Home

Undertrykking av kvinner i islam

Den siste tiden har Aftenposten satt fokus på frafalne muslimer, altså mennesker som har valgt å forlate islam. Én av de som reagerte er 21 år gamle «Umm Ibrahim», som i et Si ;D-innlegg skriver at hun fikk sin frihet som kvinne gjennom islam, og at islam ikke er mer kvinne-undertrykkende enn andre religoner Kvinner og religion kan være et omstridt tema, og alle kilder både trykt og på nett bør behandles slik. En vil finne svært forskjellige fortolkninger av både skrift og praksis. Synet på kvinner i islam og kristendom har endret seg opp gjennom historien, og er forskjellig innenfor ulike religiøse miljøer og retninger Islam undertrykker kvinner, det er et velkjent faktum. For eksempel er det menn som skal vitne, men hvis mannen ikke kan så må det to kvinner til for å erstatte ham. Menn og kvinner er også tildelt oppgaver og plasseringer i samfunnet, og kvinnen er mannens eiendom 4.Kvinner, så vel som menn, oppfordres i islam til å utdanne seg så mye som de kan, derfor er det ikke noe galt i lærde kvinner. Koranen gir kvinner rett til å delta i offentlige saker, siden det er eksempler på kvinner som deltok i alvorlige diskusjoner og til og med diskuterte med Muhammed selv Islam pålegger den av ekteparet som ønsker skilsmissen å selv bli belastet (noe) av de kostnadene dette medfører. Forskjellen mellom menn og kvinner når det gjelder en skilsmissesak er at kvinner må søke skilsmisse (gjennom et rettsapparat) mens menn kan selv på egen hånd starte dette

Kvinner i mange islamske samfunn er ofte underordnet

 1. Kvinner og islam. Det kan være litt vanskelig å knytte kvinnerettigheter til islam generelt. Det er ikke slik at Koranen nødvendigvis tilsier mer begrensinger i rettigheter og større undertrykking av kvinnen enn det Bibelen gjør
 2. fremstillingen av kvinnesyn i islam i lærebøker, da dette kan ha implikasjoner for undervisning om emnet. Kvinnesyn defineres der som: syn på kvinnen og hennes rettigheter. Ifølge Sky (2007:8) kan en snakke om to ulike kjønnsbegreper. Før det første kan en snakke om det biologiske kjønn som er gitt av naturen
 3. Bøkene er et kraftig og personlig oppgjør med den mørke delen av islam og undertrykking av kvinner og barn. Koranen har lært meg hva jeg faen ikke skal finne meg i, sier Omar
 4. I islam er ekteskapet vanligvis en offentlig erklæring av en kontrakt mellom en mann og en kvinne, om å leve varig som ektemann og kone. Den blir deklarert av en ansvarlig person i nærvær av andre, med stort alvor og høytid, etter at han har holdt en preken for å råde og rettlede dem. Dette kan dog variere blant ulike muslimer, f.eks. har sjia muslimer Nikah Mut'ah som er helt annerledes
 5. Om kvinnen og mannens rolle i islam. Det finnes også de muslimske kvinner som ser på de tradisjonelle islamske kjønnsrollene som frigjørende når de ser hvordan kvinnene i den vestlige verden (og også i senere tid i enkelte deler av den muslimske verden) sliter med det å spille rollen både hardtarbeidende husmor og vellykket karrierekvinne samtidig
 6. Undertrykking av kvinner i muslimske kulturer. april 30, 2010 av Kollisjonen. I mange muslimske kulturer blir kvinner undertrykt. Hele Islam står og faller på Koranen som er guds ord til muslimene, og som skal være til eksempel for hvordan muslimer skal leve

