Home

Ioniserende stråling medisinsk bruk

Bruk av ioniserende elektromagnetisk stråling - NDL

Om meg | TMG - Norge

Bruk av ioniserende partikkelstråling Ioniserende partikkelstråling kan være for eksempel alfa- og protonstråling. Alfastråling brukes i røykvarslere, mens protonstråling brukes i medisinsk behandling Noen personer kan ha små mengder radioaktivt materiale i kroppen (f. eks pacemakere eller radioaktive isotoper) pga medisinsk behandling. Eksponering for utvendig stråling er vanligvis tidsbegrenset, de skadelige virkningene opphører når man kommer i betryggende avstand fra punktkilde (f.eks. etter evakuering) og/eller får et skjermende materiale (f. eks. bly, betong) mellom seg og kilden

Eksempler på annen bruk av ioniserende stråling • Tracing i biologiske forsøk, studier av bevegelse av væsker og gasser. • Måling av materialtykkelse. • Sterilisering av medisinsk utstyr. • Konservering av krydder og andre matvarer. • Røykvarslere. • Datering av biologisk materiale (14C), arkeologiske gjenstander, berg, Kosmisk stråling. Kosmisk stråling er ioniserende stråling fra verdensrommet og fra sola. Denne strålingen ble oppdaget av en prest i 1910. Han ville vise at bakgrunnsstrålingen fra bakken avtok med høyden og klatret derfor opp i Eiffeltårnet med en geigerteller. Men han fant det motsatte av hva han ventet. Strålingen økte i stedet for. Strålebehandling er medisinsk behandling ved hjelp av ioniserende stråling. Strålebehandling er en viktig del av moderne kreftbehandling, og omfatter en rekke forskjellige tekniske metoder for å oppnå høy stråledose i svulstene.

Ioniserende stråling - Wikipedi

 1. Ikke-ioniserende stråling omfatter blant annet UV (ultrafiolett)-stråling, radiosignaler, Risiko for skadelig bestråling ved normal bruk av mikrobølgeovner er meget liten. All informasjon på NHI.no er laget for å gi deg generell kunnskap og er ingen erstatning for innhenting av medisinsk råd eller behandling hos helsepersonell
 2. Ioniserende stråling er stråling som har stor nok energi til at den kan ionisere atomer og molekyler i materialer den passerer gjennom. Det vil si at strålingen kan slå bort elektroner fra de atomene og molekylene den treffer, slik at de blir til ioner
 3. Ioniserende stråling er en form for stråling som har nok energi til å ionisere andre atomer. Ioniserende stråling kan være hvilken som helst form for stråling, men den forbindes hovedsakelig med radioaktiv stråling.. Vi deler ioniserende stråling inn i de samme tre gruppene som radioaktiv stråling: alfastråling, betastråling og gammastråling

Bruk av ioniserende stråling Ioniserende stråling kan brukes til mye forskjellig. Det kan være behandling av sykdommer, i industriproduksjon og til sterilisering av krydder og medisinsk utstyr Ikke-ioniserende stråling, som mikrobølger og radiobølger, har lavere frekvenser enn ioniserende stråling. Dermed er energien for lav til å gjøre skade på det bestrålte materialet. Ikke-ioniserende stråling omfatter også frekvensområdet for synlig lys, UV-lys (ultrafiolett lys), IR-lys (infrarødt lys), laser, lydbølger (akustisk) og elektromagnetiske felt (se illustrasjonen) Retningslinjer for bruk av ioniserende stråling i medisinsk og biomedisinske forsøk . Retningslinjene er basert på ICRP publikasjon 62 Radiological Protection in Biomedical Research, og EU publikasjon Radiation protection 99-Guidance on medical exposures in medical and biomedical research beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og forklare hvordan disse utnyttes til teknisk og medisinsk bruk Røntgen MR hode Wilhelm Conrad Røntgen (1845 - 1923) 1895 Hva kan det brukes til? Konklusjon 1897 Ioniserende stråling har stor betydning for vårt helsevesen

