Home

Borettslag med høy fellesgjeld

Kjøpe bolig med høy fellesgjeld? Noen er skeptiske til å kjøpe bolig med høy fellesgjeld. Det trenger du ikke være, men det er et par ting du bør undersøke før du kjøper. Det første du må gjøre er å se prisen på boligen som en helhet. Når du ber banken om lån, er det den totale summen du får lånetilsagn på Fellesgjeld er lån som borettslaget har tatt opp, gjerne i forbindelse med vedlikehold eller bygging, som fordeles på hver andel i sameiet, borettslaget eller boligselskapet. I praksis fungerer fellesgjeld som de fleste andre lån, hver andel har sin totale sum med gjeld, som tilbakebetales med et fast månedlig beløp og dette er ofte bakt inn i felleskostnadene Dersom du vurderer å kjøpe bolig i et borettslag med høy fellesgjeld på grunn av større vedlikeholdsarbeider, kan dette være svært positivt. Det betyr at borettslaget har et styre som er opptatt av å holde bygningsmassen ved like, noe som kommer til å gagne deg i fremtiden da boligen vil ha steget i verdi

Fellesgjeld til glede eller besvær? - OBOS-banke

 1. Borettslag med høy fellesgjeld. Har borettslaget høy fellesgjeld, vil lånevilkårene være av stor betydning når det gjelder felleslånets kostnader. I dette tilfelle er det ekstra viktig å sammenligne priser på lån til borettslag fra flere tilbydere, slik at kostnadene ikke blir høyere enn nødvendig
 2. Mislighold av høy fellesgjeld har tidligere ført til at borettslag har gått konkurs, og beboere har mistet innskuddene sine. For å unngå det, kan et borettslag være medlem av en sikringsordning, for eksempel Borettslagenes Sikringsfond som tilbys av Norske Boligbyggerlag (NBBL)
 3. Husbanken ber om at borettslag som vurderer IN, tar kontakt med forretningsfører for ytterligere informasjon om vilkår og konsekvenser av å inngå IN-avtale. Nyttig informasjon Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet brosjyrer som er spesielt viktig å være kjent med som eier eller styremedlem av borettslagsboliger med høy fellesgjeld
 4. Fellesgjeld er gjeld et borettslag står ansvarlig for kollektivt. totale kostnader. Om du kjøper en selveierleilighet eller selveierbolig, vil det ikke være fellesgjeld på boligen. Fellesgjeld følger imidlertid ofte med når du kjøper en andelsleilighet Dermed kamufleres en høy totalpris på boligen
 5. Kjøpe bolig med høy fellesgjeld? Er fellesgjelden på boligen høy kan det skyldes at det nettopp er blitt gjennomført større oppgraderinger på bygget. Du bør altså undersøke hva fellesgjelden skyldes. Det kan også være lurt å orientere seg om borettslaget er med i en sikringsordning og om det er IN-ordning i laget
 6. I borettslag så kjøper man jo faktisk en andel av et bokompleks og gjelden til dette komplekset skal betjenes okke som. De som vurdererer å kjøpe leiligheter med høy fellesgjeld må ikke se så mye på husleien, men på andel av fellesgjeld og innskudd til sammen

Det viktigste er å sjekke om borettslaget har god økonomi og om de er med i en sikringsordning. Som andelseier i borettslag er du indirekte ansvarlig for borettslagets fellesgjeld. I utgangspunktet må du derfor være med på å betale dersom noen av de andre eierne i borettslaget ikke greier å betjene sin andel av fellesgjelden Som noen andre er inne på også, så er det også mange borettslag med høy fellesgjeld som i en del år har avtalt at lånet skal være avdragsfritt. Det vil jo si at husleie vil være forholdsvis lav den tiden, men fellesgjelda vil jo heller ikke bli mindre og når du da ikke har lån ved siden av, så vil du jo ikke betale noe mer til deg selv enn når du leier