Kvinne som menneske : Islam slår fast at kvinner og menn begge først og fremst er mennesker som er skapt for å tilbe Gud (51:56).Begge har sjel og de har en likeverdig status. (Les f.eks. 33:4, 25:54, 97:16, 3:195 eller 33:35). At mennesker skapt av menn og kvinner er et av Guds tegn og er en fordel for menneskeheten (les f.eks. i 13/49) Ingen kan nekte for at det er en forskjellsbehandling av menn og kvinner i Koranen. Som vi har sett ser ikke alle på dette som negativt. Kvinner og menn er forskjellige, og må derfor behandles ulikt. Det er bare slik naturen er, mener mange. I islam har kvinner tre roller, først som datter, så som kone og så som mor Muslimske kvinner som definerer seg som feminister er det imidlertid blitt flere av. - På 1980-tallet var mange muslimske kvinner, særlig nederlandske konvertitter, opptatt av å påpeke at de var opptatt av likhet, men ikke nødvendigvis likestilling. Kvinner og menn var like mye verdt, men oppfylte forskjellige roller i samfunnet Undertrykking i islams navn? «Er muslimske kvinner undertrykt?» er et viktig prosjekt som blir for ensidig og teoretisk i forsvaret av islam befinner seg i landet av ulike årsaker, men har til felles at de er unge muslimske kvinner av utenlandsk opprinnelse, som har levd store deler av sine liv her og føler seg hjemme i Norge. Jeg forstår islam som en ressurs som kan tolkes og brukes på forskjellige måter , heller enn som et lukket og fastlåst system

Bøkene er et kraftig og personlig oppgjør med den mørke delen av islam og undertrykking av kvinner og barn. Koranen har lært meg hva jeg faen ikke skal finne meg i, sier Omar. Også terrorhandlinger i Allahs navn er en del av islam som norske politikerne vegrer å ta debatten om, påpeker Gelius Islam Nå det gjelder deg: Du har lært mye galt om Islam! Det er mange andre også som har gjort det. De lærer om gamle tradisjoner, fordommer, regler - som egentlig ikke gjelder! De lærer om stor undertrykking av kvinner - som mange tror det er slik det skal være, men som er uriktig og alvorlig galt! Det er ikke Islam! La oss ta noen. Tilsløring eller tildekking av hele kroppen er uten tvil påbudt for muslimske kvinner i islam og er et utrykk for ærbarheten(modesty) til muslimske menn til å eie muslimsk kvinner som sitt eget plantefelt(fødemaskin) til å føde muslimske barn for å bringe islam.. Yngre kvinner med mulighet til ekteskap og barn er derfor av viktigere betydning for islam enn eldre kvinner uten mulighet. - Misbruker islam for å undertrykke kvinner. Fundamentalister som bruker religionen for å undertrykke kvinner, tolker islam feil, sier nobelprisvinner Shirin Ebadi Er kvinner virkelig undertrykt i Islam? 1821 under Vestens regler: Kvinner kjempet for rettigheter til utdanning. Det første universitetet for kvinner kom i USA i 1821. I 1841 ble det formelt lov til å undervise på universitet. 1000 år før i år 841 under Islamske regler

Kvinnesyn og likestilling i islam og kristendom / Spørsmål

Undertrykking av kvinner i Islam? - Religion, filosofi og

Feiltolkning av det ovennevnte koranvers er et eksempel.Men kravet om kompetanse gjelder også muslimer, inkludert enkelte imamer, som med sine begrensede kunnskaper som lærde legitimerer vold mot kvinner. Må vike. Mye av bekjempelsen av vold mot kvinner i muslimske kulturer handler om holdningssettet arbeid der kulturelle verdier må vike unna «Bøkene er et kraftig og personlig oppgjør med den mørke delen av islam og undertrykking av kvinner og barn. Koranen har lært meg hva jeg faen ikke skal finne meg i, sier Omar,» skriver Gelius. Og terroren i Paris nylig der en angivelig 18 år gammel pakistaner drepte to tilfeldige utenfor de tidligere lokalene til Charlie Hebdo «Islam trenger en seksuell revolusjon» er blant annet dedisert til «alle mennesker som kjemper for å kunne leve og elske fritt».Forfatteren nevner tidlig Hatun Sürücü, en ung tyrkisk kvinne som ble drept av broren sin i Berlin i 2005, etter å ha skilt seg fra sin fetter og forelsket seg i en tysk mann

Boka som tar deg langt avgårde - Lillehammer bibliotek

Undertrykking av kvinner i Islam? - Side 3 - Religion

Mona Haug, som er varamedlem til Demokratene i Norges sentralstyre, mener at mange momenter viser at islam ikke er forenlig med norsk og vestlig kultur. I denne artikkelen peker hun på ett av dem: Den islamske kulturens kvinneundertrykkelse Islam har også lover og regler som rettferdiggjør kvinneundertrykking. Etter islamsk lovgivning arver kvinner kun halvparten av det menn arver