medisinsk strålebruk: Anvendelse av stråling på mennesker ved medisinsk undersøkelse og behandling, i forskning og ved undersøkelser i rettslig sammenheng. f) avfallsdisponering: Enhver disponering av strålekilder etter endt bruk, herunder lagring, utslipp, deponering, returordning eller behandling som ordinært avfall Medisinsk bruk av stråling.....15 Ekstern γ-stråling.....16 Radioaktivitet i kroppen (intern stråling).....17 Kosmisk stråling lese mer om ioniserende stråling og dens egenskaper, hvordan vi måler den og ikke minst hvilken betydning den har for vår helse Kompetansemål: - beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og gi eksempler på hvordan slik stråling utnyttes til teknisk og medisinsk bruk - gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling, forklare fenomenene og gjøre enkle beregninge Hjem Medisinsk strålebruk Røntgenundersøkelser (dvs. at strålingen er ioniserende). Ioniserende stråling kan gjøre skade på DNA i kroppen, Røntgenundersøkelse er samlebetegnelse for bruk av røntgenstråling for undersøkelse av pasienter IFE på Kjeller har det eneste bestrålingsanlegget i Norge. Dette senteret benytter en gamma emitterende Kobolt 60 kilde. Stråling av mat er regulert av forskrift om behandling av næringsmidler med ioniserende stråling. Godkjenning for bruk av metoden er gitt etter den internasjonale Codex Alimentarius Commision fra 1981

ioniserende stråling - Store norske leksiko

Naturfag Påbygg - Bruk av ioniserende partikkelstråling - NDL

Stråleskade, fellesnavn på alle vevsskader som kan oppstå som følge av alle typer stråling, særlig brukt om røntgenstråling og stråling fra radioaktive isotoper, ioniserende stråling. Stråleskader etter ioniserende stråling kan være akutte eller kroniske, lokale eller generelle. I hverdagen blir man utsatt for naturlig stråling. Dette er blant annet kosmisk stråling fra solen og verdensrommet, naturlig radioaktiv stråling fra kroppen (mat) og berggrunnen. Ved en medisinsk undersøkelse som omfatter bruk av ioniserende stråling, mottar pasienten en stråledose som er svært liten

Gammastråling, som også skrives γ-stråling, er energirik elektromagnetisk stråling fra radioaktive atomkjerner. Ved høye doser kan gammastråling, som annen nukleær stråling, være helseskadelig. Men nettopp denne egenskapen benyttes innenfor medisin for å drepe kreftceller som er mer følsomme for stråling enn normale friske celler Hvorfor eksponering for ioniserende stråling er forbundet med risiko Kroppens mest strålefølsomme organer: rød benmarg, tykktarm, Medisinsk strålebruk utgjør det største bidraget til befolkningsdosen fra menneskeskapte som for eksempel bruk av intravenøse kontrastmidler

Ioniserende stråling er en mekanisme for overføring av energi. Akkurat som fra all annen stråling er det en strålekilde som produserer og sender ut strålingen (røntgenapparat, radioaktivt stoff osv.). Ioniserende stråling er den sterkeste formen for stråling vi kjenner til i kraft av hvor mye energi den inneholder Ioniserende stråling finnes i røykvarslere Alle moderne kommunikasjonssystemer bruker former for elektromagnetisk stråling. Bønder bruker bestråling av mat (anvendelse av ioniserende stråling på mat) er en teknologi som forbedrer sikkerheten og forlenger matvarens holdbarhet ved å redusere eller eliminere mikroorganismer og insekte

