Home

Mot aktiv dødshjelp

Erfaringene taler mot aktiv dødshjelp

 1. Erfaringene taler mot aktiv dødshjelp . DEBATT: Læringen fra land med en kultur som ligner vår egen, viser at antall drepte, aldersgrenser og kriterier for hva som er god nok grunn forskyves raskt når aktiv dødshjelp innføres
 2. Farlig å åpne for aktiv dødshjelp. Et av de viktigste argumentene mot aktiv dødshjelp, er at det kan være med på å skape et press mot syke og svake i samfunnet, sier Horn
 3. Det beste argumentet mot aktiv dødshjelp er at det vil oppfattes som en oppfordring til, ikke et tilbud om, å avslutte livet. Mange føler seg allerede som en byrde på familie, venner og.
 4. - Jeg er mot legalisering av aktiv dødshjelp fordi det er etisk feil, jeg kan ikke skjønne hvordan det er mulig å avgrense det på en rettferdig og forsvarlig måte, sier Horn
 5. - Jeg synes det er et skremmende perspektiv. Man kommer til en gråsone der det er håpløst å bane seg vei. Å avslutte en behand­ling når det ikke lenger er noe håp, synes jeg er greit, men aktiv dødshjelp - nei. Dette sier Kong Harald V i boken Kongen forteller som i dag, onsdag, gis ut.
 6. - Aktiv dødshjelp bør kunne innvilges når en pasient lider uutholdelig, ikke har noen realistiske utsikter til bedring og har tatt et selvstendig valg om å dø. Dersom en lege og en psykolog, uavhengig av hverandre, vurderer kriteriene for å være oppfylt, bør aktiv dødshjelp kunne bli utført, sier han
 7. Det er ikke snakk om å ta stilling til det, men om å finne argumenter mot. Aktiv dødshjelp er forøvrig det å hjelpe folk til å dø, det kan f.eks. være å slå av livsviktig sykeutstyr slik at pasienten dør

Aktiv dødshjelp brukes til forskjell fra det tidligere passiv dødshjelp, som i dag omtales som behandlingsbegrensning. Behandlingsbegrensning er noe radikalt annet enn aktiv dødshjelp, ettersom man har som intensjon å ta livet av en pasient, enten ved eutanasi eller ved legeassistert selvmord Aktiv dødshjelp. Ett tema som ofte vender tilbake er spørsmålet om aktiv dødshjelp. Vi kjenner historiene om ALS-pasienter som opplever livet som så vanskelig at de vil ta det skrittet Terje Holøyen ikke tok, nemlig aktivt be helsetjenesten om hjelp til å dø. TV 2 har fortalt om Jane som reiste til Sveits hvor aktiv dødshjelp er tillatt Et viktig argument mot aktiv dødshjelp er at staten ikke skal hjelpe noen med å dø - men heller legge til rette for et best mulig liv. For mange partier er dette et viktig prinsipp Et av hovedargumentene mot aktiv dødshjelp er nettopp et slikt forventningspress. Tybring-Gjedde tror det er uunngåelig: - Jeg tror ikke vi mennesker tar slike eksistensielle valg i et vakuum, helt uavhengig av hva folk tenker om oss og hvordan vi blir behandlet. Jeg tror vi blir påvirket av samfunnet vi er en del av, sier hun I en tekst om aktiv dødshjelp fra 1975 konkluderte HEFs grunnlegger Kristian Horn med at det ikke var organisasjonens oppgave å ta stilling til problematikken. Det har likevel vært et ønske i nyere tid om å avklare organisasjonenes forhold til dette temaet, noe som ble formulert i forbundets Prinsipp- og arbeidsprogram for perioden 2002-2005