Før 2010 fantes det ingen minimumsgrense for innskudd, og man kan kunne dermed organisere borettslag med svært lavt innskudd og høy fellesgjeld. Etter lovendringen er det ikke tillat å selge boliger med lavere innskudd enn 25 % av kostnadsoverslaget i bygge- og finansieringsplanen - Borettslag med høy andel fellesgjeld bør være sikret mot husleietap, slik at man unngår å komme i ansvar for å dekke opp andres mislighold. Fellesgjeld er man solidarisk ansvarlig for i et boligselskap, banken har kravet sitt mot fellesskapet uavhengig av om alle medeierne bidrar eller ikke, sier Tormod Boldvik Med andre ord holder det ikke at du har finansiering for bare prisantydningen når du kjøper en bolig med høy fellesgjeld. Borettslag har ofte forkjøpsrett: Slik påvirker det kjøp og salg av andelsleiligheter. IN-Ordning og sikringsordning . En del borettslag har såkalt IN-ordning som er mulighet for en individuell nedbetaling av.

Eid bolig i borettslag. Borettslagsloven regulerer eieforhold i borettslag ; Forbrukerrådet har egne temasider om borettslag ; OBOS har samlet egen side med spørsmål og svar på juridiske problemstillinger ; Rettslige problemstillinger knyttet til å organisere studentboliger som borettslag er behandlet i en utredning.. Borettslag med høy fellesgjeld Eldre borettslag med høy fellesgjeld. Er fellesgjelden høy i et eldre borettslag, bør du undersøke hvorfor. Forklaringen kan være så enkel som at det er gjort større rehabiliteringer, moderniseringer eller annet vedlikehold, og at borettslaget derfor har tatt opp et felles lån

Fellesgjeld i borettslag Eiendomsmegler

Fellesgjeld: En komplett guide (borettslag, nedbetalin

Kjøper du i borettslag slipper du unna dokumentavgiften. Fellesgjelden teller inn i fem ganger inntekt-regelen. En annen ting å være obs på er fellesgjelden. Regelen i den norske boliglånsforskriften om maksimalt fem ganger inntekt i lån, innebærer også fellesgjeld. Leilighetens andel av fellesgjeld blir jo din når du kjøper den Mange borettslag med høy fellesgjeld har innført mulighet for såkalt individuell nedbetaling av fellesgjeld. For borettslag med så høy fellesgjeld at et boligprisfall kan føre til at boligen kan bli mindre verdt enn din andel av fellesgjelden, vil vi advare mot å benytte deg av muligheten for individuell nedbetaling av fellesgjelden Enkelte borettslag med stor fellesgjeld og generelt høye priser, lengter nå etter IN-ordninger fordi de månedlige felleskostnadene er blitt skyhøye - opp mot 20 000 kroner. Disse leilighetene har vært vanskelige å selge i dagens boligmarked. Sviktende betalingsevne Svarene viser at bankene i liten grad har fullfinansiert borettslag med høy fellesgjeld og lav innskuddsandel. Bare unntaksvis er prosjekter med 20 prosent eller lavere innskudd gitt finansiering. Løpetiden på lånene synes å ligge rundt 25-30 år, med 0-5 års avdragsfri periode Er du andelseier, styremedlem eller vurderer å kjøpe andel i borettslag? Da bør du lese Kommunal- og regionaldepartementets nye informasjonsbrosjyrer om borettslagsmodellen. Brosjyrene har spesielt målrettet informasjon for borettslag med høy fellesgjeld

Borettslaglån - Digilån Mai 202

 1. sen i 2008 og medias fokus på borettslag med høy fellesgjeld kom NOU 2009:17 som foreslo endring av borettslagsloven. Kommunaldepartementet fremmet etter høringsrunden en propo-sisjon som gikk lenger enn utredningen. Lovendringene ble vedtatt høsten 2010 og trådte i kraft i 2011 og 2013
 2. Noen borettslag velger, av ulike årsaker, å ha avdragsfrihet på lånene i en gitt periode. Har borettslaget inngått avtale om individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning), vil nedbetalingen fremkomme som en egen linje på felleskostnadene - kapitalkostnader
 3. Men vær på vakt, i borettslag med høy fellesgjeld kan bokostnadene fort skyte i været når avdragene begynner å løpe. Utleie . Ofte er det mulighet for å leie ut borettslagsbolig ved behov, men styret skal ha informasjon om fremleieforholdet og i noen tilfeller godkjenne leieboer
 4. De som tror de gjør lurt i å slå til på en borettslagsleilighet, bør først sjekke fellesgjelden
 5. Les også: Høy fellesgjeld - det er fali det Hvorfor bør du ikke uten videre betale ned din andel av fellesgjelden: Borettslaget vil som regel ha bedre rente og avdragsbetingelser enn deg. Dette må du selvsagt undersøke, for eksempel ved å se i årsberetningsheftet til borettslaget