Ioniserende stråling utgjør den energirike delen av det elektromagnetiske spekteret. Navnet henspeiler på at strålingen har en slik kvalitet (energitetthet) at den kan gi ladning til (ionisere) materialet som den passerer gjennom. Når stråling blir absorbert i et materiale (vann, vev e.l.), avsettes det energi Medisinsk bruk Kosthold : Medisinsk bruk av radioaktivitet belaster også kroppen, men har mange nyttefunksjoner, f.eks. inne kreftbehanding og diagnostikk. Røntgen av enkelte indre organer tilsvarer opptil to års naturlig radioaktiv stråling. Ioniserende stråling danner frie radikaler I kroppen Denne typen strålebehandling vil mest sannsynlig bli tatt i bruk i fremtiden. Nevn noen ting ioniserende stråling kan brukes til utenom medisinsk hjelp. Kan brukes til å kontrollere håndbagasjen på flyplassen, bestråle kryddertyper, til å finne bilder som skjuler seg bak gamle maleri og for å kontrollere at arbeidet med støpte og sveisede elementer i konstruksjoner er riktig utført Målet med strålebehandling er å gi en stråledose som rammer kreftcellene uten å skade friskt vev. Ved å gi behandlingen over flere ganger (fraksjoner), får de normale cellene tid til å reparere seg selv. Normale celler er mer robuste og har større evne til å reparere seg selv enn kreftcellene. Derfor kommer de fleste normale cellene seg etter bestrålingen. Strålene [

Ved bruk av ioniserende stråling skal virksomheten vurdere alternativer, herunder om det er mulig å benytte metoder som ikke innebærer bruk av ioniserende stråling. Virksomheten skal i så fall velge dette alternativet, hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe Ved bruk av ioniserende stråling skal virksomheten vurdere alternativer, herunder om det er mulig å benytte teknikker som ikke innebærer bruk av ioniserende stråling. For ikke-medisinsk bruk av stråling skal det brukes røntgenapparat fremfor radioaktive kilder når det er praktisk mulig Røntgenstråler er en type elektromagnetisk stråling som særlig brukes til å ta bilder av innsiden av kroppen ved røntgenundersøkelse, og som har vært svært viktige for å diagnostisere skader og sykdommer. Strålene ligger mellom ultrafiolett stråling og gammastråling i det elektromagnetiske bølgespekteret. De ble oppdaget i 1895 av fysikeren Wilhelm Conrad von Röntgen

og bruk av stråling« kan oppfylles innen bruk av medisinsk røntgen- og MR-apparatur. Løsninger som avviker fra de gitt i veilederen vil også kunne benyttes, så lenge virksomheten kan dokumentere at forskriftskravene er oppfylt. Veilederens kapitler tar for seg de tema som er aktuelle for medisinsk strålebruk Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube

Radioaktivitet er en egenskap enkelte stoffer har som består av at de sender ut stråling fra atomkjernen. Denne strålingen kalles nukleær stråling, også ofte feilaktig kalt radioaktiv stråling (det er jo ikke strålingen selv som er radioaktiv). De tre vanligste strålingstypene er alfastråling, betastråling og gammastråling. Atomene strålingen kommer fra kalles radionuklider (figur 2) beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og gi eksempler på hvordan slik stråling utnyttes til teknisk og medisinsk bruk . Ioniserende stråling - Romteknologi Vg3 - NDLA . Forslag til årsplan - påbygging, NDLA naturfag. Detaljert forslag til årsplan. Det er svært mange gode måtar å disponere faginnhald og tid på i.