Islam.n

Kvinner og rettigheter i muslimske samfunn / Spørsmål og

Når du teller opp de 151 koranvers som omhandler kvinnens status i islam, ser du at 67 % av versene konstaterer at kvinnen har lav status. 25 % av versene omtaler kvinner og menn likeverdig. Bare 7,3 % av versene gir kvinner høy status Men selv om ekteskap står så høyt i islam, var islam likevel den første religionen som tillot en kvinne å ta ut skilsmisse. I Koranen står det at et forhold mellom en kvinne og en mann skal være preget av respekt, gjensidighet og kjærlighet (Koranen 2:187, 7:189, 9:71 30:21, 4:19) Av Espen Goffeng, Styret i blir kvinner av alle politiske, i solidaritet med sine medsøstre som sliter under mye hardere undertrykking enn dem selv. Reklame. Islam er en stor verdensreligion som hadde sin oppstart i Arabia, og er en av verdens største religioner. Antall troende er uvisst, men det ansees å være omkring en milliard. Islam er basert på Allahs åpenbaring til Muhammed, som er deres første profet

- Noen av de groveste overgrepene mot kvinner er fortsatt i Afghanistan. Der har det vært mye framgang på mange felt siden invasjonen, men fortsatt er det massive rettighetsbrudd Islam.no eies av Den Islamske Informasjonsforeningen (DIIF) og drives av en gruppe frivillige. Islam.no har som mål å. 1. formidle korrekt og relevant informasjon om islam og muslimer i Norge. 2. veilede muslimer som ønsker å praktisere sin religion. 3. fremme fredelig sameksistens på tvers av religiøs tilhørighet. Islam.no baserer sitt.

 1. Islam er den yngste av verdensreligionene og ble til på Den arabiske halvøy på 600-tallet evt. Islam er den nest største av verdensreligionene (etter kristendommen) med anslagsvis 1,7 milliarder tilhengere (2017). Islam er en aktivt misjonerende religion og i sterk vekst. I likhet med kristendom og jødedom er islam en monoteistisk religion, der det bare finnes én Gud (Allah)
 2. Det var akseptert at jentebarn ble begravd levende og kvinner ble behandlet som formue og gjenstand for seksuell nytelse. Islam forandret alt dette og ga læren om likestilling for begge kjønn. Den ga også kvinner rett til arv og de mottok som følge av dette deres forfalte andel som beskrevet i Sharia loven (islamsk lov)
 3. ering av kvinnene, seier Moe

Video: Islam og menneskerettighetene - Hvorfor frykter vi islam

Kvinner i islam - Wikipedi

 1. For også helter og heltinner brenner Koranen. - Jeg brenner denne Koranen fordi de lurte meg i 20 år og tvang.. Månedslønn er skjevfordelt for både kvinner og menn. Dette skyldes noen svært høye lønninger Figur 1 viser den empiriske fordelingen av månedslønn for kvinner og menn samt for begge kjønn . 7 spørsmål og svar om islam.
 2. Et bilde av en kvinne som står uten hijab på en boks midt på en travel gate i Teheran og veiver med et hvitt sjal, Islam; Flere artikler. Kastet hijaben på Instagram - ble fengslet
 3. Hvis kvinner skal jobbe både hjemme og ute, og samtidig ta ansvaret for å skape forandring i en religiøs tradisjon, blir det en urettferdig fordeling av arbeidsbyrdene mellom kvinner og menn. Likevel gikk alle diskusjonene langs likestillingslinjen, sier hun, og legger til at alle var opptatt av at menn måtte bidra til endring

