Home

Sammenligning av athen og romerriket

Både Roma og Athen, altså Romerriket og de greske bystatene, begynte som bystater, men utviklet seg i totalt ulike retninger. Roma så til Hellas for insprasjon og på den måten var de veldig like i både oppbyning og utvikling. Dette gjør det vanskeligere å kunne finne distinkte forskjeller mellom disse to sivilisasjonene Romerriket overlevde lenge, og hadde både storhetstider og tider der riket nesten bukket under. Bønder grunnla Roma, og jordbruk var viktig. Senere ble også Roma et handelssenter. Erobring av nytt land og utvidelse av riket var viktig for økonomien Utgreining og sammenligning, av de to styreformene i demokratiet Athen og republikken Roma. Oppgavetekst: «Sammenlign det politiske styresystemet i Athen med.. Mye av makten lå oss hos konsulene i Romerriket, og hos Strategene i Athen. Konsuler og Strateger hadde flere likheter, men i Athen ble det valgt 10 strateger og i Roma ble det valgt to. Så det var et større spekter av meninger i Athen når de øverste lederne skulle bli enige om noe

Ingen bestillingsavgift · Ingen skjulte avgifte

Start by marking Romerinner og romere: livet i Romerriket as Want to Read Det reflekteras mycket kring ideal och skillnader och likheter med den efterföljande medeltiden och med dagens samhälle Kultur Kunst Demokrati Bystaten Romerriket Sammenligning Pater familias Athen 507-47 før vår tidsregning Demokrati Religion Republikk Notater fra historieundervisningen, 28.09.2017 og 21.09.2017. Historie, sammenligning av sparta, athen og Romeriket. This feature is not available right now. Please try again later

Sammendrag: Sammenligning av Sparta, Aten og Romerriket SPØK-modellen ser på sosiale, politiske, økonomiske og kulturelle forhold i de tre samfunnene. Lærers kommenta Har eksamen i morgen vedrørende bl.a dette og kan en god del. Men det kunne være fint å få noe syn på enkelte av forskjeller og likheter mellom den politiske og militære oppbygningen mellom Athen og Roma i antikken. Hvis jeg ikke får om akkurat dette må jeg konte, og det har jeg ikke spesielt lyst til Start studying Sammenlikne Athen, Sparta og Romerriket. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Athen. Romerske republikken. Sparta. Befolkningsinndeling · Borgere, frie menn. Kun disse kunne inneha politiske embeter og lignende. · Slaver, et talende redskap. · Metoikere (fremmede) uten borgerrett · Blanding av mange folkeslag med Latin som fellestrekk · Krevde ikke at man tilhørte en bestemt etnisitet for å bli borge Romerriket var et rike i antikken med utgangspunkt i byen Roma. Det var et av historiens mektigste imperier. Begrepet Imperium Romanum betegner romernes herredømme over andre. Det var ikke navnet på en stat eller et land, slik den norske betegnelsen «Romerriket» kan gi inntrykk av. Romerriket hadde en helt annen struktur enn en moderne stat. Utgangspunktet for det romerske imperiet var.

Demokrati og innflytelse fulgte Romas sosiale lag. I Roma var den enkelte borgers anledning til å påvirke mer begrenset. Formålet med republikken var først og fremst å hindre én enkelt person i å ta makten, og derfor besto den av en gruppe organer som holdt hverandre i sjakk Romerriket var en italisk sivilisasjon som vokste ut fra bystaten Roma i oldtiden, grunnlagt på den italienske halvøy på 700-tallet f.Kr. I løpet av sin tolv århundre lange livstid endret den romerske sivilisasjonen fra å være monarki via republikk til å bli et keiserrike.Romerriket kom til å dominere Vest-Europa og hele området rundt Middelhavet gjennom erobring og assimilering Heisann! Jeg fikk en litt vrien skoleoppgave idag. Jeg skal sammenligne det politiske system i Sparta, Athen og Roma i tidsrommet 500 - 700 år f.kr (ca). Noen som har peiling på dette og kan komme med noen hjelpsomme fakta?Jeg hadde satt utrolig stor pris på det. Takk på forhånd