Medisinske konsekvenser av radioaktiv (ioniserende

 1. § 15-4. Helseundersøkelse av arbeidstaker som kan utsettes for ioniserende stråling. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som skal arbeide under forhold der bestrålingen kan medføre en dose på mer enn 6 mSv pr. år eller en ekvivalent dose på mer enn 3/10 av dosegrensene gitt i forskrift om tiltaks- og grenseverdier, gjennomgår helseundersøkelse før de settes til slikt arbeid
 2. Røntgenstråling er en form for elektromagnetisk stråling, med høy nok frekvens til at den er såkalt ioniserende (øker risikoen for kreft). Faren ved å bli utsatt for røntgenstråling, som ved annen ioniserende stråling, er at det kan oppstå endringer i arvestoffet (DNA-et) vårt
 3. Læringsutbytte. Kurset skal gi kunnskap om de sentrale vekselvirkningsmekanismene for ioniserende stråling og materie, både for ladede partikler og for fotoner og nøytroner, det teoretiske grunnlaget for dosimetri av ioniserende stråling og danne grunnlag for klinisk anvendelse av dosimetri
 4. Betastråling er stråling som består av elektroner. Betastråler er den delen av stråler fra radioaktive stoffer som lettest lar seg avbøye i magnetiske felter.Det var Henri Becquerel som påviste i 1900 at partiklene i betastrålene (beta-partiklene) var elektroner.
 5. Medisinsk og teknisk bruk av ioniserende stråling av Rasmus og Thyra: Medisinsk og teknisk bruk av ioniserende stråling av Rasmus og Thyr
 6. Beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og forklare hvordan disse utnyttes til teknisk og medisinsk bruk: Ioniserende stråling er den type stråling som har stor nok energi til å ionisere et molekyl eller atom. Det kan enten være partikkelstråling eller elektromagnetisk stråling
Stråling og radioaktivitet - Naturfagsiden til 1STB

Kosmetisk eller medisinsk bruk av optisk stråling Om ioniserende og ikke-ioniserende stråling. Adresse/kontakt. Folkehelseinstituttet Postboks 222 Skøyen 0213 Oslo. Postboks 973 Sentrum 5808 Bergen. Sentralbord: 21 07 70 00 Folkehelseinstituttet@fhi.no Org nr. uten bruk av ioniserende stråling Diskuter problemstillingen med radiologene Bør jeg henvise pasienten min til røntgen eller CT dersom andre bildediagnostiske undersøkelser uten medisinsk bildepraksis og kan gi nyttig informasjon rundt rett valg av undersøkelsestype Ikke-ioniserende stråling deles inn i to hovedområder - optisk stråling og elektromagnetiske felt. Optisk stråling dekker infrarød stråling, synlig lys, blått lys og ultrafiolett stråling. Elektromagnetiske felt dekker statiske felt opp til radiofrekvente felt (radiobølger), inkludert radiosendere, mobiltelefoner, mikrobølgeovner, dataskjermer og felt fra kraftlinjer

Naturfag Påbygg - Ioniserende stråling slår løs elektroner

 1. Ioniserende stråling Hei :) Jeg har en naturfagsoppgave om ioniserende stråling og der skal jeg ha tre eksempler på hvordan det kan brukes i medisin, og hvordan det kan brukes teknisk. Jeg har funnet tre på hver, men jeg lurte på om noen kunne forklare meg hvordan de brukes på de forskjellige eksemplene og hvilke strålinger som blir brukt av alfa-, beta-, gamma- eller røntgen stråling
 2. Det gjelder spesielt endringer knyttet til regelverk for stråling til medisinsk bruk for både ioniserende og ikke-ioniserende stråling. En tydeliggjøring kan føre til økt brukervennlighet og igjen til et regelverk som på best mulig måte beskytter pasienter og relevante yrkesgrupper, mener Legeforeningen
 3. beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og gi eksempler på hvordan slik stråling utnyttes til teknisk og medisinsk bruk Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram. Fysikk 2 Fysikk og teknolog
 4. i biograph
 5. beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og gi eksempler på hvordan slik stråling utnyttes til teknisk og medisinsk bruk; forklare hvordan elektromagnetisk stråling fra verdensrommet kan tolkes og gi informasjon om verdensrommet; Energi for framtiden Mål for opplæringen er at eleven skal kunn
 6. UV-stråling ligger i grenseområdet mellom ioniserende og ikke-ioniserende stråling. Den biologiske effekten av UV skiller seg fra annen IIS ved at UV har en klar kreftfremkallende effekt. Den biologiske effekten av optisk stråling er stort sett enten fotokjemisk (ved de korteste bølgelengdene) eller termisk (i IR-området), begge deler kan føre til både akutte og langsiktige skader

