Home

Alderspsykiatri haukeland

Alderspsykiatri tilvisning - Helse Berge

Pasientane blir då overført til Avdeling alderspsykiatri snarast mogeleg. Tilvisinga sendast til: Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus Psykiatrisk klinikk Avdeling alderspsykiatri Postboks 1400 5021 Berge Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt

Alderspsykiatrisk seksjon tilbyr utredning og behandling til personer med psykiske lidelser med debut over 65 år. Seksjonen tilbyr behandling på poliklinikk og ved døgnenhet, i tillegg til tjenester i hjemmet (ambulante tjenester), undervisning og veiledning Avdeling alderspsykiatri Ansvar og oppgaver Alderspsykiatrisk seksjon utreder, diagnostiserer og behandler personer som debuterer med en psykiatrisk lidelse etter 65 år

Om oss. Hovedmålet med utredningen er å kartlegge ressurser og problemområder. Dette skjer i samarbeid med pårørende, primærhelsetjenesten og den øvrige spesialisthelsetjenesten. Hovedmålet for behandlingen er å helbrede, bedre eller lindre psykiske og fysiske lidelser, samt avhjelpe sosiale utfordringer og ta hensyn til pasientens eksistensielle behov Alderspsykiatri; Alderspsykiatrisk poliklinikk og døgnpost Alderspsykiatrisk poliklinikk er tilbod til deg med psykiske lidingar som debuterer etter fylte 65 år. I poliklinikken møter du som ikkje treng innlegging, medan du som på døgnposten og ligg.

Seksjon for ECT - Helse Berge

 1. Alderspsykiatri er spesialisthelsetjeneste for personer som får en psykisk sykdom etter fylte 65 år. Det kan være angst, depresjon, psykose, demens eller andre psykiatriske sykdommer
 2. Klinikken vår består av Psykiatrisk akuttmottak (PAM) og våre fem avdelingar. PAM gir akutt psykiatrisk hjelp til vaksne over 18 år, og avdelingane gir eit spesialisert tilbod til pasientar med behov for vidare behandling i sjukehuset etter opphald i Psykiatrisk akuttmottak
 3. Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer

Alderspsykiatrisk seksjon - Oslo universitetssykehu

 1. utter normal gange)
 2. Avdelingens mål er å yte kvalitetsmessig gode helsetjenester for mennesker med alderspsykiatriske lidelser. Avdelingen skal også bidra til å utvikle spesialisthelsetjenester for eldre i henhold til fremtidens utfordringer innen utredning og behandling, forskning, fagutvikling og undervisning
 3. Avdeling alderspsykiatri - Helse Stavanger . Alderspsykiatrisk seksjon utreder, diagnostiserer og behandler personer som debuterer med en psykiatrisk lidelse etter 65 år. Ved mistanke om demens kan personen være yngre Avdeling alderspsykiatri Oppmøte Alderspsykiatrisk seksjon holder til i bygning B1, U-etasje i Jan Johnsens gate 12
 4. Alderspsykiatri er et fagfelt i psykiatrien som spesielt er opptatt av sammenhengen mellom psykiske lidelser og biologisk, psykologisk og sosial aldring. Fagfeltet innbefatter de psykiske lidelsene som for første gang opptrer i alderdommen.Alderspsykiatri er et fagfelt som har vært i utvikling de siste 25 årene. Innen spesialisthelsetjenesten er det etablert nye avdelinger for.
 5. Overlege Eirik Kjelby, Avdeling for alderspsykiatri, Haukeland Universitetssjukehus 11.00-12.00 Aktuelt lovverk. Psykisk helsevernloven og Pasientrettighetsloven hos alderspsykiatriske pasienter Professor emeritus Aslak Syse, Institutt for offentlig rett, UiO 12.00-12.15 PAUSE 12.15-13.00 Posterpresentasjoner - Del 2 13.00-14.00 LUNS
Ny elektrosjokk-forskning forkaster tidligere teori

Avdeling alderspsykiatri - Helse Stavange

Nytt barnesjukehus i Bergen framleis i det blå

Landskonferansen i alderspsykiatri er et årlig høydepunkt, og en god kandidat til betegnelsen «vårens vakreste eventyr»! Haukeland universitetssykehus og førsteamanuensis ved UiB Kl. 14.15-14.30 PAUSE (15 min) Kl. 14.30-15.45 Toleranse for mangfold. alderspsykiatri Opprett Jobbagent. Jobbagenten er opprettet. Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har ledig to faste stillingar og to 1-års vikariat for lege i spesialisering - psykiatri. Divisjon psykisk helsevern, Helse Bergen, Haukeland NAV. Lagre job Kommende og tidligere disputaser ved Det medisinske fakultet. Disputas og prøveforelesning offentliggjøres cirka to uker i forkant av disputasen

