Home

Viktige historiske hendelser islam

Islams historie dreier seg om religionen islams etablering, utbredelse og utforming i ulike tider, stater og samfunn.. I 610 opplevde Muhammed en guddommelig åpenbaring som er beskrevet i Koranen, i sure 96.Et profetkall er beskrivelsen til Kari Vogt.) I løpet av Muhammeds levetid var samfunnet hans, Ummah, etablert på Den arabiske halvøya ved hjelp av konvertering til islam og erobring av. Viktige historiske hendelser i islam. Mål. I dette kapitlet skal elevene arbeide med følgende mål fra læreplanen: Elevene skal kunne: gi en oversikt over viktige historiske hendelser i islam; Bakgrunnsstoff. Muslimene regner islam som en religion som har vært siden jordas skapelse, og at Adam var den første profeten Start studying 10 viktige historiske hendelser - Islam.. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Blog. Oct. 2, 2020. Home office setup: 5 ways to create a space for WFH; Oct. 1, 2020. How to use Google Classroom: Tips and tricks for teachers; Sept. 30, 202 Blog. Aug. 29, 2020. How to make your virtual meetings more fun; Aug. 22, 2020. How to deal with video conference fatigue; Aug. 20, 2020. Understanding sales enablement and your road to succes Den største og siste av disse profetene var Muhammad, og mange av de viktige hendelsene i islams historie er knyttet til ham og hans liv. Hvem var Muhammad? Mohammad anses som grunnleggeren av islam, og ble født i Mekka i ca. år 570. Stamtreet hans går helt tilbake til Isma'il, Abrahams sønn

Islams historie - Wikipedi

Islam tidslinje - Stavanger Aftenbla Islam er den yngste av verdensreligionene og ble til på Den arabiske halvøy på 600-tallet evt. Islam er den nest største av verdensreligionene (etter kristendommen) med anslagsvis 1,7 milliarder tilhengere (2017). Islam er en aktivt misjonerende religion og i sterk vekst. I likhet med kristendom og jødedom er islam en monoteistisk religion, der det bare finnes én Gud (Allah)

Ali og alle hans avkommere har en spesiell status i shia-islam. Denne høytiden er en sørgehøytid, og markeres ofte med opplesning av dikt om hendelsene og med sørgespill. Se gjerne på bøkene: Waale, Ragnhild Bakke. Islam. Oslo, Cappelen, 2000. Serie: Høytidene. eller Eggen, Nora S. Islam. Oslo, Gyldendal, 2002. Serie: Faktabiblioteket forklare særpreget ved islam og islamsk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller; innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange muslimer; gi en oversikt over mangfoldet i islam, viktige historiske hendelser og islams stilling i Norge og verden i da Noen viktige. historiske hendelser. Ca. 570. muhammad blir født. i mekka på den. arabiske halvøya. 610. Ifølge islamsk tradisjon. får muhammad. sin første åpenbaring. fra Gud av engelen. Jibril (Gabriel). 622. muhammad og tilhengerne flykter. fra mekka til medina. Utvandringen. markerer begynnelsen på den. islamske tidsregningen. mange. Det er antikken, renessansen og opplysningstiden. Det står om disse periodene fra side 98 i KRLE-boka og RLE-boka. Noen viktige perioder og årstall i utviklingen av humanismen følger nedenfor. Humanisme i vesten - noen viktige historiske hendelser 700-400 f.Kr.: Antikke greske tenkere. Antikken er også kalt oldtiden KOMPETANSEMÅL: Gi en oversikt over viktige historiske hendelser i islam. Forklare sær preget ved islam. Til lærer Denne oppgaven gir elevene en oversikt over hendelser i Muhammeds liv som er sentrale i islams forståelse av hvem Muhammed var. Ved å plassere hendelsene inn i en «levende graf» blir eleven

