Home

Stratigrafisk felle

Felle, område der en reservoarbergart for hydrokarboner er overdekket av en ugjennomtrengelig bergartskappe (en takbergart) slik at olje og gass ikke migrerer opp til overflaten, men samles og danner et olje- eller gassfelt. Feller deles vanligvis i to hovedgrupper: strukturfeller og stratigrafiske feller. Nederst en stratigrafisk felle dannet av en ukonformitet I en felle er den overliggende kappebergarten tett, og hydrokarbonene blir fanget i et petroleumsreservoar. Fellen var opprinnelig vannfylt, men vannet vil bli fortrengt av hydrokarboner som migrerer inn i fellen Stratigrafi er såleis nøkkelen til å forstå oppbyggjinga av berggrunnen i tid og rom. Fagområdet kan delast inn i fleire disiplinar: Litostratigrafi er ein klassifikasjon av bergartseiningar på grunnlag av deira fysiske og mineralogiske eigenskapar og relasjon til andre, kringliggjande bergartar. Ei litostratigrafisk eining utgjer ein kropp av sedimentære, vulkanske eller tilsvarande.

-Stratigrafisk felle. Beskrivelse av sedimentære bergarter: Tekstur - kornform, størrelse. Kornorientering. Sedimentære strukturer (primære og sekundære) Fossiler. Farge. Sammensetning. Tykkelse og form på lag. Variasjoner i struktur og kornstørrelse innen et lag. Type kontakt mellom lag Disiplin som behandler lagdeling, avleiringsmåte, karakter, alder og fordeling av først og fremst sedimenter og sedimentære bergarter, men også andre lagdelte bergarter. Stratigrafien kan gi oss opplysninger om rekkefølgen i livets utvikling, klima, geografi, landskap og jordskorpebevegelser i tidligere tider. Hovedprinsippene er at yngre lag alltid ligger over eldre (hvis de ikke har. Stratigrafisk felle; referanser. This page is based on the copyrighted Wikipedia article Structural_trap ; it is used under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License. You may.

Det ligger i en stratigrafisk felle på 2200 meters dyp. Reservoarkvaliteten er god. 26.02.2020. Utvinning . Feltet skal produseres med trykkavlastning og gasskappedriv. 05.09.2019. Transport . Brønnstrømmen skal sendes til Gjøa-innretningen for prosessering og eksport Stratigrafi er læren om lag (strata) og lagdeling. Både i geologien og i arkeologien benytter man seg av stratigrafiske metoder.. Stratigrafien er den grenen av geologien som forsker på lagdelingen, alderen, sammensetningen, fordelingen osv. av lagdelte geologiske avleiringer Lite gassfunn nær Mariafeltet i Norskehavet - 6407/1-8 S. 02.11.2020 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 263 D, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6407/1-8 S. Brønnen er boret om lag 9 kilometer øst for Mariafeltet i Norskehavet, og om lag 210 kilometer nord for Kristiansund

Det ligger i en stratigrafisk felle på 2200 meters dyp. Reservoarkvaliteten er god. Utvinning Feltet skal produseres med trykkavlastning og gasskappedriv. Transport Brønnstrømmen skal sendes til Gjøa-innretningen for prosessering og eksport. Oljen skal sendes videre. Reservoarbergartene i en bestemt letemodell vil være av et gitt stratigrafisk nivå. Felle, som er en tett bergart eller geologisk struktur som omgir reservoarbergarten, slik at petroleum holdes tilbake og samles opp i reservoaret. Fellen må være dannet før petroleum slutter å komme inn i reservoaret Figur 1.3 - Stratigrafisk felle [15]. 1.2 Strømning og simulering Forståelsen bak prosessene relatert til reservoarteknikk bygger på de fysiske konseptene innenfor kontinuumsmekanikk 5. I henhold til disse konseptene vil en porøs bergart mettet med fluider danne et kontinuum. Det betyr at alle komponentene som er involvert (bergart, vann