Alderspsykiatrisk avdeling - Diakonhjemmet Sykehu

I Bergen har man to alderspsykiatriske behandlingssteder på sykehusnivå; NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus og Seksjon for alderspsykiatri, Klinikk for psykosomatisk medisin, Helse Bergen (HBE). Andre aktuelle utskrivningsenheter er distriktspsykiatriske sentra (DPS), samt stemnings­ og psykoseavdelingene ved Haukeland universitetssykehus Avdeling alderspsykiatri; SESAM; Halvor Næss Rådgiver/Professor 2. halvor.ness@helse-bergen.no Haukeland universitetssjukehus. Publisert 01.07.2016 Sist oppdatert 13.11.2018 Rådgiver/professor 2. Fant du det du lette etter? Ja Ja Nei Nei. Vennligst skriv en tilbakemelding. Gjenstående tegn: 255.

Emnekurs i alderspsykiatri Jan Schjøtt overlege, dr.med. Seksjon for klinisk farmakologi Leder RELIS Vest Haukeland universitetssykehus Geriatrisk psykofarmakolog pårørende) Haukeland sykehus, seksjon for alderspsykiatri Mennesker med demens kan også ha krav på gratis - Viktig å følge smittevernregler og ta test om du er syk > Hva skjer > Tema > Presserom > Pressemeldinger. I Parkbygget på Haukeland kommer kreftpasienter for behandling og legebesøk Lærer om alderspsykiatri på telefonen Lærer om alderspsykiatri på telefonen. Institutt for klinisk psykologi, Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssykehus. Oppmerksomt nærvær i alderspsykiatrien, Kari Margrethe Kepple, prosjektleder, Alderspsykiatrisk poliklinikk Gaustad,. Haukeland universitetssjukehus, Klinikk for psykosomatisk medisin, alderspsykiatrisk avd. psykiatriske avdelinger og beskriver hvordan kompetanseutvikling i alderspsykiatri kan videreføres i sykehjemsavdelingenes daglige drift. FOR Å TA I BRUK SAMSA-MANUALEN, KONTAKT Prosjektleder Kari Margrethe Kepple. RELIS Vest holder til i 9. etasje i Laboratoriebygget ved Haukeland universitetssykehus. Jobber du som helsepersonell i helseregion Vest, er det oss du skal kontakte hvis du har legemiddelspørsmål eller bivirkningsmeldinger. Vi kommer gjerne og informerer på din arbeidsplass om hva RELIS er og om bivirkningsarbeidet, for eksempel som del av internundervisning

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har ledig to faste stillingar og to 1-års vikariat for lege i spesialisering - psykiatri. I divisjon psykisk helsevern er fleire snart ferdig med si spesialisering i vaksenpsykiatri og vi lyser difor ut fire 100% stillingar som LIS 3 i psykiatri, med tilsetjing snarast eller frå 01. Mars 2021 Din Side Lag en oversikt over jobbsøket ditt Jobbagenter Få nye jobber direkte i innboksen Cv Opprett din cv og bli funne

Alderspsykiatrisk poliklinikk og døgnpost - Helse Fonn

Alderspsykiatri (33) Vis alle... Angst (13) Barn og unge (16) Depresjon og mani (17) Diagnostikk og utredning (5) Flyktninger og innvandrere (3) Kjønn og seksualitet (2) Kropp og sinn (8) Legemidler (4) Pasientopplevelser (2) Haukeland Universitetssykehus.. Landskonferanse i alderspsykiatri 2012 Sted: Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2-5, Bergen Dato: 16.-18. april 2012 Påmelding sendes til: Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Postboks 2136, 3103 Tønsberg Tlf: 33 34 19 50 Faks: 33 33 21 53 E-post: post@aldringoghelse.no Se www.aldringoghelse.no for nettpåmeldin

