Home

Filosof 1500 tallet

filosofiens historie - Store norske leksiko

 1. 1600-tallet kalles ofte «genienes århundre» og Leibniz fremstod som en av de største av disse. Foruten å være en av sin tids mest betydningsfulle filosofer, spesielt som metafysiker, var han ledende ekspert på så godt som samtlige vitenskaper, blant annet teologi, biologi og matematikk
 2. Komplett liste · 2000-tallet · 1900-tallet · 1800-tallet · 1700-tallet · 1600-tallet · 1500-tallet · 1400-tallet · 1300-tallet · 1200-tallet · 1100-tallet.
 3. Kjente filosofer. Thales Thales var gresk og regnes som den aller første filosofen. Han mente at alt er vann og at døde ting har sjel - og at det er døde ting i alt. Levde i Hellas fra cirka.
 4. Mennesket skal stå i sentrum og være målestokk for alle ting. Dette var homo mensura som er en lærersetning som var adoptert fra den greske filosofen Protagoras. Humanismen hadde sentrum lenger nord i Europa enn renessansen. Den fremste humanismen på 1500-tallet var Erasmus fra Rotterdam

Mal:Filosofiår på 1500-tallet - Wikipedi

 1. Reformasjonen var den religiøse og kulturelle omveltningen i Europa på 1500-tallet som splittet kirken i den tradisjonelle katolske kirken og de protestantiske kirkene startet av Martin Luther og Jean Calvin. Den hadde sitt opphav i renessansen og humanismens idealer om å gå tilbake til de gamle ki
 2. Fra begynnelsen av 1500-tallet vokste det frem to nye næringer i Norge - trelasthandel og bergverksdrift. Den ene kom nedenfra og den andre ovenfra. Eksportnæringer i vekst. På 1600-1700-tallet vokste den norske eksporten kraftig, særlig under kriger som Danmark-Norge sto utenfor. Norsk sjøfart på 1700-tallet
 3. På 1500-tallet var det fremdeles fisken som var den største eksportvaren. Torsk fanget man langs hele kysten, men den var særlig i overflod langs Finmarkskysten, og det årlige skreifisket i Lofoten sikret mange fiskerbønder et bedre inntektsgrunnlag
 4. Men dermed var det også for vitenskapenes utvikling etablert en hindring, som først begynte å brytes ned på 1500- og 1600-tallet. Overbibliotekaren Kallimachos fra Kyrene forfattet på Ptolemaios IIs oppfordring en 120 binds katalog over Museions bibliotek, med kritiske noter (scholia) til forfatterne og deres verker, og Dionysos Thrax skrev den første egentlige greske grammatikk

Kjente filosofer - V

Litteratur på 1500-tallet - Daria

 1. 1800-tallets filosofi er den epoke innen filosofiens historie da ideene og filosofien fra opplysningstiden begynte å ebbe ut. De milepælene fra filosofer som Immanuel Kant og Jean-Jacques Rousseau hadde påvirket en ny generasjon med tenkere. På slutten av 1700-tallet begynte en litterær bevegelse som ble kalt for romantikken. Den fremmet følelser som en vital kraft og som en autentisk.
 2. Psykiatriens historie betegner både historien til de lidelsene som psykiatrien studerer og behandler, og historien til den disiplinen og det apparatet som studerer og behandler disse lidelsene. Psykiatri er en medisinsk disiplin som studerer sinnets lidelser. Disiplinen praktiseres av utdannede leger og regnes som en medisinsk spesialisering
 3. Mellom 1500- og 1800-tallet vokste den moderne vitenskapen ut fra filosofien. Både filosofi og vitenskap søker sannhet ved hjelp av fornuften, men vitenskapen er først og fremst opptatt av spørsmål som kan avgjøres ved hjelp av eksperimenter og observasjon