Ioniserende stråling blir brukt på mange forskjellige metoder innen medisinsk bruk. Noen av dem kan være behandling av kreft, Protonterapi eller Røntgenstråling. Protonterapi er en annen form for strålebehandling som er et etablert behandlingstilbud i mange land, men ikke i Norge Ved usikkerhet (menstruasjonen er uregelmessig, har uteblitt etc.), skal pasienten om mulig tilbys alternative teknikker uten bruk av ioniserende stråling. Amming: Det bør vurderes om det er mulig å utsette administreringen til ammeperioden er over, i tillegg til å vurdere det mest hensiktsmessige radioaktive legemidlet, med tanke på sekresjon av aktivitet i brystmelk Forskrift om strålevern og bruk av stråling av 21. november 2003 Kapittel VII Medisinsk strålebruk • Godkjenning av mer avansert bruk, ellers enkel melding av apparatur • Krav til organisasjon, internkontroll- og kvalitetssystemer • Kompetansekrav knyttet til leger, radiografer, realfaglig personell, ingeniører og andre bruker I 1958 tok folk i bruk stråling for å sterilisere medisinsk utstyr som vanligvis ble sterilisert ved varme og damp. I dag brukes også stråling til å sterilisere sprøyter, bandasjer, blodoverføringsutstyr og annet medisinsk utstyr, Dette har forbedret renholdet i helsearbeidet og forhindret mange infeksjoner Her har vi samlet tidligere gitte oppgaver til privatisteksamen i naturfag vg1 (fra 2008) fra hovedområdet stråling og radioaktivitet. Oppgavene er merket med årstall, semester og oppgavenummer. Vi har ikke vurdert kvaliteten på oppgavene alle er lagt ut.Oppgavene har fem svaralternativer, med ett riktig svar

strålebehandling - Store medisinske leksiko

 1. Emnet omfatter det biologiske grunnlaget for, og effekter av, medisinsk strålebruk med fokus på ioniserende stråling. Hovedvekten er på biologiske effekter og faktorer som innvirker på strålefølsomheten samt anvendelse av stråling i diagnose, screening og behandling
 2. Seksjon Ikke-ioniserende stråling: • Optisk stråling (UV, synlig, IR): www.nrpa.no - Naturlig sol: UV-nettverk og UV-varsling - Kunstig UV/synlig/IR: Solarier, lasere, UVC-kilder, medisinsk og kosmetisk. bruk (gulsott-spedbarn, hudlidelser, synskorreksjon) og industri og forskning (lasere, UVC) - Optisk lab. • Elektromagnetiske fel
 3. Virksomheter som skal utføre følgende aktiviteter som medfører ikke-ioniserende stråling, skal ha godkjenning av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet: s) Anskaffelse og bruk av magnetisk resonansavbildning (MR) for medisinsk formål. t) Import eller produksjon av solarier for kosmetisk formål
 4. Bestråling av mat fungerer på den måten at man rett og slett stråler maten med ioniserende stråling. I Norge er det bare krydder som bestråles, og dette gjøres på gammastrålingsanlegget til Institutt for energiteknikk (IFE). Den radioaktive kilden er Co-60. Co-60 emitterer gammastråler som er høyenergetisk elektromagnetiskstråling
 5. beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og gi eksempler på hvordan slik stråling utnyttes til teknisk og medisinsk bruk; forklare hvordan elektromagnetisk stråling fra verdensrommet kan tolkes og gi informasjon om verdensromme

