Home

Hva sier kristendommen om aktiv dødshjelp

Når spørsmålet om aktiv dødshjelp i dag reises i vårt samfunn, Kong Harald forteller i samme kapittel om oppveksten i en familie der kristendommen var en selvsagt del av tradisjon og dagligliv, Bare tenkt på blomsterhavet utenfor Oslo domkirke etter 22. juli så skjønner man hva jeg mener,» sier kongen Aktiv dødshjelp bør tillates av de samme grunnene som vi mener drap er galt, Hva er en gud? · 31/08/2020. Maylen N Berg Betydningen av religion ligger i ordet religion som stammer fra latin og det handler om å gjenopprette veien eller forbindelsen til Gud, som vi.. 1. Hva er aktiv dødshjelp? Aktiv dødshjelp brukes til forskjell fra det tidligere passiv dødshjelp, som i dag omtales som behandlingsbegrensning.Behandlingsbegrensning er noe radikalt annet enn aktiv dødshjelp, ettersom man har som intensjon å ta livet av en pasient, enten ved eutanasi eller ved legeassistert selvmord Takk for svaret! Grunnen til at jeg ville vite hva en muslim synes om kristendommen, er fordi det står i kompetansemålene som vi fikk med i eksamens papirene - som egentlig ikke har noe med aktiv dødshjelp å gjøre. Det er bare innen for rammen hva vi kan bli spurt om i etterkant av foredraget Livet og døden: Om aktiv dødshjelp . Hjelp til oppgåve 3c side 27. Nettressursar På heimesida til Foreningen Retten til en verdig død finn du fleire argument for aktiv dødshjelp. http:/ / www. livstestament. org. I ei fråsegn frå Nordiska Handikappförbundet finn du fleire argument mot aktiv dødshjelp

Blomkvist sier angående dette: klagesang et ønske om aktiv dødshjelp. høyere gode og at det er en gave som han ikke selv kan gjøre hva han vil med. Han vet at det ikke er han som skal. Lovgivningen. La oss nå undersøke hva lovgivningen sier om Eutanasi: Norge. I Norge er aktiv dødshjelp fortsatt forbudt ved lov: «Tiltak som har til hensikt å fremskynde en pasients død, må ikke anvendes.Passiv dødshjelp eller «omsorg ved livets slutt» er tillatt. Helsepersonell har lov til å avslutte eller ikke å sette i gang hensiktsløs behandling når pasienten finner slike. Kristen-redaktør om aktiv dødshjelp-retrett: − Seier for kristenfolket (VG Nett) Konservative kristne har i månedsvis mobilisert etter at det ble klart at Frp gikk inn for aktiv dødshjelp - Aktiv dødshjelp bør kunne innvilges når en pasient lider uutholdelig, ikke har noen realistiske utsikter til bedring og har tatt et selvstendig valg om å dø. Dersom en lege og en psykolog, uavhengig av hverandre, vurderer kriteriene for å være oppfylt, bør aktiv dødshjelp kunne bli utført, sier han Aktiv dødshjelp er definert som handlingen der noen (oftest en lege) enten tar livet av en person (oftest en alvorlig syk pasient) eller hjelper personen med å begå selvmord, på bakgrunn av personens direkte forespørsel om hjelp til å dø.. Begrepene dødshjelp, eutanasi og assistert død brukes ofte synonymt med aktiv dødshjelp. Aktiv dødshjelp deles i to former: Eutanasi (legen gir.

Kongen sier nei til aktiv dødshjelp - Vårt Lan

Aktiv vs. passiv. Eutanasi, eller aktiv dødshjelp av (gresk eu god og thanatos død, «behagelig død») går ut på å fremskynde en persons død med et ønske om å utføre noe godt, vanligvis for å ende lidelse. Eutanasi kalles tidvis også assistert selvmord. Passiv dødshjelp er uklart begrep, men det vanlige er å oppfatte det som å la være å gi livsforlengende behandling Og hva har legene å si selv? Bør de være i stand til å nekte å utføre aktiv dødshjelp? Det ville ikke være rett å tvinge noen til å utføre mord, som AD på sett og vis er, da det kan stride veldig mot deres egen moral. Av og til er situasjonen at pasienten ikke selv har mulighet til å si hva den ønsker Derfor kan man ikke si at noe galt eller uetisk er blitt gjort. Når det gjelder pasienter i koma, og når hjerneatktivitet ikke lenger kan spores, vil antakelig de fleste buddhister synes det er forsvarlig å skru av evt livsforlengende maskiner o.l. Aktiv, villet dødshjelp vil derfor anses som ikke-gavnlig av buddhister