Tre viktige filosofer. Denne oppgaven handler om Platon, Sokrates og Aristoteles. Karakter: 5 (8. klasse) Sjanger Temaoppgave Språkform Bokmål Lastet opp 16.12.2008 Tema Filosofi. Sokrates. Sokrates ble født rundt 470 f. kr. i Athen og døde i år 399 f.kr. og regnes som. Om 1400-tallet I Norges historie preges 1400-tallet fortsatt av pestkatastrofen i det 14. århundre.Den politiske makten lå i København, mens Trondheim fortsatt var et viktig religiøst maktsentrum. Jordbruket tok seg opp igjen etterhvert som befolkningen økte og ødegårder ble ryddet, men det skulle ta lenger tid før man nådde folketallet Norge hadde hatt før pesten Filosofen er den som søker kunnskap ved logisk spekulasjon og observasjon framfor å stole på overleverte mytiske eller mytologisk tradisjoner Antikkens filosofi refererer til den filosofi som ble drevet i oldtiden, først i Antikkens Hellas på 400- og 300-tallet f.Kr. De tre store tenkerne på denne tiden var Sokrates, Platon og Aristoteles.Filosofene som virket før denne tiden refereres. Trelasthandel førte til at i løpet av 1500- og 1600-tallet ble mye av Norge avskoget. Det gjaldt særlig langs kysten og langs elvene. Tømmeret ble felt for å møte den europeiske etterspørselen etter trevirke. Trevirket ble brukt til å bygge infrastruktur, blant annet havner og kanaler, for den voksende handelen I 1900-tallet opstod mange forskellige filosofiske retninger. De fleste filosoffer blev nu uddannet på universiteter. De ville gerne analysere verden og menneskers liv ved hjælp af fornuften. Eksempelvis fik sprogfilosofi, eksistentialisme og feministisk filosofi stor betydning

Atahualpa (1500-tallet) inkafyrste Atatürk, Kemal (1881-1938) tyrkisk politiker, til 1934 Mustafa Kemal Aten el. Athen by i Hellas Atenaios (200-tallet) gresk grammatiker Atene gresk gudinne (Athelstan, se Adalstein) Athen el. Aten by i Hellas (Athene se Atene) Atle konge i nordiske heltesagn, svarer til Attila Atrevs gresk sagnkong Medisinhistorien handler om hvordan man har gått fram for å kurere eller forebygge sykdom og/eller bevare helsen, hvordan man har forstått kropp og sykdom, hvilke profesjoner som har vært involvert i slike praksiser og de institusjonene som har vært rammene for slike praksiser. Sett i et langt historisk perspektiv har kostholdsregulering vært blant de viktigste former for. Lovund har vært befolket helt siden steinalderen, men de første historiske beretningene skriver seg fra 1500-tallet. Mangel på skriftlige kilder gjør at man vet lite om Lovund i middelalderen Fra slutten av 1700-tallet kom stadig flere kornmagasiner til rundt om i Norge. Disse var ment å skulle sikre tilgangen på korn i bygdene. Her er storstabburet i Lom i Gudbrandsdalen. det ble bygget rundt 1613 og fungerte senere som kornmagasin. Fotografiet er tatt i 1916. Foto: Hans H. Lie/Maihaugen/CC PDM Den demografiske overgange Fant unikt og intakt skipsvrak fra 1500-tallet utenfor Stockholm. Det 500 år gamle skipet ble funnet på 120 meters dyp på svensk side av Østersjøen og skal være i «ekstremt god stand». Sverre Bjørstad Graff. 23. juli 2019 19:45 - Oppdatert 24. juli 2019 21:31

1500-tallet 1600-tallet 1700-tallet 1800-tallet 1900-tallet Amerika Andre verdenskrig Arkivmagasinet Asia Aust-Agder Bedriftshistorie Bokmeldinger Debatt Europa Fortid Henrik Askjer Historie Historiografi historisk metode Idehistorie Infrastruktur Jens Petter Kollhøj Johanne Bergkvist Kjønnshistorie Krig og konflikt Kulturhistorie Lokalhistorisk magasin Maritim historie Medisinhistorie. Den spanske gullalderen strakte seg over to stilretninger: Renessansen (1500-tallet) og barokken (1600-tallet). Skillet mellom disse to retningene eller periodene går ved konsilet i Trient (1545-1563), det konsilet som etablerte motreformasjonen Før 1970 tallet. På 1960-tallet publiserte Phillip Ariés boken «L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime» («Barndommens historie»). En revolusjonerende bok på denne tiden ettersom Ariés hevdet at synet på barn og barndom hadde utviklet seg signifikant fra 1500-1600-tallet og frem til i dag

Filosofar etter 1500. Albert Camus. Albert Camus (1913-1960), fransk-algerisk filosof, journalist og nobelprisvinnar i litteratur. Hans Skjervheim, filosof og essayist, særleg knytt til positivismestriden innanfor filosofi og samfunnsfag. Han var oppteken av grensene for den (natur). Kategori:Filosofer under 1500-talet. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Personer placeras i denna kategori efter verksamhetsår, inte efter levnadsår. Om en person var verksam under två sekel, kan personen kategoriseras under båda. Artiklar i.