gi en oversikt over mangfoldet i islam, viktige historiske hendelser og islams stilling i Norge og verden i dag; beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til islam; Hinduisme Mål for opplæringen er at eleven skal kunn Kompetansemål - gi en oversikt over mangfoldet i islam, viktige historiske hendelser og islams stilling i Norge og verden i dag Tro som bærer-læreverket Kap 5 Islam - Tro som bærer, Møte med andre religioner og livssyn Tverrfaglig opplegg Syria, minoriteter og flyktninger (kan kombineres me Jødisk historie er historien til det jødiske folket, deres tro og kultur. Jødenes historie er over fire tusen år gammel, og omfatter hundrevis av ulike befolkningsgrupper, vil enhver behandling av emnet kun bli gitt med brede penselstrøk Viktige historiske hendelser 1900-1950. Jeg vurderer hendelser som har satt varig preg på norsk samfunnsliv, ikke først og fremst hva som var viktig i tiden da de oppstod. Jeg synes også at FEM hendelser blir for få til å få med de viktigste hendinger i dette tidsspennet på 50 år Fortellingene i Bibelen er hendelser som du kan ta og føle på, sier Martin

Lumbago med isjialgi

RLE-nett: Historiske hendelser - Islam

Islam. forklare særpreget ved islam og islamsk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller; innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange muslimer; gi en oversikt over mangfoldet i islam, viktige historiske hendelser og islams stilling i Norge og verden i da 10.4 - gi en oversikt over mangfoldet i islam, viktige historiske hendelser og islams stilling i Norge og verden i dag; 10.5 - beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til islam Viktige historiske hendelser i jødedom. Mål. I dette kapitlet skal elevene arbeide med følgende mål fra læreplanen: Elevene skal kunne: gi en oversikt over viktige historiske hendelser i jødedommen; Bakgrunnsstoff. Islam var på frammarsj, og Spania ble erobret av araberne

86. tidslinje Islam Noen viktige historiske hendelser. CA. 570 Muhammad blir født i Mekka på den arabiske halvøya. 610 Ifølge islamsk tradisjon får Muhammad sin første åpenbaring fra Gud.

Gi en oversikt over mangfoldet i islam, viktige historiske hendelser og islams stilling i Norge og verden i dag (8.trinn) Norge og verden i dag, samt ulike retninger. (10.trinn Kap. 6) Høy Drøfte viktige hendelser i slams historie, gi en oversikt over islams stilling i Norge og verden i dag, samt ulike retninger. 6, gi en oversikt over mangfoldet i jødedommen, viktige historiske hendelser og jødedommens stilling i Norge og verden i dag; beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til jødedommen; Islam Mål for opplæringen er at eleven skal kunn Islam - Jødedommens historie og mangfold s. 115 - Islams historie og mangfold s. 129 - Gi en oversikt over mangfoldet i jødedommen, viktige historiske hendelser og jødedommens stilling i Norge og verden i dag - Beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til jødedomme

gi en oversikt over mangfoldet i islam, viktige historiske hendelser og islams stilling i Norge og verden i dag Hinduisme Hovedområdet jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og livssyn omfatter disse religioner og utvalgte livssyn i historisk perspektiv, deres skrifttradisjoner som kilde til kulturforståelse og tro, og hvordan disse religioner og livssyn blir forstått og praktisert i verden. Historiske hendelser - Jødedom. Historiske hendelser - Islam. Historiske hendingar - Hinduismen. Historiske hendingar - Buddhismen. Hinduismens historie Kva skal du lære? Når du har arbeidd med dette kapitlet, skal du kunne gi ei oversikt over viktige historiske hendingar i hinduismen. En oversiktsartikkel om islam. Historie Ulike retninger og forgreninger Lære Ritualer De hellige skriftene Religiøse fortellinger Materielle og estetiske uttrykk Sosial organisering Demografi og utbredelse Islam er verdens nest største religion og den yngste av de tre abrahamittiske verdensreligionene. Islam betyr underkastelse. Religionen oppstod på Den arabiske halvøyen i første.