Alderspsykiatri - Helse Nord-Trøndela

Psykiatrisk klinikk - Helse Berge

 1. Alderspsykiatri Utviklingshemning Funksjonshemning Koronaviruset Forside koronaviruset Behandling og omsorg i hjemmet Behandling og omsorg i sykehjem Eldre i sykehus Eldre med utviklingshemning Aktivitet i hverdagen Forskning og fagstoff Kompetansehevende tiltak Nedlastbare ressurser Logg inn Logg inn Ny bruker.
 2. Akershus universitetssykehus, avdeling for alderspsykiatri Brennaveien 18, Nittedal: Psykisk helse (5) 2 - 3 uker: Vis detaljer: Skjul detaljer. Akershus universitetssykehus, avdeling for spesialpsykiatri Lurudveien 13, Lillestrøm: Psykisk helse (2) 16 uker: Vis detaljer: Skjul detaljer
 3. 1997-2003 Avdelingsoverlege Psykiatrisk Klinikk, Haukeland Universitetssykehus. 2003-2012 Overlege NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus. 1969-2014 Undervisning av medisinske studenter. Erfaringsområder: Kriser ved alvorlig sykdom hos pasient og pårørende. Alderspsykiatri: reaksjoner ved demens hos pasienter og pårørend
 4. 3) Seksjon for alderspsykiatri, kl psykosomatisk med, Haukeland US s. 10 4) Multisenter erfaring s. 11 Måloppnåelse med erfaring og resultater fra samhandlingsprosjektet s. 12 1) Undervisning i alderspsykiatri til deltakende sykehjem s. 12 2) Styrket samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten s. 1

pårørende) Haukeland sykehus, seksjon for alderspsykiatri Mennesker med demens kan også ha krav på gratis Innovasjonslaboratoriet Innolab > Innbyggerhjelpen > Demokrati og innbyggerrettigheter > Demokrati > Innbyggerforslag. Prosjektleder for Innolab, Kjersti Haukeland Eiken.. Haukeland universitetssjukehus 112860 Endrer namn til: Alderspsykiatri: Haukeland universitetssjukehus Tirsdag 9.april kl 17-23 Helse Bergen Allergologi: Haukeland universitetssjukehus. Matvare,Allergivaks.,Medikamente ll 89760 Endrer namn til: Allergologi: Haukeland universitetssjukehus. Matvare,Allergivaks.,Medikamentell (Nytt kodeverk Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 800.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar

Målet er å styrke det faglige miljøet i norsk alderspsykiatri gjennom å gi en faglig oppdatering og utveksle erfaringer. Andre opplysninger. Festmiddag tirsdag 7. mai kr. 690,- kommer i tillegg. Kurskomit Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har ledig 2 vikariat for lege i spesialisering i psykiatri. Eitt vikariat er på 12 månader, medan det andre er på 6 månader. Spesialistutdanninga gjennomførast i Divisjon psykisk helsevern ved dei ulike vaksenpsykiatriske klinikkane. Divisjonen har 6 klinikkar og eit budsjett på om lag 1, pårørende) Haukeland sykehus, seksjon for alderspsykiatri Mennesker med demens kan også ha krav på gratis Rehabilitering etter kreftbehandling > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Helsetjenester > Tilbud til kreftrammed Ledelse og drift Oslo universitetssykehus HF (OUS) er eier av registeret og databehandlingsansvarlig. Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har ansvar for daglig drift Psykologspesialist, PhD Linn-Heidi Lunde, Haukeland universitetssykehus. 14.15: Pause. 14.30: Toleranse for mangfold - møtes eldre med respekt. og forståelse for ulik tro og spiritualitet? Professor emeritus, dr.philos, seniorforsker Dagfinn Ulland, Sørlandet sykehus/Universitetet i Agder. 15.45: Pause. 16.00: Hvordan ta vare på.

Avdelinger - Helse Berge

DAG 1 - Mandag 6. mai. Kl. 10.00-12.00 Registrering, kaffe/te Kl. 12.00-13.00 Lunsj. Plenum: Aldring - vitalitet og mangfold. Kl. 13.00-13.15 Åpning av konferansen Klinikkdirektør Oddvar Sæther, Klinikk for psykisk helse, psykiatri og avhengighetsbehandling, Sørlandet Sykehus HF. Kl. 13.15-14.15 Aldring - et nyansert perspektiv Psykologspesialist, ph.d. Linn-Heidi Lunde, Avdeling for. Leger i spesialisering psykiatri - Helse Bergen. Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har ledig 3 vikariat på 6 månader for lege i spesialisering - psykiatri. Spesialistutdanninga vert gjenn.. Simen Aker Grimsrud. simen.grimsrud@fagbladet.no. I forrige uke blusset debatten om heltid og deltid i helsesektoren opp igjen. Den arbeidsledige helsefagarbeideren Nina Korneliussen fra Trondheim skrev et leserbrev der hun fraråder andre å velge yrket: «Fagbrevet som ferdigutdannet helsefagarbeider kunne jeg like gjerne revet i tusen biter, for det har ingen verdi på arbeidsmarkedet. Psykiatrisk klinikk, Haukeland Sykehus Godkjenningen av Psykiatrisk klinikk, Haukeland Sykehus, som utdanningsinstitusjon utvides fra to år til tre år i relasjon til spesialistreglene i psykiatri. Godkjenningen gis for tjenesteområdet akuttavdeling, intermediæravdeling og langtidsavdeling, og for erfaringsområdene langtidsoppfølging av kronisk syke, alderspsykiatri og konsultasjons.