Bruk av strålekilder kan forårsake skade på menneske og miljø. Arbeid med strålekilder reguleres av lover og forskrifter. Det viktigste skillet i strålevernsammenheng går mellom ioniserende og ikke-ioniserende stråling Radiografi er læren om å fremskaffe informasjon om menneskekroppen gjennom egnet bildemateriale i den hensikt å oppdage eller behandle/lindre sykdom og lidelser.Radiografi benytter utstyr med ioniserende og ikke ioniserende stråling i medisinsk diagnostisk utredning og behandling Kan foreta registrering og kontroll av stråledose ved medisinsk bruk av ioniserende stråling i henhold til anbefalinger. Kan delta i planlegging og gjennomføring av strålebehandling og radiologiske intervensjoner. Kan benytte aktuelle IT-systemer for bildelagring, kommunikasjon og pasientadministrasjon. Har handlingsberedskap ved. Ioniserende stråling ( ioniserende stråling) er stråling som bærer nok energi til å løsrive elektroner fra atomer eller molekyler, og derved ionisere dem. Ioniserende stråling består av energiske subatomære partikler, ioner eller atomer som beveger seg med høye hastigheter (vanligvis mer enn 1% av lysets hastighet), og elektromagnetiske bølger på den høye energienden av det.

Ikke-ioniserende stråling - NHI

Røntgen kan på samme måte brukes til undersøke andre strukturer. Man kan også nyttiggjøre seg av at ioniserende stråling er farlig for organisk materiale. CT og MR er to teknikker som er mer avanserte enn tradisjonell bruk av røntgenstråling. CT-maskinen tar tynne snittbilder og setter dem sammen, gjerne til tredimensjonale bilder Ioniserande stråling er stråling som kan slå elektron ut av atom og molekyl slik at desse blir til ion.. Radioaktive stoff sender frå seg ioniserande stråling.. Biologisk verknad. Ion er kjemisk reaktive og kan føra til skader på levande vev.Ut frå storleiken på dosen kan ioniserande stråling føra til celledød, strålesjuke og kreft.. Bruk. Ioniserende stråling regelverket er spesielt opptatt av gravide kvinner og barn, som begge er på mye høyere risiko for alvorlige komplikasjoner fra stråling. Ioniserende stråling forskrifter regulerer bruk av strålebehandling maskiner, som medisinsk lineære akseleratorer. Regjeringen nøye regulerer lagring og bruk av stråling-utslipp. Faglig innhold. Kurset omhandler generelle mekanismer for vekselvirkning mellom ioniserende stråling og materie, samt gir et teoretisk grunnlag for dosimetri av ioniserende stråling og anvendelser av dosimetri både for diagnostikk (røntgen) og behandling (stråleterapi), samt for vurdering av risiko ved personbestråling

Ioniserende stråling i medisinsk bruk Laget av Silje og Thomas 1STA: Ioniserende stråling i medisinsk bruk Laget av Silje og Thomas 1ST Ionisert stråling. Ioniserende stråling er stråling som i motsetning til ikke-ioniserende stråling har stor nok energi per kvant til å ionisere et atom eller molekyl.Det kan enten være elektromagnetisk stråling eller partikkelstråling (for eksempel elektroner, protoner, nøytroner eller andre partikler).Røntgenstråling er ioniserende stråling og det samme er stråling fra. Mikrobølgeovner brukt til tørking av trevirke; elektromagnetisk bølge og elektromagnetisk lav- og høyfrekvente felt. Frekvensene til ikke-ioniserende stråling som omfattes av kravene, er markert med sort pil i figuren. Interferens med medisinsk utstyr festet til kroppen,. Ekvivalentdose (tidligere doseekvivalent) angir den biologiske virkningen av ioniserende stråling; brukes i strålevernsammenheng.Ulik ioniserende stråling kan gi forskjellige biologiske virkninger med samme absorbert dose. Målenhet er sievert (Sv) når den absorberte dosen angis i gray. 1 Sv er én dose med samme biologiske virkning som 1 Gy beta-, gamma- og røntgenstråling som har. Ultrafiolett (UV) stråling; Kosmetisk eller medisinsk bruk av optisk stråling; Felt fra radiosendere, mobiltelefoner m.m. (høyfrekvente elektromagnetiske felt) Felt fra dataskjermer m.m. (lavfrekvente felt) Felt fra kraftlinjer og elektriske apparater (Ekstremt Lavfrekvente Felt, ELF) Praktiske råd til kommunen om stråling