Kjønnsforskjeller i islam - Daria

Kommentarer til: Undertrykking av kvinner i muslimske kulturer Kvinner er underlegne menn. Muslimer er gode mennesker som tjener Allah, og hans vilje. Hele Islam står og faller på Koranen som er guds ord til muslimene, og som skal være til eksempel for hvordan muslimer skal leve Om vi lar kvinner vs mann debatten ligge for denne gangen, så tror jeg undertrykking av ALLE som er svakere enn en selv faller ganske naturlig for mennesket. En ganske naturlig måte å selektere vekk potensielle dårlige samarbeidspartnere, både i tradisjonelle jegersanker-samfunn og stammesamfunn, men også delvis helt fram til i dag Den islamske stat (IS) er i utgangspunktet en irakisk jihadistgruppe som har kjempet for en egen islamsk statsdannelse i Levanten. Gruppen ble etablert i 2013, med røtter tilbake til motstandskampen mot den USA-ledede invasjonen av Irak i 2003. IS hadde gjennom tidligere ledere en tilknytning til al-Qaida, som gruppen deretter ble en rival til Posts about undertrykking written by minarki2. Islamsk mufti (leder) i Australia tar ikke avstand fra voldtekt av kvinner som ikke dekker seg til på islamsk vis. Sheik Taj el-Din al-Hilaly hevder at utildekkede kvinner inviterer til voldtekt, har dermed selv bedt om det når muslimer voldtar dem og kvinnene bør deretter settes i fengsel på livstid. 34 muslimske grupper støtter sin mufti og.

Undertrykking av kvinner i muslimske kulturer

 1. Se det kvinnelige iranske (persiske) volleyballandslaget fra 1974. Vakre, frigjorte, selvstendige kvinner som den gangen var gitt de samme demokratiske rettighetene som våre egne norske kvinner i dag tar som en selvfølge. Dette takket være at sjahen av Iran (Persia), Muhammed Reza Sjah Pahla
 2. Innlegg om Kvinne undertrykking skrevet av Yeshuaarmen. Situasjonen er akutt i andre muslimske land også. I 2010 gjennomførte FN en forskning som evaluerte kvinners status i Midtøsten og Nord-Afrika
 3. Den internasjonale kvinnedagen 8. mars blir behørig markert i Bangladesh, et av Norges hovudsamarbeidsland i Asia. Tendensen til økt religiøs fundamentalisme i Bangladesh, har konsekvenser for kvinnenes stilling og rolle i landet. Hovedparolene i de ulike arrangementene på kvinnedagen vil være stopp vold mot og undertrykking av kvinner, styrk demokratiet ved å øke kvinners politiske.
 4. Og i alle disse folkekrigene har kvinner utgjort en stor andel av folkets geriljahærer. Kvinner er de som har mest å vinne på rød makt og kommunisme. Og det er dem som opplever mest undertrykking i dagens system. Ikke bare økonomisk og politisk, men også kulturelt opplever kvinner en voldsom undertrykking

Kvinner i islam - Daria

I kjølvannet av hendelsene har flere eksempler på seksuelle overgrep mot kvinner i det [] offentlige rom, taharrush gamea, som et middel til undertrykking av kvinners frihet og rettigheter i arabiske land [] som Egypt, blitt dratt fram. WikiMatrix WikiMatri Motivbeskrivelse. Ole Lisleruds Gud er kvinne strekker seg over to av de fire veggene av inngangspartiet i det teologiske fakultet. Verket er motivmessig en collage med utallige figurative trykk, bilder, tekster og ord i graffiti. Ikoner som Jesus og Andy Warhols Marilyn Monroe er tydelige som de største bildene, samtidig som trykket av Jesus går igjen i verket som mindre bilder på baksiden.

Likestillingsidealer gjør muslimske kvinner mer religiøs

I løpet av dagen demonteres utstillingen, da har den vært vist i én uke . FJERNET AV BIBLIOTEKET - Målet mitt med utstillingen har vært å rette søkelys på hvordan Islam brukes av makthaverne i ulike land. Det handler om undertrykking av jenter, kvinner og menn Selvfølgelig må kvinner frigjøres fra menns undertrykking av kvinner for å oppnå likestilling. Man kan ikke være likestilt på noe plan hvor det foregår undertrykkelse. Det sier seg selv. Jeg har ikke lest boken, og kommer ikke til å gjøre det Minoritetskvinner er utsatt for en særlig undertrykking, ved at de undertrykkes både som kvinne, minoritet og som «minoritetskvinne». Som kvinner undertrykkes vi alle ved å være samfunnsmessig underordnet menn. Etniske minoriteter undertrykkes gjennom rasisme, og anses som mindre betydningsfulle en Nå, i begynnelsen av stille uke som leder fram mot den kristne påskefest, har jeg lyst til lå se litt på noen likher og forskjeller mellom de tre store monoteistiske religionene Kristendom, Jødedom og Islam. Jeg begrenser meg til 10 områder. Her er hver religions hovedsyn, men innen hver religion er det mange variabler, og praksise