- Vi åpner muligheten for at det her er en stratigrafisk felle hvor sand har blitt erodert fra et høydedrag og ned i bassenget. Men når vi presenterer dette for oljeselskapene, responderer mange med at anomalien skyldes høy resistivitet i kildebergartene, forteller Fanavoll. Det siste forundrer ham veldig Den ene fellen er en velkjent stratigrafisk felle der et sandlag kiler ut («pinch out»). Den andre fellen, har ifølge Haavik aldri før blitt beskrevet. - For å kunne akkumulere gass eller andre væsker, må en felle ha fireveis lukning. Individuelle pløyespor har ikke det, påpeker Haavik Norges geologiske undersøkels - Vi ser en tydelig vifteformet anomali og vår hypotese er det at dreier seg om en stratigrafisk felle der sand har blitt erodert fra et høydedrag og ned i bassenget, forklarte Fanavoll. Om EM-anomalien i Hammerfestbassenget skyldes oljefylte sandsteiner, kan det potensielt dreie seg om store forekomster klart avgrenset område (basseng), både stratigrafisk og geografisk; reservoarbergart, kildebergart og felle. Innenfor én letemodell kan det finnes kartlagte og ikke-kartlagte prospekter, funn og felt (Figur 5). De geologiske hovedtrekkene for Barentshavet sørøst og de ulike letemodellene i området beskrives senere

Brønnens formål var å påvise hydrokarboner i Chamonix-prospektet, en stratigrafisk felle i øvre kritt (Lysing-formasjonen), samt i Cortina-prospektet i jura. Lysing-formasjonen viste seg å være tett, men i Rogn- og Garnformasjonene i jura ble det påvist gass i en kolonne på totalt omlag 40 meter Stratigrafi (af latin stratum) er i videnskabelig sammenhæng 'lag' og -grafi, læren om jordlagene og deres beliggenhed. Begrebet anvendes inden for arkæologi og geologi.. For arkæologer er det essentielt at iagttage stratigrafien i et udgravningsfelt for at forstå kulturlagenes opbygning og dokumentere dem. . Geologer fokuserer på den naturlige stratigrafi Stratigrafi er læra om lag. Både i geologi og i arkeologi nyttar ein seg av stratigrafiske metodar.. Stratigrafien er den greina av geologien som forskar på lagdelinga, alderen, samansetninga, fordelinga osv. av lagdelte geologiske avleiringar Felle geologi Store norske leksikon felle (stratigrafisk og strukturell) (bilde) Omrde der en reservoarbergart for. Olje og gass effektivt opp fra kildebergarten til de blir stoppet i en felle av. Ikke noen forskjell mellom ukonvensjonell og konvensjonell olje og gass. KOMMENTAR : Norskehavet ble betraktet som en skuffelse og

Les dette essayet for å lære om Petroleum. Etter å ha lest dette essayet vil du lære om: 1. Opprinnelse og forekomst av petroleum 2. Reserve og produksjon av petroleum 3. Leting. Essay # Opprinnelse og forekomst av petroleum: Siden begynnelsen av petroleumsoppdagelsen, utpekte forskere ulike teorier om opprinnelsen til petroleum. U Den ene fellen er en velkjent stratigrafisk felle der et sandlag kiler ut («pinch out»). Den andre fellen, har ifølge Haavik aldri før blitt beskrevet. - For å kunne akkumulere gass eller andre væsker, må en felle ha fireveis lukning. Individuelle pløyespor har ikke det

NPDID for felt. 34833026 . Bild Felle, som er en tett bergart eller geologisk struktur som omgir reservoarbergarten, slik at petroleum holdes tilbake og akkumuleres i reservoaret. Fellen må være dannet før petroleum slutter å komme inn i reservoaret. Kildebergart, som er skifer, kalkstein eller kull som inneholder organisk materiale som kan omdannes til petroleum Brønnen påviste både olje og gass i en stratigrafisk felle, og i store nok mengder til at funnet kan være kommersielt (GEO 07/2016). Vi våger derfor den påstanden at Cara-funnet var fjorårets mest spektakulære. Ikke pga. størrelsen, men pga. historien bak Stratigrafi, av latinets stratum (plural: strata), i vetenskapliga sammanhang 'skikt', 'lager', och -grafi, läran om lagerföljder.Stratigrafin beskriver bergenheter (och jordenheter) som utgör jordskorpan och deras indelning i användbara, karteringsbara enheter, så kallade strata.Dessa strata klassificeras efter bergets eller jordens naturliga beståndsdelar och kännetecken för att.

