavsrett og digital dømmekraft - Digital kreativitet i

 1. Opphavsrett - forhandlinger. UHR er universitetene og høyskolenes forhandlingspartner i forhold til opphavsrettsorganisasjonene. UHR og Norwaco er enige om ny mønsteravtale for bruk av lyd og levende bilder i undervisning. Den nye mønsteravtalen gjelder fra 1. januar 2015
 2. This is Delrett - opphavsrett i undervisning by Diku on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them
 3. TV 2 Skole: Undervisning for alle Visste du at TV 2 Skole har en rekke tilbud for alle med særskilte behov? Vi er det ledende forlaget i Norge på ulike former for tilpasning
 4. Opphavsrett - Foredragsnotater 1. Forelesning om opphavsrett. Hva er lov og ikke lov i undervisningssammenheng? Universitet. Universitetet i Sørøst-Norge. Fag. Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10. Studieår. 2018/201
 5. av Hege Charlotte Faber på 30. august 2017 i Film, Kurs, Opphavsrett, UBrss, Undervisning med Ingen kommentarer MPLC NTNU har inngått avtale med MPLC - Motion Picture Licensing Company fra 2017 (paraplylisens)
 6. Mitt Dashbord; LEARN MITT UIB; Sider; Opphavsrett og undervisning; Heim; Modular; Oppgåver; Quizar; Bibliotek; Litteraturliste; Emneoversikt; Litteraturkioske

Opphavsrett i undervisning - Ui

Opphavsrett i undervisning - SlideShar

Lurer du på noe om opphavsrett i undervisning? Sjekk ut nye DelRett: http://delrett.no 5.5.5 Ervervsmessig undervisning.. 137 5.5.6 Tvangslisens for bruk av verk i undervisningsvirksomhet Overgang av opphavsrett.. 236 6.1 Generelt om overgang av opphavsrett og behov for revisjon av bestemmelsene. Hopp til innhald. Dashbord. Påloggin Undervisning Innføring i markeds-. konkurranse- og immaterialrett. JUR 1285 (Bachelor-nivå) Patent- og varemerkerett. JUS 5820 (Master-nivå) JUR 1820 (Bachelor-nivå) Opphavsrett. JUS 5810 (Master-nivå) Opphavsrett og beslektede rettigheter. RINF1200 (Baheleor-nivå) Emner for masteravhandling. Se Emnebank. Forsknin • Undervisning med/uten lærebøker (Vi bruker fortrinnsvis På vei, Stein på stein og Her på berget). We offer Norwegian lessons on all levels at a reasonable price. Experienced teacher with Linguistic background. Please contact us if you are interested. If you don't live in Jæren, Norway, Skype can be used. We have free test lessons

Denne forelesningen tar opp reglene som tillater oss å gjøre bruk av andres verk i undervisning. Den tar også opp noen av utfordringene vi møter hvis noen øn.. 106532 GRMAT Opphavsrett, fotorett og personbilder i nettjourn# 160101.indd 13. 20.09.16 13.59. kapittel 1. Ytringsfrihetskommisjonen, det offentlige utvalg som i 1999 la grunnlaget for revisjon. Cappelen Damm Undervisning tilbyr fagbøker, lærebøker og digitale ressurser til barnehage, grunnskole, videregående, voksenopplæring, høgskole, universitet og profesjon Undervisning i informasjonsrett-opphavsrett Professor dr. juris Olav Torvund, Institutt for rettsinformatikk: Rettskilder: Oversikt over rettskilder med lenker til rettskilder som er tilgjengelig på nettet. Oversikt. Mer om opphavsrett. IKT-reglement for Vestfold fylkeskommune § 4 om nettetikk og åndsverk DelRett - Norgesuniversitetet om opphavsrett og undervisning. Kildekompasset om opphavsrett Nettvett.no. Fotojuss utgitt av Norsk kulturråd. Clara - informasjonssentral for opphavsrett og klarering. Rettighetshavernes organisasjoner. Bono - for billedkuns

