Home

Begynneropplæring ntnu

Lærerspesialist i begynneropplæring - NTNU

Er du lærer på 1.-4. trinn og ønsker en faglig karriere knyttet til begynneropplæring ved din skole? Målet med dette studietilbudet er at deltagerne skal utvikle kunnskap i begynneropplæring i skriving, lesing og matematikk, samt kompetanse i ledelse og veiledning av kolleger knyttet til utvikling av skolens begynneropplæring NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet

Videreutdanning, deltid og nettstudier - NTNU VIDERE - NTNU

 1. NTNU KOMPiS tilbyr etter- og videreutdanning for lærere, rådgivere, veiledere og skoleledere. Våre samlings- og nettbaserte studier holder høy faglig og fagdidaktisk kvalitet. Du kan søke om finansiering til alle studietilbudene gjennom den statlige satsingen Kompetanse for kvalitet (Kfk) i perioden 1. februar til 1. mars
 2. Institutt for lærerutdanning er Norges største fagmiljø innen lærerutdanning og utdanningsforskning for det 13-årige skoleløpet. Vi har et fullverdig lærerutdanningstilbud for grunnskolen og videregående opplæring, en bred etter- og videreutdanningsportefølje for lærere og skoleledere og et eget tilbud i arkiv- og samlingsforvaltning
 3. Begynneropplæring i lesing for lulesamiske elever. Rahka, Siri Nyst.
 4. dc.contributor.advisor: Karlsdottir, Ragnheidur: dc.contributor.author: Rahka, Siri Nystø: dc.date.accessioned: 2016-03-16T14:05:06Z: dc.date.available: 2016-03.
 5. Finn, kjøp og lån pensum. Bøker, e-bøker, kompendium
 6. 12. februar 2017 Begynneropplæring Engelsk Week and Weather Book 22. januar 2017 Begynneropplæring Engelsk Veiledet skriving med de yngste 11. januar 2017 Begynneropplæring Å oppdage skriften Food Book 1. september 2016 Artikkel Begynneropplæring Modelltekst Engelsk Tema kroppen i begynneropplæringa 7. juli 2015 Begynneropplæring.
 7. NTNU supplies COVID-19 tests to Denmark, India. NTNU has signed agreements to deliver as many as one million COVID-19 test kits to DTU, the Technical University of Denmark, and APS LABS, an Indian biotech company. 24 September 2020 Read more about the test | Press contacts for the medi

Begynneropplæring 1 er en del av Utdanningsdirektoratet sitt videreutdanningstilbud for lærere innenfor strategien Kompetanse for kvalitet. Det er en samlings- og nettbasert videreutdanning for deg som er lærer på barne- og mellomtrinnet og som ikke har studiepoeng i begynneropplæring fra før av. Gjennom utdanningen tilegner du deg oppdatert fagkunnskap om emnet og videreutvikler din. Lesesenteret ved UiS i samarbeid med Matematikksenteret ved NTNU, tilbyr lærerspesialistutdanning i begynneropplæring 1.-4. trinn. Opptaket gjelder for begge år. Utdanningen er knyttet til begynneropplæring med vekt på lesing, skriving og regning

