Home

Prokaryot cellandning

Prokaryot er en betegnelse på celler uten cellekjerne. Bakterier er eksempler på prokaryote organismer. Celler som har cellekjerne, slik som for eksempel plante- og dyreceller, kalles eukaryote. De fleste levende organismer på jorden er prokaryote. Prokaryote organismer deles i to riker: bakterier, med det internasjonale navnet Eubacteria erkebakterier, med det internasjonale navnet. Prokaryoter (Prokaryota, Prokaryotae, Procaryota, Procaryotae eller Monera) är en taxonomisk grupp för encelliga organismer som saknar en cellkärna med kärnmembran, dit bland annat bakterier hör. Prokaryoter kan ställas i kontrast till eukaryoter och har två undertyper: eubakterier och arkéer. [1]Prokaryota celler skiljer sig från eukaryota i flera avseenden Prokaryoter eller Monera (bakterier i vid forstand) er éncellede eller kolonidannende organismer som skiller seg fra andre organismer ved at de mangler bl.a. cellekjerne (gresk προ [pro-] = «før», κάρυον [karyon] = «nøttekjerne»). DNAet er ikke samlet i kromosomer, men består av et enkelt, langt, ringformet DNA-molekyl, som ligger løst i cytoplasmaet Prokaryot betyder egentlig 'før kerne'. Prokaryoter er, hovedsageligt, en-cellede organismer, som ikke har cellekerne. Bakterier og arkæer er prokaryoter. Ligeledes menes organellet mitokondrie i eukaryoters celler oprindeligt at stamme fra en prokaryot, som en eukaryotisk celle har opslugt.. Udover at mangle cellekerne har prokaryoter heller ikke visse organeller, som mitochondrier og. Celler - skillnader mellan prokaryoter och eukaryoter. Det finns många likheter mellan ett hus och en cell, den minsta beståndsdelen i en levande organism

Prokaryot (gr. pro - før; karyon - kjerne) - Bakterier. Prokaryotene omfatter to domener: bakteriene (Eubacteria, også kalt Bacteria) og de ekstremofile arkebakteriene (Archaebacteria) som lever i økologiske nisjer ekstrem pH, høye temperaturer (termofile), ekstremt trykk (barofile), ved høy radioaktiv stråling eller ved høyt saltinnhold (termofile). Prokaryotene har på Jorden en ca. 3. Arker - urbakterier (ekstremofile bakterier) Arkebakterier er mikroskopiske encellede prokaryote organismer. De er svært like eubakteriene når vi ser på dem i mikroskop, men de er både genetisk og biokjemisk forskjellige fra eubakteriene, og ligner mer på eukaryoter Cellandning kan syfta på två närliggande begrepp. Ofta menar man all biologisk förbränning och energiutvinning. Rent vetenskapligt är cellandningen det sista steget i energiutvinningen, även kallad elektronkedjan (se elektrontransport och oxidativ fosforylering).En synonym till cellandning är inre andning.. Cellandningen består av delprocesserna glykolys, citronsyracykeln.

prokaryot - Store medisinske leksiko

 1. En fråga som många ställer sig är: Vad är skillnaden mellan prokaryota celler och eukaryota celler? Nedan följer en tabell som översikt av skillnaderna mellan prokaryoter och eukaryoter
 2. Prokaryota och eukaryota. Gör en tabell som visar skillnaderna mellan prokaryota och eukaryota organismer. Ta med skillnaderna beträffande arvsmassa, cellandning, cellkärna, organeller, cellstorlek, typ av organismer
 3. Bakteriecellen är prokaryot. cell; Prokaryota celler har ingen cellkärna men det har eukaryota celler. De eukaryota cellerna har sin arvsmassa i cellkärnan. Pro betyder 'före' och karyon betyder 'kärna'. Ordet (26 av 185 ord
 4. Prokaryot transkripsjon av RNA forekommer vanligvis ved omtrent 40 nukleotider hver andre. Noen proteiner kan forandre hastigheten ved hvilken dette skjer, og hastigheten kopiering visse sekvenser kan også være forskjellig. Regulatoriske gener ofte endre hvordan sekvenser er uttrykt avhengig av hva celle behov
 5. Denna process kallas cellandning och den kemiska formeln för detta är fotosyntesen baklänges. Bild: Osk ar Uggla / UgglansNO. Alla organismer är beroende av solljuset. Växterna för att leva och de andra organismerna eftersom de äter organismer som någonstans är beroende av fotosyntesen