Benjamin Geissert - HL-senteret

Hvem har opphavsrett? Opphavsrett i undervisning - ofte

Problemstillingene posteren tar opp inngår i tredje del av et doktorgradsprosjekt om opphavsrett i klasserommet. Overordnet tema for denne er åndsverkslovens dilemma for undervisning i kunst og håndverk. Forskningen som gjøres her skal bidra til økt kunnskap om bruk av andres visuelle åndsverk i eget skapende arbeid Koronasmitte på tre skoler i Rana - avlyser undervisning Smittet av utenlandsk arbeider, tok med seg smitten hjem. - Hadde lite kontakt med den utenlandske, sier kommuneoverlege Lurer du på noe om opphavsrett i undervisning? På delrett.no finner du veiledninger og ofte stilte spørsmål. Og finner du ikke svar på spørsmålet ditt,.. Kontakt oss Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo Telefon: 855 19 000 | E-post: iktplan@udir.n

I USA er for eksempel opphavsrettigheter begrenset av doktrinen om «fair use» (akseptabel bruk). Ifølge doktrinen kan en viss bruk av opphavsrettsbeskyttet materiale i forbindelse med, men ikke begrenset til, kritikk, kommentarer, nyhetsrapportering, undervisning, stipendium eller forskning anses som akseptabel bruk BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.2.2020) Sammendrag av innhold Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/790 om opphavsrett og nærstående rettigheter i det digitale indre marked (digitalmarkedsdirektivet) ble vedtatt 17. april 2019 Boken gir en solid og etterlengtet fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner.Forfattere

I time etter time hver uke sitter elever i klasserom rundt omkring i Norge. Det tar kort tid før mange har lyst til å flytte på seg. Evnen til å konsentrere seg er forskjellig fra person til person Viken fylke innfører hjemme-skole for videregående skole fra mandag. Det melder kanalen NRK. Undervisningen blir for det meste digital. Elevene skal dermed ikke møte på skolene, skriver NRK. De gjør unntak for elever som trenger tilpasset opplæring. Det er også unntak for praktiske fag der. Opphavsrett, er retten ein forfattar eller skapande kunstnar har til sine åndsverk. I Noreg vert opphavsretten først og fremst regulert av Åndsverklova. Les mer om opphavsrett på DelRett. Ofte stilte spørsmå Dessuten vil vi gjerne høre hva dere ønsker en veiledningstjeneste om opphavsrett og undervisning skal inneholde. Kommentar av Jens Breivik — mai 13, 2011 @ 10:31 am |Svar. Takk for tilbakemelding. På Høgskolen i Østfold har vi et sentralt Utvalg for e-læring, og på avdeling for helse- og sosialfag har vi et tilsvarende utvalg

opphavsrett - Store norske leksiko

Opphavsrett i skolen Bilder og kunst Grunn- og videregående skoler, høgskoler og universiteter har kopieringsavtale med Kopinor. Du kan. kopiere bildemateriale til bruk i undervisning når det inngår i utgitte publikasjoner som bøker, tidsskrifter, nettsider, m.m Innføring i Opphavsrett 1. Opphavsrettigheter Tittel Molent lam aut que et auditas perorum voloremo ommodis ant ommod ut aturiatas et officiaspe rerum voluptat. Regulert av Lov om opphavsrett til åndsverk: • Økonomiske rettigheter jf. §2 • Ideelle rettigheter jf. §3 (Ufravikelig!) - Navngivelse - Respektrett 2 I Kunnskapsløftet omtales ikke opphavsrett som et kompetansemål før etter 10. Trinn: Elevene skal gjøre rede for grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett knyttet til publisering og bruk av andres tekster.Selv om dette ikke er et konkret mål før i slutten av grunnskolen, bør man tidlig gi elevene en innføring i emnet Søk & Skriv inneholder materiale om informasjonssøk og akademisk skriving, og er rettet mot studenter som skal skrive oppgaver på bachelor- og masternivå Opphavsrett for oss som lager websider. Av Anders Fagerjord. Unntak 5: Undervisning. Med kopimaskin, CD-spiller eller videospiller kan du bruke beskyttede verk internt i undervisningen på skoler, høyskoler og universiteter, fordi undervisningsinstitusjoner har en felles avtale