Interne Faktasider inneholder informasjon om petroleumsvirksomheten på norsk sokkel, og er tett integrert med interne Faktakart og internt Faktavarehus

felle - geologi - Store norske leksiko

 1. Strukturell felle Primær risiko Mantra - migrasjon Primærrisiko Kuro - felle Vanndybde 320 meters Hovedreservoar: Mantra - øvre jura sandstein Kuro - tertiær (paleogen) Det norske har 20% Tullow 80% (o) 29 Mantra/Kuro - Nordsjøen Mantr
 2. subst. (petro) succession. Share the article and excerpt
 3. Standard stratigrafisk samarbeidsavtale en såkalt felle. Når et område inneholder både kildebergart, reservoarbergart, takbergart og felle, er forutsetningene der for å kunne finne olje og gass som kan produseres. Illustrasjon av hvordan olje- og gassreservoarer dannes
 4. ert av klastisk avsetning
 5. subst. (petro) succession. Norsk-engelsk ordbok. stratigrafisk rekkefølg
 6. Letemodell: er et geografisk og stratigrafisk avgrenset område der et spesifikt sett med geologiske faktorer er til stede slik at petroleum skal kunne påvises i produserbare mengder. Slike geologiske faktorer er reservoarbergart, felle, moden kildebergart og migrasjonsveier samt at fellen er dannet før migrasjonen av petroleum er opphørt

Geografisk og stratigrafisk avgrenset område der et spesifikt sett med geologiske faktorer er til stede slik at petroleum skal kunne påvises i produserbare mengder. Slike geologiske faktorer er reservoarbergart, felle, moden kildebergart og migrasjonsveier samt at fellen er dannet før migrasjonen av petroleum er opphørt Stratigrafisk fella Kombinerað fella. FRØÐI 2/2005 • 26 27 • FRØÐI 2/2005 staðar. Sum sagt eru ymisk sløg av fellum, og tær vanligastu eru tær strukturellu. Ein stórur trupulleiki í føroyska økinum hevur, sum longu nevnt, verið tað tjúkka basaltlagið, ið goymi The onset of closure of the Tornquist Sea (by some referred to as the Ran Ocean, e.g. Cocks and Torsvik, 2005) between Avalonia/Gondwana and Baltica is also under debate. Fortey and Cocks (2003 and references therein) argued for a separation of Avalonia from Gondwana commencing in the late Early Ordovician whereas Landing (2005 and references therein) suggested that Avalonia rifted off.

Petroleumsreservoar - Wikipedi

 1. level generally fell during the Weichselian. This was followed by an isostatic Stratigrafisk enhed I er op til 10 m tyk og består af sand med et underordnet indhold af mud-der. Skalfragmenter og sporfossiler viser, at aflejrin-gen fandt sted i et marint miljø
 2. Forskrift om lagring og transport av CO2 på sokkelen. § 1-3. Virkeområde. Forskriften kommer til anvendelse på undersøkelse og leting etter undersjøiske reservoarer for lagring av CO₂ , og utnyttelse, transport og lagring av CO₂ i slike reservoarer i områder underlagt norsk jurisdiksjon
 3. Vikingtid frå omlag 800 til 1050 fell såleis saman med tidleg middelalder i Noreg. Men vikingtid skil seg mykje frå middelalderen i klede og kultur. Denne artikkelen vil vera mest konsentrert om høgmiddelalderen. Før snakka ein gjerne om den mørke middelalderen
 4. Salmonella enterica serovar Paratyphi C causes enteric (paratyphoid) fever in humans. Its presentation can range from asymptomatic infections of the blood stream to gastrointestinal or urinary tract infection or even a fatal septicemia [].Paratyphi C is very rare in Europe and North America except for occasional travelers from South and East Asia or Africa, where the disease is more common [2, 3]

dannelse. Dannelsen av en salt kuppel begynner med avsetning av salt i et begrenset havbasseng. Fordi strømmen av saltrikt sjøvann til bassenget ikke blir balansert av utstrømning, skjer mye til alt vann som går tapt fra kummen via fordampning, noe som resulterer i nedbør og avsetning av saltfordampitter Der het det at omkring førti sjøfolk i Bergen påsto at de hadde foretatt årlige handelsseilinger til Grønland, men da de nektet å handle med hanseatene ble de altså lurt i en felle og tatt av dage (Seaver 2010:168). Fyllingsnes peker på at de historiske kildene ikke er overveldende i sine omtaler av skipsfart mellom Norge og Grønland stratigrafisk korrelering av sedimenter verden over, har programmet også en stor praktisk betydning ved at det har som oppgave å korrelere, både i tid og felle vil det være nødvendig med et møte i 1971 med representanter fra de forskjellige medlemsland stratigrafisk analyse og radiokarbondateringar. Moreneryggar i fjella kring Grødalen vitnar om ein breframstøyt som må vere eldre enn avsetjingane i sjølve dalen. Dette er her etablert som løstøl-fremmerdalstrinnet. Sjølve Grødalen er prega av eit typisk daudislandskap. Vifteavsetjingar og slukåsar inngår i dette