Slik unngår du fellesgjeld-fellen - E2

 1. Under ser du statistikk for de ulike fylkene med oversikt over tinglyst beløp og fellesgjeld i alt (hentet fra SSB 11502 og 11504). Statistikken er for omsetning av boliger i borettslag etter region. Tallene gir deg en oversikt over tinglyst beløp og fellesgjeld i de ulike fylkene. Kilde: SSB.no Skeptisk til bolig med høy fellesgjeld
 2. Står du overfor en leilighet i et borettslag med høy fellesgjeld, er det spesielt viktig å finne ut om borettslaget er medlem av Borettslagenes Sikringsfond
 3. boliglån med høy fellesgjeld Logg inn for å følge dette . Følgere 4. boliglån med høy fellesgjeld. Av girfaen, 6. august 2017 i Økonomi. Svar i emnet; Start nytt emne
 4. Med burettslag er meint eit samvirkeføretak som har til føremål å gi andelseigarane bruksrett til eigen bustad i føretakets eigedom med prioritet bak fellesgjeld som nemnd i byggje- og finansieringsplanen, lov 4. februar 1960 nr. 2 om borettslag § 8,.
 5. En godt vedlikeholdt leilighet i borettslag (ytre vedlikehold) med høy fellesgjeld ville jeg ikke hatt problemer med å kjøpe. En dårlig vedlikehold leilighet i borettslag med lav/ingen fellesgjeld ville jeg heller ikke hatt problemer med å kjøpe, så sant det ikke er helt for jævlig og man kan leve med det, men jeg ville da vært forberedt på at fellesgjelden og igjen husleien kan øke.

Individuell nedbetaling (IN) av fellesgjeld i borettslag

 1. Økning i sikringsfond Mislighold av høy fellesgjeld har tidligere ført til at borettslag har gått konkurs, og beboere har mistet innskuddene sine. For å unngå det, kan et borettslag være medlem av en sikringsordning, for eksempel Borettslagenes Sikringsfond som tilbys av Norske Boligbyggerlag (NBBL)
 2. Stikk i strid med alle ekspertkommentarer, anbefaler daglig leder Jan Engebretsen i Christiania Eiendomsmegling boliger med høy fellesgjeld. De som som kjøper i borettslag med såkalt innordning kan gjøre et kupp
 3. Velkommen til Grønahagen Borettslag - 54 nøkkelklare leiligheter midt i Sotra Kystby på Straume i Fjell kommune. Flytt rett inn! Lyse moderne leiligheter. Grønahagen er et helt nytt borettslag midt i hjerte av Sotras Kystby og vil bestå av 54 moderne leiligheter med god standard og effektive, gjennomtenkte planløsninger
 4. Forbrukerrådet la skylden på borettslag med høy fellesgjeld. Kjell Senneset advarer boligkjøpere mot å se seg blind på lavt innskudd. I BTs gjennomgang kommer en leilighet i Lille Øvregate 28 ut med den høyeste andelen fellesgjeld. Innskuddet på 190.000 kroner utgjør kun 11 prosent av prisen
 5. Mange tror at høye felleskostnader er det samme som høy fellesgjeld med ugunstige lånebetingelser, men slik behøver det ikke være. Ole Lislebø, ansvarlig for boligforsikringer i If, mener nemlig at høye felleskostnader kan være et positivt tegn
 6. Borettslag plikter ikke å være med i sikringsfond, men de har en egeninteresse av å være det. Noen borettslag har dessverre for svak økonomi til å få være med i et slikt fond. Dette må du spørre megler om, særlig der borettslaget har høy fellesgjeld. Høy fellesgjeld. Høy fellesgjeld er ikke i seg selv et faresignal