Om opphavsretten - regjeringen

 1. Opphavsrett Hvis du ønsker å benytte stoff fra denne siden, må du oppgi kilden (med link til denne bloggen) og spørre om tillatelse. Som regel går det greit å få bruke stoffet gratis mot at man linker til bloggen, men husk å spørre på forhånd
 2. Del rett - opphavsrett og undervisning; Kortfattet informasjon om kopieringsavtalen; Universitets- og høgskolerådet: Opphavsrett og forhandlinger; Forskerforbundets ressursside om opphavsrett; Lov om opphavsrett til åndsverk mv
 3. Adgangen til fremføring ved undervisning gjelder ikke fremføring innen rammen av organisert konsertvirksomhet. Er litt usikker på om det samme gjelder utdrag av filmer. Vil kanskje tro det, og da er det jo et interessant spørsmål hvordan vi også skal bidra til at elevene lærer seg å analysere media, f.eks. virkemiddelbruk i film

Norgesuniversitetet holder på å utvikle et nettsted som heter «DelRett«. Det omhandler opphavsrett og undervisning, og er en veiledningstjeneste for bruk og deling av digitale ressurser Undervisning (f. eks skoler, **F©R jobber hardt for å sikre økte inntekter for opphavsrett på det audiovisuelle området. Vi følger med i tiden på nye utnyttelsesformer, og tilbyr moderne løsninger for bransjens aktører som sikrer deg økte inntekter for din opphavsrett Kort om opphavsrett. Litterære og kunstneriske verk er vernet gjennom bestemmelser i åndsverkloven. Det bærende prinsippet i opphavsretten, Slike regler gjelder bl.a. gjengivelse av deler av verk i samleverk til bruk ved gudstjeneste eller undervisning (§ 44). Avtalelisens

Lov om opphavsrett til åndsverk mv

 1. Opphavsrett. Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket. Avtalen gir ansatte og studenter rett til å utnytte kunstverk i forbindelse med undervisning og forskning. For kunstnere som er registrert i BONO behøver du altså ikke hente inn tillatelse selv
 2. Undervisning er en momsfri tjeneste. Men hva definereres som undervisning? Bli litt klokere når det gjelder skillet mellom mva-fri og mva-pliktig tjeneste. Til forsiden Til forsiden. Opphavsrett: Det må ikke kopieres og gjenbrukes fra dette nettstedet i strid med åndsverkloven
 3. This entry was posted on 15/10/2010, 15:34 and is filed under opphavsrett. You can follow any responses to this entry through RSS 2.0 . You can leave a response , or trackback from your own site

DelRett Opphavsrett i undervisning

 1. ar i UiB læringslab høsten 2019 er om opphavsrett og bildebruk i undervisningsplanlegging i Mitt UiB
 2. Last ned Unionpedia på din Android™-enhet! Gratis. Raskere tilgang enn browser
 3. ner vi om at TV-programmer, film og musikk som er omfattet av Norwacoavtalen også kan benyttes ved hjemmeundervisning
 4. Digitale læringsressurser er pedagogiske redskaper som kan brukes til læringsformål og som utnytter IKT for å fremme læring via produkter, tjenester og prosesser
 5. Økt bruk av digitale verktøy og medier i undervisning medfører behov for mer kunnskap om opphavsrett. DelRett er en veiledningstjeneste som gjør det mulig å stille spørsmål om opphavsrett og undervisning til et advokatpanel. Spørsmålene kan dreie seg om bruk av både film, tekst, bilde og lyd. Aktuelle lenker
Knut Martin Tande | Universitetet i Bergen