Under får du en oversikt over temaet filmer om 1500-tallet. Filmserien inneholder 25 relaterte filmer eller TV-serier som hører med under temaet filmer om 1500-tallet. Oversikten over de beste filmene eller TV-seriene i temaet filmer om 1500-tallet som er stemt frem av brukerne på filmfront.no Allerede på 1500-tallet hadde mange nord-europeiske humanister brakt renessansetanker og ideal til sine hjemland. For eksempel sådde menn som den nederlandske Desiderius Erasmus og engelske John Colet reformasjonens første frø da de anvendte kritiske metoder utviklet i Italia i forbindelse med studiet av Det Nye Testamentet Norge 1500-1800-tallet. Norge 1500-1800-tallet. Gruvedrift. Hvordan har gruvedriften satt sine spor i det norske landskapet og kulturen? Lær om hva som skjedde når arbeiderne ble missfornøyde med arbeidsforholdene. Hjalp det å protestere? Hvordan bodde gruvearbeiderne

MED GOTISK SKRIFT: To originale bibler fra 1500-tallet stilles ut på Løten folkebibliotek i anledning 500-årsjubileet for reformasjonen. Foto: Merete N. Netteland. Av Merete Netteland. Publisert: 06. november 2017, kl. 08:00 Sist oppdatert: 06. november 2017, kl. 08:04. Artikkelen er over 2 år gammel - Jeg. På 1500-tallet var Austråttborgen en stor og mektig herregård som ofte tok i mot besøk fra både inn- og utland. Dette var mennesker med makt. Det gjenspeiler også funnene arkeologene har gjort Spania hadde ikke et n ringsliv som kunne konkurrere med industri, handel og handverk i Nord-Europa, og Spania pr vde heller ikke utvikle et konkurransedyktig n ringsliv. I f rste halvdel av 1500-tallet hadde Spania opplevd en oppblomstring i handverk og handel, men dette tok slutt i andre halvdel av 1500-tallet

Reformasjonen - Mennesket

På 1500-tallet hadde adelen et demonstrativt høyt forbruk. Adelen brukte luksusgjenstandene til å vise frem sin sosiale posisjon. Klærne og smykkene ga status og viste som regel hvilken stand de tilhørte. Mye av fritiden ble derfor brukt til å få tak i dyre, eksotiske ting Men resultatene viser også at begivenheter som den lille istiden (fra 1500-tallet til 1800-tallet) og varmeperioden i middelalderen (fra 900-tallet til 1200-tallet) ikke var globale begivenheter, men bare regionale svingninger i Europa Forbrytelse og straff på 1500- og 1600-tallet Hører til Forbrytelse og avstraffelse Til alle tider er det noen som har satt seg ut over samfunnets spilleregler og blitt straffet for det. Kriminalstatistikken avspeiler til en viss grad hvor godt et samfunn fungerer og hvor sivilisert det er, men det er mange problemer knyttet til utnyttelsen av et slikt materiale Tyskere ved norske bergverk på 1500-tallet. Eikerbygda : historisk bok om Eiker. Fra fangstmann til viking. Eker : træk av en storbygds saga. Eikers befolkning fra gammel tid og Loe-Horne-ætten. Glimt fra Krokstadelva : historiske opptegnelser. Momenter til en Beskrivelse over Eker : fra gamle Dage og indtil n Erobret indianerrikene i Mexico og Peru på 1500-tallet. evnukker, kastrerte menn som passet på keiserens haremskvinner og kunne ha høyt betrodde stillinger. handelskompanier, store selskaper som fikk monopol med handelen med andre verdensdeler. hegemoni, stat, gruppe av stater eller verdensdel som dominerer over andre stater eller andre.