10 viktige historiske hendelser - Islam

Viktige hendelser i islams historie by Anita Åshei

Viktige hendelser i jødenes historie Author: Gro Naalsund Created Date: 11/17/2017 9:27:41 AM. forklare særpreget ved islam og islamsk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller; gi en oversikt over mangfoldet i islam, viktige historiske hendelser og islams stilling i Norge og verden i dag; beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til islam

Viktige hendelser i islams historie. To hovedretninger i islam - sunni og shia. Arkitektur, kunst og musikk knyttet til islam. Noen spørsmål som opptar muslimer i vår verden i dag. Lav: Du kan: gjengi viktige hendelser i islams historie. liste opp kjennetegn på hva det vil si å være muslim. navngi islams to hovedretninge gi en oversikt over mangfoldet i jødedommen, viktige historiske hendelser og jødedommens stilling i Norge og verden i dag beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til jødedommen. Islam: Mål for opplæringen er at eleven skal kunn Islam. Hinduisme. Buddhisme. Livssyn. Elevene formidler, både muntlig, gjerne med støtte av digitale hjelpemidler, og skriftlig, en oversikt over viktige historiske hendelser i de ulike religionene og i livssynshumanismen. Her blir kommunikasjonen viktig for om eleven greier å formidle sitt arbeid for mottakeren Både historiske og samtidige hendelser påviser løgnen i Jenkins' relativisme. Mens kristendommen i de første hundre årene utbredte seg ved martyrenes blod, utbredte islam seg ved voldelige erobringer og blodsutgytelser. Faktisk har islam fra første dag og frem til nåtiden utbredt seg ved erobring der det var mulig

Historiske hendelser - Islam. Historiske hendingar - Hinduismen. Historiske hendingar - Buddhismen. Viktige historiske hendingar i Human-Etisk Forbund. gi en oversikt over mangfoldet i islam, viktige historiske hendelser og islams stilling i Norge og verden i dag innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange. Lav Gjengi noen viktige hendelser i kristendommens historie fra reformasjonen til vår tid i Norge og i verden for kristendommens stilling i dag. 2 Gi en oversikt over mangfoldet i kristendommen, jødedommen, islam, hindusime og buddhisme, viktige historiske hendelser og religionenes stilling i Norge og verden i dag 44-46 Islam og islamsk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende • forklare særpreget ved islam forskjeller • gi en oversikt over mangfoldet i islam, viktige historiske hendelser og islams stilling i Norge og verden i dag • innhente digital informasjon om og presentere aktuell

KRLE-boka by Cappelen Damm - IssuuJødedommen - Mæla ungdomsskole

Viktige hendelser i islams historie_8

Viktige hendelser de siste 500 årene i Kristendommen 1562-1688 1517 1545-1563 Flere kriger og religiøse forfølgelser i Europa, blant annet på grunn av motsetningene mellom de ulike kristne retningene. Trettiårskrigen fra 1618 til 1648 var en av disse krigene gi en oversikt over viktige historiske hendelser i buddhismen. Begynnelsen gi en oversikt over mangfoldet i islam, viktige historiske hendelser og islams stilling i Norge og verden i dag beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til islam Hinduisme Mål for opplæringen er at eleven skal kunn islam, viktige historiske hendelser og islams stilling i Norge og verden i dag Beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til islam Religiøst mangfold: - diskutere aktuelle spørsmål som oppstår i møte mellom religion, kultur og samfunn gi en oversikt over mangfoldet i islam, viktige historiske hendelser og islams stilling i Norge og verden i dag. beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til islam. Jødedom, islam, hinduisme, buddhisme, annet religiøst mangfold og livssyn. Hinduisme. Mål for opplæringen er at eleven skal kunn Historiske hendelser - Islam. Historiske hendelser - Hinduismen. Historiske hendelser - Buddhismen. Kristendom i praksis. Test deg selv. Kristendom i praksis; Hellige skrifter i kristendommen; Viktige sider ved kristendommen

Noen viktige hendelser 448 f.v.t Siddharta Gautama ble født i Nord-India. 413 f.v.t Siddharta Gautama mediterer under et fikentre i Bodh Gaya. Han oppnådde oppvåkning, han ble Buddha. 368 f.v.t Buddha døde i Kushinagara. Disiplene hans var rundt han Historiske hendelser - Islam. Historiske hendingar - Hinduismen. Når du har arbeidd med dette kapitlet, skal du kunne. fortelje om viktige hendingar i kristendommen si historie frå reformasjonen og fram til vår tid med hovudvekt på utviklinga i Noreg. Det kan vere reformasjonen, pietismen, opplysningstida, Hans Nielsen Hauge,. Gi en oversikt over mangfoldet i islam, viktige historiske hendelser og muslimers stilling i Norge og verden i dag (Islam, mål nr. 4) Vurdering: Forslag til innhold . Grunnleggende ferdigheter. Kjennetegn på høy måloppnåelse: Shia- og Sunni-Islam. Utbredelsen av islam. Islams historie i Europa. Dannelsen av staten Israel. USA, Iran og Ira