Cellens delar - en övning gjord av 99maramr på Glosor.eu Mitokondrier (av klassisk grekiska μίτος, tråd, och χονδρίον, litet korn) är en typ av organeller i eukaryota celler.Mitokondrierna innehåller en kort DNA-sekvens, kallad Mitokondrie-DNA (MtDNA). Eftersom detta DNA är utanför cellkärnan räknas det inte till kärn-DNA, utan är icke-kromosomalt.MtDNA ärvs av både söner och döttrar men enbart från modern Cellen är den funktionella och strukturella enheten i alla levande organismer; den kallas ibland för kroppens byggsten.Vissa organismer, till exempel bakterier, består av endast en cell vardera.Andra organismer, till exempel människor, består av flera miljarder celler vardera. [1]Alla celler kommer från redan existerande celler. De förökar sig och blir flera genom att dela upp sig i. Dette verket har blitt frigitt til allmennheten av opphavspersonen LipeFontoura.Dette gjelder på verdensbasis. I enkelte land kan dette være juridisk umulig. I så fall: LipeFontoura gir hvem som helst retten til å bruke dette verket for ethvert formål, uten noen vilkår, med mindre slike vilkår kreves ved lov Du befinner dig just nu på en äldre version av Pluggakuten, gamla.pluggakuten.se.Nya Pluggakuten lanserades den 6 februari 2017 och du finner forumet på www.pluggakuten.se. På gamla.pluggakuten.se kan du fortfarande läsa frågorna och svaren som ställts, men du kan inte skapa ett nytt konto eller nya trådar

Prokaryoter - Wikipedi

 1. Eukaryoter (Eukaryota) är en av de tre domäner som organismer delas in i enligt modern systematik.En eukaryot är en organism som har en eller flera komplexa celler i vilka arvsmassan återfinns i en cellkärna avgränsad av ett cellmembran.Dessa celler är också relativt stora (10-100 mikrometer).. Eukaryoter omfattar traditionellt rikena djur, växter, svampar, samt protister, vilket i.
 2. Uppgift-14 Likheter En dela av delarna som finns i cellerna är lika både i djurceller och i växtceller. Mitokondrier- finns i båda cellerna-cellens kraftverk. När mitokondrierna får näring och syre så förbränns maten och blir till energi. -gör man för att växa ( cellens kraftverk) via lungorna kommer syret till mitokondrierna
 3. Posts about prokaryot written by medisinjan. Endosymbioseteorien er at eukaryote celler opprinnelig var anaerobe, men at de senere adopterte (endocyterte) prokaryoter med evne til aerob nyttiggjørelse. Disse prokaryotene utviklet seg videre til mitokondrier.For at vi skal kunne gjøre om mat til energi må vi gjennom elektrontransportkjeden
 4. Läs mer om den eukaryota cellens uppbyggnad på https://ehinger.nu/undervisning/kurser/biologi-2/lektioner/cell-och-molekylarbiologi/den-eukaryota-cellens-upp..
 5. Eukaryot (gr. eu - normal, god; karyon - kjerne, nøtt) - Celle som har organeller omgitt av membraner. Kjernen er omgitt av membraner og inneholder kromosomer med DNA og protein. Celle med ekte kjerne i motsetning til en prokaryot. Den eukaryote celle er utviklet ved primær og sekundær endosymbiose
 6. cellandning. cellandning är cellens sätt att få energi. För att kunna växa, hålla kroppsvärmen och röra på sig skaffar man sig energi genom att äta mat och andas in syre. I maten finns energirika ämnen, till exempel kolhydrater, fetter och proteiner
 7. Prokaryota z řeckého pro (před) a karyon (jádro), též prvojaderní nebo předjaderní, je označení pro evolučně velmi staré organismy, které se vyvinuly před 3-3,5 miliardami let.Pravděpodobně jsou vůbec nejstaršími buněčnými organismy. Prokaryotická buňka je podstatně jednodušší než buňka eukaryot.. V některých dřívějších klasifikačních systémech, ve.