Opphavsrett gir en solid og grundig fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner og tillig En veiledningstjenste om opphavsrett og undervising. Formålet med siden er å bidra til at spørsmål om opphavsrett ikke hindrer utvikling, bruk og deling av digitale læringsressurser. Her finner vi svar på det meste rundt opphavrett og undervisning. Du kan i tillegg stille ditt konkrete spørsmål og få svar fra et kompetent fagmiljø eCampus Norway project blog Kommentarer til: DelRett: opphavsrett og undervisning

JUS5810 - Opphavsrett - Universitetet i Osl

Vanlige eksempler på dette innebærer bruk i form av kritikk, kommentarer, parodier, satirer, nyhetsrapporteringer, undervisning, utdanning og forskning. USA og enkelte andre land følger «rettferdig bruk»-doktrinen, mens andre land, inkludert landene i EU, har andre unntak eller begrensninger for opphavsrett DelRett er en nettbasert veiledningstjeneste om opphavsrett og undervisning, utarbeidet av Norgesuniversitetet og driftet sammen med Senter for IKT i utdanningen. Formålet med siden er å bidra til at spørsmål om opphavsrett ikke hindrer utvikling, bruk og deling av digitale læringsressurser Det samme gjelder for opptak av undervisning. Den ansatte vil ha opphavsrett til opptaket, mens universitetet som regel har produsentrettigheter, sier han. Konsekvensen er at det kreves samtykke både fra den ansatte og universitetet til å bruke opptaket ved senere anledninger

Lars Lien - HL-senteret

DelRett: Opphavsrett i undervisning Barnevakte

 1. 1.1 Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket Denne setningen, som utgjør lov om opphavsrett til åndsverk (åvl) § 1 første ledd, uttrykker opphavsretten i et nøtteskall. Den som skaper et åndsverk har opphavsrett til verket. Rettens gjenstand, det som rettighetene er knyttet til, er et åndsverk, hva nå det måtte bety
 2. Finn synonymer til undervisning og andre relaterte ord. Gratis norsk synonymordbok på nett
 3. utter (oppmerksomhetsspenn 20
 4. - Personvern, kildekritikk, opphavsrett på innholdet som deles, digital mobbing og trakassering, alt dette inngår i kjørereglene vi gjerne kaller digital dømmekraft. Den er også viktig i digital undervisning i alle fag, poengterer Gudmundsdottir. Lite aktive elever kan blomstre med nettbasert undervisning
 5. Med forbehold om feil og mangler. Opphavsrett er vanskelige saker.Opphavsrett i digitalt perspektiv ved Espen Søyland Bakjord, juridisk rådgiver NB. Hva er opphavsrett? Et juridisk område der man beskytter opphavsmenn av åndsverk. Hva er et åndsverk? 1. Man må ha en frembringelse, man må ha skapt noe som har en ytre realitet 2
 6. Med YouTube kan du se populære videoer, kose deg med favorittmusikken din og laste opp ditt eget innhold - og du kan dele det med familie, venner og hele verden
 7. Søkestrategier og søketeknikker, bruk av ulike søkemotorer, wikipedia som kilde, kildekritikk, opphavsrett og referanseteknikker. Mooc.no: IKT i læring. Et nettbasert kurs (gratis) på 15 studiepoeng i regi av NTNU. Kurset skal gi innsikt i hvordan IKT kan brukes i undervisning, læringsarbeid og vurdering. Mooc.no: Smart lærin

Opphavsrett er den retten forfattere, komponister, fotografer og andre opphavsmenn har til sine verk. Opphavsretten gir skaperen av åndsverket enerett til å bestemme over produktet sitt. I de fleste tilfeller opphører opphavsretten 70 år etter at opphavsmannen er død Som alltid var det mange interessante foredrag i Tromsø! Jeg har valgt ut to stykk som jeg skal si litt om her. 2) En annen av mandagens hovedtalere var Britiske David Prosser fra Research Libraries UK, som snakket om opphavsrett og lisenser.. Han var en underholdende og engasjerende taler og kanskje viktigst av alt var at det var et praktisk og håndgripelig tema for oss som jobber med dette. The domain opphavsrett.wikispaces.com currently has an average traffic ranking of zero (the lower the higher page views). We have analyzed sixteen pages within the domain opphavsrett.wikispaces.com and found eighteen websites interfacing with opphavsrett.wikispaces.com IBX User NOT ACTIVE. Kontakt oss; Logg inn; Kundesenter; Produkter; Grunnskole. Barnetrinn 1-4. Fag. Kroppsøvin