aktiv dødshjelp Oversikt Religioner

 1. I en tekst om aktiv dødshjelp fra 1975 konkluderte HEFs grunnlegger Kristian Horn med at det ikke var organisasjonens oppgave å ta stilling til problematikken. Det har likevel vært et ønske i nyere tid om å avklare organisasjonenes forhold til dette temaet, noe som ble formulert i forbundets Prinsipp- og arbeidsprogram for perioden 2002-2005
 2. Selv om jeg er for aktiv dødshjelp i visse situasjoner, er jeg ikke sikker på om jeg vil at det skal bli lovlig. Grunnen til dette er at en slik lov kan være enkel å utnytte, den kan gjøre at mennesker med store forbigående(!) smerter spør om å få hjelp til å avslutte livet, framfor å kjempe seg igjennom det. Den kan også bli utnyttet av personer med psykiske problemer
 3. Han sier at han har respekt for Torgeir sitt ønske om å få dø, og foreldrene sin støtte til sønnen. Å tillate aktiv dødshjelp er likevel veldig problematisk. - Det kan få utilsiktede.

I NOU 2002: 4 Ny straffelov behandler Straffelovkommisjonen blant annet lovreguleringen av aktiv dødshjelp. Stortinget skal ta stilling til forslagene i mars 2005. Her drøftes utredningens omtale av adgangen til straffrihet for aktiv dødshjelp av en anestesilege ved smerteklinikk, en filosof som er medisinsk etiker, og en jurist med erfaring som lege Om AktivKristendom AktivKristendom av Brunstad Christian Church utforsker hvordan Guds ord utfordrer oss og gjør oss i stand til å leve 100 % etter hans vilje, så vi ikke lenger trenger å falle i synd, men kan komme til et liv i seier Dødshjelp og livssyn Debatten om selvbestemt død og eutanasi er igjen blitt aktualisert ved at saken mot legen Christian Sandsdalen i dag skal opp for lagmannsretten

Aktiv dødshjelp - Menneskever

Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.. Vi kan anta (basert på en stor spørreundersøkelse fra 2002) at det finnes omlag 100-200 norske leger som i løpet av de siste 20-40 år har gitt aktiv dødshjelp, samtidig som kun 2 tilfeller har blitt påtalt av myndighetene - og i begge tilfellene (Husebø og Sandsdalen) var det legen selv som fortalte om hva han hadde gjort Dødshjelp er å ta livet av en person på personens frivillige forespørsel, eller å hjelpe en person til å ta sitt eget liv. Å ta livet av en annen person med personens samtykke, eller å medvirke til at noen tar sitt eget liv, er etter straffeloven straffbart i Norge. I noen andre land, som Nederland og Belgia, er dødshjelp på bestemte betingelser ikke straffbart 1. Det kan være dumt hvis man er gal/dopet og ikke kan være klar over hva man gjør. man kan bli torturert eller black maild til å ta aktiv døds hjelp. 2. I kristendommen så er selvmord tabu. 3. Det er flere som kan ha selvmordstanker. 4. De som vil ha aktiv dødshjelp kan være psykisk syke og ikke vite hva de snakker om Erfaringene taler mot aktiv dødshjelp . DEBATT: Læringen fra land med en kultur som ligner vår egen, viser at antall drepte, aldersgrenser og kriterier for hva som er god nok grunn forskyves raskt når aktiv dødshjelp innføres - Aktiv dødshjelp bør blir lovlig - Når justisministeren sier at han for sin del er for eutanasi, er det en sensasjon. Jeg er overbevist om at vi går mot en liberalisering. Nederland er en god modell å bygge videre på, sier professor Jarle Ofstad. Bør aktiv dødshjelp(eutanasi) legaliseres