Ánin dánin

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap - NTNU

 1. Stillingstittel: Stipendiat innen begynneropplæring i norsk og/eller matematikk (SU-309) (167418), Arbeidsgiver: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Søknadsfrist: Avslutte
 2. DEKOM - begynneropplæring i samarbeid med NTNU: Velkommen til samling for lærere på 1. trinn fredag 18. september. Påmelding og info om samlingen finner du her: Les mer info fra NTNU om kommende samlinger her! Presentasjon fra planleggingsdag skole 29.11.19 Les mer her! Presentasjon fra ledersamling barnehage på Oppdal, 29. - 30. 01.20
 3. Fagdag i begynneropplæring Skriving fra første skoledag Målgruppe: lærere som skal jobbe på 1. trinn 2019/20, skoleledere og PPT Tid: 09.00 - 15.00 Foredragsholdere: Iris Hansson Myran og Kathrine Vik Tollaksen (Skrivesenteret, NTNU) Regjeringens ambisjon er at det skal finnes nok lærere som e
 4. This is NTNU På NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden. NTNU søker engasjerte medarbeidere. Om stillingen Det er ledig en til to 100% faste stillinger som førsteamanuensis i samfunnsfag, knyttet til begynneropplæring Som ansatt i denne stillingen vil du tilhøre Fagseksjon for samfunnsfagene
 5. i.no utgis av Sintef og NTNU. Nettstedet inneholder allmennrettede forskningsnyheter om teknologi, energi og miljø, naturvitenskap, fisk og havbruk, nyskaping, helse, samfunn og humaniora. ISSN 0805-628

Om - Institutt for lærerutdanning - NTNU

 1. Stillingstittel: Førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk, begynneropplæring (188985), Arbeidsgiver: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
 2. NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk, begynneropplæring. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere
 3. CALST er utviklet av NTNU med støtte fra Norgesuniversitetet og Kompetanse Norge. Gå til CALST. Capeesh (tidligere Norwegian Pronounciation) Capeesh (tidligere Norwegian Pronounciation) bygger på den samme teknologien som CALST og har elementer fra spillbasert læring for å gi brukeren en god opplevelse mens de lærer norsk uttale og vokabular

Begynneropplæring 1.-7. trinn. I dette studiet vil du lære mer om hva som kjennetegner god begynneropplæring særlig knyttet til lesing, skriving og regning. Studiet gir lærere på 1-4. trinn forskningsbasert kunnskap og erfaring med begynneropplæring og tidlig innsats Vi gjentar suksessen fra 2018 og har invitert mange interessante foredragsholdere som sammen skal sørge for engasjement og kunnskap rundt god start og begynneropplæring. Konferansen er et samarbeid mellom forskergruppen Lese- og skrivedidaktikk ved Høgskulen på Vestlandet og forskergruppen Begynneropplæring ved Høgskolen i Østfold Alle studietilbud fra: NTNU (33) Alle studiesteder med: Begynneropplæring (8) Tilbake til studietilbud. Studiepoeng: 60 Antall samlinger høst og vår: se informasjon på institusjonens nettsider Studiested: Trondheim. Mer informasjon om studiet: https. Begynneropplæring i samfunnsfag utvikler nivåspesifikk faglig progresjon og dybdelæring i form av læreprosesser og læringsressurser for de yngste elevene. Samfunnsfagets innhold, arbeidsmåter og egenart på småskoletrinnet, elevenes begrepsforståelse, undring og kreativitet, utvikling av relasjoner og kommunikasjon observeres og analyseres for didaktiske og faglige formål NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Førsteamanuensis i engelsk literacy og begynneropplæring. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

NTNU Open: Begynneropplæring i lesing for lulesamiske eleve

 1. Fagdag i begynneropplæring Skriving fra første skoledag Målgruppe: lærere som skal jobbe på 1. trinn 2019/20, skoleledere og PPT Tid: 09.00 - 15.00 Foredragsholdere: Iris Hansson Myran og Kathrine Vik Tollaksen (Skrivesenteret, NTNU) Regjeringens ambisjon er at det skal finnes nok lærere som e
 2. Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet, NTNU Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Pedagogisk institutt . II Forord Arbeidet med denne oppgaven har vært som en evig berg og dalbane, med mange oppturer og nedturer, men endelig er den ferdig
 3. Fokus på begynneropplæring - den første opplæringen i skriving, Lurer du på hvordan det er å være student på NTNU? På denne bloggen gir NTNU-studenter fra Gjøvik, Ålesund og Trondheim deg et innblikk i det studentlivet har å by på - både på og utenfor universitetet. Søk på bloggen
 4. Søknadsweb for NTNU VIDERE Hvis du er eller har vært student ved NTNU (inkludert HiST, HiG og HiÅ) er det to måter du kan logge inn på: - med e-postadresse og passord du har registrert hos oss - med fødselsnummer og PIN-kode du har hos oss Ta kontakt om du har glemt e-postadressen eller PIN-koden. E-post: videre@ntnu.no Telefon 73 59 66 43