En undersøkelse om boliger i borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld. Denne varen er en pdf for nedlastning som du vil få lenke til i din bestilling Som andelseier i borettslag er du indirekte ansvarlig for borettslagets fellesgjeld. Endringer i lånerenter og nedbetalingsvilkår for fellesgjelden vil dermed påvirke de løpende månedlige kostnadene for eier av en borettslagsbolig med høy fellesgjeld Det er stor variasjon i hvor høye fellesutgiftene (husleien) er. Selv bodde jeg tidligere i et borettslag med lav fellesgjeld og lav husleie. Borettslaget hadde solid økonomi, og trengte derfor ikke legge på husleien, til tross for omfattende arbeider, som nettopp utskifting av vinduer, fasader, heisene mm Jeg har vært på husjakt nylig og kom over noen leiligheter med Fellesgjeld bestående av> 50% av totalprisen på leiligheten. Jeg ville alltid vært skeptisk til høy fellesgjeld, Snakker om høy andel fellesgjeld her, så godt som alle borettslag/sameier har jo fellesgjeld

Selveier vs Andel med høy fellesgjeld Logg inn for å følge dette . Følgere 5. Selveier vs Andel med høy fellesgjeld. Av Sampson, 23. mars 2017 i Økonomi. Svar i emnet; Fellesgjeld i borettslag er null problem da borettslaget som regel av har pant i leilighetene Stikk i strid med alle ekspertkommentarer, anbefaler daglig leder Jan Engebretsen i Christiania Eiendomsmegling boliger med høy fellesgjeld. De som som kjøper i borettslag med såkalt innordning kan gjøre et kupp. Jan Revfem tirsdag 17. juni 200812:24 (Oppdatert 8. januar 2017 11:38 ) Legg i. I denne guiden forteller vi deg akkurat hva du trenger å vite om hva et borettslag er, fordeler og ulemper med å bo i borettslag, Fellesgjeld: Fellesgjelden er Før du bestemmer deg for å kjøpe en leilighet i borettslag må du finne ut hvor høy fellesgjelden er og ta denne i betraktning når du vurderer lønnsomhet Konseptet føyer seg inn i bølgen av nye borettslag i storbyene, med små leiligheter, lave innskudd og høy fellesgjeld. I prospektet fristes det med flatskjermer og maksimal arealutnyttelse Lavere fellesutgifter i borettslag og sameier Bor du i et borettslag eller sameie, avgjøres de månedlige felleskostnadene av den samlede fellesgjelden. Sammen med kjøpspris, kan det være mindre eller større ulikheter i fellesgjeld og -utgifter. Men, husk at høye månedskostnader ikke nødvendigvis er en dårlig ting. Foto: skjermdump

Trude Larsen, Forfatter hos Boligdama - bloggen - Page 17

Men fra 1. januar 2005 ble begrepet «husleie» historie i borettslag. Dette henger sammen med ny lovgivning, der dette begrepet ikke lenger benyttes. Det er nettopp for å understreke eierforholdet til boligen at Borettslagsloven bruker uttrykk som borett og bruksrett. Fellesgjeld og felleskostnader. Fellesgjeld er felleslånet et borettslag har Dere som bor i sameier eller borettslag: Hvor mye betaler dere i fellesutgifter pr.mnd, og hva inkluderer det? Vi har sett på et rekkehus vi kunne tenke oss å kjøpe, men syns at fellesutgiftene er for høye. Vi må ut med litt over 5000 i mnd. Det inkluderer bredbånd og TV, smømåking og felles-repa.. Det er trygt i de fleste borettslag, selv de med høy fellesgjeld. Men det er borettslagene som er tilknyttet boligbyggelag som er de sikreste. DEL. Et borettslag er et selskap som eier boliger, mens den enkelte beboer eier en andel i selskapet med eksklusiv bruksrett for sin bolig Kjøper man leilighet i et borettslag med høy fellesgjeld og lavt innskudd, og som ikke er med i en sikringsfondsordning kan det gå galt. Om en av beboerne ikke betaler sin andel må de andre.