Aktiv dødshjelp var tema når Dagsrevyen (NRK Nyheter) i går kveld presenterte historien til en 24 år gammel mann som valgte å dra til Sveits for å få aktiv dødshjelp. Jeg kjenner hundrevis, for ikke å si tusenvis, av mennesker med store og krevende funksjonsnedsettelser. De fleste opplever ikke først og fremst sin egen kropp eller helse som den største begrensningen i livet eller. - Aktiv dødshjelp innebærer at enkeltmenneskets rett til å bestemme over eget liv settes høyest, og at det i visse tilfeller også innebærer retten til å avslutte livet, sier han Alle menneskelige samfunn har sanksjonert drap i visse situasjoner. Vårt eget fredelige land er intet unntak. Det er likevel stor variasjon med hensyn til hvilke drap man tillater og måten man rettferdiggjør dem på. Tekst av Hans Olav Arnesen Drap, det å stå ansvarlig for avslutningen av et annet menneskes liv, er en ytterst alvorlig [ Kong Harald sier til Harald Stanghelle at han er motstander av aktiv dødshjelp. Hva om kongen og dronninga slutta seg til team Carl I. Hagen,. I humanismens spesifikke argumentasjon for såkalt aktiv dødshjelp, har imidlertid prinsippet om menneskets rett til selvbestemmelse stått sentralt. Dette filosofiske og etiske grunnsyn har gjennom historien ofte har stått i opposisjon til religiøse idealer - ikke minst slike som har vært knyttet til livsprosessene: seksualitet, forplantning, prevensjon, abort, selvmord og - dødshjelp

Frykt for anklager om aktiv dødshjelp kan være en årsak. Altfor mange har unødvendig store smerter ved slutten av livet, ifølge forsker Simen A. Steindal ved Diakonhjemmet høyskole. 42.000 mennesker dør hvert år, og 4200 personer får ikke får adekvat smertebehandling Aktiv dødshjelp er et tema uten enkle svar, skriver Kristin Ljøkjel Hansen og Rolf Ekenes fra Færder Kristelig Folkeparti. MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Heming Olaussen og Elisabeth Sann ønsker (TB 12. oktober) at aktiv dødshjelp kan utredes. Aktiv dødshjelp er ikke selvforsvar, og det vil altid bli utført med egoistiske motiver. Vår Far sier derfor i sitt ord til oss i dag at aktiv dødshjelp er mord og dermed en synd. Ingen mennesker som er et Guds barn kan derfor gi sin støtte til FRP sitt forslag om aktiv dødshjelp, for om vi gjør det, så gir vi vår støtte til synd Vår Far sier derfor i sitt ord til oss i dag at aktiv dødshjelp er mord og dermed en synd. Ingen mennesker som er et Guds barn kan derfor gi sin støtte til FRP sitt forslag om aktiv dødshjelp, for om vi gjør det, så gir vi vår støtte til synd . Aktiv dødshjelp kommer i to varianter: eutanasi og assistert selvmord. Begge er forbudt i Norge Vanlig spørsmål og svar om aktiv dødshjelp «Det er ikke et spørsmål om man skal dø eller ikke, det er et spørsmål om hvordan man skal dø». - Olav Weyergang-Nielsen, styreleder i Foreningen Retten til en verdig død. Feb 201

Aktivdødshjelp innenfor Kristendom og Islam - Religion

 1. st til syne i spørsmålet om aktiv dødshjelp. Vi er i dag vitne til at flere og flere tar til orde for aktiv dødshjelp. I TV2-nyhetene for en tid tilbake (24.04.2015) kunne vi høre om at flertallet i befolkningen mener aktiv dødshjelp bør være tillatt i Norge, dette, på bakgrunn av en meningsmåling TNS Gallup har utført for TV2
 2. Hva sier Bibelen om en kristen som begår selvmord? Bibelen lærer oss at fra det øyeblikket vi virkelig tror på Kristus så er vi garantert evig liv (Joh 3:16). Ifølge Bibelen så vet alle kristne uten noen som helst tvil at de har evig liv (1 Joh 5:13)
 3. Les hva tilhengere av aktiv dødshjelp har å si: - Om tjue år vil vi se tilbake og lure på hva vi holdt på med Tybring-Gjedde har også tidligere markert seg som motstander av aktiv dødshjelp. Hun er kjent med ABC Nyheter og Norstats spørreundersøkelse, men er bekymret for at innføring av aktiv dødshjelp vil gjøre det enda mer skambelagt å være avhengig av hjelp i vårt moderne.
 4. Et flertall ønsker aktiv dødshjelp - slik svarer politikerne. LITTERATURHUSET, OSLO (TV 2): Politikerne vedgår at det er viktig å ta debatten om aktiv dødshjelp, men ingen av dem endret.
 5. Aktiv dødshjelp vil si at en lege frivillig og tilsiktet dreper en person med utålelige lidelser eller med en håpløs sykdom. Drapet utføres på personens frivillige forespørsel. Hensikten er at pasienten skal slippe å leve et liv i smerter og lidelse, og kalles derfor også barmhjertighetsdrap