Torgeir fikk aktiv dødshjelp i Sveits - lege mener

Debatt: Aktiv dødshjelp - Tillat dødshjelp

Norunn Kosberg nevnte Frps holdning til aktiv dødshjelp som et eksempel på hvor motsetningsfull debatten kan være. - Da Frp gikk inn for aktiv dødshjelp i 2009, presiserte de at aktiv dødshjelp bare skulle tillates i noen «ytterst få, helt spesielle tilfeller», samtidig som de også mente det skulle være «opp til hver enkelt» I 2014 erstattet den kanadiske legeforeningen forbudet mot aktiv dødshjelp med en formulering om at leger skal kunne «følge sin egen samvittighet» i dette spørsmålet. To år senere ble aktiv dødshjelp legalisert (7, 8). Dermed er det også av politisk interesse å kartlegge norske legers holdninger til spørsmålet Debatten angående aktiv dødshjelp lider av et av den moderne moralfilosofiens største skavanker, nemlig et manglende hierarki av verdier Lege Eivind Meland advarer mot aktiv dødshjelp. Anne Rokkanytrer seg om aktiv dødshjelp og assistert selvmord med en påstand om at helsevesenet i vårt land allerede er herre over liv og død (BT 17. okt.) Det er mildt sagt en overdrivelse og en farlig illusjon. Jeg hører til blant det flertall av leger som aktivt motarbeider at helsepersonell skal utføre slike «tjenester» Torbjørn Røe Isaksen (H) var tidligere sterk tilhenger av aktiv dødshjelp, men nå stiller han seg bak KrF-leder Knut Arild Hareide og helseminister Bent Høie i kampen mot Anne-Kat

Jeg er for aktiv dødshjelp - mens det trengs virkelig noen rigide rammer rundt det om det skal innføres. Når man ønsker at andre skal avslutte livet ditt, så er det ikke lenger bare ditt problem - det er og en part som aktivt dreper deg som også har følelser og tanker rundt det å avslutte livet ditt Kristin Clement advarer sterkt mot en slik form for radikal liberalisering. Ennå er det mange som står opp mot en slik utvikling. Men ut fra de alminnelige, politisk-ideologiske forutsetninger som gjelder i vårt samfunn, er det vanskelig å argumentere mot «aktiv dødshjelp»

I Norge har et av argumentene mot aktiv dødshjelp vært at vi har såpass god palliativ behandling, slik at pasienten ikke skal behøve å lide i sluttfasen. Det er dessverre stor variasjon i kunnskapen til sykepleiere, og det er ikke alle sykehjem, hospicer o.l. som har den nødvendige kompetansen til å gjennomføre god palliativ behandling - Vi sier ja til livshjelp og NEI til dødshjelp, skulle det stått i dagens avisutgave av Stavanger Aftenblad. I stedet kom avisa i skade for å skrive at KrF er for aktiv dødshjelp. - Vi har brukt mye av valgkampen på å advare mot aktiv dødshjelp, presiserer Dagfinn Høybråten, partileder og listetopp for KrF i Rogaland Mange kristne er mot aktiv dødshjelp, fordi å ta et liv strider mot den kristne troslæren. Et av de ti budene er at du skal ikke drepe , og for mange er dette den absolutte sannheten, en lov som skal følges uansett omstendigheter - Vi trenger ikke aktiv dødshjelp for å sikre pasientene våre en verdig død, skriver Morten Horn, overlege ved nevrologisk avdeling Oslo Universitetssykehus Ullevål

På gli mot aktiv dødshjelp. Av: NTB 2. mars 2019, 12:39. Tre av fire nordmenn oppgir at de er positive til å tillate aktiv dødshjelp. Flere i Venstre vil nå at partiet skal gå inn for å tillate det Kjemper aktivt mot dødshjelp. Publisert: 06.11.17 Skrevet av: Ingjerd Våge, Kommunikasjonsrådgiver . diskuterte aktiv dødshjelp. — Forestillingen om at de som ønsker aktiv dødshjelp er selvstendige, ressurssterke mennesker med full styring over eget liv,. - Aktiv dødshjelp innebærer at enkeltmenneskets rett til å bestemme over eget liv settes høyest, og at det i visse tilfeller også innebærer retten til å avslutte livet, sier han

Eutanasi og en verdig død. En av hovedgrunnene til de som gjør krav på aktiv dødshjelp er ønsket om en verdig død.Men denne benevnelsen verdig død forstår de vel en død uten nevneverdige smerter og ytre tegn på at de lider. Til det er å svare at det er ikke en verdig død å handle mot den menneskelige natur. Det er ikke en verdig død å bryte inn i Gud eiendomsrett Aktiv dødshjelp til dyr er noe helt annet enn aktiv dødshjelp til mennesker. Gud har gitt menneskene et håp om å leve evig, men det har han ikke gitt dyrene. (Romerne 6:23; 2. Peter 2:12) Bibelen fordømmer grusom behandling av dyr, men viser at menneskene har fått myndighet over dyrs liv. (1 40 minutter siden, AnonymBruker skrev: Vurderer å gå ut av styret, men er valgt for 2 år og føler jeg må slutte i klubben hvis jeg skal ha god nok grunn til å slutte i styret. Er god i idretten og har mye glede av den, og det er veldig langt til neste klubb. Nei, du trenger ikke å slutte i klubbe..