Underkategorier. Denne kategorien har følgende 6 underkategorier, av totalt 6. D Dikt skrevet på 1500-tallet‎ (tom) Dikt skrevet på 1500-tallet‎ (tom) Diktsamlinger fra 1500-tallet‎ (tom 1400-tallet | 1500-tallet | 1600-tallet | 1700-tallet | 1800-tallet | 1900-tallet | 2000-tallet Se også Diktsamlinger fra 1500-tallet og Forfattere på 1500-tallet Denne kategorien inneholder for tiden ingen artikler eller filer Oppgave: filosofer 1700-tallet Rousseau (1712-1778) mente at siviliserte mennesker hadde lett for å bli onde fordi det var det man var født fritt,men over alt er de i lenker , i motsettning til Hobbes som mente at alle mennesker var født ond 1200-tallet: Thomas Aquinas. Filosofen Aquinas mente mennesket har en ukrenkelig verdi i kraft av at det er et menneske. Thomas Aquinas var en kristen filosof som la vekt på naturretten, det vil si at mennesket har en ukrenkelig verdi i kraft av at det er et menneske. 1400-1500-tallet: Renessansen. Ordet renessanse betyr gjenfødelse, det å. 1500-tallet. Ved reformasjonen ble en del av grunnlaget for katedralskolene endret, men ved kirkeordinansen i 1539 fikk skolen en fast ordning, nemlig fortsatt å være først og fremst presteskoler, men de fikk utvidet sitt verdslige innhold, og latinens plass ble noe mindre enn den hadde vært før

Sider i kategorien Briter i 1500-tallet Denne kategori indeholder følgende 11 sider, af i alt 11 På 1500-tallet ble det større etterspørsel etter trelast fordi en del land begynte å bli avskoget. I denne perioden var det spesielt Nederland og England som handlet med Norge. På 1200-tallet var det ubehandlet tømmer som ble skipet ut fra norske havner, men omtrent samtidig som etterspørselen økte fra ca 1500, ble oppgangssaga tatt i bruk Språkformen i den nye litteraturen som vokser fram i løpet av 1500-tallet viser ikke noe slektskap med språkformen i den gamle norske litteraturen. Endel av 1400-tallslitteraturen er i ren norsk form. På 1500-tallet var det dansk som først og fremst preget nordmenns språk. Fire faktorer son bestemte mønsteret for skriftspråket i Norge: 1 Videre utover 1500-tallet ble kloster og kirke revet og på 1700-tallet ble det ført opp nye bygg på tomten. Det som i dag ligger igjen sånn omtrent mellom biblioteket og jernbanestasjonen er tårnfoten og et lite kapell noen meter lenger sør i Kaigaten På 1500-tallet ventet man ikke at noen ville leve i mer enn 40 år, mens det i dag ikke er noen sjeldenhet at mennesker kan bli både 80 - 90 - og 100 år gamle. I middelalderen, fra år1000 til 1400 var det bare tre av kongene over Castilla som ble mer enn 60 år, og den eldste av dem var Alfonso V (1033 - 1109)

Gravgaver.no - et nettsted om gravskikker, gravminner, 1500- og 1600-tallet og dødens kulturhistorie Kunsthistoriske perioder er de historiske stilperiodene det er naturlig å inndele kunsthistorien inn i. Periodene er en klassifisering av stiltrekk i forhold til historien. Begrepet er beslektet og ofte identisk med begrepet stilart som siden det nittende århundre er brukt i de forskjellige teoriene om kunstens utvikling. Periodebegrepet er tett knyttet til kunsthistorien og selv om det er. Filosofen Giordano Bruno - brent på bålet som kjetter i år 1600 - har blitt et symbol for talefrihet og toleranse. Startsiden ABCTV Kreative Idéer Forbrukslån Kredittkort endog løse religionskonfliktene som rev Europa i filler fra slutten av 1500-tallet Kryssordkongen fant 8 mulige svar til kryssordhintet 1500. Søk blandt mange hint og løsningsforslag på kryssordkongen.n Det 16. århundrede består af årene 1501 til 1600, det er ofte forvekslet med 1500-tallet som består af årene 1500 til 1599

Dansketiden: Norge 1500-1800 - Norgeshistori

1840-tallet: Den norske kulturdebatten kom til å dreie seg mer om hva som virkelig var norsk kultur og norsk ånd. Det ble viktig å finne de kulturelle røttene i den norske storhetstiden på 1200-tallet. Dette er viktige trekk ved nasjonalromantikken. Som følge av dette oppstod et engasjement til en språkdebatt Det var først etter reformasjonen på 1500-tallet at det ble vanlig å gi barna gaver til jul. Før i tiden var dette stort sett praktiske og nyttige gaver, slik som nye klær og sko. I det gamle bondesamfunnet ble vinterklærne gitt barna som gave til jul Stangenglass ble produsert fra midten av 1400-tallet. De eldste var grønnlige, men utover 1500- og 1600-tallet ble de også laget i klart glass. En del stangenglass er optisk dekorerte i tillegg til å ha pålagt dekor i form av vannrette glassbånd, pålagte knopper eller dyrehoder i glass. De yngre glassene kan være dekorert med emaljefarge Gjør rede for næringsutvikling i Norge fra ca. 1500 til ca. 1800, og beskriv noen av virkningene den fikk for sosiale forhold i denne perioden. På 1500-tallet fantes det trolig bare 170.000 nordmenn, men den ble stadig mer og mer økende og på 1700-tallet var antallet mennesker kommet opp i 700.000 I tillegg har Maihaugen en stor tekstilsamling med klær og hustekstiler tilbake til 1600-tallet og en omfattende samling folkekunst fra Gudbrandsdalen. Folkekunsten er bruksgjenstander med rik dekor, som er typiske for distriktet. Museet har også en flott samling med våpen fra 1500-tallet og fram til vår tid