NTNU - kunnskap for en bedre verden. Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Ved Institutt for lærerutdanning (ILU) utlyses det et doktorgradsstipend innen begynneropplæring i norsk og/eller matematikk, med vekt på samtalens rolle i opplæringa Glemmestad synes hun har stort behov for å kunne mer om begynneropplæring i norsk og hvordan hun skal kunne forebygge lese- og skriveproblemer. - Den store oppmerksomheten rundt elevenes manglende ferdigheter og lærernes manglende innsikt i emnet, har fått meg til å ønske å formalisere den kunnskapen jeg mener jeg allerede har opparbeidet meg gjennom praksis og egenstudier fordi emnet. I denne artikkelen ønsker vi å se nærmere på leseopplæring i norskfagets begynneropplæring. Vi forstår leseopplæring i norskfagets begynner-opplæring også som et uttrykk for en fagspesifikk lesekompetanse ( Shanahan & Shanahan, 2008 , Shanahan & Shanahan, 2012 )

Pensum - for studenter - innsida

Askøy-modellen 3. august 2020 | Print ut. Utviklingsarbeid med begynneropplæring i fokus - det handler om å lære. I skoleåret 2017-18 har alle lærerne i Askøy kommune som underviser på første og andre trinn deltatt i et lærende nettverk sammen med Skrivesenteret Forberede deg til norskprøven? Her kan du øve på ulike oppgavetyper innen lytte, lese og skrive for A1-A2, A2-B1, B1-B2 En god begynneropplæring. I grunnskolelærerutdanningen for 1. - 7. trinn fordyper du deg i begynneropplæring innenfor lesing, skriving og regning. I tillegg til å undervise i ulike skolefag, vil du som lærer ha en viktig rolle i sosialiseringen av elevene. Rollemodel Emneinnhold Begynneropplæring i engelsk med vekt på skriving som grunnleggende ferdighet. Engelsk 1 for 1-7 emne 2 gir en videre innføring i begynneropplæring i engelsk på barnetrinnet. Kurset er inndelt i tre emneområder: • Den første opplæringen i lesing, skriving og muntlige ferdigheter • Kunnskap om språk (fonologi Dans i kroppsøving: Kompendium i dans, GLU1-7 og 5-10, NTNU grafisk senter. Blackboard/Nettressurs: 8 Breivik, G. (2013). Jakten på et bedre liv: Fysisk aktivitet i den norske befolkning 1985-2011. begynneropplæring og tilpasningsmuligheter for funksjonshemmede. Oslo: Norges orienteringsforbund. (kap. 2, s. 8-10)

Begynneropplæring Skrivesentere

Førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk, begynneropplæring Ved Institutt for lærerutdanning er det ledig stilling som This is NTNU På NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 stu Den første opplæringen i skriving, lesing og matematikk legger viktig grunnlag for det videre skoleløpet. Samtidig er det et fagfelt som stiller store krav til deg som lærer, og som skiller seg fra.. NTNU. Fysisk aktive sover bedre, selv under pandemien. NIBIO. Unikt innblikk i seterlivet i Sjodalen før og no. Universitetet i Oslo. En av fem 15-åringer leser så dårlig at de vil få problemer i videre utdanning og yrkesliv. Nasjonalt senter for e-helseforskning