Informasjonssjef i organisasjonen Menneskeverd Daniel Joacim Kleiven har i Aftenbladet 6. desember et innlegg om forslaget om å utrede spørsmålet om aktiv dødshjelp. Innlegget er gjennomsyret av «jeg alene vite» og forakt for andres mening. Så nedlatende er innlegget at Kleiven/hans organisasjon diskvalifiserer seg som seriøs deltaker i debatten Les hva tilhengere av aktiv dødshjelp har å si: - Om tjue år vil vi se tilbake og lure på hva vi holdt på med Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde er bekymret for at vi får et samfunn der flere og flere velger å avslutte sitt eget liv fordi de føler seg som en byrde hvis vi innfører aktiv dødshjelp Forskjellen på aktiv og passiv dødshjelp Fylkesleder i Frp, Terje Halleland, er i sitt innlegg i Rogalands Avis lørdag 30. mai opptatt av å oppklare misforståelser og vise hvordan Frp vil.

Livet og døden: Om aktiv dødshjelp - RLE 8

 1. Vår tids debatt om aktiv dødshjelp har fellestrekk med abortdebatten på 60- og 70-tallet. Men det folkelige engasjementet er labert, og diskusjonene er ofte mer preget av refleks enn refleksjon. Norge har godt av at denne debatten blir både hetere og mer kunnskapsbasert. I boken Aktiv dødshjelp - etikk ved livets slutt gjør Ole Martin Moen og Aksel Braanen Sterri et godt arbeid med å.
 2. Aktiv dødshjelp er ulovlig i alle land unntatt Sveits, Belgia og staten Oregon i USA. Norsk debatt om aktiv dødshjelp Debatten omkring aktiv dødshjelp kommer opp med jevne mellomrom i Norge
 3. alt syke mennesker med store lidelser opplever, og den håpløsheten deres nærmeste føler, når livet går mot slutten
 4. mening setter vi oss selv som dommer over andres liv ved å praktisere aktiv dødshjelp og abort. Jeg tør å si at vi verken har rett eller myndighet til det. Det siste er å likestille menneskeliv med dyrenes liv
 5. Temaet aktiv dødshjelp (eutanasi) er komplekst og vekker ofte sterke følelser. Human-Etisk Forbund ønsker å presentere fakta og informasjon om ulike sider av saken for å styrke en informert debatt
 6. Det skrives i iTromsø (11.10.2020) at en av hovedtrekkene i Blomkvist sin holdningsendring i saken om aktiv dødshjelp var en sterk erfaring med en eldre pasient. Pasienten hadde ingen utsikter til medisinsk bedring, og maktet til sist å tørste seg til døde i sitt eget hjem. Blomkvist sier angående dette
 7. Jeg får 525 kr for ett barn, de trekker nemlig av det jeg får i barnetillegg på tryden før de bestemmer hva du skal få. Jeg vet ikke om jeg hadde turt å søke. Jeg skjekket bidragskalenderen og da stemte det med at bidraget mitt skulle være rundt 2700 og det er barnetillegget + bidraget. Egentlig.