Norge 1500-1800 - et samfunn i veks

Kvinner hadde generelt ingen rett i samfunnet på 1700 tallet. Selv om folk kjempet for demokrati, rettferdighet og likeverd gjaldt dette bare for menn og kvinnene hadde verken juridiske, økonomiske eller sosiale rettigheter i opplysningstida På 1500-tallet utgjorde befolkning i Norge omkring 400 000. Hvis de nevnte forutsetningene stemmer, gikk under én promille på en latinskole, men det bør ikke nødvendigvis tolkes som oppsiktsvekkende lavt. Skolen rekrutterte hovedsakelig fra byene der 5-6 prosent av befolkningen bodde,. Stikkordarkiv: 1900-tallet Ei dagbok for mitt hjarte (1951) - II Lause dikt. oktober 31, 2016 Diktsamlinger 1900-tallet, 1950-tallet, Bibelen, Bilde, Dikt på nynorsk, Ei dagbok for mitt hjarte, Jonsson, Kirkegård, Kirken, Kjærleik, Kjærligheten, Lause dikt, Noko er borte, Paulus, Tekster på nynorsk, Tor Jonsson esalen Filosofiske tanker - av to etiopiske filosofer fra 1600-tallet. Boken som her foreligger for første gang på et nordisk språk består egentlig av to avhandlinger der etiopierne Zera-Yaqob og Welde-Hiywet presenterer sin filosofi og morallære

210 De store greske filosofer Kronos Medi

1600-tallet, 1500-tallet, Krigshistorie, Norden, Krigene mellem de nordiske riker 1659-1757 vedk., Krig vedk., Aktstykker vedk. Manuskript ubb-ms-0118-1 Gullsmedlauge Kjøp 'Filosofiske tanker, av to etiopiske filosofer fra 1600-tallet' av Zera-Yaqob fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet | 978827990366 - På 1400- og 1500-tallet var Birgitta-klosteret i Firenze et intellektuelt møtepunkt både for mektige familier, som Mediciene, og for reformvennlige og intellektuelle kvinner. I klosteret ble det skrevet og kopiert en rekke tekster, nonnene samlet litteratur, oversatte og sørget for at tekster ble trykket og spredt, sier Falkeid Navn som i dag oppfattes som forskjellige navn (f.eks. Karen/Kari og Anders/Andreas) er beholdt hver for seg, selv om de på 1700-tallet trolig eller sikkert har vært oppfattet som alternative former eller regionale skrivemåter av samme navn. Kildematerial

Sult, uår og krevende livsvilkår tvang folk fra Savolaksområdet i Finland på vandring vestover på slutten av 1500-tallet. Finnene brakte med seg svedjebruket. Dette er en dyrkingsmåte for korn som innebærer at skog blir svidd av i bråter og rug sås i asken. Finnene slo seg særlig ned i skogstraktene i Värmland i Sverige, men dro også vestover over grensen til Norge Offisielt nettsted for Trondheim. Historie. Personer som har hatt betydning for Trondheims miljø, utvikling og historie Fra slutten av 1800-tallet kom streik og fagforeninger inn i bildet, og etter hvert fikk vi et lovverk som skulle beskytte arbeiderne også. Men hva hadde dette å si for hverdagen til våre forfedre? Nedenfor har jeg samlet noen lenker som kan si litt om lønn og arbeidsforhold, kanskje mest om lønninger