Kjell J. Tveter, professor emeritus i kirurgi og urologi, har begått en bok som (gjeeesp) skal vise at Darwin tok feil. Som om det betyr noe hva Darwin mente, siden evolusjonsteorien er bekreftet av et enormt materialet siden Charles med skjegget levde Redaksjonen har plukket ut sine forhåndsfavoritter til vinterens viktigste festival — Trondheim Calling. HEYERDAHLHeyerdahl kan godt sies å være en av de viktigste bandene NATT&DAG hadde tro på i 2012, og i sommer fikk vi óg oppleve de på Diskoteket under Klubb Pstereo. Heyerdahl er 2013s svar på A-Ha, bare med en litt mer tidsriktig [ Tyrannosaurus (Tyrannödla) var en stor köttätande dinosaurie vars fossil påträffats i Nordamerika, där den tros ha levt i slutet av kritaperioden för 68-65,5 miljoner år sedan. Flera fynd har gjorts i bland annat Alberta, Montana, Utah och New Mexico.Den enda enhälligt accepterade arten i släktet Tyrannosaurus är typarten T. rex, som beskrevs och namngavs av Henry Farfield.

Stratigrafi Norges geologiske undersøkels

 1. med avtorving og stratigrafisk gravning av større, sam - menhengende flater ved undersøkelser av dyrkingsspor. Dette har blitt gjort for å få en bedre kontroll over lagfølgen, samtidig som det har gitt flere muligheter til å gripe sammenhengen mellom ulike elementer som inngår i det fossile åkerlandskapet (Mjærum 2012a
 2. Stratigrafisk fella Kombinerað fella. FRØÐI 2/2005 • 26 27 • FRØÐI 2/2005. staðar. Sum sagt eru ymisk sløg av fellum, og . tær vanligastu eru tær strukturellu. Ein stórur
 3. flá. Tað nevnist ein stratigrafisk fella, um løgini (fláirnar) spæla ein avgerandi leiklut í, hvussu oljan verður fangað. 3. mynd vísir, hvussu goymslugrýtið gerst tynri og tynri, til fláirnar, sum liggja undir og yvir goymslugrýtinum, at enda møtast. Sostatt sleppur oljan, ið rennur upp gjøgnum goymslu
 4. erende væskefasen i reservoaret. Norske myndigheter bruker også betegnelsen petroleumsforekomst dersom hydrokarbonene i reservoaret er i trykk.
 5. TELEMARK FYLKESKOMMUNE. ARKEOLOGISK . UTGRAVING . Tokke kommune . Vindlaus . GNR. 35, BNR. 2. Fig. 1. Elevar frå Vrådal skule under utgravinga på Vindlaus

Fåberg et stratigrafisk snitt i Bröttum-formasjonen på ca. 1100 meters mek­ tighet. Boringen ble utfört i 1964 og 1968 av Norges geologiske undersökelse og fört til en dybde av ca. 560 m under Lågen. Underlaget for Bröttum subst. (petro) stratigraphy. Look at other dictionaries: Stratigrafi — Læren om jordlagene Danske encyklopædi. stratigrafi — is., jeol., Fr. stratigraphie. 1/1/2019 18:33:53 298376 2019 2019 2/11/2019 11:14:45. 1/1/2019 18:50:43 298377 2019 2019 1/24/2019 14:11:02. 1/1/2019 19:02:18 298378 2019 2019 2/27/2019 14:51:1 The chondrichthyan faunas from the Danish Maastrichtian chalk and the K/T boundary clay, the Fiskeler, are described for the first time. The rich and diverse fauna discovered in the late Maastrichtia..

Some of these cookies are essential to the operation of the site, while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used Terje Larsen: Norsk stadnamnbibliografi - førebels nettversjon. Desember 1998 . Kommentarar kan sendast til E-post: s-na@inl.uio.no . A[ustigard], B[jørn] og K[åre] M[agne] H[olsbøvåg] 1991: Fleire sund-namn på landjorda The vegetational history of the Ipswichian (last) Interglacial in Britain is discussed in terms of the behaviour of the various trees and shrubs, the marked opening of the vegetation in the latter. Zhou et al. reshape our understandings of the origins of an invasive bacterial pathogen, Salmonella enterica Paratyphi C, by combining a reconstructed pan-genome from an 800-year-old skeleton in Norway with 221 genomes from modern bacteria