Aktiv dødshjelp: Lettvint løsning på komplekse problemer

Har vi lov til å ta livet av gamle og syke? — Den katolske

 1. I 2017 døde 6 585 mennesker som følge av aktiv dødshjelp i Nederland. Det er en økning på 8 % sammenliknet med året før. Samtidig fikk 38 % flere enn året før aktiv dødshjelp på bakgrunn av psykisk smerte. Den årlige rapporten fra komiteen som overvåker og kontrollerer utførelsen av aktiv dødshjelp i Nederland, viser en økning fra året før. 6 585 mennesker fikk utført aktiv.
 2. Legeprofesjonens holdning til aktiv dødshjelp ser flere steder ut til å ha hatt betydning for om aktiv dødshjelp blir tillatt. Den britiske legeforeningen er motstander av legalisering. I California stilte legeforeningen seg nøytral i spørsmålet om legeassistert selvmord i 2015, hvorpå delstaten innførte det året etter
 3. Hva sier Bibelen om homofili? Gud har aldri vært uopplyst, naiv, eller intolerant. Skrevet av AktivKristendom. Menneskelig seksualitet er komplekst. Den påvirker oss fysisk, mentalt og emosjonelt. Etter at syndefallet kom inn i verden, ga Gud oss åndelige lover for å sikre at seksualiteten kunne forbli den velsignelsen han mente den skulle.
 4. En undersøkelse i 12 land i Europa viser et overveldende flertall for aktiv dødshjelp. - Vi har en understrøm av holdninger fra den mørkeste del av europeisk historie. I økonomisk pressede tider kommer forakten for svakhet sterkere frem, sier professor i medisinsk etikk, Jan Helge Solbakk

Kristen-redaktør om aktiv dødshjelp-retrett: - Seier for

For aktiv dødshjelp: - Retten til å bestemme over eget liv

La oss nå undersøke hva lovgivningen sier om Eutanasi: Norge. I Norge er aktiv dødshjelp fortsatt forbudt ved lov: «Tiltak som har til hensikt å fremskynde en pasients død, må ikke anvendes.Passiv dødshjelp eller «omsorg ved livets slutt» er tillatt 1.3.2 Passiv dødshjelp I motsetning til aktiv dødshjelp dreier ikke passiv dødshjelp seg om hjelp til å dø. Ved passiv dødshjelp får sykdommen gå sin gang på bakgrunn av hva som synes best for pasienten, om det så også må være å få lov til å dø. Det er med andre or Aktiv dødshjelp er et spørsmål om menneskesyn Kanalen sier de ikke visste at han var bevæpnet og manglet løyve. Striden om hva USA er og skal være, har i lang tid vært minst like viktig som økonomiske konfliktlinjer. Motkulturene har vunnet de fleste saker,. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes. Søk i VG Nett Debatt Avansert søk. VG Nett Debatt> Samfunn> Religion og livssyn . Du må være logget inn for å bruke denne funksjonen. Logg inn Ny bruker Jeg foretar en sondring mot aktiv dødshjelp som foretas mot pasientens vilje Unge Venstre vil fjerne alt om kristne tradisjoner fra partiets program. Venstre bør si ja til aktiv dødshjelp og ja selvbestemt abort frem til 18 uker, mener Unge Venstre-leder Sondre Hansmark. Han vil også luke ut siste rest av kristendom fra partiets program

Den endte med at et flertall av delegatene sa nei til å gå inn for å tillate eutanasi eller aktiv dødshjelp. - Kjip debatt Prinsippet det sto om, er om den enkelte skal ha rett til å velge. Påstandenen om hva som IKKE er aktiv dødshjelp, men som heller anses som lindrende behandling eller behandlingsbegrensning, speiler tilbake på definisjonen av aktiv dødshjelp helt innledningsvis: Nemlig at aktiv dødshjelp er en handling der hovedformålet og effekten av handlingen er at pasienten skal dø

Aktiv dødshjelp - Wikipedi

Legeforeningen: Klart imot aktiv dødshjelp

Dersom man er troende og mener at Gud er skaperen, kan man da ikke være for aktiv dødshjelp. Jeg mener blir det da en selvfølge at man er i mot. Er det noen kristne, jøder, katolikker og muslimer som er for denne handlingen. Hvis ikke, hvorfor? I følge et av de ti bud tolker jeg det slik at dene. Oppgaven inneholder et sammendrag og arugmentasjon for og mot aktiv dødshjelp. I tillegg går oppgaven kort inn på hva ulike religioner mener om aktiv dødshjelp DEBATT: AKTIV DØDSHJELP. Et stort flertall i befolkningen i Norge og andre land aksepterer aktiv dødshjelp i spesielle situasjoner. Undersøkelser tilbakeviser at frykten for legalisering fører til misbruk. Det foreligger heller ingen støtte for at svake grupper føler seg presset til å be om hjelp til å dø, skriver Kari Vigeland Aktiv dødshjelp Det er bedre at det ikke står hva vi mener, sa leder Heidi Nordby Lunde i Oslo Høyre. (NTB, 16. mars