Video: Kunst i Italia før 1900 - Store norske leksiko

Hva var egentlig greia med 50-tallet? Det viktigste med tiåret tror jeg handler om crossover eller det å krysse grenser, både musikalsk og menneskelig. Mens Europa slikket sårene etter andre verdenskrig, var 50-tallet preget av velstand og vekst i USA. Stadig nye grupper ble en del av middelklassen og fikk mer penger mellom hendene Sjøliv og oppdagelsesreiser på 1500-tallet Under Historie | Publisert av Marius Andersen den 1. oktober 2018 Columbus og Vasco da Gama, den ene til Amerika, den andre rundt Afrika, for ikke å snakke om Magellan som tok mål av seg å seile rundt hele jorda, alle ble sikkert sett på som mer eller mindre gale Dikt 1900-tallet 25. november 2012 av esalen. Stenen, av Olaf Bull. Dette er det siste diktet i debutsamlingen til Olaf Bull. Det er et godt dikt å avslutte med, også for meg, i mitt arbeid med ham. I 1909 da debutsamlingen kom ut var Olaf Bull 26 år

Gunnar Ekelöf vokste opp i et borgerlig hjem på begynnelsen av 1900-tallet. Et meget borgerlig hjem, faren var børsmegler, moren adelskvinne, men Ekelöf fant seg aldri til rette i dette livet, og tok siden sterk avstand fra det. Det er kanskje ikke så rart, faren pådro seg syfilis allerede på 1890-tallet, og døde av sykdommen i 1916, etter lang tids galskap 1500-talet räknas till epoken Renässansen som varade från 1300-talets slut till 1600-talets början. Vid 1500-talets mitt uppstår den virtuosa och nyckfulla stilen manierismen som förebådar barocken. 1502 - Färdigställer Pieter Bruegel d.ä.. målningen Dödens triumf. 1504 - Hieronymus Bosch färdigställer triptyken Lustarnas trädgård Immanuel Kant, tysk filosof, grunnleggjar av pliktetikken og talsmann for den menneskelege fornufta, eit grunnsyn som gav menneska vørdnad og sjølvtillit, og som bana veg for demokratiet. Emmanuel Kant var fødd 22. april 1724 i Königsberg i Preussen (no Kaliningrad) og budde der til han døydde 12. februar 1804 1500 - tallet Antall innbyggere: 480 Daleren erstattet penningen: Reformasjonen innført fra Danmark: Tømmerkirke bygget på Hov: Den første protestantiske sogneprest : Lensmannen kom Oppdatert 1. januar 2000 - Lokalhistorisk Ressurssenter Fet.

Riket nådde sin største utstrekning på 1500-tallet. parlamentarisk styre, styreform der konge og regjering ikke kan styre mot viljen til flertallet i en valgt nasjonalforsamling. privilegiesamfunn, samfunn der alle grupper hadde særrettigheter, for eksempel retten til å jakte, som adelen i Frankrike på 1600--1700-tallet 1500-tallet. 1500-tallet. Aktuelt / Reformasjonen III. Aktuelt / Reformasjonen III. Siste reis. Reformasjons-Karl drar til Syden! Aktuelt / REFORMASJONEN I. Aktuelt / REFORMASJONEN I. Påskeseilasen 1537. En ørefik på et herberge i Oslo, en henrettelse ved røking og et bestilt drap. Sentralbor Følgende hendelser fant sted på 1500-tallet: Innhaldsliste[vis] Hendelser 1500: Den lekke heksekjel ble bygget av Daisy Dodderidge. Fødsler Mellom 1501 og 1507 - Anne Boleyn 1506: Montague Knightley Dødsfall 1503: Eoessa Sakndenberg 1508: Felix Summerbee 1535: Cornelius Agrippa 1555: Daisy.. 1500-tallet. Grunnlaget for reindriftsnomadismen utvikles videre og sijte-organisasjonen var etablert. Med råstoff fra reinen ble det laget blant annet ost, senetråd, skaller, hansker og dyner. Samene ble krevd for skatt både av den dansk/norske kongen og svenskekongen

Den jødiske oplysningstid i Centraleuropa - ReligionEn nøgen Jesus er altid halal i Malmø « Snaphanen