Norwegian University of Science and Technology - NTNU

Begynneropplæring 1 1

Begynneropplæring i lesing for lulesamiske elever Rahka, Siri Nystø ( Master thesis , 2015 ) Dán guoradallamin lav tjalmostam álggolåhkåmåhpadimev julevsáme oahppijda Skoleeiere kan søke om tilskudd til funksjon som lærerspesialist. Lærerspesialistene skal dykke enda dypere i sitt fag eller fagområde, og bidra i det kollektive profesjonsfellesskapet på skolen. Lærerne trenger ikke lærerspesialistutdanning for å ha funksjon som lærerspesialist. Søknadsfrist var 22. mars Trondheim kommune deltar i et forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU) i regi av Skrivesenteret ved NTNU. Hovedmål for prosjektet er å utvikle kartleggingsverktøy for barns tidlige skriveutvikling, Lærere på 1. trinn ved utvalgte skoler deltar på kurs og i nettverkssamlinger hvor temaet er begynneropplæring i lesing og skriving Førstelektor i samfunnsfag Ved Institutt for lærerutdanning er det ledig stilling som This is NTNU På NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for e Førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk, begynneropplæring Lagre. NTNU. Trondheim, Trøndelag kr 600.000-705.000 pr år. Kurs eller videreutdanning via nett gir deg muligheten til å studere hvor som helst og når som helst, og kan være enklere å gjennomføre ved siden av jobb og andre forpliktelser, uavhengig av hvor du bor. Noen studier har kun nettundervisning, mens andre har studiesamlinger ved UiB i tillegg til nettundervisningen

Lærerspesialistutdanning i begynneropplæring

Dette heftet er laget i tilknytning til filmer om utematematikk. Filmene er knyttet til Rammeplanens område antall, rom og form. Aktivitetene vil også være relevant for begynneropplæring i matematikk, eventuelt også for andre som er interessert i å lære mer om metoden utematematikk og til å finne inspirasjon og ideer som lett kan brukes på mange trinn Men det viktigste resultatet i den nye studien er at kvinner oftest velger snus med smak, mener NTNU-forsker. Snusing blant gravide kan nemlig skade fosteret. Populærvitenskap og debatt om helse fra Forskersonen Erfaringsbasert master i lærerspesialist. Dette er en erfaringsbasert master innen lærerspesialistutdanningen i norskfaget. For å søke dette studiet må du ha 60 studiepoeng innen et lærerspesialisstudium i norsk eller begynneropplæring Ved Universitetet i Bergen kan du ta kurs og videreutdanning på deltid. Noen kurs er rene nettstudier, andre kurs består av studiesamlinger ved UiB. Vil du vite mer? Kontakt UiB Videre på tlf 55 58 20 40, e-post: videre@uib.n

Jeg er lærerspesialist i begynneropplæring på Nordtvet skole. Jeg jobber som lærer i matematikk på småskoletrinnet og med skolestartere i barnehager som ligger i nærheten av skolen. Jeg er utdannet førskolelærer og har hovedfag i barnehagepedagogikk og videreutdanning i lesing og regning. I tillegg til å jobbe som lærer holder jeg kurs for barnehagepersonale og lærere om språk og. Runar Ragnarson Brataas (f. 1991) er utdannet Grunnskolelærer 1-7/adjunkt ved Høgskolen i Nesna (Nord Universitet) og Høgskulen i Volda.Bruk av konkreter, terninger, spill og å utnytte ulike læringsstiler for å fremme tilpasset opplæring og bruk av ulike læremidler har alltid vært viktig for Runar i både undervisning, formidling og i opplegg han selv deler og lager Vis Anne Dorthea Birkelands profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Anne Dorthea har 3 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Anne Dortheas forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter På OsloMet kan du ta utdanning i et yrke der du kan gi mennesker omsorg eller der du utvikler nye løsninger for vår felles velferd See more of NTNU VIDERE on Facebook. Log In. Forgot account? or. Create New Account. Not Now. Related Pages. NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. College & University. Trondhjems Turistforening. Outdoor Equipment Store. Gemini.no. Science Website. Litteraturhuset i Trondheim. Arts & Entertainment

Førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk, begynneropplæring Ved Institutt for lærerutdanning er det ledig stilling som This is NTNU På NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 stud 2 måneder side GOD START! - BEGYNNEROPPLÆRING I SKOLEN 2. konferanse i begynneropplæring Tidspunkt 30. januar 2020 09:00 - 10:00 Registrering og kaffe 10:00 - 10:15 Musikalsk innslag og velkommen 10:15 - 11:00 Digi-Hand, Siv Gamlem og Wenke Mork Rogne, Høgskolen i Volda 11:15 - 12:00 Et blikk på STL+, Iris Hansson Myran NTNU 12:00 - Lunsj13:0

Her finner du alt av informasjon om utdanning på nivået videre- og etterutdanning.Det er 702 tilgjengelige studier på dette nivået. Du kan studere hos 43 skoler ved 31 studiesteder dersom du ønsker å ta en utdanning på nivået Denne siden inneholder ressurser som kan være aktuelle for utviklingsarbeidet ved skoler i satsingen Realfagskommuner. Ressursene kan både brukes under nettverkssamlingene og i arbeidet på den enkelte skole. Noen av ressursene for barnehager kan også brukes av skoler, og motsatt Neste år utvides den til også å omfatte begynneropplæring i lesing, skriving og regning. Dette gjør vi for å styrke tidlig innsats i skolen, sier kunnskapsministeren. NIFU og NTNU samfunnsforskning har på oppdrag for Utdanningsdirektoratet evaluert ordningen med lærerspesialister Slik kan lese- og skrivevansker forebygges allerede fra første klasse Førsteklassinger med høy sannsynlighet for å utvikle lese- og skrivevansker hadde stor nytte av et forebyggende, intensivt undervisningsopplegg 2. konferanse i begynneropplæring Tidspunkt 30. januar 2020 09:00 - 10:00 Registrering og kaffe 10:00 - 10:15 Velkommen! Musikalsk innslag ved Jan Tore Ness og Line Stokland Røthing 10:15 - 11:00 Digi-Hand, Siv Gamlem og Wenke Mork Rogne, Høgskolen i Volda 11:15 - 12:00 Et blikk på STL+, Iris Hansson Myran NTNU 12:00 - 13:00 Luns

347 ledige jobber som Fast er tilgjengelig i Trondheim på Indeed.com. Førsteamanuensis, Førsteamanuensis I Statsvitenskap, Bilmekaniker og mer I grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn er begynneropplæring og klasseledelse viktige tema i tillegg til kompetanse i skolefag, didaktikk og pedagogikk. Andre året av denne masteren gjennomføres ved NTNU/ Pedagogisk institutt. Progresjonsregler for Grunnskolelærerutdanningene Norge var tidlig ute med å innføre engelsk på 1. trinn. Men etter 20 år med engelsk for seksåringene har man i liten grad undersøkt hvilke praksiser som preger engelskundervisningen og om disse er læringsfremmende

Stipendiat innen begynneropplæring i norsk og/eller

Gauldalsregione

Vi snakker. Dette programmet har som mål å legge til rette for språktrening som ikke forutsetter lese- eller skriveferdigheter. Videre har vi ønsket at programmet skal være så enkelt og selvinstruerende som mulig, slik at programmet kan være til nytte for alle som ønsker å lære på egen hånd eller som et supplement til utdanning drevet av opplæringsinstitusjoner Skoleelever trenger lærere med ulik bakgrunn og historie, som kan skjønne elevenes ulike forutsetninger. Lærere som husker hvordan det var å være skoleelev, og som forstår. Som grunnskolelærer er din relasjon til elevene viktig. Du er både en rollemodell, motivator og kunnskapsformidler. Da er det viktig at du har kunnskap om barn og unges utvikling og læring. Ved NLA Høgskolen får.