Aktiv dødshjelp - Daria

Det siste ønske - en bok om aktiv dødshjelp og den drapsdømte Christian Sandsdalen. Sommeren 1996 tar den pensjonerte legen, Christian Sandsdalen, livet av en pasient ved hjelp av en overdose med morfin. Han melder seg, fordi han vil at spørsmålet om aktiv dødshjelp skal prøves for domstolene. Det har aldri skjedd før. Les me Vedtaket om aktiv dødshjelp reiser alvorlig tvil om dømmekraften. Mediene roser partiet for effektivitet og strømlinjeforming. - Jeg vil derfor si litt om hva dette dreier seg om. I dag blir pårørende bedt om å ta denne avgjørelsen, ikke den det gjelder

Han sier at Høyre er helt i mot aktiv dødshjelp. Han understreker at norske pasienter i dag selv kan bestemme om de ønsker å avslutte livet ved at de sier nei til fortsatt medisinsk hjelp. Da kan de få hjelp av helsevesenet til behandling mot smerter Skarpsynt om aktiv dødshjelp Kan virkelig Sterri og Moens bidrag ansees som mindreverdig bare fordi de ikke er helsearbeidere, slik Morten Magelssen langt på vei antyder? Dømt: Fra rettsaken mot lege Christian Sandsdalen i 1997, den første norske rettssaken hvor en lege var tiltalt for aktiv dødshjelp Kristendommen er en monoteistisk religion og den største av verdensreligionene. Den oppstod rundt år 30 i området hvor dagens Israel ligger, og har bredt seg over hele verden. Kristendommen har i dag 2,2 milliarder tilhengere og er en betydelig religion på alle verdens kontinenter. I Europa og i Amerika er kristendommen den dominerende religionen

Buddhisme og aktiv dødshjelp

Aktiv dødshjelp og abort. Gud sier i sitt ord: Få bort de urettferdige lovene i landet. Atter en gang er det diskusjon om abort og assisterte selvmord Aktiv dødshjelp, derimot, er langt mindre vanlig og som i 2010 var lovlig i bare noen få steder, for eksempel Nederland og i delstatene Oregon og Washington i USA. Dødshjelp er vanligvis sett på som en handling som må utføres av en lege eller lignende medisinsk faglig. Nederland legalisert aktiv dødshjelp i begynnelsen av det 21. århundre Det sier filosof Lars Johan Materstvedt. Han er engasjert av Den Norske Kreftforening for å lede et treårig forskningsprosjekt med tittelen «Aktiv dødshjelp eller aktiv livshjelp?». En kvalitativ intervjuundersøkelse hvor døende mennesker har uttrykt sine tanker rundt eutanasi, er nylig sluttført På Civita og Skaperkrafts siste frokostmøte, der vi stilte spørsmål om hvorvidt fastleger fortsatt bør kunne ha muligheten til å reservere seg mot å henvise til abort, ble også aktiv dødshjelp et tema. Det var president i Legeforeningen, Hege Gjessing, som kom inn på temaet da hun skulle fortelle hvordan foreningen resonnerer rundt slike spørsmål Hva slags form for dødshjelp får Maggie. Beskriv og forklar! Formen for dødshjelpen som Maggie fikk kalles aktiv dødshjelp (eutanasi). Hun fikk injeksjon og døde kort stund etter. Frankie gjorde det for hennes skyld, fordi hun var uhelbredelig syk. Hvis han tillot henne leve så ville det være selvmord, ford

Hva sier ikke det om menneskeverd og effektivitetskrav? Lidelse blir noe unødvendig, noe som ikke skal være en del av livet. I Nederland diskuteres det nå om demens kan være grunn til aktiv dødshjelp Aktiv dødshjelp Samfunn, etikk og politikk. Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.n Om legen sier han ønsket å lindre smerte, og at døden uventet kom som følge av det, klassifiseres det ikke som aktiv dødshjelp. Lo argumenterer imidlertid for at også legens handlinger , og ikke bare utsagn, må telle når man skal vurdere intensjonen Det ble klart etter en lang og opphetet debatt lørdag. Den endte med at et flertall av delegatene sa nei til å tillate eutanasi eller aktiv dødshjelp. Både avtroppende partileder Trine Skei Grande og flere partinestorer og folkevalgte advarte på landsmøte mot å åpne døra for aktiv. Det hevdes altså at debatten rundt aktiv dødshjelp, ikke bør styres av enkelteksempler. Jo, det bør den, for det er enkeltmennesker dette handler om. Som Torgeir. Som Sverre. At eksemplene blir veldig personlige og nære, får andre bare håndtere, skriver sjefredaktør Marit Ulriksen