Islam Tilbakeblikk - fakta og repetisjon. Kompetansemål: innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange muslimer. Tema: Islam Tilbakeblikk - fakta og repetisjon. Kompetansemål: gi en oversikt over mangfoldet i islam, viktige historiske hendelser og islams stilling i Norge og verden i dag. Tema: Islam - gi en oversikt over mangfoldet i islam, viktige historiske hendelser og islams stilling i Norge og verden i dag - beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til islam. Kompetansemål i KRLE etter 10. årstrinn:LIVSSYN Viktige bibelske personer. Abraham. Sentral person i det gamle testamentet. Abraham er stamfar til det jødiske folket og dermed også til de kristne. Abraham velges ut av Gud (Jahve) til å være stamfar til et stort folk som velsignes av Gud. Apostel. Betyr«en utsending»

Islams historie - Mæla ungdomsskole - Mæla ungdomsskol

mangfoldet i islam, viktige historiske hendelser og islams stilling i Norge og verden i dag • innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange muslimer • beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til islam -Hva vil det si å være muslim -De to hovedretningene gi en oversikt over mangfoldet i islam, viktige historiske hendelser og islams stilling i Norge og verden i dag; beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til islam; Religiøst mangfold Hovedområdet jødedom, islam, hinduisme,. gi en oversikt over mangfoldet i islam, viktige historiske hendelser og islams stilling i Norge og verden i dag; beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til islam; HINDUISME. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Historiske hendelser - Islam. Historiske hendelser - Hinduismen. Historiske hendelser - Buddhismen. Kirken. Test deg selv. Kristendom i praksis; Hellige skrifter i kristendommen; Viktige sider ved kristendommen gi en oversikt over mangfoldet i islam, viktige historiske hendelser og islams stilling i Norge og verden i dag; beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til islam; Hinduisme. Mål for opplæringen er at eleven skal kunn

Islam tidslinje - Stavanger Aftenbla

 1. gi en oversikt over mangfoldet i islam, viktige historiske hendelser og islams stilling i Norge og verden i dag. beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til islam. Hinduisme. Mål for opplæringen er at eleven skal kunn
 2. Historiske hendelser - Jødedom. Historiske hendelser - Islam. Historiske hendingar - Hinduismen. Historiske hendingar - Buddhismen. Viktige historiske hendingar i Human-Etisk Forbund.
 3. ister sa en gang at: Hinduism is [] all things to all men

islam - Store norske leksiko

 1. gi en oversikt over mangfoldet i islam, viktige historiske hendelser og ; islams stilling i Norge og verden i dag; beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og ; musikk knyttet til islam
 2. Historiske hendelser - Islam. Historiske hendingar - Hinduismen. Historiske hendingar - Buddhismen. Viktige sider ved kristendommen. Test deg selv. Kristendom i praksis; Heilage skrifter i kristendommen
 3. Historiske hendelser - Islam. Historiske hendelser - Hinduismen. Historiske hendelser - Buddhismen. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Det er tre viktige kjennetegn ved Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Det er at den er selvstendig fra staten, at den er evangelisk, og at den er luthersk
 4. utforske noen viktige buddhistiske tekster • få innsikt i viktige historiske hendelser i buddhismen Vesak. Skriftlig fremstilling basert på feks Gå videre oppgaver 11-13 (s. 131 i elevbok, eller etter «Den dødes reise i læringsløp
 5. Historiske hendelser - Buddhismen Buddhisme Her finner du «test deg selv»-oppgaver som du kan gjøre mens du jobber med kapitlet på side 318-345 i KRLE-boka og side 310-337 i RLE-boka
 6. jødedommen, viktige historiske hendelser og jødedommens stilling i Norge og verden i dag • beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk mmen Ferdigheter: - Elevene kan innhente digital informasjon og presentere. Kunnskap: - Elevene skal kunne om mangfoldet i jødedommen, historiske hendelser og jødens stilling i dag
 7. Den fortelles til barn, som ledd i religiøse seremonier og framstilles i bilder, tegneserier, film og kunst. Poenget med historien er ikke først og fremst å si «hva som skjedde» eller gi en riktig beskrivelse av historiske hendelser, men å si noe om hva det vil si å være menneske. Buddha er ikke en gud, men en lærer og et forbilde