Undertrykking i islams navn? - Bøke

- Det blir vanskelig å kommentere denne demonstrasjonen. Ja, mange kvinner opplever undertrykkelse, men det har ikke så mye med Protestfestivalen å gjøre. Det er bra at folk engasjerer seg, men her skyter de feil. Det blir ikke riktig å koble undertrykking og usynliggjøring av kvinner mot de fem inspiratorene til festivalen Omskjæring er et operativt inngrep på mannlige og kvinnelige kjønnsorganer som utføres av medisinske grunner eller i henhold til religiøse eller kulturelle påbud. I sin opprinnelige betydning av ordet innebærer omskjæring fjerning av forhuden hos gutter eller menn (circumcision), mens begrepet i dag også omfatter kjønnslemlestelse (mutilering), det vil si rituelle og religiøst. Kvinner i islam oversettelse i ordboken norsk bokmål - engelsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk

Gelius: - Hvorfor frykter vi islam? - Documen

Islam og undertrykking. Publisert: 25.05.2016 04.06.08. Oppdatert: 25.05.2016 04.05.47. Det er godt dokumentert; i enkelte deler av svenske storbyer tør ikke muslimske jenter gå ut alene av frykt for å bli trakassert av muslimske menn. Og forutsigbart nok;. Det ble full forvirring i en liberal og venstrestyrt by i USA etter at noen satte opp et skilt med påskriften «Islam har RETT når det gjelder kvinner». «Det var bare opprørende. Jeg likte det bare ikke, det var bare ikke nødvendig å ha hengende og ute på gaten», sier Anita Davison, som rev ned skiltet og gikk ut på sosiale medier med saken Undertrykkelsen av kvinner i Pakistan er altomfattende og gjennomgripende, og de rigide kjønnsrollene er det få som setter spørsmålstegn ved. Kvinnen skal tilfredsstille de øvrige familiemedlemmenes behov gjennom offer og selvutslettelse - slik var det for 500 år siden, og slik er det i dag Når kvinner forherliger undertrykking av kvinner. Publisert 29.11.2012 | Oppdatert 22.05.2017. Nå går den siste (forhåpentlig) Twilightfilmen sin seiersgang på kinoene og jenter over hele Norge sukker over Edward og drømmer om å møte en gutt som ham

 • Brothas regler.
 • Mitt obos vinn 50000.
 • Cresco gold nettbank.
 • Blue penguins.
 • Klippotequet farmandstredet.
 • Juletreproduksjon.
 • Antall skatteavtaler.
 • Parykk ekte hår menn.
 • Los tecolines cerezo rosa.
 • Løvenes konge norske stemmer.
 • Minni mus norsk.
 • Hælspore behandling ultralyd.
 • Ubestemte artikler spansk.
 • Volundkvadet.
 • Fødselskomplikasjoner.
 • Premier league table 16/17.
 • Waarom mannen geen relatie willen.
 • Hva er kloroform.
 • Full hd film izle.
 • Resi paderborn fotos.
 • Tøj til store kvinder udsalg.
 • Wie lange wirkt ibuprofen 600.
 • Playmobil feuerwehr film.
 • Bikarbonat og kokosolje.
 • Toppturski lengde.
 • Womens fitness crailsheim.
 • Bedriftsgaver.
 • Fremkalling analog film.
 • Bunad nordland herre.
 • Trumf novasol.
 • Språkrådet overigår.
 • Interiørtips hytte.
 • Gracias a la vida autor.
 • Nyttårsdikt.
 • Ü30 party van der valk moers.
 • Südkurier jobs.
 • Jette lisa tønne.
 • Epilepsi medikamentell behandling.
 • Remember me imdb.
 • Hombres britanicos caracteristicas.
 • Gudstjenester bærum.