Tono eies av komponistene, styres av dem og er deres talerør som representant for deres økonomiske og juridiske rettigheter. Vi ønsker naturligvis å medvirke til at ny musikk skapes og vil så langt det er mulig legge forholdene til rette for dette innenfor de rammer komponistene har gitt oss fullmakter.Lars Mørch Finborud skriver i sin kronikk om sampling som forskudd på arv gjennom. LOCATION: DESCRIPTION:Professor Kai Krüger innleder om opphavsrett i universitets- og høgskolesektoren, Professor Olav Torvund diskuterer opphavsrett og akademisk frihet. PRIORITY:3 END:VEVENT END:VCALENDA

16 millioner til kreftforskning | Institutt for biomedisinMarie Eberson Degnæs - HL-senteretProfessor Anne Berit Guttormsen får pris for fremragendeClaudia Lenz - HL-senteretEllen Lange - HL-senteretKryssubsidiering, effektiv ressursbruk og ESAs kontroll avEffekter av miljøgifter og blandingsstress, inkl

INGRID RØYNESDAL, direktør Oslo-filharmonien VETLE LID LARSSEN, forfatter KJERSTI HORN, regissør ** Presidentdebatt i USA ** Karikaturtegninger i undervisning? ** Kan kunst prissettes? Andersnatten solgt for 14mill. krone Opphavsrett. Bibelselskapet ønsker at våre bibeloversettelser skal tas i bruk og være tilgjengelig for flest mulig. Vi ønsker derfor alle velkommen til å søke om tillatelse til å bruke sitater fra oversettelsene våre Delrett.no: opphavsrett og undervisning Publisert 6. desember 2013 av Kjersti Lunden Nilsen Hilde Gaard er rådgiver ved Norgesuniversitetet hvor hun har spesielt ansvar for veiledningstjenesten DelRett.no Norgesuniversitetet er et nasjonalt organ under Kunnskapsdepartementet

 • Herrenes tale kollega.
 • Altes rathaus plauen.
 • Norskna2009 portfolio no.
 • Kleiderkammer hannover.
 • Helly hansen vinterjakke.
 • Lenovo ideapad 320s 14 review.
 • Narcos imdb.
 • Hva skjedde på 60 tallet.
 • Kogong übersetzung deutsch.
 • Hoggorm felle.
 • Aurelie preston couple.
 • Droom hand afgehakt.
 • Easy pop songs on piano.
 • Nike joggesko herre.
 • Prokaryot cellandning.
 • Nervus radialis.
 • Samisk skjerf.
 • Stadtführung trier kinder.
 • Mosbach veranstaltungen 2018.
 • Hiv test snabbsvar.
 • Tegn på rusmisbruk.
 • Deutsch japanische gesellschaft hamburg.
 • Rolling stone music.
 • Studium und beziehung tipps.
 • Städte die am rhein liegen.
 • Uni mensa köln.
 • Største byer tyskland.
 • Svalbard skotersafari.
 • Johan golden ålesund.
 • Hvor mange livsforsikringer kan man ha nsf.
 • Restaurants at the shard.
 • Probleme mit chevrolet cruze.
 • Polizeieinsatz eilenburg.
 • Kmd ansatte.
 • Statoil north america.
 • Kakeform kitchen.
 • 10 km løp norge.
 • Ikea folkvänlig 2018.
 • Eros 2004.
 • Kleinanzeigen ebay.
 • Fanny navn.