De glemte tenkerne - Forskning

Innlegg om 1500-tallet skrevet av Peppermø. Elisabeth 1. (1533-1603) I en tid da kvinner av høyere rang hadde et formål og én plikt, nemlig å skaffe seg et godt parti og en (eller aller helst flere) arving(er), var den engelske dronning Elisabeths status som ugift det som kanskje aller mest definerte henne < 1500-talet > viser til hundreåret frå 1500 til 1599 i den julianske og den gregorianske kalenderen. Hendingar. Den vesle istida, ein periode med kjøligare klima, førte til dårlegare haustar og hungersnaud i nord.. Opplysningstiden 1700-tallet (Ludvig Holberg (1684-1754, Han var filosof: Opplysningstiden 1700-tallet Balboa, en spansk conquistador på 1500-tallet . At Columbus fant Vestindia og Cortez erobret Atzekernes rike i Mexico er allment kjent, men hva med Spania og Sør-Amerika? I året 1513 begynte det for alvor å bli fart på oppdagelsene og erobringene i det sørlige Amerika 1500-tallet. Av Alexander Bugge. Om nogen av vore gamle byer, særlig om Nidaros, Oslo og Bjørgvin, fortæller sagaèrne at de er grundlagt av konger. Andre byer, Tunsberg f. eks., har ingen slik kon­gelig grundlægger, men er vokset frem av sig selv. Slik er det ogsaa med Skien eller Skiða, Skíðan. som bven blir kaldt paa gammelnorsk

Middelalderen - Historie og filosof

I dette innlegget tenkte jeg å skrive litt om de farlige sykdommene som krevde mange liv på 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet her i Norge. Tidligere hadde en mindre forventninger til helse og til hva som kunne forebygge og lege sykdomm. En levde med de plager og sykdommer som en fikk, og den enkelte vente seg til de skavanger en hadde Språk på 1500-tallet. Jacob Coning (ca. 1648-1742): Akershus festning, 1699 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design/Nasjonalgalleriet 1. Hva tror du var grunnen til at man måtte skrive dansk da Norge var i union med Danmark? 2

{{#each values }} {{! loop through ConceptPropertyValue objects }} {{#if prefLabel }} {{#if notation }} {{ notation }} {{/if}}{{ prefLabel }} {{#ifDifferentLabelLang. 1500-tallet konserveres B unnmaterialet i alle maleriene er velbrukt/utslitt linvev. Hver bonad består av en varierende mengde sam-mensydde vevdeler, der spesielt slitte områder og hull er blitt dekket over med sydde eller påklistrede lapper av forskjellig størrelse og trådtetthet Film - Verden i 1500-tallet. Kort over kristne retninger. 3 helvedesbilleder. Helvede i dag. Yderligere fordybelse. Eleverne arbejder videre med deres Wordle og udfolder de begreber, som de har valgt at beskrive et 'Helvede' med. 1. Eleverne arbejder videre med begreberne fra deres wordle Lukten av 1500-tallet: I en tid med duftrensere, alskens filtre og deodoranter og såper for alle og enhver sier det seg selv at årene før oss ikke alltid var de mest behagelige duftmessig, sett med våre neser. Men hva kan vi i dag si om en periode i vår historie hvor overgangen mellom elver, brønner og kloakk var mildest talt flytende Skal vi tro tallene fra Wikipedia har Li-ion-batterier en kapasitet på 100-160 Watt-timer per kilo, mens gamle «NiMH»-batterier har 30-80 Watt-timer per kilo

Historiens største mysterium er en kvinne historienet

Tag: 1500-tallet. Aldinere. Aldinere er bøker fra trykkeriet til mannen som oppfant kursiv, Aldus Manutius (1450-1515), den mest fremtredende trykkeren i italiensk renessanse. Aldus Manutius jobbet i utgangspunktet som lærer, men startet boktrykkeri i godt voksen alder i Venezia rundt 1490. Han begynte sin nye karriere. På 1500-tallet var det fortsatt en del innenriks adel, men det ble jo flere og flere utenlandske (danske), mens de norsk sank ned i bondestanden. Mange av dem var imidlertid rike selv om de ikke hadde samme politiske makt som før Japan i 1500-1600-tallet. Det var borgerkriger mellom daimyoene fra slutten av 1400-tallet til slutten av 1500-tallet i Japan. Date Masamune var en av daimyoene. I denne perioden fikk folk fra lavere samfunnslag sjansen til å komme seg opp i samfunnet. For eksempel Toyotomi Hideyoshi Solliloftet (1500-tallet) admin-telemarkmuseum 2017-04-05T12:58:41+00:00 Lognvik i Øyfjell, Vinje. Loft var gårdens matkammer. I første etasje ble det oppbevart mat, her var det både tørt og kaldt. Loftets andre etasje var som regel gården gjesterom Det begynte på 1500-tallet da stormaktene i Europa trengte trelast for å bygge hus, handelsskip og krigsskip, og da spesielt britene og nedlenderne som syntes det var bra å kjøpe trelast i Norge på grunn av kortere transportvei enn til de store skogene i Baltikum