ALS-syke Wanja: - Jeg vil avslutte livet mitt i Sveits

Overlege advarer mot aktiv dødshjelp i Norg

Jeg er prinsippielt mot aktiv dødshjelp. Det finnes ikke noen sikre måter å hindre misbruk, og det å ta livet fra et annet menneske bør bare være en utvei om det er snakk om selvforsvar/forsvar av noen som blir angrepet Det har vakt en viss oppsikt at kong Harald i den ferske boken skrevet av Harald Stanghelle tar stilling mot aktiv dødshjelp. Han sier at han synes det er et skremmende perspektiv og at dette er en gråsone der det er håpløst å bane seg vei Når jeg f.eks. har engasjert meg mot legalisering av aktiv dødshjelp er det ikke først og fremst for å opprettholde et eller annet teoretisk ideal, en hellig lov, en høytidelig ed. Det jeg mest motiveres av er en omsorgsfølelse og beskytterbehov i forhold til mine pasienter (som jeg er redd for at skal utsettes for et utilbørlig press, bl.a. fra dere andre i samfunnet som vil trenge.

Kongen sier nei til aktiv dødshjelp - Vårt Lan

LES HAUGENS KRONIKK: Aktiv dødshjelp kan bli en rettighet. Da må noen få plikt til å ta liv. Det er to ting som skjemmer Haugens innlegg. «For mange eldre gir ordet (barmhjertighetsdrap, min parantes) likevel fortsatt assosiasjoner til det medisinske holocaust i Nazi-Tyskland der eutanasiprogrammet tillot drap på uhelbredelige syke, psykiatriske pasienter, eldre og barn som ble ansett. Aktiv dødshjelp er et spørsmål om menneskesyn Livet er et blanda regnskap for oss alle. Kampen mot uverdigheten. Høyre-politikere som ønsker seg en «bedre» debatt om velferdsstatens størrelse og innretning, burde ha andre ting å bekymre seg for enn Unge Høyres bildebruk Debatter om aktiv dødshjelp er preget av prinsipper som står mot hverandre, og dukker stadig opp i norsk offentlighet. Tilhengere av en avkriminalisering av aktiv dødshjelp eller assistert selvmord, holder prinsippet om menneskelig selvbestemmelsesrett høyt 6. okt. - Aktiv dødshjelp; 35 min; Torgeir Djønne Lian var bare 24 da han valgte å avslutte livet i Sveits. Burde han fått hjelp til å dø i Norge Både avtroppende partileder Trine Skei Grande og flere partinestorer og folkevalgte advarte på sin side mot å åpne døra for aktiv dødshjelp. - Det var Venstre som fjernet forbudet mot selvmord. Men det betyr ikke at det er en jobb for staten å hjelpe noen til å ta livet sitt, framholdt Grande i sitt innlegg

For aktiv dødshjelp: - Retten til å bestemme over eget liv

Aktiv dødshjelp strider mot hele fundamentet i helsevesenet som er å redde liv og lindre smerte - og ikke ta liv, understreker Clemet. - Kanskje folk flest ser litt enklere på det, at de ser. Nå er tiden inne for at eldste bilene i bilparken får litt aktiv dødshjelp, og at vi blir kvitt disse bilene som har de høyeste utslippene, sier Nilsen. Stikk i strid Under et frokostmøte i regi av NAF, Norges Bilbransjeforbund og Bilimportørenes Landsforening onsdag hevdet Nilsen at den norske avgiftspolitikken har noen effekter som er stikk i strid med intensjonene

I NOU 2002: 4 Ny straffelov behandler Straffelovkommisjonen blant annet lovreguleringen av aktiv dødshjelp. Stortinget skal ta stilling til forslagene i mars 2005. Her drøftes utredningens omtale av adgangen til straffrihet for aktiv dødshjelp av en anestesilege ved smerteklinikk, en filosof som er medisinsk etiker, og en jurist med erfaring som lege Protesterer mot et samfunn med dødspress for de ulykkelige. HUMAN-ETISK FORBUND SPLITTET OM AKTIV DØDSHJELP. Mens den internasjonale humanistbevegelsen er klare tilhengere av aktiv dødshjelp, er Human-Etisk Forbund splittet i saken Kjerneargumentet mot aktiv dødshjelp og assistert selvmord har gjerne vært og er - foruten at livet i seg selv er ukrenkelig - at smerter i seg selv blir en legitim drapsgrunn. Prof. dr.juris Erling J. Husabø ved Universitetet i Bergen hevdet for få år siden at det er etisk uakseptabelt å stille opp en tidsmessig grense for hvor kort tid en person må ha igjen for å bli gitt aktiv.