13. nov. 2001: DNA polymeraser: innføring av et nytt nukleoti Biologi 2, gymnasiet. Skillnader mellan en prokaryot cell och eukaryot cell Nu följer några inlägg på ett och samma tema. Som blivande biomedicinsk analytiker läser jag väldigt mycket om cellen. Flera föreläsningar har varit på det temat; den eukaryota cellens funktion (detta inlägg) cellcykeln cellens metabolism proteinsyntes cellodling burkers kammare Jag tar dem i tur och nämnd ordning. Idag kommer jag att återberätta lite från föreläsningen o

Grundbegrepp & celler | Biologi

Prokaryot betyder før kerne. Denne betegnelse kommer af, at prokaryote celler ikke har en cellekerne, som er en kerne af DNA omgivet af en membran, der består af et lipid dobbeltlag. DNA'et ligger derfor rundt omkring i cellens cytosol, dels som et ringformet kromosom og dels som små ringformede DNA-stykker, som kaldes plasmider Bakteriecell (prokaryot cell) jämförd med kroppscell (eukaryot cell) Naturkunskap 1a2 / 1b-2. Kursbeskrivning; Kursplanering; Lektioner, powerpoints & laboratione Prokaryot er en betegnelse på celler uten cellekjerne. Bakterier er eksempler på prokaryote organismer. Celler som har cellekjerne, slik som for eksempel plante- og dyreceller, kalles eukaryote. De fleste levende organismer på jorden er prokaryote Innehåll. 1 versikt; 2 Cellens uppbyggnad. 2.1 Prokaryota celler; 2.2 Eukaryota celler. 2.2.1 Organeller; 3 Cellens komponenter. 3.1 Cellmembran; 3.2 Cytoskelettet. En prokaryot cells byggnad. För förklaringar se texten nedan. Bakterierna (se Bild 13) har sina arvsanlag i en bakteriekromosom (i bilden: kärnekvivalent),som består av en ringsluten DNA-molekyl. En bakterie kan också innehålla en eller flera plasmider, som är korta, ringslutna DNA-molekyler

Prokaryoter - Wikipedia, den frie encyklopæd

Celler - skillnader mellan prokaryoter och eukaryoter - umu

Prokaryot - Institutt for biovitenska

Cellen är den funktionella och strukturella enheten i alla levande organismer; den kallas ibland för kroppens byggsten. Vissa organismer, till exempel bakterier, består av endast en cell vardera. Andra organismer, till exempel människor, består av flera miljarder celler vardera Finns i stort antal, spec. i celler som uträttar tungt arbete - ex. muskel. Yttre och inre membran. Inre - veckat - ger stor inre membranyta och typiskt utseende. Enzym styr reaktionerna i cellandning - instuckna i det inre membranet. Innehåller eget DNA och ribosomer. Anses härstamma från prokaryot - mutualism med eukaryot - endosymbio Start studying Cellen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Kunna förklara fotosyntes och cellandning är och beskriva skillnaden mellan dem. Känna till både de positiva och negativa effekterna som bakterier har på människokroppen samt den omgivande miljön Kunna hur man använder sig av ett ljusmikroskop Lära dig hur man genomför en systematisk undersökning Undervisninge cellandning omvänd fotosyntes. aminosyror bygger upp protein. prokaryot cell utan cellkärna. eukaryot cell med cellkärna. prokaryoter bakterier, arkeer. kloroplaster organell där fotosyntesen sker. virus delar hölje av protein, DNA/RNA. DNA kvävebaser Adenin, cytosin, guanin, tymin