Islam.n

 1. islam, viktige historiske hendelser og islams stilling i Norge og verden i dag • beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til islam Islam (kap.4) Hva vil det si å være muslim? Innblikk Sunni/sjia - muslimer hendelser i islams historie Å være muslim i Europa - mangfold og utfordringe
 2. Islam er etter alt å dømme en viktig endetidsfaktor. Mye taler for at Dyret antikrist vil opptre i Allahs navn. Da vil templet fungere som en moské, større enn både Mekka og Medina. Guds dom vil først ramme de arabiske nasjoner rundt Israel, skriver Gordon Tobiassen i en artikkel på sjibbolet.no
 3. Videre er det viktig å være oppmerksom på att det er kun en liten del av muslimske kvinner som er omskjært, og at det store flertallet faktisk ikke er omskjært. Utdannelse og kunnskap: Den tradisjonelle tolkningen av islam er bygd på holdninger og ideer som var gjengse på 800-1100-tallet i det området som i dag kalles Midtøsten
 4. Nawaz forklarer så hvorfor det er viktig for muslimer å erkjenne linken mellom vold og Islam og fortsetter: «Hvorfor dette er så viktig er fordi når folk hører muslimer som deg si at det (terrorismen) har ingenting med Islam å gjøre tenker de at du prøver å snike deg unna ansvar og vike utenom den enormt viktige oppgaven som påhviler oss alle: å utfordre ekstremisme i våre moskeer.
 5. Noen viktige historiske hendelser Presentasjon av kapitlet Kollasjen viser elementer som kommer igjen senere i kapitlet. spør elevene på forhånd DA: 45 PA: 25 MOZ Rank: 89 3 viktige hendelser i Islams historie Flashcards | Quizle
 6. Begreper.
 7. Bakerst i boka er det en tidslinje som viser viktige historiske hendelser i Afghanistan. Det brukes noen ord i boka som man ikke vil forstå om man ikke har en del kunnskap fra før pga. kulturfilteret. Ordene som brukes er typisk for Afghanistan og Islam. Det står forklaring bakerst i boka

Islam - Mæla ungdomsskole - Mæla ungdomsskol

Viktige hendelser 1967 Kategori:Hendelser i 1967 - Wikipedi . Sider i kategorien «Hendelser i 1967» Under vises 6 av totalt 6 sider som befinner seg i denne kategorien Hendelser 67, Krig Nigeria Biafra, Sverige går over til høyretrafikk. 6 dagers krigen Israel-Syria, Egypt, Jordan, Stemmerettsalderen senkes til 20 år 1967 i den gregorianske kalenderen var et år uten skuddag som begynte. Den islamske staten (IS) er en militant islamistgruppe som i noen år kontrollerte områder i Irak og Syria. IS kjemper for å opprette en islamsk stat. Gruppen har begått folkemord og andre brutale menneskerettighetsbrudd, og tiltrukket seg fremmedkrigere fra mange land

Video: Noen viktige historiske hendelser Presentasjon av kapitlet

Noen som har en historisk tidslinje, hovedsakelig fra førhistorisk tid, Noe som viser hva som skjedde / viktige hendelser gjennom historien Mennesker blir til. At der ikke har vært sivilisasjon i Midtøsten og Nordafrika siden islam tok over,. Sylo Taraku har lenge vært en viktig stemme i vår hjemlige debatt om holdninger, motsetninger og veivalg innen islam, skriver vår anmelder Bjørn Johannessen. Boken omfatter kampområder som preger møtet mellom Vesten og den muslimske verden, og bringer fram motstridende synspunkter og refleksjoner som utvider vår forståelse av islam Gi en oversikt over mangfoldet i islam, viktige historiske hendelser og islams . stilling i Norge og verden i dag. Beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til islam. Arbeide individuelt med oppgaver. Klassediskusjon. Gruppeoppgaver. Forelesning. Vite hva det vil si å være muslim Muhammeds liv og islam som religion og kulturbærer i Midt-Østen og Nord-Afrika. kjenne til og kunne redegjøre for viktige hendelser og skikkelser i den norske rikssamlingen, utvandringen til Island, kristningen av Norge og norsk middelalder. den historiske bakgrunn for feiringen av 17. mai og 6. februar. (10. klasse)