Argumenter mot aktiv dødshjelp - Politikk og samfunn

Skarpsynt om aktiv dødshjelp Kan virkelig Sterri og Moens bidrag ansees som mindreverdig bare fordi de ikke er helsearbeidere, slik Morten Magelssen langt på vei antyder? Dømt: Fra rettsaken mot lege Christian Sandsdalen i 1997, den første norske rettssaken hvor en lege var tiltalt for aktiv dødshjelp Jeg håper det ikke blir aktiv dødshjelp for de som er kronisk suicidale. Jeg har lært at uansett hvor tungt, vanskelig og mørkt livet kan være så kan det snu hvis man får riktig behandling og/eller får hjelp til å leve med psykdom Jeg er mye mer for at det brukes ressurser på å forske på, forebygge og behandle de sykdommene som fører til suicidalitet Aktiv dødshjelp var tema når Dagsrevyen (NRK Nyheter) i går kveld presenterte historien til en 24 år gammel mann som valgte å dra til Sveits for å få aktiv dødshjelp. Jeg kjenner hundrevis, for ikke å si tusenvis, av mennesker med store og krevende funksjonsnedsettelser. De fleste opplever ikke først og fremst sin egen kropp eller helse som den største begrensningen i livet eller. «De som vil ha dødshjelp, vil dø for å frigjøre seg fra avhengighet», skriver Andreas og Randi Masvie i Morgenbladet 14. mars om dødshjelpens menneskesyn.. Et svært interessant essay, men når det gjelder debatten om legalisering av aktiv dødshjelp, tør jeg påstå at dette essayet ikke fanger opp det sentrale i problemstillingen

Statsminister Erna Solberg advarer mot aktiv dødshjelp Dagen TV. Loading Bekymret for deprimerte og skremt av erfaringer fra Nederland hvor unge mennesker ber om aktiv dødshjelp Ufrivillig dødshjelp gjennomføres mot pasientens vilje. Passiv og aktiv dødshjelp. Frivillige, ikke-frivillige og ufrivillige typer kan videre deles i passive eller aktive varianter. Passiv dødshjelp innebærer tilbakeholdelsesbehandling som er nødvendig for livets fortsettelse

Omfatter aktiv dødshjelp og både moralske og etiske spørsmål rundt dette temaet. Bokmål Temaoppgave. Kanskje vi har en oppgave om emnet som ikke vises på denne oversikten? Søk etter stiler som inneholder ordet aktiv dødshjelp. Legg inn din oppgave! Vi setter. På Civita og Skaperkrafts siste frokostmøte, der vi stilte spørsmål om hvorvidt fastleger fortsatt bør kunne ha muligheten til å reservere seg mot å henvise til abort, ble også aktiv dødshjelp et tema. Det var president i Legeforeningen, Hege Gjessing, som kom inn på temaet da hun skulle fortelle hvordan foreningen resonnerer rundt slike spørsmål «Aktiv dødshjelp innebærer at en person, som oftest en lege, utfører en handling som har som hovedformål og resultat at en annen person (vanligvis en alvorlig syk pasient) dør.» - www.wikipedia.org Det er mange forskjellige meninger rundt temaet aktiv dødshjelp. Noen er for og noen er i mot. Aktiv dødshjelp er ogs Venstre vil ikke gå inn for at aktiv dødshjelp skal bli tillatt. Men døende skal ha rett til å avslutte medisinsk behandling

Vår tids debatt om aktiv dødshjelp har fellestrekk med abortdebatten på 60- og 70-tallet. Men det folkelige engasjementet er labert, og diskusjonene er ofte mer preget av refleks enn refleksjon. Norge har godt av at denne debatten blir både hetere og mer kunnskapsbasert. I boken Aktiv dødshjelp - etikk ved livets slutt gjør Ole Martin Moen og Aksel Braanen Sterri et godt arbeid med å. Ole Martin Moen og Aksel Braanen Sterri. Aktiv dødshjelp Etikk ved livets slutt. 100843 GRMAT Aktiv doedshjelp 190101.indd 3. 12/04/2019 12:5 Argumentene for aktiv dødshjelp bygger på humanetiske prinsipper. Respekt for den personlige autonomi (selvbestemmelsesrett), er et av disse prinsippene. Dette brukes spesielt i sammenhengen hvor dødssyke mennesker er ute av stand til selv å ende sin lidelse. De har rett til selv å velge seg ut av livet og lidelsen