Dysleksi Norge - for alle med lese- og skrivevansker, språkvansker og matematikkvansker. Storgata 10 A, 0155 OSLO. E-mail: post@dys.no. Telefonnummer: 22 47 44 50 (Klokken 10-12 og 13-15 mandag til fredag) Matematikk i leken gjør barna mer kreative og logiske. Men denne formen for lek har dårlige kår i barnehagen, mener forsker OsloMet - storbyuniversitetet - Studentinformasjon samlet på en plass. Min side for studenter. Logg inn med studentnummer og passord for å se din timeplan, emneoversikt, pensum og verktøy Logg inn. Cart. 0 Handlekur NTNU tilbyr videreutdanning til lærerspesialist i matematikk. Les mer om tilbudet på NTNU sin nettside. Samlinger: Lærerspesialistgruppe 1. Høst 2020 VLS211 Begynneropplæring med lesing og skriving i teori og praksis VLS212 Helhetlig undervisningsplanlegging og vurdering VLS213.

Årene etter har jeg stort sett vært knytta til utdanningssystemet enten som elev, student, lærer, mor eller leseforsker. Som lærerstudent fikk jeg et lynkurs i begynneropplæring og et arbeidskrav som bestod i å lage et slags opriftshefte med beskrivelse av ulike metoder i leseopplæringa, og et infoskriv til førsteklasseforeldre om hvordan jeg ville legge opp leseopplæringa Nettstedet er et samarbeidsprosjekt mellom OsloMet, UiT, NTNU, UiA, UiB, UiO og Matematikksenteret Prosjektledelse: Matematikksenteret (73 55 11 42) Design og tekniske løsninger: www.ravn.no Personvernerklæring og cookie Uterommet innbyr til utforsking, eksperimentering, lek og læring med matematikk.Her er noen filmer og ideer du kan bruke for å bli inspirert og komme i gang! Filmene er knyttet til Rammeplanens område antall, rom og form. Aktivitetene vil også være relevant for begynneropplæring i matematikk, eventuelt også for andre som er interessert i å lære mer om metoden utematematikk og. Du kan melde deg på prøven om: 71 dager Frist for påmelding norskprøven vinter er ute. Du kan melde deg på norskprøven VÅR (A1-A2, A2-B1, B1-B2) fra mandag 18. januar klokka 09:00 til og med fredag 22. januar klokka 23:59.. Det er lurt å melde seg på tidligst mulig, for prøvestedene har et begrenset antall plasser til prøven I den 5-årige grunnskolelærerutdanningen for 1-7 er et av kunnskapsmålene at kandidatene skal ha bred kunnskap om begynneropplæring. Hva er egentlig begynneropplæring og hva gjør den god? Forfatterne presenterer ny forskning og diskuterer norsk empiri i lys av internasjonal forskning. Boka gir også en oversikt over sentrale teorier, begreper og problemstillinger i dette omfattende og.

Ved NTNU i Trondheim tror studentene Killi Fiskum og Fogth-Jakobsen at den nye masterutdanningen vil endre rekrutteringsgrunnlaget til læreryrket Masterfordypning i begynneropplæring, et undervisningsfag eller i pedagogikk/spesialpedagogikk. Alle må ha 60 studiepoeng i faget pedagogikk- og elevkunnskap (PEL) Utdanningen gir kunnskap om undervisning, oppdragelse, læring og utvikling. Du får kunnskap om tilrettelæring og opplæring av mennesker med spesielle opplæringsbehov Dette er en statistisk metode for å undersøke om en hypotese stemmer, og med hvilken sikkerhet vi kan si at denne hypotesen stemmer. For å finne ut dette stiller man opp to ulike hypoteser: en nullhypotese og en alternativ hypotese

Førsteamanuensis i Trondheim hos NTNU Careerje

 1. Når målet er samtalebasert lesing, er det én metode som ser ut til å virke best
 2. Kjøp 'Samtaleorientert matematikk, et samspill mellom didaktiske og adidaktiske situasjoner' av Vivi Nilssen fra Fagbokforlaget
 3. Studietilbud. Søknadsperioden for studieåret 2020/2021 er nå stengt. Søknadsfristen var 1. mars