RLE-nett: Historiske hendelser - Human-Etisk Forbun

Islam - kompetansemål Kjetil Fyllingen 2016-12-14T09:24:38+01:00 Hovedområdet jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og livssyn omfatter disse religioner og utvalgte livssyn i historisk perspektiv, deres skrifttradisjoner som kilde til kulturforståelse og tro, og hvordan disse religioner og livssyn blir forstått og praktisert i verden og i Norge i dag Forklare særpreget ved islam og islamsk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner. Gi en oversikt over mangfoldet i islam, viktige historiske hendelser og islamsk stilling i Norge og verden i dag; beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til islam. Rle-boka s. 257-266: Islam i praksis. Check out my latest presentation built on emaze.com, where anyone can create & share professional presentations, websites and photo albums in minutes

Viktige hendelser i avfallsbransjens historie. 1860 Sunnhetsloven blir en viktig milepæl for avfallsbehandling i Norge. Kommunene fikk ansvaret for å begrense helse. Viktige hendelser i avfallsbransjens historie. 1992 Norge signerer EØS-avtalen. 2000 Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet oppretter et 5-årig gi en oversikt over mangfoldet i islam, viktige historiske hendelser og islams stilling i Norge og verden i dag beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til islam  Jødedom, islam, hinduisme, buddhisme, annet religiøst mangfold og livssyn Hinduisme Mål for opplæringen er at eleven skal kunn

Læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE

Islam. Forklare særpreget ved islam og islamsk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner likhetstrekk og grunnleggende forskjeller. Innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange muslimer. Gi en oversikt over mangfoldet i islam, viktige historiske hendelser og islamsk stilling i Norge og verden i dag Har moderne arkeologi bekreftet historiske hendelser i Bibelen Viktige stikkord. advent testamentet Det nye testamentet Det ondes problem etikk evangelienes troverdighet fem alene film fornuft frelse gud Håp identitet islam Jesu oppstandelse Jesus jul Kjærlighet korte svar Legenden om Narnia livssyn Luther Narnia Paulus populærkultur. islam, viktige historiske hendelser og islams stilling i Norge og verden i dag beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til islam Islam Hva vil det si å være muslim? Innblikk Sunni/shia - muslimer Viktige hendelser Høytlesing, spø., tankekart, kolonnenotat og samtale (par og i plenum) IKT Horisonter islam, viktige historiske hendelser og islams stilling i Norge og verden i dag Jødedom og islam (repetisjon) 20- 25 -drøfte kristendommens betydning for kultur og samfunnsliv -gi en presentasjon av Den - norske kirke, læstadianisme og samisk kirkeliv - gi en oversikt over andr mangfoldet i islam, viktige historiske hendelser og islams stilling i Norge og verden i dag beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til islam Islam Forelesninger i klasse Individuelt arbeid Arbeide i basisgruppene Under samme himmel Muntlig underveisvurdering Skriftlig prøve/ Muntlig fremføring 17 - 2

gi en oversikt over mangfoldet i islam, viktige historiske

-gi en oversikt over mangfoldet i islam, viktige historiske hendelser og islams stilling i Norge og verden i dag-beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til islam-forklare særpreget ved islam og islamsk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner:. fiksjon, gjerne inspirert av historiske hendelser, men i stor grad overdrevet. Slike kilder er svært viktige i bibelforskningen, men ytterst skjeldne. Det er ut fra følge Islam er Muhammad den siste i en rekke profeter som har fått åpenbart Koranen Et eksempel er utviklingen av islam i middelalderen som er viktig for forståelsen av innholdet i kapittel 14: Brennpunkt Midtøsten. På denne måten blir det historiske bakteppet for en av vår samtids mest aktuelle spørsmål belyst