Opplysningstidens idégrunnlag og filosofer - NDL

Den moderne staten vokste frem på 1500-tallet som følge av en lang rekke kriger. 1600-tallets militære revolusjon fremskyndet overgangen til eneveldet som statsform. Flere tiår med blodige religionskriger ble avsluttet med freden i Westfalen (1648), og heretter regulerte folkeretten krigens rolle i statssystemet Reformasjonens avskaffelse av fastetider, sammen med nye engelske, tyske og hollandske fiskerier i Nordatlanteren forklarer prisnedgangen på 1500-tallet, men Tredveårskrigen (1618-48) førte i tillegg til alvorlig markedskrise fra 1620-årene av. Krig, konkurranse og reformasjon kan imidlertid ikke forklare problemene videre utover 1600-tallet

Filosofi på 1800-tallet - Wikipedi

1500-tallet - Humanisme. Kulturlivet på 1500-tallet var preget av renessansens interesse for fortidens kultur. I Norge førte det til en særlig interesse for den norrøne litteraturen og norsk historie. Reformasjonen ble innført i 1537 KAP. 9. SPRÅK PÅ 1500-TALLET KOMPETANSEMÅL Kompetansemål for kapittel

Kvinner tar kanskje litt mindre plass i historiebøkene enn menn. Likevel kan vi takke kvinner for mange av de store oppfinnelsene Finnes det et sted i digitalarkivet hvor jeg kan lete etter prester og disses familier? Er så veldig på let etter en Christen Jurges f. 1587 d. 1665 som fungerte som kapellan/sogneprest i Beitstad mellom ca.1624-1665 Navneskikken i Trondheim på 1500-tallet. Av: AUDUN DYBDAHL . Professor ved Institutt for historie og klassiske fag, NTNU; Når foreldre skal velge navn til sine barn, er det flere forhold som spiller inn. For det første kan det være en sterk familiær navnetradisjon med oppkalling Da har vi her i Norge et likt mønster som de virkelig store stedene i Europa, hvor det ble bygd slike skip på 1500- og 1600-tallet, sier Åsen. Han forteller at mens andre land bygget opp flåter i de større byene, kan Grimstad ha hatt en stor betydning i oppbyggingen av en flåte som kunne beskytte landet mot svenskene Jobb derfor for at elevgruppa skal forstå forskjellene på katolsk tankegang (à 1500-tallet) og hvordan Luther ønsket at man skulle tilnærme seg kristen tro. Få frem hvordan den katolske kirka tjente seg rik på å overbevise folk om at de kunne betale for at en selv, eller en annen man brydde seg om, skulle slippe smerter og fortapelse etter at man var død Siste del av 1500-tallet og videre opp til midten av 1600-tallet er borgerskapets etableringsfase i Bergen - og snart også i andre norske byer. I Bergen kom dette borgerskapet til å inneholde et meget stort antall tyskfødte menn, men også mange fra Danmark, Holland, England og Skottland

 • Bahnverbindung hamburg damp.
 • Haarschmuck hochzeit.
 • Krabi kart.
 • Visdoms ord.
 • Formel 1 auto aufbau.
 • Repetisjonsspørsmål historie vg3 imperialisme.
 • Nsu prozess kosten.
 • Lervig bryggeri.
 • Polizeiwache mönchengladbach.
 • Medulla oblongata function.
 • Christine otterstad blogg.
 • Nintendo switch games digital.
 • Horoskop waage morgen.
 • Blombord åhlens.
 • Fullbefaren kryssord.
 • Organigramm deutsche marine.
 • The handmaid's tale deutsch.
 • Wohnung mieten wörgl privat.
 • Disco schwerin heute.
 • Despicable me 2 full movie online free.
 • Google searchconsole.
 • Lue med pelsdusk oppskrift.
 • Fokusgrupper validitet.
 • Fg godkjent vinduslås.
 • Wismar ferienwohnung last minute.
 • Per kjerstad født.
 • Virus prokaryot eller eukaryot.
 • Overtidsbetaling lørdag.
 • Lokale wiener neustadt.
 • Internasjonal seksjon ntnu dragvoll.
 • Felleskjøpet tønsberg.
 • Tank to sale.
 • Pyodermie hund globuli.
 • Keimling pflanze.
 • Vassendgutane granada lyrics.
 • Hvorfor er hypotenusen dobbelt så stor som den korteste katete.
 • Montere takstoler garasje.
 • Ntl logo.
 • Jeg bare synes du skulle hørt på meg.
 • Reparere sprekker i lecamur.
 • Kvinnekamp 1920.