Hva betyr fellesgjeld når jeg kjøper bolig ? Prosen

Høy fellesgjeld - det er fali det Mange kunder er opptatt av fellesgjeld i forbindelse med boligkjøp. Det er lurt, da dette er viktig for alle som er på boligmarkedet. Frykt Mange forbinder det å kjøpe en leilighet med høy fellesgjeld som litt farlig og i alle fall lite lønnsomt Konkurs i borettslag (Skrevet 06.10.2009 ) Flere borettslag som er finansiert med høy fellesgjeld og lavt borettsinnskudd er den seneste tiden tatt under konkursbehandling, eller står i fare for å gå konkurs. Les oppgaven Konkurs i borettslag hos Konkursråde Fellesgjeld kan være gunstig grunnfinansiering, spesielt for unge nyetablerte, da denne gjelden kan ha gunstigere betingelser enn en ung låntager selv kan oppnå i banken. Men du må være klar over at i borettslag med høy fellesgjeld kan bokostnadene fort skyte i været når avdragene begynner å løpe. Ikke alle er oppmerksomme på dette En rapport om boliger i borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld. Innledning Dette er en rapport utarbeidet på oppdrag fra Husbanken høsten 2006. I NBBL har det vært en arbeidsgruppe på tre stykker som i all hovedsak har arbeidet med dette utredningsoppdraget. Dette er: 1. Seniorrådgiver Dag Rune Arntsen (samfunnsøkonom). 2

Fellesgjeld og felleskostnader - TOB

§ 2-11 sikret med pant, men har likevel prioritet bak fellesgjeld som nemnd i byggje- og finansieringsplanen. I et fallende boligmarked sammenholdt med et borettslag som har høy fellesgjeld, kan man anta at kreditor for fellesgjelden ikke vil få full dekning for kravet sitt. Panteretten for innskuddene vil således være lite verdt Fellesgjeld er gjeld som tilhører et borettslag, og alle som har borett eller andel i en leilighet i borettslaget, eier også en del av gjelden. Gjelden er ofte tatt opp for å betale for arbeid i borettslaget som kommer alle leilighetene eller beboerne i borettslaget til gode, for eksempel rehabilitering av bad, bytting av vinduer, oppussing av fasade eller bygging av balkonger Et borettslag er i på sin side et selskap. Du kjøper en andel i borettslaget, og denne andelen gir deg rett til en bestemt seksjon Kjøpe leilighet med høy fellesgjeld » Privatøkonomi og forbrukerspørsmål » Forbruker, jus og økonomi; Logg inn for å følge dette . Følgere 1. Kjøpe leilighet med høy fellesgjeld

Høy fellesgjeld - "det er fali det" - Boligdama - bloggen

1.januar 2014 økte husleien med 15%. På dette tidspunktet var rehabilitering og vedlikeholdsarbeidet godt i gang. (Rekkehus kr 5758,-) 1.januar 2015 økte husleien med 4% (Rekkehus kr 5976,-) 1.januar 2016 økte husleien med 15%, samtidig kreves det ikke inn kollektiv TV- og bredbåndskostnader på kr 399 fra januar-juli Ei på jobben snakka om det i går. synes det hørtes utrolig dyrt ut.da er det jo nesten 16 000 som går rett ut vinduet, og kun 8000 i egen lomme Bakgrunnen for den nye normen var at nye private borettslag med høy fellesgjeld unnlot å informere skikkelig om fellesgjeld hvordan felleskostnadene ville utvikle seg. - Poenget for oss er at informasjonen som kommer frem er god og dekkende, sier Jo Gjedrem i Forbrukerombudet Med rett til å bo Det er trygt i de fleste borettslag, selv de med høy fellesgjeld. Men det er borettslagene som er tilknyttet boligbyggelag som er de sikreste Mange nye borettslag med høy fellesgjeld har en avdragsfri periode på fra fem år . Individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordningen). Fellesgjeld er gjeld et borettslag står ansvarlig for kollektivt. For mange er begrepet fellesgjeld både ukjent og kanskje også et skummelt begrep. Hva er dette, hvilket ansvar får man om man kjøper en

Spesielt vil dette gjelde for boliger i et prosjekt der boligen har høyt innskudd/kontantbetaling og lav andel fellesgjeld, mens andre boliger har lavt innskudd og høy andel fellesgjeld. Den som for eksempel betaler innskudd/kontantbetaling på 50 % av totalprisen, vil kunne oppleve at andre som har kjøpt en bolig med et innskudd på 15 % sier opp sin borett Det er brukt mye spalteplass de senere årene på omtale av borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld. Lavinnskuddsborettslag beskrives som subprime på norsk, tikkende gjeldsbomber og konkursfeller. Finansieringsmodellen for lavinnskuddsprosjekter med høy andel fellesgjeld og svært lave innskudd har åpenbare svakheter knyttet til andre - Vårt borettslag har en sikker og trygg økonomi, sier Kjell Rønningsbakk i Justiskroken borettslag. Det er trygt i de fleste borettslag, selv de med høy fellesgjeld