Si din mening nederst i artikkelen! Denne uka skal Ungdomspanelet diskutere om aktiv dødshjelp bør bli lovlig? Hva synes du? Logg inn på nordlys.no/ungdomspanel, eller send en SMS med kodeord PANEL til 2097 - det koster én krone per SMS De kan komme dersom kravet om aktiv dødshjelp blir fremmet som en pasientrettighet. Det vil være en logisk konsekvens av nåtidens syn på individets rettigheter. Dersom storsamfunnet ønsker en slik utvikling og legene stritter imot, må man sørge for at spørsmålet om aktiv dødshjelp og assistert selvmord blir avgjort ved domstol eller et eget ombud

Men uansett hva slags stilling du har til det jeg har skrevet ovenfor, mener jeg at dette er det beste argumentet MOT aktiv dødshjelp: Mange gamle mennesker kan også føle seg presset til aktiv dødshjelp, siden de ser de er en stor økonomisk og følelsesmessig byrde for pårørende og samfunnet Denne oppgaven er en idehistorisk undersøkelse av lederartikler om aktiv dødshjelp (eutanasi og legeassistert selvmord) fra de tyve årene1995-2014. Materialet består av 116 lederartikler fra ni sentrale norske aviser. Alle avisene har et restriktivt syn på å tillate aktiv dødshjelp. Je Jødedommen er en monoteistisk religion som har sitt utspring i Midtøsten. Troen på én Gud, og forholdet mellom denne guden og det jødiske folket, er det sentrale prinsippet. Ifølge tekstene i Den hebraiske bibel, Tanakh, begynner jødenes historie med utvelgelsen av Abraham og inngåelsen av en pakt mellom Gud (JHVH) og Abrahams etterkommere Ved å forby aktiv dødshjelp tar staten vekk muligheten til å bestemme over vårt eget liv. Alle de største religionene er offisielt motstandere av aktiv dødshjelp. Disse inkluderer: Jødedommen, kristendommen, buddhismen, hinduismen og islam. Hovedårsaken til at disse religionene er mot eutanasi er at livet anses som hellig Aktiv dødshjelp er vanskelig etisk dilemma å ta stilling til. Når man skal snakke om akiv dødshjelp er det ikke bare etiske problemer som dukker opp, men også juridiske og moralske spørsmål må drøftes. Jeg skal i denne oppgaven drøfte aktiv dødshjelp i lyset av konsekvensetikk, pliktetikk og holdningsetikk

Spørsmål og svar om aktiv dødshjelp (eutanasi) - Huma

Nederland, Belgia og Luxembourg er landene i Europa hvor aktiv dødshjelp er legalisert under strenge kriterium, som er ganske like, men som bygger på den nederlandske eutanasiloven fra 2008. De tillater både eutanasi (død ved injeksjon) og assistert selvmord (pasienten får medikamenter som kan brukes til å begå selvmord), selv om eutanasi er den klart mest brukte formen Flere partier diskuterer nå om de skal programfeste rett til aktiv dødshjelp. Venstre er ett av dem. Men det er ikke lett å tenke klart og prinsipielt om så vanskelige spørsmål. Det i seg selv bør mane til ettertanke og stor varsomhet. Innlegget var publisert på Clemets blogg 4. mars 2020

Det er ingen tvil om at alle historiene vi møter i spørsmålet om aktiv dødshjelp er nære, sårbare og berører oss sterkt. sa Bent Høie i forbindelse med nullvisjonen mot selvmord som ble lagt frem tidligere i I Norge er to av tre nordmenn positive til å tillate aktiv dødshjelp. Her kan du lese hva politikerne mener Ole Martin Moen og Aksel Braanen Sterri. Aktiv dødshjelp Etikk ved livets slutt. 100843 GRMAT Aktiv doedshjelp 190101.indd 3. 12/04/2019 12:5 Jeg tror mange folkevalgte kanskje ikke har satt seg veldig godt inn i hva aktiv dødshjelp innebærer. Man kan nesten mistenke at de tror det gjengse samlivsbrudd er grunn nok for selvmord, som om 32% av arbeidsstyrken er vekke innen 5 år pga blåmandag og forsoving til black friday-tilbud Kong Harald sier til Harald Stanghelle at han er motstander av aktiv dødshjelp. Kan han mene at islam er like ok som kristendommen, Hva om kongen og dronninga slutta seg til team. Alt om Religion og etikk på Skolediskusjon.no. Søkeresultater 1 til 20 av totalt 32 resultater for Religion og etikk på Skolediskusjon.n