Konstantin tok initiativ til kirkemøtet i Nikea i 325 e.Kr. for å samordne den rette lære og avvise andre tolkninger av evangeliene og andre kristne tekster. Her ble Den nikenske trosbekjennelsen vedtatt. Med Theodosius som keiser ble kristendommen i 392 e.Kr. statsreligionen i Romerriket Den greske antikken, også omtalt som antikkens Hellas, var en oldtidskultur i østre Middelhav. Hellas var ingen enhetlig statsdannelse i antikken, men bestod av flere hundre små stater. I tillegg til dagens Hellas var kysten av Lilleasia, Syd-Italia og Sicilia greske kjerneområder, og i klassisk tid strakte de greske koloniene seg fra Katalonia i vest til det indre Svartehavet i øst Den greske og romerske antikken Athen hadde en tyrann, men når han ble jagd ut mot slutten av 500-tallet f.Kr. (altså rundt 510 f.Kr.) ble en demokratisk revolusjon gjennomført i 508 f.Kr. Det er først nå vi får et reelt folkestyre i antikken. Borgerretten ble etter hvert utvidet, og etter innføringen av Sparta og Athen. Først i 490 og så i 480 f.Kr., ble de greske polisene angrepet av perserne fra øst. De to sterkeste polisene, Sparta og Athen, sto sammen og slo perserne tilbake. I 478 f.Kr. trakk Sparta seg fra krigen og reiste hjem. Da kalte Athen inn til et stort møte, hvor det møtte opp representanter fra omtrent 100 poliser Det gamle Athen ga oss ikke demokratiet Det er en myte at vi har arvet demokratiet fra de gamle grekerne. De demokratiske idealene kommer fra munker og opplysningsfilosofer som var inspirert av romerne

Sammenligning av to antikke samfunn Laget av Helene H. Bakken JULIUS CÆSAR SOKRATES Arven fra antikken Antikken Romersk statsmann, feltherre og forfatter Populær blant soldatene Renessansen på 1400-tallet og 1500-tallet var en gjenfødelse av den antikke kunsten og litteraturen Hva var de viktigste årsakene til Romerrikets fall? Romerriket var et av de to sivilisasjonene som var dominerende under tidsperioden antikken. Den romerske sivilisasjonen vokste ut fra en landsby på den italienske halvøya, Roma, og gjennom sitt tolv hundre år levetid skiftet riket fra å være monarki, til republikk og til slutt til et stor Fortsett å lese De viktigste årsakene til. Romerriket er mer enn noe annet historisk imperium synonymt med store byggverk, og mange av romernes bygg har stått i to årtusener, takket være et enkelt, men avgjørende element: buen. Romerne oppfant ikke buen, men var de første som for alvor forsto å utnytte dens kraft til å reise storslåtte bygninger, broer og akvedukte 2. Bruk Quizlet til å repetere fakta og begreper. Eller spill Kahoot om gresk antikken eller Kahoot om romersk antikken. 3. Bruk disposisjonene vi lager i timene til å øve på muntlig presentasjon. 4. Bruk kapitlene 1 og 2 i Tidslinjer som oppslagsverk i ditt etterarbeid frem mot eksamen

Pass litt på i starten at det ikkje blir heilt tunge setninger, og kanskje flere eksempler på sammenligning av romerriket og idag? Her er dykk på god veg! Bra jobba! Like Liked by 1 person. Reply. nicofaye says: March 21, 2019 at 2:29 pm Tusen takk, det skal vi huske på til neste gang hei alle sammen ! jeg har historie prøve på torsdag og jeg prøver og bli klok på det med Romerriket og Athen, jeg håper noen kan hjelpe meg med noen av disse punktene: sammenligne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur eller annen kunst -. Sammenligning av Athen og Sparta i antikken Sparta Athen Kultur Politiske forhold Fokus på idrett Gresk mytologi Olympiskeleker Aristrokrati 581 f.kr, lovene skrevet ca. 500 f.kr Mer demokratisk retning Stemmerett Politiske forhold Kultur Kilder Drama Filosofi Gresk mytolog På midten av 400-tallet f.Kr. - etter at krigen mot Persia var over - spredte det seg en frykt i den greske verden for at Athen var i ferd med å bli for mektig. Den første krigen mellom de to stormaktene i regionen - Sparta og Athen - fant sted i årene 460-45 f.Kr. og endte med den såkalte trettiårsfreden