Alderspsykiatri - Sykehuset i Vestfol

Ragnhild M. Eidem Krüger har 40 års erfaring som journalist med helse- og sosialreportasje som arbeidsfelt. Hun arbeidet i NRK i 23 år, som programskaper i radioprogrammene Middagsstunden og Sånn er livet og tv-programmet Brennpunkt. Fra 1997-2011 var hun redaktør for fagtidsskriftet DEMENS / Demens&Alderspsykiatri. Hun har også redigert og vært medarbeider i flere av Forlaget Aldring. Er spesialist i psykiatri og overlege Avd. for alderspsykiatri, Divisjon psykisk helsevern, Haukeland Universitetssjukehus PhD-stipendiat Bergen Psychosis Research Group (BPRG

Alderspsykiatrisk avdeling - Sykehuset Innlande

Alderspsykiatri - Akershus universitetssykehu

 1. Helse Fonna er i beredskap grunna situasjonen med koronavirus. På denne sida finn du informasjon om korleis utbrotet av koronasmitte påverkar Helse Fonna og våre tenester. Vi oppdaterer sida
 2. Haukeland universitetssykehus, alderspsykiatrisk poliklinikk St. Olavs hospital, alderspsykiatrisk poliklinikk Universitetssykehuset Nord-Norge, geriatrisk poliklinik
 3. Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kref
 4. Nevrolog ved Haukeland sykehus og professor II ved Griegakademiet i Bergen. Siden 2005 har de to institusjonene samarbeidet om musikkterapi til ulike nevrologiske pasienter. Skeie har studert både musikk og medisin, som er bakgrunnen for hans interesse for temaet. Han har i over flere år forsket på hvilken påvirkning musikk har på hjernen.
 5. Dps Poliklinikk Bergen - psykisk helsevern, klinikk, hjertebehandling, syk, lege, ambulante tjenester, dps, poliklinikk, klinikker, akuttsykehus, rus/psykiatri.
 6. 9.-13. mars 2020 i Trondheim - På grunn av omrokkeringer i programmet og skype visning, vil det ta litt tid å få lagt ut foredrag. Men det kommer ,også kursbevis blir sendt ut. Kursbevis og foredrag Alderspsykiatri er sendt ut til deltakerne

Alderspsykiatrisk avdeling stavanger, avdeling

 1. Spesialist i psykiatri og overlege ved Avdeling for alderspsykiatri, Divisjon psykisk helsevern, Haukeland Universitetssjukehus og er PhD-stipendiat i ved Universitetet i Bergen og Bergen Psychosis Research Group ved Forskningsavdelingen, Divisjon psykisk helsevern, Haukeland der han forsker på depressive symptomer og selvmordsrisiko ved primære psykoselidelser
 2. Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning om alderspsykiatri, demens, om funksjonshemning og aldring, og utviklingshemning. Senteret er en del av Nevrologisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus. De driver med formidling, forskning,.
 3. Den typiske eldre pasienten med kronisk smerte vurdert ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus, slik det fremkom av journalgjennomgangen fra 2004, var en kvinne på rundt 70 år med smerter i ryggen, i ekstremitetene eller begge steder
 4. ar). Oktober: Innsiden, Helse Bergen.Nå kan du låne lys mot vintertrøtthet. (Intervjuer/oppslag i media)

ved Seksjon alderspsykiatri ved Helse Stavanger HF Forfatter. ved Nevroklinikken ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus. Forfatter. ved Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen. Jana Midelfart Hoff Forfatter. ved Nevroklinikken ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus Opphevar besøksforbodet på Stord sjukehus. Helse Fonna opnar opp att for besøkande på Stord sjukehus 10.11.2000: Fra foreningen - - BUP Midt-Troms godkjennes for to år av hovedutdanningen i relasjon til spesialistreglene i barne- og ungdomspsykiatri