For å forklare innholdet av passiv dødshjelp, vil jeg forsøke å trekke grensen mot aktiv dødshjelp og medlidenhetsdrap. Imidlertid vil jeg ikke skrive om ordinært drap. Videre vil jeg ikke skrive om døden som et resultat av uaktsomme handlinger. Denne skyldformen vil være lite aktuell i forbindelse med dødshjelp. Både avtroppende partileder Trine Skei Grande og flere partinestorer og folkevalgte advarte på sin side mot å åpne døra for aktiv dødshjelp. - Det var Venstre som fjernet forbudet mot. KRISTIANSAND: — Landsmøtet i Trondheim oppfordres til å si ja til et forslag om aktiv dødshjelp. Vi i Vest-Agder er sterkt mot, og det blir meget spennende. Det ligger an til at de 200 delegatene deler seg helt på midten. En, to eller tre stemmer kan bli avgjørende, sier leder i Vest-Agder Unge Høyre, Benjamin Grønvold til Fædrelandsvennen

Aktiv dødshjelp og abort. Gud sier i sitt ord: Få bort de urettferdige lovene i landet. Atter en gang er det diskusjon om abort og assisterte selvmord Og mot hverandre. Første nestleder Ola Elvestuen har blant annet gått til frontalangrep på partileder Trine Skei Grande. like før landsmøtet. Det koker i Venstre. Alt er som det pleier. De har lagt stabilt under sperregrensen i over et år. Om Unge Venstres nye energi på temaet «Aktiv dødshjelp» vil endre dette vet jeg ikke Eutanasi, eller aktiv dødshjelp, er lov i Nederland for alle personer over tolv år med uhelbredelig sykdom. Nå kan det også bli lov for barn under tolv år Ny bok mot aktiv dødshjelp: - Nyttig når dødshjelpdebatten braker løs i landet. BOK: Nylig ble den vitenskapelige antologien «Dødshjelp i Norden?» publisert. Tre redaktører og ti forfattere har skrevet en bok der de viktigste motargumentene belyses fra ulike vinkler og tar for seg dødshjelpdebatten i de nordiske landene Argumentasjonen mot aktiv dødshjelp bygger på at: «(...) retten til selvbestemmelse gjelder forhold i ens liv, men ikke om en ønsker å leve.» Motstanderne av aktiv dødshjelp setter dermed en grense for hvor langt man kan bestemme over eget liv. Grensen settes ved beslutningen om man skal leve eller dø. 4. Profesjonsetiske aspekte

I boka Aktiv dødshjelp: Etikk ved livets slutt går vi gjennom argumentene for og imot å tillate aktiv dødshjelp, og konkluderer med at dødshjelp bør tillates. Hovedgrunnen til at vi bør tillate aktiv dødshjelp er at noen ganger er livet så ille og framtidsutsiktene så dårlige, at døden er å foretrekke Nederland, Belgia og Luxembourg er landene i Europa hvor aktiv dødshjelp er legalisert under strenge kriterium, som er ganske like, men som bygger på den nederlandske eutanasiloven fra 2008. De tillater både eutanasi (død ved injeksjon) og assistert selvmord (pasienten får medikamenter som kan brukes til å begå selvmord), selv om eutanasi er den klart mest brukte formen for aktiv dødshjelp, nyttar ein dermed ein premiss som tilsynelatande er uangripeleg. Då får motstandarar av aktiv dødshjelp straks bevisbyrda mot seg. Kan det koma dårlege frukter av eit godt tre? Denne formale rettighetslogikken er ein nøydd til å plukka frå kvarandre, om ein skal kunn Ufrivillig dødshjelp. Ufrivillig dødshjelp utføres mot pasientens vilje. Passiv og aktiv dødshjelp. Frivillige, ikke-frivillige og ufrivillige typer kan videre deles inn i passive eller aktive varianter. Passiv dødshjelp innebærer den tilbakeholdsbehandling som er nødvendig for å fortsette livet Vi har jo allerede dødshjelp i Norge. Det kalles eutanasi (passiv dødshjelp) dvs, at en skal få hjelp til å dø fredelig og smertelindret. Mennesket kan ikke få hjelp til å avslutte livet (aktiv dødshjelp.) En annen ting som må fullføres ved lov om aktiv dødshjelp må være at hjelpen må skje under kontrollerte omgivelser