Ioniserende stråling - Naturfagsiden til 1STB

Ioniserende stråling - Naturfagsiden til 1ST

Emnet skal gi en innføring i det fysikalske grunnlag for bruk av ioniserende stråling i behandling av kreft. Det vil gis en gjennomgang av stråleterapiprosessen og stråleterapiens rolle i moderne kreftbehandling Hovedforskjell - ioniserende vs ikke-ioniserende stråling. Stråling innebærer en overføring av energi gjennom rom. Avhengig av mengden energi som bæres av stråling, kan stråling klassifiseres i ioniserende stråling og ikke-ioniserende stråling. De hovedforskjell mellom ioniserende og ikke-ioniserende stråling er det ioniserende stråling refererer til typer stråling hvor strålingen. Ved spørsmål om strålingskilder og deres bruk, tas kontakt med forhandler. Ved uhell eller uregelmessigheter ved bruk av ioniserende strålekilder, tas kontakt med Statens strålevern (P.b. 55, 1332 Østerås, telefonnr. 67 16 25 00, faxnr. 67 14 74 07, www.nrpa.no) - All bruk av ioniserende stråling har en liten økt kreftrisiko. Denne risikoen er ikke akseptabel dersom CT-undersøkelsen ikke har noen betydning for pasientens videre diagnostisering eller.

StrålingNaturfag Påbygg - NDLA

Ioniserende stråling Stråling

 1. naturlig og medisinsk stråling bidrar til stråledose for pasienter og befolkningen generelt . c) har kunnskap om risiko ved bruk av ioniserende og ikke-ioniserende stråling og hvordan celler og DNA påvirkes . Fakultet for medisin og helsevitenskap
 2. Strålehygiene, eller strålevern, er all virksomhet, aktsomhet og regel- og kontrollverk som skal sikre at mennesker ikke utsettes for unødig eller utilsiktet, skadelig stråling. Uttrykket brukes mest i forbindelse med medisinsk bruk av radioaktiv stråling, herunder røntgenapparatur, strålebehandling og bruk av radioaktive isotoper, men er viktig også for industriell bruk av radioaktive.
 3. Til tross for at de ulike typene stråling kan være farlige for oss, kan de også brukes på en nyttig måte. Gammastråling blir for eksempel brukt til å sterilisere enkelte matvarer og medisinsk utstyr, samt medisinske undersøkelser av blodstrømmen gjennom vitale organer som feks hjertet
 4. 2 NorwegianRadiation Protection Authority Ioniserende stråling, problemstillinger • Spesielt høye doser, unngå akutte effekter. Medisinsk problem med behandling av stråleskadde. • Stråleterapi, maksimalisere effekten på sykt vev og hindre stråleskader på normalvev
 5. Vi peker særlig på § 43 Medisinsk kompetanse, der det forslås innført kompetansekrav ved medisinsk bruk av ikke - ioniserende stråling. Det er således fortsatt uklart om det kreves medisinsk kompetanse for stråling i kosmetisk virksomhet. Også i § 46 omtales bare nødvendig kompetanse for medisinsk strålebruk

Naturfag Påbygg - NDL

Virksomheter som skal utøve følgende aktiviteter som innebærer ioniserende stråling, skal ha godkjenning av Statens strålevern: a) Utøvelse av industriell radiografi og vedlikehold av industrielt radiografiutstyr; b) Bestrålingsvirksomhet, dvs. bruk av ioniserende stråling på dyr, øvrig biota, materialer Flere nordiske målestasjoner har meldt at de har fanget opp svak radioaktiv stråling som ikke kan forklares naturlig. Ifølge den svenske myndigheten for strålingssikkerhet har man målt lave nivåer av de radioaktive isotopene cesium-134, cesium-137, kobolt-60 og ruthenium-103. Samme isotoper er målt i Finland, mens det i Norge er målt konsentrasjoner av jod-131