En bakterie är en prokaryot cell. Den kan ha små ringar med DNA utöver sin nucleoid kallade plasmider, en hård cellvägg av murein och vissa har flagella som kan röra den framåt. Bakterier har även cellmembran innanför cellväggen. Dessa kan utveckla små utväxter kallade mesosomer, där sker cellandningen Varje cell i din kropp har en membranbunden organell som kallas kärnan, som innehåller genetiskt material som kallas DNA. De flesta multicellulära organismer isolerar DNA i en kärna, men vissa encelliga organismer har fritt flytande genetiskt material Study Cellen flashcards from Fanny Brink's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition Under processen cellandning förbränns organiska föreningar samt syre i celler vilket bildar koldioxid samt vatten. Cellandning frigör energi, till stor del värme. Resterande En prokaryot cell sid 160 { Har ett cellmembran som omger cellvätskan (cytoplamsan).

levermitokondrier. Wikipedia. Medicinsk informationssökning. Svenska. English Español Português Français Italiano Svenska Deutsc Learn cellbiology with free interactive flashcards. Choose from 357 different sets of cellbiology flashcards on Quizlet

Biologi - Ulike prokaryote organismer - NDL

Cellandning; Cellteorin; Determinering; Eukaryot cell; Prokaryot cell; Växtcell; Referenser [redigera | redigera wikitext] ^ [a b] Nationalencyklopedin Arkiverad 1 mars 2011 hämtat från the Wayback Machine. läst 2011-05-31 ^ Intercellulär i Nationalencyklopedin. ^ The Universal Features of Cells on Earth in Chapter 1 of the Alberts. Glykolys är den syreoberoende processen för att metabolisera den sexkoliga sockerglukosen i en serie av 10 reaktioner, vilket ger två molekyler av ATP och två molekyler av pyruvat. Det förekommer i alla celler, och i eukaryota organismer är det den första av tre vägar i cellulär andning En synonym till cellandning är inre andning. Cellandningen består av delprocesserna glykolys, citronsyracykeln, 6o2elektrontransportkedjan och oxidativ fosforylering. Glykolysen sker i cytosolen; de andra delprocesserna sker i omgivningen till det inre membranet i mitokondrien Start studying Biologi spyken kanelbulle. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Hos prokaryot cell saknas post-transkriptionell kontroll o Cellandning regleras av protonläckage över innermembranet. § Protonläckage à mindre ATP bildas. § Läckaget regleras av energibehöv. § Stort behov av ATP à protoner går genom F1F0-ATP-syntetas

Huvudskillnad. Den huvudsakliga skillnaden mellan mitokondrier och plastider är att mitokondrierna är en dubbelmembranös och innehållande vätskefylld sakorganell som hjälper till vid energiproduktion och cellandning medan plastider är ett dubbelmembran och vätskefylld organell som endast finns i växter som involverar i fotosyntes. och lagring av mat vad är cellandning? socker + syre - vatten + koldioxid + energi. hur formas en teori? frågeställning, hypotes, experiment/undersökningar, resultat och om det stämmer så formas en teori men om det inte stämmer så ny hypotes. teorin om hur eukaryota cellen uppstod, urcellen endosymbiontteorin Definitions of Cell, synonyms, antonyms, derivatives of Cell, analogical dictionary of Cell (Swedish Cellandning. 100. Man brukar dela in huden i tre lager. Den del av huden vi ser kallas _____ och består av _____. överhud. döda hudceller / döda celler / förhornade celler (Poäng om du kunde en av dessa fyra.) 100. Är skelettet dött eller levande? levande. 200

Cellandning - Wikipedi

Skillnader mellan eukaryoter och prokaryoter

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Biologi - an exercise made by Linnp on Spellic.com. Select questions (54) Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games Cellandning (Citronsyracykeln och Andningskedjan): nedbrytning av pyrodruvsyra och bildning av ATP. Energiomvandling. Överallt i cellen. prokaryot grek pro = före, karyon = kärna mitokondrie översättning i ordboken svenska - engelska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk

Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i. Naturvetenskap har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld Cellandning: processen där lagrad kemisk energi i form av kolhydrater används för att bilda energiförmedlaren ATP, prokaryot cell provirus ribosom vakuol virus mitochondria översättning i ordboken engelska - svenska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk Den typ av metabolism som en prokaryot har kan påverka var den bor och hur den interagerar med miljön. Deras metaboliska vägar spelar också en roll i ekologi, människors hälsa och sjukdomar. Fotosyntes är en anabol process, medan cellandning är en katabolisk process En prokaryot cells byggnad. För förklaringar se texten nedan. Bakterierna (se Bild 1) har sina arvsanlag i en bakteriekromosom (i bilden: kärnekvivalent),som består av en ringsluten DNA-molekyl. Fotosyntes och cellandning. Livet på jorden drivs med solenergi

Prokaryota och eukaryota (Biologi/Biologi 2) - Pluggakute

Både prokaryot cell och eukaryot cell innehåller en cytoplasma. Några av dem är proteinsyntes vid ribosomer, cellandning vid mitokondrier, etc. I motsats till detta inkluderar funktioner av cytosol signaltransduktion, proteinbiosyntes, glukoneogenes,. Hur fungerar cellandning? Definition Ett antal metaboliska processer som äger rum inom en cell som biokemisk energi är skördade fromorganic ämne (t.ex. glukos) och lagras som energibärare (ATP) för användning i energi-krävande aktiviteter av cellen.TilläggFörenklade reaktion: Vilka två saker alla celler har gemensamt&quest A En prokaryot cell B En eukaryot cell chr Kromosom nu Kärna C En allmän djurcell D En allmän växtcell 1 Cellmembran 2 Granulär cytoplasma (innehåller organeller som mitokondrie) A Cellandning Eu Användbar energi B Förhållandet mellan yta / volym hos en kub L Längd S Yta V Volym Sc Ytan hos en ku Im häufigsten Fall, der aeroben Atmung, die bei allen Eukaryoten und bei vielen Prokaryoten vorliegt, wird dabei Sauerstoff als Oxidationsmittel . Atmung - [WIKI] Atmung (lat.: Respiratio) bezeichnet im allgemeinen Sprachgebrauch das Ein- und Ausatmen (nicht in diesem Artikel behandelt, siehe dazu Lungenventilation und vgl

Mitokondrie - cellens kraftverk, förbränning av olika molekyler, till exempel socker, som ger energi till cellens arbete (cellandning). Tillverkar ATP. Mitokondriens centrala process är förbränning av acetylkoenzym A och syre, som fungerar som elektronacceptor i den kemiska reaktionen, till koldioxid, vatten och ATP Cellandning... kan syfta på två närliggande begrepp. Ett endosymbiotiskt ursprung för cellkärnan utgår från en prokaryot, vars cellmembran veckas inåt till dess att det omslutit arvsmassan och bildat kärnmembran och endoplasmatiskt nätverk Cellandning förekommer hos de flesta levande organismer. En del kan dock Den totala mängden DNA är betydligt min-dre i en prokaryot än i en eukaryot cell, men prokaryoters DNA verkar utnyttjas mer effektivt. Du kan läsa mer om prokaryota celler på sidan 125- 129. Eukaryota celler De flesta,.

Hur skiljer sig djurceller från växtceller i fråga om organeller, struktur, form och storlek? Skada sig själv - Umo. Det går att sluta skada sig själv Study Flashcards On Cellbiologi och genetik at Cram.com. Quickly memorize the terms, phrases and much more. Cram.com makes it easy to get the grade you want

PPT - Cellen PowerPoint Presentation - ID:5465917

Study Biologi - Cellen flashcards from Tove Emberg's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition Med cellandning menas den spjälkning av organiska föreningar som sker i cellerna vilken i sitt slutskede konsumerar syre (processen är aerobisk), och vid vilken ATP-energi frigörs för underhåll av cellens livsfunktioner. Glukossocker spjälks i glykolysen i cytoplasman. Den allra första cellen bakteriecellen prokaryot cell Processen kallas för cellandning. • Prokaryot DNA är cirkulärt medan eukaryot DNA är linjärt ; c. Hyperton lösning, vad är det och vad händer med en cell i en sådan lösning - En hyperton lösning innehåller en högre koncentration lösliga partiklar än en isoton lösning Cellbiologi Maria Ankarcrona Nov 2010 1 Prokaryot cell Eukaryot cell 2 Prokaryota celler-ingen cellkärna Eukaryota celler-komplexa celler med cellorganeller och cellkärna 3 Cellorganellerna Cellstrukturer . Läs me