Amanuensisen har i en årrekke fulgt boligmarkedet i Norge, og advarte tidlig mot den gjeldsbomben borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld nå har vist seg å være: I takt med økte renter har felleskostnadene for betjening av gjelden skutt i været, med mangedoblinger av beboernes husleie som resultat Mye tyder likevel på at av landets nærmere 8.000 borettslag, med til sammen vel 340.000 boliger, som har hatt som mål å hente ut størst mulig fortjeneste i prosjekter hvor kvadratmeterprisen har vært svært høy sammenlignet med markedet for øvrig, med svært lave innskudd og ditto høy fellesgjeld

Frykten for høy fellesgjeld. Det er regler om hvor mye fellesgjeld som kan legges på en bolig, dessuten har megler informasjonsplikt og det finnes gode sikringsordninger. Resultatet er at boliger med relativt høy fellesgjeld selger bra, og at prisforskjellen mellom borettslag/andelsleiligheter og selveierboliger nærmest er utvisket Fellesgjeld i borettslag Når en person skal kjøpe en bolig i et borettslag, finansieres dette ved å innbetale et innskudd. Innskuddet kan finansieres ved å bruke oppsparte penger, ved å ta opp boliglån eller en kombinasjon av dette

Leilighet med høy fellesgjeld - Forbruker, jus og økonomi

Fellesgjeld i Borettslag; Fellesgjeld i Borettslag. Når en person skal kjøpe en bolig i et borettslag, En borettslagsbolig er finansiert med fellesgjeld og innskudd. Hvis innskuddet utgjør 20 % eller mindre av boligens totalkostnad, sier vi at det er en lavinnskuddsbolig VIL STANSE SPEKULANTER: Endringen skal ifølge regjeringen gjøre det tryggere å bo i borettslag. (Foto: Colourbox) Regjeringen vil forby salg av boliger med lavt innskudd og høy fellesgjeld

Fellesgjeld i borettslag DNB Eiendo

IN står for individuell nedbetaling. OBOS tilbyr IN-ordning i alle nye borettslag. Med en IN-ordning kan du selv styre hvordan du betaler ned fellesgjelden. Du kan enten betale ned alt med én gang, eller nedbetale fellesgjelden på bestemte forfall. Vanligvis er dette to ganger i året med minimum 60 000 kroner når man skal nedbetale Fellesgjeld er et langsiktig lån som er tatt opp av et sameie, borettslag ol. Før du kjøper en bolig med fellesgjeld bør du sjekke disse tre tingene

Hvorfor nedbetale fellesgjeld. En IN-ordning betyr «individuell nedbetaling av fellesgjeld». Det innebærer at den enkelte andelseier får mulighet til å betale ned sin del av denne gjelden. Ordningen ble innført av OBOS på 90-tallet, og har fungert godt i mange år. Alle borettslag som er forvaltet av OBOS, får tilbud om IN-ordning I borettslag eier andelseierne andeler Ved høy fellesgjeld og salg i et dårlig marked kan den også være lavere enn det opprinnelige innskuddet. med kjøper, vil leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget av leveransen er begrenset til denne

Fellesgjeld til glede eller besvær? - OBOS-banken

er det dumt å kjøpe leilighet med høy fellesgjeld

- Selger også høy fellesgjeld. Han forteller at det også er satt nye prisrekorder i borettslag med høy fellesgjeld. I Brøsetvegen 186 er en ettroms på 21 kvm solgt for 605 000 kroner, og den har en fellesgjeld på 361 000 kroner. I Ole Aasveds veg i Nedre Bergheim Borettslag er en leilighet på 80 kvm solgt for rekordprisen 2 110 000 kroner Så som med all annen type gjeld, kan det være greit å redusere gjelden din, herunder også fellesgjeld, sier Øines. - Er man i et trygt og godt borettslag er det ikke noen risiko å snakke om. Det er vanlig at villkårene på fellesgjeld er bedre enn det du vil kunne få privat