Aktiv dødshjelp - Menneskever

Jeg heller også mot å være for aktiv dødshjelp. Jeg har sett såpass mange med ALS i løpet av årene, og vet hvor grusom en sånn sykdom er. Hadde jeg selv fått en så grusom diagnose er det mulig jeg selv hadde avsluttet livet før jeg ble så dårlig at jeg var avhengig av andre for å gjøre det Aktiv dødshjelp strider mot kristen tro. Av. Sindre Slethei - 12. september 2018. Del på Facebook. Tweet på Twitter. Mens støtten til aktiv dødshjelp blir stadig større står de kristne på at det er helt feil vei å gå. - Den kristne troen står sterkt hos meg, og selv om det er veldig viktig,. Argumetnene mot aktiv dødshjelp går innenfor kategorien pliktetikske argumenter. Aktiv dødshjelp er en handling som innebærer at en eller flere personer aktivt tar livet av en annen person. En slik handling er i mot de normene og etiske verdiene vi mennesker setter svært sentralt i dagens samfunn Et vanlig argument mot aktiv dødshjelp er at menneskeverdet tappes. Svært syke mennesker kan oppleve at de er en belastning for familien eller velferdssamfunnet og derfor ønske aktiv dødshjelp, for ikke å være en byrde for sine omgivelser Det er mulig å forstå den fortvilelsen som terminalt syke mennesker med store lidelser opplever, og den håpløsheten deres nærmeste føler, når livet går mot slutten. Derfor mener vi at det er et offentlig ansvar å bistå med å lette byrdene, og å tilby god smertelindrende behandling. Men vi mener det går en grense ved aktiv dødshjelp

Aktiv Dødshjelp - Artikkel i Norsk - Studienett

Vi som sier nei til aktiv dødshjelp, har et ekstra ansvar

Både forbud og legalisering vil ha omkostninger. Så lenge vi har et forbud mot aktiv dødshjelp i Norge, må vi også regne med å få høre historier om mennesker som ikke kan avhjelpes og som vil måtte dø med store lidelser. Men er det nok til at vi bør få en lovendring,. Er du for eller mot aktiv dødshjelp? For 35 Usikker/heller litt begge veier 8 Mot 2 Vennligst logg inn eller registrer deg for å stemme i meningsmålingen. Anbefalte innlegg. AnonymBruker 7 039 837 13 303 634 AnonymBruker. Anonym; 7 039 837 13 303 634 Kjønn: Ikke viktig · #1. Oppgaven inneholder et sammendrag og arugmentasjon for og mot aktiv dødshjelp. I tillegg går oppgaven kort inn på hva ulike religioner mener om aktiv dødshjelp

Det ble klart etter en lang og opphetet debatt lørdag. Den endte med at et flertall av delegatene sa nei til å tillate eutanasi eller aktiv dødshjelp. Både avtroppende partileder Trine Skei Grande og flere partinestorer og folkevalgte advarte på landsmøte mot å åpne døra for aktiv. - Aktiv dødshjelp er ikke for alle, men det er viktig for de det gjelder. Ved å si nei til aktiv dødshjelp frarøver vi folk muligheten til å ta et dypt personlig valg om en verdig død, og. Tysk høyesterett har avgjort at landets lov som forbyr profesjonelt assistert selvmord, bryter med grunnloven i landet, skriver R Tag Archives: For eller i mot aktiv dødshjelp Posted on March 13, 2015 by Tokrepia. 3. I det siste har det vært mye fokusert på aktiv dødshjelp, og hvor vidt det skal godkjennes her i Norge eller ikke. Flere alvorlige syke velger å reise til Sveits for å avslutte livene sine