Use filters to refine the search results. Reset Add New Filter Apply. Now showing items 4701-4800 of 1507 Mektigheten av kisstokkene kan gå opp til 3-4 m, men man har liten lateral utholdenhet. Feltet sett under ett er for lite undersøkt til at man kan felle noen avgjørelse angående feltets økonomiske potensial NIKU publikasjoner 10 This banner text can have markup.. web; books; video; audio; software; images; Toggle navigatio

stratigrafi - geologi - Store norske leksiko

Fangst utgjør den dominerende delen av tiltakskostnaden. I Mongstad-eksemplet er det. beregnet samordning mellom raffineri og kraftvarmeverk og de to utslipildene på Kårstø.. Dersom kraftvarmeverket på Mongstad alene skulle bære hele kostnaden, både for rør fra. Mongstad til deponi og for lagring, vil tiltakskostnaden for kraftvarmeverket øke fra 1500 ti Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Hun trekker frem Johan Sverdrup-feltet som eksempel på en stratigrafisk felle, og at Viktige kjerneområder Aker BP har etter alle oppkjøpene en omfattende portefølje i Nordsjøen, Norskehavet.

Strukturell felle - Structural trap - qwe

Reservoarbergartene i en bestemt letemodell vil være av et gitt litostratigrafisk nivå 2) Felle, som er en tett bergart eller geologisk struktur som omgir reservoarbergarten, slik at petroleum holdes tilbake og akkumuleres i reservoaret Takbergart betegner bergarter som ligger oppå andre bergarter og er mindre gjennomtrengelig enn disse Stratigrafisk komite, og er omtalt av Nystuen (1986). typesamJingsdatabase er det ogsa et eget fell for foto, slik at man pa internett ogsa kan se bilde av fossilet (referanse til en JPG-filsom har samme nummer som samlingsnummeret slik atdet erenkelt a identifisere). 3 Tabel 2. Samlet vurdering af diverse identificerede potentielle risici og farer samt afværgeforanstaltninger. Det skal understreges, at tabel 2 er en oversigtstabel som er anven Lateglacial and Holocene shoreline displacement along the Baltic coast resulted from both the isostatic land uplift and the ice-volume-equivalent sea-level rise. Relative changes of these two components led to alternating contact/isolation of the Baltic Basin with the North Sea during the Holocene. The Littorina transgression was a significant palaeoceanographic change that took place during.

Felt - Faktasider - O

Stratigrafi - Wikipedi

Oljedirektoratet - NP

Felt: DUVA - Norskpetroleum

Meld. St. 36 (2012-2013) - regjeringen.n

Årsberetning 1999 - Oljedirektorate How national parks change a rural municipality's development strategies - The Skjåk case, Norway Hidle, Knut Journal article The governance structure on which contemporary nature conservation policy and practice are based represents a new structure that may affect development strategies in rural municipalities

 • Evangelische familienbildung norderstedt.
 • Microsoft office download.
 • Beats studio trådløse around ear hodetelefoner.
 • Sterilisation frau hormonelle nebenwirkungen.
 • Alte schmelz st. ingbert bilder.
 • Denver pff1011.
 • Supermarked i puerto rico.
 • Studentenzimmer reutlingen.
 • Back to the future.
 • Lage nisser selv.
 • Hybel i sogndal.
 • Gloxinie pflegehinweise.
 • Super shenron.
 • Turnerbund sigmaringen.
 • Hotel türkei 5 sterne.
 • Psn gift card free.
 • Kreativ definition.
 • Sveitserstil listverk.
 • How to open discord.
 • Låsesmed stavanger 24 timer.
 • Carina gntm freund.
 • Se min kjole på tysk.
 • Nord universitet kildehenvisning.
 • Komplettbank din side.
 • Kjøpe oppussingsobjekt.
 • Alf prøysen sanger jul.
 • Blue mountain state movie 2.
 • Hva skjer når man anmelder noen.
 • Dbg ratingen ehemaligentreffen.
 • Rasisme før.
 • Heidelberg silvester 2017.
 • Queen wiki.
 • Sjøfartsdirektoratet oppgaver.
 • Zumba vhs euskirchen euskirchen.
 • Rennrad gebraucht.
 • Se min kjole på tysk.
 • Farmakologi.
 • Hvite pupiller ved blitz.
 • Hvordan lage bil.
 • Uten en tråd særemne.
 • Helmut kohl todesanzeige.