Med utgangspunkt i eksempelet over: Egenkapital er kr 700.000 , lånetilsagn er kr 3.800.000, det vil si samlet finansieringsramme er kr 4.500.000. Kr 4.500.000 minus 1.932.000 (andel fellesgjeld) = kr 2.568.000, dvs at ditt maks bud ikke kan være høyere enn kr 2.568.000 som er kr 68.000 over prisantydningen Nyheter: Lovfest maksgrense på fellesgjeld. Det har over lengre tid vært rettet et kritisk søkelys i mediene på borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld og historiene har vært mange om borettslag og andelseiere som har fått problemer

Slik unngår du fellesgjeld-fellen

Økonomi Det er vanlig at borettslag har fellesgjeld. Noen ganger kommer gjelden fra felleslånet som ble tatt opp for å finansiere byggingen av borettslaget, men den kan også også skyldes at borettslaget har tatt opp enda ett eller flere felleslån til å finansiere større rehabiliteringsjobber. Totalprisen på en borettslagsbolig er et innskudd pluss boligens andel [ Det er trygt i de fleste borettslag, selv de med høy fellesgjeld. Men det er borettslagene som er tilknyttet boligbyggelag som er de sikreste. Selveier kontra borettslag * Pris: Ingen dokumentavgift. * Fellesgjeld: Kan være gunstig fordi lånet kan ha bedre betingelser enn hva en enkelt låntaker kan oppnå Lys & sentrumsnær 3-roms med solrik innglasset balkong! Høy standard - Heis - Felles takterrasse Fellesgjeld: kr 1 929 263,-Pantattest kjøper: kr 200,-Tingl Platous gate 6, 0190 Oslo, Etasje: 4. Matrikkel. Gnr. 230 bnr. 257, andelsnr. 407 i Platous gate 6 borettslag med orgnr. 994028766 i Oslo kommune. Eierform. Borettslag. Areal.. Høy fellesgjeld på eldre boliger kan skyldes at borettslaget har gjort store rehabiliteringsjobber. Når du kjøper ny leilighet, er det mulig å betale inn hele innskuddet, men det er ikke sikkert det lønner seg privatøkonomisk. Borettslag forhandler seg normalt fram til gode vilkår på sine lån For at selger ikke skal komme dårligere ut må denne summen være 1 900 000 kr. Kjøper må derfor finansiere hele kjøpesummen selv, i og med at boligen er uten fellesgjeld. Som andelseier i borettslag kan du si opp boretten din, og dermed innfri forpliktelsene du har til borettslaget

I borettslag uten sikringsordning er det da de andre andelshaverne som må ta regningen. Dette har først og fremst vært et problem i private borettslag med høy fellesgjeld, men forekommer også fra tid til annen i seriøse borettslag. Det er slike ekstrakostnader sikringsfondet sikrer oss mot Høy fellesgjeld på eldre boliger kan skyldes at borettslaget har gjort store rehabiliteringsjobber. Når du kjøper ny leilighet er det noen ganger mulig å betale inn hele forskuddet, men det er ikke sikkert det lønner seg privatøkonomisk. Borettslag forhandler seg normalt fram til gode vilkår på sine lån

Felles for mange av disse var høy kvadratmeterpris og høy andel fellesgjeld. Advokatfirmaet Ytterbøl & Co har de siste 6-7 årene vært involvert med en rekke borettslag i typetilfellene vi har beskrevet over, enten som borettslagets rådgiver i gjeldsforhandlinger med banken,. Problemet med dette: For det første markedsføringen - kjøpers forventninger: om det markedsføres med innskudd som pris pluss fellesgjeld så skal man ikke behøve å gå i banken om man har innskuddet, for det andre undergraves borettslagsmodellen, for det tredje: det finnes kjøpere som har innskudd men som kanskje ikke vil få finansieringsbevis fra banken