Bakteriecellen är prokaryot - Uppslagsverk - NE

Provet i biologi 14.9.2015 Beskrivning av goda svar Uppgift 3 a) Könskromosomerna bestämmer könet hos människan (däggdjur) (1.p) och fåglar (1 p.) Hos människan liksom hos alla andra däggdjur bestäms könet genetiskt genom könskromo Runt omkring syns endoplasmatiskt nätverk med otaliga ribosomer (bruna Cellandning prickar). (TEM-bild, förstoring ca 45 000 gånger.) Cellandningen är den process i cellen där energirika föreningar bryts ner för att cellen ska få energi till anabola (uppbyggande) reaktioner Lite kort om jäst och jäsprocessen Fredrik Rådesand, 2005 Innehåll 0. Inledning 1. Lite mer om Ale-, Lager- och Vinjäst 1.1 Mikroorganismer 1.2 Cellens uppbyggnad 1.3 Jästen Cellen. Cellens uppbyggnad och funktion. Allt liv är knutna till celler, antingen en enda cell eller flera celler. En del organismer består bara av en ( encelliga ) enda cell medan andra består av flera olika celltyper ( flercelliga ) Bilden visar en encellig amöba. Celler = liv. Slideshow..

Generationstid formel Generationstid for bakterier - Biologi - Studieportalen . Skriv et svar til: Generationstid for bakterier. Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål You can write a book review and share your experiences. Other readers will always be interested in your opinion of the books you've read. Whether you've loved the book or not, if you give your honest and detailed thoughts then people will find new books that are right for them mitokondrier översättning i ordboken svenska - engelska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk

1 DFM1-tentamen Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen består kursens examination av följande nivåer: - enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge) - sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva) - relaterad (till exempel analysera, relatera eller varför -frågor) - utvidgad (t.ex. teoretisera, analysera) Största. Hämtas som PDF-fil - larresurser.s På bilden syns Louis Pasteur (1822-1895). Han upptäckte vad som sker vid pastörisering men även? Testa dina kunskaper i quizet Mikrobiologi 2017 och tävla med andra! Skapa egna quiz enkelt och snabbt som du kan dela med dina vänner

Hva er prokaryote transkripsjon? - notmywar

GR-Utbildning, Götebor Övningstentafrågor, Biokemi Basåret VT 201 februari 2015 epigenetik och nitrat pekana, utbildningar m.m. PÅ UTBILDNINGSFRONTEN varmt välkommen till ett spännande kursår 2015! Årets tema är Epigenetik som är en grund till det mesta och genomsyra

 • A4 olpe öffnungszeiten.
 • Leonhards frankfurt.
 • Kleinanzeigen ebay.
 • The globe location.
 • Recurve bue sæt.
 • Gelatin svin islam.
 • Ringperm 3 ringer.
 • Gullsnutten 2017 vinnere.
 • En ford kryssord.
 • Mammatrening stavanger.
 • Rapunzel neu verföhnt netflix.
 • Magaluf palma nova hotel.
 • Flohmarkt metro.
 • Calvin klein vinterjakke.
 • Vaiana pynt.
 • Godaste drömrulltårtan.
 • Partner im internet finden erfahrungen.
 • Livkjoleskjorte.
 • Test mazda cx 5.
 • Kronprins av norge.
 • Læren om insektene kryssord.
 • Støtte til oversettelse.
 • Rennrad gebraucht.
 • Trafikalt grunnkurs oslo pris.
 • Morsdag 2017 norge.
 • Restaurant teatro.
 • Kvik halden tabell.
 • Få igång mjölkproduktionen igen.
 • Five jakke barn.
 • Lego club magazine norge.
 • Bergen legevakt.
 • Espedalen.
 • Vgd.
 • Studentenapartments münchen.
 • Virus struktur.
 • Sunn iste.
 • Id kort nordea.
 • Omvendt flyes kabel.
 • Fisk tilapia.
 • Perfect tabs.
 • Kule joggesko 2017.