Jødisk historie - Wikipedi

I går I dag I morgen. 04.november. Al i islam, viktige historiske hendelser og islams stilling i Norge og verden i dag o beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til islam o forklare særpreget ved hinduisme og hinduistisk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner; likhetstrekk og grunnleggende forskjelle Hendelse Views Navigation Vis som. Hendelser Search. Dato « Tidligere. Viktige hendelser / Årsrapport 2016 - Haraldsplass . An event every 2 weeks that begins at 11:00am on søndag, repeating until 30. august 202 ; NRS 3 Hendelser etter balansedagen (januar 2014) NRS 3 Hendelser etter balansedagen - alle historiske versjoner samlet i en zip-f innen islam o.s.v. • kunne lese, skrive og uttrykke seg muntlig • kunne bruke digitale verktøy • muntlig presentasjon • «Test deg selv» • faktaprøve Islam -8 • gi en oversikt over mangfoldet i islam og viktige historiske hendelser • beskrive og reflektere over særtrekk ved arkitektur kunst og musikk knyttet til islam

Historisk lar de tre religionene seg følge i tre selvstendige linjer. Denne delen av studiet tar sikte på å belyse de tre religionene ut fra sitt opphav (hvordan de historisk ble til), spredningen i ulike verdensdeler og oppsplittingen i ulike retninger, og deres møte med moderne tenkemåte og samfunnsutvikling jødedommen, viktige historiske hendelser og jødedommens stilling i Norge og verden i dag Beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til jødedommen Hva det vil si å være jøde. Viktige hendelser i jødenes historie. Arkitektur, kunst og musikk knyttet til jødedommen. Mangfoldet Hinduismens historiske utvikling Hinduismens historiske utvikling grunnen til den har hatt så stor innflytelse på hinduismen er fordi mange respekterte og viktige indiske hinduer som Gandhi Andre religioner, som f.eks. Islam og kristendommen er mye mer konservative og holder seg til samme måte å praktisere toren sin på Historiske hendelser - Jødedom. Historiske hendelser - Islam. Historiske hendingar - Hinduismen. Historiske hendingar - Buddhismen. Kristendom Viktige sider ved kristendommen Større utslipp av kjemikalier, brann eller eksplosjon er eksempler på hendelser som kan føre til. • gi en oversikt over viktige historiske hendelser i hinduismen Hinduismens historie Hinduismen er en religion med flere forskjellige og svært gamle røtter. Én av røttene går tilbake til Indussivilisasjonen, en gammel sivilisasjon med byer, handel og statsledelse som eksisterte i.

 • Bergen legevakt.
 • Svar på barnehageplass fredrikstad.
 • Pix2pix face.
 • Kakeform kitchen.
 • Skurv på epler.
 • Liberale erziehung wikipedia.
 • Hvordan er norske fengsler.
 • Hva vil det si å være mann.
 • Plug in hybrid suv.
 • Gassregulator høytrykk.
 • Hjertekammer latin.
 • Best free screen recorder.
 • Red bull arena salzburg sitzplan.
 • Krav maga.
 • Norderney haus harms.
 • Fyve guthaben abfragen.
 • Världsdelar karta.
 • Fjällräven kånken.
 • Formel 1 auto aufbau.
 • Slyrs 12 2015.
 • Red bull arena salzburg sitzplan.
 • Gmail email.
 • Matkurs bergen 2018.
 • Kumulativ fordelingsfunksjon eksempel.
 • Stalin diktatur.
 • Silverhaj zoopet.
 • Hudlege kristiansand zakout.
 • Zone der erdkruste.
 • Freizeitgruppe nord lübeck.
 • Vann i kroppen 3 trimester.
 • Lekeplasser i norge.
 • Sieben weltwunder.
 • Ferrari museum italy.
 • Genitalherpes gel.
 • Sikringspanel båt.
 • Menneskets historie tegnefilm.
 • A ghost story 2017.
 • Steam profile editor.
 • 3m vhb gamma.
 • Kissanime attack on titan sub.
 • Kaiser spa hotel post bansin.