Religion & Etikk: Er aktiv dødshjelp riktig

Det er gjort flere undersøkelser om hva folk mener om saken. Norwegian Bioethics Attitude Survey offentliggjorde en undersøkelse i fjor om nordmenns holdning til aktiv dødshjelp. Her svarte 73 prosent at de er svært eller litt enige i påstanden «legeassistert selvmord bør tillates for personer som har en dødelig sykdom med kort forventet levetid» . 20 prosent sa de var svært eller. 65 prosent sier ja til legalisering av eutanasi og 34 prosent sier nei, viser resultatet av folkeavstemningen etter at rundt 83 prosent av stemmene er talt opp. I marihuana-spørsmålet er fordelingen jevnere. 46 prosent sier ja til legalisering av marihuana og 53 prosent sier nei. Den gjenstående. Ofte er vi uenige om hva som moralsk og etisk riktig i en bestemt situasjon og hvorfor noe er godt mens noe annet er ondt. Etikk og moral. Til daglig bruker vi ofte begrepene etikk og moral om hverandre som to synonymer. I filosofien er det imidlertid vanlig å skille mellom dem og definere etikk og moral på to ulike måter Altså, om pasienten er så syk og lever i store smerter ingen medikamenter hjelper mot, så kan de utføre aktiv dødshjelp, for at personen skal få slippe lidelse og smerter til ingen nytte. Det finnes jo faktisk mange som lever slik

Aktiv dødshjelp: Torgeir Djønne Lian (24) ville avslutte

Leger skal ikke utføre aktiv dødshjelp eller assistert selvmord. Det å avslutte eller ikke sette i gang hensiktsløs behandling (behandlingsbegrensing) er ikke å regne som aktiv dødshjelp. §6. Når en pasient trenger rask og nødvendig legehjelp, skal denne ytes så snart som mulig I det siste har det vært mye fokusert på aktiv dødshjelp, og hvor vidt det skal godkjennes her i Norge eller ikke. Flere alvorlige syke velger å reise til Sveits for å avslutte livene sine. Felles for de som velger å gjøre det er at de er dødssyke, og de vet de skal dø pga sin alvorlige sykdom

Behandle, lindre og trøste og å skape trygghet og tillit er fundamentet i alt helsefaglig arbeid.Det gjenspeiles i Helsepersonelloven som regulerer alt helsefaglig arbeid og i de yrkesetiske retningslinjer for alt helsepersonell; helsefagarbeidere, psykologer, sykepleiere og leger

 • 2 zimmer wohnung münchen süddeutsche.
 • Militärfahrzeugtreffen 2018.
 • Alderspsykiatri haukeland.
 • Sonora santanera karaoke mi razon.
 • Angebote inselhof vineta.
 • Lyddemping bil.
 • Schnoodle valpar sverige.
 • Dab bayern senderliste.
 • Tjalvelekene 2018.
 • Post mortem portrett.
 • Rema 1000 babypakke.
 • Overlevelse kreft spiserør.
 • Raclette rezepte zutaten.
 • Twitch profilbild größe.
 • Ærfugl hann.
 • Hvor mye veier en banan uten skall.
 • Fyr bistronomi anmeldelse.
 • Imbros schlucht.
 • Victoria norsk film streaming.
 • Krabben preis aktuell.
 • Rørosmartnan 2018.
 • Veredelte tomatenpflanzen kaufen.
 • Sunni og shia krig.
 • Nd filter x100f.
 • Leaseplan naf.
 • Krimbøker topp 10.
 • Super 8 projektor reservdelar.
 • Queensland university of technology brisbane.
 • National geographic norway.
 • Gmail email.
 • Lot kayak.
 • Cardiac output.
 • Chopin walzer youtube.
 • Sombre hår.
 • Hinderløype løp.
 • Offenburg innenstadt.
 • Flugplatz restaurant lindbergh mannheim.
 • Nintendo switch games digital.
 • Heilpflanzen bilder.
 • Schulbegleiter gehalt.
 • Jo nesbø tørst pocket.