Dps Årstad - psykisk helsevern, klinikk, hjertebehandling, syk, lege, ambulante tjenester, dps, poliklinikk, klinikker, akuttsykehus, rus/psykiatri, blodprøver. Hva skjer på demensområdet ? Anne Rita Øksengård Forskningsleder, Dr. med anok@nasjonalforeningen.no 23.11.2018 Likepersonsamlingen 16.11 201 Psykiatrisk klinikk, Avdeling alderspsykiatri, Haukeland NAV. Lagre jobb Del Innrykket. Barne- og ungdompspsykiatrisk poliklinikk, Sentrum, Haukeland Sykehus, i relasjon til spesialistreglene i barne- og ungdomspsykiatri med tjenesteområde barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Godkjenningen er midlertidig for tre år og evalueres før eventuell ansøkning om videre godkjenning. Godkjenningen gjelder fra 11.1. 2000

alderspsykiatri - Store medisinske leksiko

Haukeland C. De er for gamle for slikt. Eldre og seksualitet. Bachelor i sykepleie. Høgskolen i Hedmark, Campus Elverum, Avdeling for folkehelsefag; 2015. Barrett C, Whyte C, Comfort J, Lyons A, Crameri P. Social connection, relationships and older lesbian and gay people. Sexual and Relationship Therapy. 2015;30(1):131-42 Søk etter Klinikk for medisin-jobber i Haukeland. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 16.900+ jobbtilbud i Norge og utlandet Avdeling alderspsykiatri, Helse Bergen Seksjonen er nå lokalisert i Glasblokkene på Haukeland universitetssjukehus. Døgneininga har ledig vikariat for sjukepleiar i 100% stilling frå oktober 2020 til 03.01.2022. Arbeid pt. i todelt turnus og kvar 3. helg

Prosjektinformasjon Ordningsnavn Forebygging (2011) Prosjektnavn Samklang i alderspsykiatriske helsetjenester Prosjekttema Musikkterapi, utvikling av helhetlig og sammenhengende behandlingstilbud i alderspsykiatrien i Hordaland Koronavirus. Sykehuset Innlandet er ikke lenger i grønn beredskap i forbindelse med utbruddet av koronavirus. Utviklingen følges nøye. Konkrete planer for ny opptrapping av covid-19-behandling kan raskt aktiviseres ved behov post for alderspsykiatri, avdeling for ETC (elektrosjokkbehandling), sykehusskole med undervisning fra første klassetrinn i barneskolen til tredje trinn på videregående, Underetasjene i Barne- og ungdomssykehuset er tilknyttet det underjordiske gangveisystemet på Haukeland Universitetssjukehus, sier han Denne rapporten føyer seg dessverre til det bildet vi har av helsemyndighetenes manglende interesse for alderspsykiatri. Opptrappingsplanen for psykisk helse nevnte ikke eldre med et ord, og i evalueringen av planen ble det da også sagt at eldre faller mellom alle stoler Søk etter Sommerjobb for ungdom-jobber i Bergen. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 16.700+ jobbtilbud i Norge og utlandet

Alderspsykiatri - Oslo universitetssykehu

Vis John-Helge Heimdals profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. John-Helge har 1 jobb oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn John-Helges forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter Søk etter Lege-jobber i Haukeland. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 15.400+ jobbtilbud i Norge og utlandet Org. nr: - Stillingsident: 4299410415 Presentasjon av stillingen: Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har ledig to faste stillingar og to 1-års vikariat for lege i spesialisering - psykiatri. I divisjon psykisk helsevern er fleire snart ferdig med si spesialisering i vaksenpsykiatri og vi lyser difor ut fire 100% stillingar som LIS 3 i psykiatri, med tilsetjing snarast eller frå 01 Haukeland gjeninnfører besøkskontroll Legene må gis kontroll på egen arbeidstid! Marit Hermansen. Oversikt: Liten effekt av Alderspsykiatri døgn, Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Søk . Se flere stillingsannonser > Nyhetsbrev. Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev

Alderspsykiatri ved Alderspsykiatrisk døgnenhet, Vardåsen

Velkommen til UNN. Her finner du alle våre avdelinger og behandlinger ved våre sykehus og våre sentre for psykisk helse og rusbehandling. Våre verdier er kvalitet, trygghet, respekt, og omsorg Kompetanseutvikling i eldreomsorgen. Nasjonalt formidlingssenter i geriatri (NFG) utgir fire nye rapporter som bidrar til kompetanseutvikling i eldreomsorgen, i seriene Undervisningssykehjem og Geriatri i Norge. Å ha kontakt med hode, hender og hjerte handler om prosjektet Alderspsykiatri ut til helse- og sosialtjenesten i kommunene, finansiert av Nasjonalt Geriatriprogram Cognitive deficits in chronic stroke patients: neuropsychological assessment, depression, and self-report

ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus. Forfatter. ved Seksjon alderspsykiatri ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus. Forfatter. ved Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen. 1 - 5 av 9 | Neste | Siste. Alle avdelinger og klinikker i UNN, ved våre sykehus i Tromsø, Harstad, Narvik, og Longyearbyen Subjective health complaints predict functional outcome six months after strok

Alderspsykiatri og omsorgsarbeid av Kari Os Eskeland

Radiologi Vestlandet - ambulante tjenester, kneprotese, barne- og ungdomspsykiatri, gastrokirurgi, blodsykdommer, geriatri, alderspsykiatri, psykofarmakologi. SAMSA-modellen er en samhandlingsmodell for kompetanseheving og kompetanseutveksling mellom sykehjem/kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.. Modellen er utviklet gjennom flere års forskning ledet av Astrid Liv Mina Bergem, seniorforsker, spesialist i psykiatri med alderspsykiatri som spesialområde

Haukeland Håkon Hofstad, nevrolog, Haukeland sykehus 14:00-14:30 Kaffepause 14:30-15:00 Fall; årsaker, utredning, forebygging og tiltak Siri Strømme Moghimi,fysioterapeut, SUS 15:00-15:45 Filmen «Husker du meg?» Ragnhild Nøst Bergem, regissør PLENUM I 28. MAI, 09:00 - 13:00 PARALLELLSESJON I, ALDERSPSYKIATRI PARALLELLSESJON II, NEVROLOGI. I tillegg har sykehuset ansvar for alderspsykiatri og pasienter med hofte- og lårhalsbrudd i ytterligere fem bydeler - totalt 330000 innbyggere. Sykehuset har siden 2014 avlastet Akershus universitetssykehus HF ved å ta i mot medisinske og kirurgiske pasienter fra bydelene Alna, Grorud og Stovner innen sykehusets akuttfunksjoner Søk etter Lis-lege-jobber i Ostereidet. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 14.500+ jobbtilbud i Norge og utlandet Haukeland universitetssykehus i samarbeid med sykehjemmene i deres sektor. Prosjektleder er Astrid Liv Mina Bergem, dr. med, seniorforsker, spesialist i psykiatri med fordypning i alderspsykiatri. SAMSA - modellen er blitt utviklet gjennom forskning og fagutvikling. Samhandlings Avdeling alderspsykiatri består av Seksjon for ECT og Seksjon for alderspsykiatri. Seksjonen er no lokalisert i Glasblokkene på Haukeland universitetssjukehus. Seksjonen har ledig ei fast helgestilling i sengepost for pleieassistent, med arbeid pt. i todelt turnus kvar 3.helg

Program Landskonferansen 2018 - Aldring og hels

 • Vinmonopolet bergen åpningstider.
 • Astrid s trond smeplass.
 • Babyshower butikk.
 • Mountainbike strecken saarland.
 • Wg hamburg speicherstadt.
 • Norwegian rain sekk.
 • Akvariet i bergen åpningstider.
 • Sole salz kaufen.
 • Tanzschule stockelsdorf.
 • Jim reeves sänger.
 • Russel crow 2017.
 • Fotograf aarau.
 • Hähnchen auf drehspieß befestigen.
 • Brann fotballspillere.
 • Hur smittar ebola.
 • V margin.
 • Klassequizen 2018 trøndelag.
 • Ticketmaster.
 • Oslo san jose.
 • Hva står mdg for.
 • Train riga jurmala timetable.
 • Wahoo elemnt mini.
 • A3 size.
 • Største byer tyskland.
 • Utredning reflux barn.
 • Retropatellararthrose grad 2.
 • Silk fabric.
 • Stadt hamm ordnungsamt.
 • Arne treholt kone.
 • Gsp vesker.
 • Audun sørseth formue.
 • Gratis eten bij ikea.
 • Herre gud ditt dyre navn og ære budskap.
 • Webcam priwall.
 • Pdf formular bild hochladen.
 • Lanterne led cu acumulator.
 • Petersilie säen keimdauer.
 • Berühmte pferde gemälde.
 • Flohmarkt metro.
 • Hertz biler.
 • Wochenhoroskop skorpion frau single.