Stråling - Arbeidstilsyne

• gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling og forklare fenomenene • beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og forklare hvordan disse utnyttes til teknisk og medisinsk bruk Punktet lyder følgende: •beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og gi eksempler på hvordan slik stråling utnyttes til teknisk og medisinsk bruk Jeg takker noe meget på forhånd på svaret dere gir meg, og setter virkelig stor pris på at dere vil sette ut litt tid til å svare på dette

Skal aronia klippes ofte

Bøker og artikler med tittelen «Hormese ved ioniserende stråling» kom ut. Hormese betyr at stråling virker som et hormon. Vi kan ikke leve uten hormoner, men for mye av dem kan være farlig. På lignende vis må vi ha litt salt, men for mye er giftig. Små doser stråling, fra medisinsk bruk og fra radon, skjerper reparasjonssystemene våre beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og forklare hvordan disse utnyttes til teknisk og medisinsk bruk; forklare hvordan elektromagnetisk stråling fra verdensrommet kan tolkes og gi informasjon om verdensrommet; Energi for fremtiden Mål for opplæringen er at eleven skal kunn MR-undersøkelse, magnetresonansundersøkelse, er en avansert radiologisk bildefremstilling av kroppens indre organer og strukturer. Bildene produseres ved hjelp av en kraftig magnet, lavenergi radiobølger og en data som bearbeider signalene fra kroppen. Signalene som danner bildet kommer fra hydrogenatomer i fett- og vannmolekyler i kroppen.MR benytter ikke røntgenstråler slik som røntgen. Ikke-ioniserende stråling kommer i form av lys, radiobølger, mikrobølger og radar. Disse formene forårsaker vanligvis ikke vevsskader. Ioniserende stråling gir umiddelbare effekter på menneskelig vev. Røntgenstråler, gammastråler og partikkelbombardement (nøytronstråle, elektronstråle, protoner, mesoner og andre) avgir ioniserende. Stråling og radioaktivitet gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling, forklare fenomenene og gjøre enkle beregninger beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og gi eksempler på hvordan slik stråling utnyttes til teknisk og medisinsk bruk

 • Buddypress.
 • Budbil oslo jobb.
 • Dermatolog lønn.
 • Michael sheen father.
 • March first aid.
 • Polen wachstum.
 • Druid artifact quest giver.
 • Chromebook drive storage.
 • Karius og baktus effekter.
 • Despicable me unicorn.
 • Candle light dinner steyr.
 • Middelaldermat oppskrifter.
 • Kreisbote kaufbeuren stellenangebote.
 • Dikt våren är här.
 • Liebeshoroskop wassermann 2018.
 • Imax kino innsbruck.
 • Pilates in varel.
 • Stader opernball 2017.
 • Drømmer om eksen til kjæresten.
 • Sesongstart langrenn.
 • Usps priority mail.
 • Senna todesursache.
 • Øvre mantel.
 • Torvmose jord.
 • Bibelhistorier for barn.
 • Cava og appelsinjuice.
 • Kyle eastwood høyde.
 • Geckos halten.
 • Restaurant vitus naumburg.
 • Reisevaksiner pris.
 • Mva satser norge.
 • White rabbit restaurant freiburg.
 • Drømmer om eksen til kjæresten.
 • Kinderkarneval düsseldorf 2018.
 • Bergstrøms tivoli orkanger.
 • Mikrovolt in volt.
 • Artikkelsamling bedriften.
 • Neato robotstøvsuger batteri.
 • Gule parklys.
 • Utvidelse a1 til a 2017.
 • Boot from usb.