Meget pen 3-roms leilighet med høy standard og stor

Utleie må avklares med borettslaget. Borettslag: Blåkollen Borettslag: Styreleder borettslag: Torbjørg Lindquist: Fellesutgifter: Kr 3 682,- per mnd. Fellesutgiftene dekker bl.a.: Renter og avdrag fellesgjeld, Kabel-TV/ internett, kommunale avgifter, forsikring av bygget Nyrenovert leilighet med høy standard kombinert med nydelig utsikt. Høy belåningsgrad (80-90 pst.), i kombinasjon med noen års avdragsfrihet og svingninger i rentenivået, kan utgjøre «gjeldsfeller» som den enkelte boligkjøper vil ha vanskelig for å forholde seg til uten informasjon om totalpris og andel fellesgjeld - Jeg ble opprørt. Da jeg kjøpte leiligheten, gjorde jeg det klart at jeg ikke ønsket å kjøpe meg inn i et borettslag med lavinnskudd og høy fellesgjeld. For meg var det helt uaktuelt å gjøre en slik risikoinvestering. Jeg ble grundig lurt

De kan ha ganske høye felleskostnader slik at selskapet henter inn penger til fremtidig vedlikehold (rør, betongrehab, heis, fasader++), de kan bli enige om ekstrainnbetalinger for spesielle utgifter eller de kan ta opp fellesgjeld ved behov. Det er mer vanlig med fellesgjeld i borettslag, hvor f.eks. borettslaget samlet kan ta oppgradinger. Individuell nedbetaling av fellesgjeld - IN - gir andelshaverne i et borettslag mulighet til å nedbetale sin andel av fellsgjelden raskere enn hva som ville vært tilfelle ved å følge ordinær betalingsplan for fellesutgiftene Borettslag Andelsleilighet Byggeår 2004 1 bad, 2 soverom 1. etasje Andel fellesgjeld 682.764,Fellesutgifter pr. mnd 9.226,- Totalpris 2.840.823,50 Eiendomsmegler/ Fagansvarlig Marthe Gratland. Fellesgjeld er borettslagets eller sameiets gjeld. Denne gjelden er som regel tatt opp i forbindelse med bygging eller vedlikehold av bygget. Som eier er du medansvarlig for fellesgjelden og bidrar til betaling av renter og avdrag gjennom innbetaling av de månedlige felleskostnadene Flere som kjøpte klarte ikke å betjene økte bokostnader når avdragene skulle betales sammen med en allerede høy rente. Resultatet ble i mange tilfeller mislighold av fellesgjeld. Bare i Tromsø førte det til at flere borettslag gikk konkurs, og beboerne mistet flere titalls millioner i innskudd Både borettslag og selveier vurderes. Paret er opptatt av helheten. Andel fellesgjeld på Sørumsand er kroner 63.080. Felleskostnadene per måned er kroner 4.348. - Felleskostnadene her er like høye som for leiligheter med fellesgjeld på flere hundre tusen kroner. Det er vanskelig å forstå, sier Morten

 • Mächtige namen männlich.
 • Enamoro con tilde.
 • Kyle eastwood høyde.
 • Strafferammer tyveri.
 • Tips til hårfrisyrer langt hår.
 • Virus prokaryot eller eukaryot.
 • Unfall b101 heute jüterbog.
 • Stahlpalast brandenburg bilder.
 • Loddebolt jernia.
 • Etterrier lenge etter fødsel.
 • Oktober bilder kostenlos.
 • Temasider statistikk.
 • Dra tillbaka bud.
 • Forhandle lønn i kommunen.
 • Saltvanns akvariefisk fargerik.
 • Bygge bod tegninger.
 • Unfall europapark 2018.
 • Bertel o steen økern.
 • First super mario.
 • G threads.
 • Riesa veranstaltungen 2017.
 • Ballett ludwigshafen.
 • Hur sätter man på amningsnapp.
 • Universell utforming skjema.
 • Drømmetydning djevelen.
 • Tinea versicolor smittsomt.
 • Dragon ball z devolution.
 • Mikrovolt in volt.
 • Restaurant tjuvholmen.
 • Stasjonsundervisning som metode.
 • Fsme risikogebiete europa 2017.
 • Gulla wiltersen.
 • Mr sahm prospekt.
 • Aktivering vs kostnadsføring.
 • Ballers right above it.
 • Good guy puppe kaufen.
 • Retter med elghakk.
 • Joel berghult.
 • Zeitung neukirchen vluyn.
 • Skechers herre.
 • Karlstad badhus.