Aktiv dødshjelp: Torgeir Djønne Lian (24) ville avslutte

Så lenge vi har et forbud mot aktiv dødshjelp i Norge, må vi også regne med å få høre historier om mennesker som ikke kan hjelpes og som vil måtte dø med store lidelser. Men er det nok til at vi bør få en lovendring, med alt det kan føre med seg av ukjente negative konsekvenser? Aktiv dødshjelp Men akkurat den etiske utfordringen ift. grenseoppgang mot aktiv dødshjelp er ikke så stor i praksis som den fortoner seg på papiret. --Morten Andreas Horn 3. jul 2013 kl. 15:46 (CEST) PS: Artikkelen om palliativ behandling virker som den trenger - nettopp det! DS Ja den er skikkelig dårlig Kjøp Aktiv dødshjelp fra Cappelendamm I Norge er alle former for aktiv dødshjelp forbudt. Samtidig ønsker flertallet i befolkningen å oppheve forbudet. I Aktiv dødshjelp: etikk ved livets slutt tar Ole Martin Moen og Aksel Braanen Sterri for seg argumentene for og mot å tillate aktiv dødshjelp

Unge Høyre vil gi gratis p-piller til jenter under 16 årAktiv dødshjelp - Vi trenger en ny abortdiskusjon - omDebatt: Aktiv dødshjelp - Derfor vil ikke vi leger hjelpeDebatten om aktiv dødshjelp må tasAbort (Kategori) | Human-Etisk ForbundHan ønsker opplagt å gi den katolske kirke en spesiell statusKrF og en totalitær stat - Dagen

Ropstad kritisk til utredning av aktiv dødshjelp Human-Etisk Forbund ønsker politisk utredning av aktiv dødshjelp, men KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier at det er uaktuelt. KrF-leder Kjell Inge Ropstad ønsker ikke en utredning av aktiv dødshjelp. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Vis me Frp stemmer mot aktiv dødshjelp. Frp stemmer imot aktiv dødshjelp når Odelstinget i morgen skal behandle flere forslag til endringer i straffeloven. Av Marte Svarva Onsdag 27.05 2009. Del. På landsmøtet forrige helg vedtok partiet å si ja til aktiv dødshjelp,. Solberg advarer mot aktiv dødshjelp til oljebransjen. Av. NTB - 11. februar 2018 | 17:28. Oslo 20180117. Statsminister Erna Solberg (H). Pressekonferanse med statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen og kulturminister Trine Skei Grande på Regjeringens representasjonsbolig onsdag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix. annonse. Tweet Aktiv dødshjelp er omstridt og mye diskutert tema i politikken om dagen. Hvis jeg skulle sette dette problemet i et lys av pliktetikk måtte jeg ha spurt meg selv om hva som er rett eller galt. Det er jo selvfølgelig galt å ta livet av et menneske men man gjør mennesket godt ved å hjelpe det til døden hvis menneske lider Det er altså slike overlevninger fra religiøse tider som i hovedsak begrunner motstanden mot aktiv dødshjelp. At dette da åpner for passiv dødshjelp, som er en grusom måte å dø på, gjør ikke inntrykk på de som er motstandere av aktiv dødshjelp fordi som sagt, lidelse betraktes som en god ting

 • Per holknekt.
 • Playa de las americas weather.
 • Rodne no sightseeing.
 • Derfor mister du brunfargen på flyet.
 • Frieord kildekritikk.
 • Setningsstartere engelsk.
 • Trike bike til salg.
 • Legevakt volvat.
 • Gucci skärp.
 • Ios 11 on older devices.
 • Franz ferdinand band.
 • The meyerowitz stories imdb.
 • Dark sidious wiki.
 • Typer litteratur.
 • Godteri uten gluten og laktose.
 • Eplehuset reparasjon mac.
 • Smash bros melee.
 • Edith piaf mort.
 • Bbking youtube.
 • March first aid.
 • Pfannkuchen berlin kaufen.
 • Klinikum brandenburg kardiologie.
 • Photograph meme compilation.
 • Haarschmuck hochzeit.
 • Tenis radwańska transmisja.
 • Eduroam instellen leiden.
 • Vad är en federal stat.
 • Tennis tc.
 • Gleichklang schlechte erfahrungen.
 • Von kopf bis fuß wow.
 • Lønn svalbard.
 • Helmut kohl todesanzeige.
 • Jerry lee lewis konsert.
 • Colosseum snl.
 • Endring av skiftplan.
 • Hva gir mest energi av mettet og umettet fett.
 • Kokoomus puolueohjelma.
 • How to import pictures from iphone to imac.
 • Jaktkvote elg.
 • Sesame street alfa.
 • Bibelhistorier for barn.