Vivi Nilssen er professor i pedagogikk ved grunnskolelærerutdanninga i NTNU. Hun har lang erfaring som lærer, praksislærer og lærerutdanner. Mange års forskning på begynneropplæring, praksisopplæring og samspill mellom teoristudier og praksisopplæring er publisert gjennom bøker, bokkapitler og artikler Enspråklig begynneropplæring i flerspråklige klasserom? Om lese- og skriveopplæringen i første klasse. Palm, Kirsten; Michaelsen, Eva (Red.). Den viktige begynneropplæringen. En forskningsbasert tilnærming.. kapittel 5. s. 115-137. NTNU + prosjektpartnere. Forskningsprosjektet Multimodale læring og vurderingsformer i skolen (MulVu) Det var mange røster som sa at det var umulig å drive begynneropplæring i lesing og skriving for 6-åringer over Internett

Om oss | Skrivesenteret

Tverrfaglig samarbeid mellom forskere fra ulike institusjoner: tidligere HiST, inkludert Skrivesenteret, NTNU og universitetene i Oslo og Agder, internasjonale samarbeidspartnere blant annet fra New Zealand. Basert på omfattende intervensjoner i 20 skoler over to skoleår, involverer cirka 500 lærere og 3000 elever Addisjon er det å legge sammen tall. Addisjon er en av de fire regningsartene i aritmetikken. Å addere to hele, positive tall, addender, er å finne et tredje tall, summen, som inneholder like mange enheter som addendene har til sammen. Addisjonstegnet er + (pluss). Suksessiv addisjon av en rekke tall kalles vanligvis å summere tallene. Ved addisjon gjelder den assosiative lov og den.

Gemini.no - Forskningsnyheter fra NTNU og SINTE

NTNU - Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap (IDI) Vurdering av brukerstøttesystemer. Tore W Hermansen, 3HKD. Jarle Larsen. 23E. Byggmester Morten Klungerbo. Byggmester /Takstmann Morten Klungerbo's hjemmeside. Eirik Kvål, VID. Truls Fretland. 24E. Dalgård skole. IKT i begynneropplæring. Anita Enoksen, VID. Stein Meisingseth. 25 Lærerspesialist i begynneropplæring hos Færder kommune Oslo-området, Norge 69 forbindelser. Bli med for å knytte kontakt Færder kommune. Universitetet i Sørøst (NTNU) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Ikt i læring. 2016-2017. Universitetet.

Lesing i utvikling by Kulbrandstad, Lise Iversen

Video: NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN ansetter Førsteamanuensis i

Vår pris 499,-(portofritt). Pensumbøker i alle fag. Mange elever tror at matematikk er å imitere det læreren viser på tavla. Men hva skjer med den matematiske samtalen når elevene selv må finne ut hvordan. Begynneropplæring: Studenten skal etter fullført utdanning ha inngående kunnskap om begynneropplæringen, med særlig vekt på grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring. Alle fag skal legge vesentlig vekt på begynneropplæring, som gir grunnlaget for elevenes utvikling og forutsetninger for videreutvikling av fagkunnskap Mari brenner for god begynneropplæring, Eva er utdannet fra institutt for musikk ved NTNU i Trondheim og Universitetet i Oslo. Eva har spilt masse i korps og symfoniorkester og fra våren 2014 spiller hun fast i Oslo Symfoniorkester Vivi Nilssen er professor i pedagogikk ved NTNU, Institutt for lærerutdanning og har lang erfaring som lærer, praksislærer og lærerutdanner. Mange års forskning på begynneropplæring, praksisopplæring, praksislærerrollen og samspillet mellom universitet og praksisfelt er publisert i bøker, artikler og bokkapitler Spesialpedagogikk og inkluderende praksis (SpecInc) Denne forskningsgruppen vil initiere, koordinere og støtte opp om forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) for å oppnå mer inkluderende praksiser i barnehager og i grunnopplæringen

Førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk, begynneropplæring

Janne er professor i pedagogikk, med spesiell interesse for læring i klasserommet, begynneropplæring og bærekraft i klasserommet. Dialog, samspill, samhandling, lek og læring med mening er begreper som kan sammenfatte noe av dette. Skoleutvikling er viktig for å vedlikeholde og øke kvaliteten i skolen og er derfor også en del av interessefeltet Jeg er førstelektor i norsk ved grunnskolelærerutdanningen. Her underviser jeg i temaer innenfor begynneropplæring i lesing og skriving, den andre lese- og skriveopplæringen og litteraturdidaktikk. FoU-virksomheten min er rettet mot danningsperspektiver i norskfaget, spesielt knyttet til skriveopplæring og litteraturformidling 1 semester: Tallforståelse, algebra og funksjoner, 15 studiepoeng 2 semester: Geometri, statistikk, sannsynlighet og begynneropplæring, 15 studiepoeng. Hvert semester er delt inn i moduler i samsvar med læreplanens hovedområder. Hver modul er en kombinasjon av faglige og didaktiske læringsaktiviteter Begynneropplæring spesielt og bruk av applikasjoner spesielt 1. Begynneropplæring generelt og bruk av applikasjoner spesielt! FIKS representerer Universitetet i Oslo i den desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling. En del av ordningen er at UH-miljøet (Universitet og høyskole-miljøet) skal samarbeide med lokale skoleeiere. Her får du en oversikt over kontaktpersoner og nettsider til universitetene og høyskolene som deltar i Dekomp

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Begynneropplæring i engelsk . I 2018 har Utdanningsetaten arrangert en fagdidaktisk kursrekke med tema: Begynneropplæring i engelsk. NTNU (2019-2023). Formålet med prosjektet er å øke kvaliteten på den tidlige skriveundervisningen i skolen. Opplæring nyankomne elever Jeg er for tiden tillitsvalgt for PhD-studentene i matematikkdidaktikk ved UiA. Utdanning. Årsenhet i matematikk fra NTNU (2011-2012) Mastergrad i matematikkdidaktikk fra Universitetet i Agder (2013-2017), inkludert PPU (2014/15

Ansatte - Kulturskolen - OppvekstÅ skrive dikt med eget navn som støtte | Skrivesenteret
 • Bakugan staffel 2 folge 1 deutsch.
 • Cruise i karibien tips.
 • Lost in la mancha.
 • Hva skjer når man anmelder noen.
 • Budsjett oppgaver.
 • Sackeifel wikipedia.
 • Komatsu d61px datenblatt.
 • Moccamaster jernia.
 • Weight loss michael mosley.
 • Bjørn borg norge.
 • Color line oslo kiel lugarer.
 • Vers.
 • Lot kayak.
 • Philips imageo tealights.
 • Kroppen nrk.
 • Tagesdecke sofa.
 • Tyska västafrika.
 • No go areas berlin karte.
 • Hvor mye fett per dag lavkarbo.
 • Lwl kabel vorkonfektioniert.
 • Zuko korra.
 • Pressevegg fest.
 • Hva skjer i moss konserter festivaler.
 • French polynesia airport.
 • Åviken elegance 910 test.
 • Tromsø ishall bursdag.
 • Best parental control app for ipad time limit.
 • Dar kjem dampen noter.
 • Ana leza.
 • Hvitekrist.
 • Colonia del sacramento.
 • Canon 60d mark ii.
 • Tropisk aroma gammeldags.
 • Mittelalter arbeitsblätter pdf.
 • Vivaneo wiesbaden.
 • Pokémon season 1.
 • Nw bielefeld anzeigen.
 • Asker kommune organisasjon.
 • Biggest horse breed.
 • Elbe kreuzfahrt theodor fontane.
 • Allegiant part 2 full movie.