Sammenligning av Sparta og Athen Innholdsfortegnelse: over 60 år til å styre. Rådet valgte videre ut fem eforer som skulle kontrollere at alle fulgte regler og lover. I tillegg hadde rådet i oppgave å fremme forslag ovenfor forsamlingen, og det var forsamlingen som bestemte om vedtaket gikk igjennom Athen og Sparta var to rivaliserende bystater, mens sistnevnte hadde veldig godt trente militær og soldater, den første skrøt av en god marin. Athen og dets allierte, kjent som Delian League, kom i konflikt med spartanerne og den peloponnesiske ligaen, og i 431 f.Kr. brøt det ut en krig mellom de to byene - en krig basert på handelsruter, rivalisering og hyllest som ble betalt av mindre. Opprinnelig konger styrte Athen; deretter et oligarki (regel av noen), og deretter demokrati (stemme av innbyggerne). Bystater sammen til ligaer som kom i konflikt, svekke Hellas og fører til sin erobring av de makedonske kongene og senere, Romerriket

I Athen var det totalt 300 000 innbyggere. 100 000 av disse var slaver, og 40 000 var innvandrere uten stemmerett - som hadde null rett til å delta i avgjørelsene i samfunnet. De frie athenerne utgjorde 180 000 personer, hvorav 40 000 var voksne menn, som hadde fulle borgerrettigheter Athen var en frivillig sammenslutning av et stort område. I Athen innførte man demokrati og utvidet man borgerrettighetene. Sparta derimot var et erobringsrike. I Sparta innførte man militær kontroll for å hindre opprør og man fortsatte å være styrt av et lite antall innflytelsesrike borgere. 5

Romerriket- Republikken -Sammenligning av de to samfunnene. Athen og Roma hadde på sin tid kommet svært langt innen politikk og også rettsvesenet (Borgerretten og Romerretten). Begge samfunn hadde troen på at staten ikke skulle tilhøre en konge, men hele folket, og i fellesskap Den greske og romerske antikken (Romerriket Sammenligning av Aten og Sparta. Sparta. Dominant tropp. Slavesamfunn. Demokrati. Aten. Oligarki. Dominant flåte. Persiakrigen. Hele Hellas forsvarte seg. Østkysten ble erobret av Persia. Perserne stoppet ved Maraton. Indre strid etter. Romerriket Vestromerriket er betegnelsen på den vestlige delen av Romerriket etter at den ble administrert av et adskilt og uavhengig keiserlige hoff, jevnbyrdig med administreringen av den østlige halvdelen som deretter ble referert til som Østromerriket.Disse to betegnelsene, «Vestromerriket» og «Østromerriket» er moderne betegnelser for å beskrive de politiske enheter som var uavhengige og. I Athen, mer enn halvparten av dagene i året var religiøse festivaler Antikken er en tidsperiode i gresk og romersk historie, ca. 700 f.Kr. til 500 e.Kr.. Romerriket hadde sitt politiske midtpunkt i Middelhavet, hvor de kontrollerte alle de omliggende landene Ved slutten av bronsealderen falt de gamle greske kongedømmene sammen og en ny sivilisasjon vokste opp i tomrommet etter dem. Den hellenske sivilisasjonen ble til av en samling av bystater (hvor de viktigste var Athen og Sparta), som hadde forskjellige regjeringstyper og kulturer, som omfattet mange nyvinninger innenfor regjeringstyper, filosofi, vitenskap, politikk, sport, teater og musikk

Romerriket og de greske bystatene - Daria

Sammenligning av Sparta, Aten og Romerriket

 1. erte sentatet folkeforsamlingen. -> dette var ikke tilfellet i Athen. ULIKT - Klasseskillet var større
 2. Elevene skal i denne oppgaven sammenlikne Romerriket og Hellas. De skal formulere en problemstilling der ulikhetene og likhetene kommer klart fram. Etter at elevene har formulert en problemstilling til et emne de er interessert i, kan de organisere seg i grupper etter emnevalg. Hver gruppe lager en oversiktlig PowerPoint-presentasjon
 3. st foreslå lover for folkeforsamlingen
 4. Salvar Salvar Sammenligning av Sparta, Aten og Romerriket para ler mais tarde. 76% (63) 76% consideraram este documento útil (63 votos) 110K visualizações 2 páginas. Sammenligning av Sparta, Aten og Romerriket. Enviado por Even Sandvold Roland. Descrição: Direitos autorais
 5. Bønder grunnla Roma, og jordbruk var viktig Oppgaver fra læreboka: Historie: Romerriket og Antikkens Hellas. Historieoppgave med sammenligning av Athen og Roma i anitkken innenfor er rekke parametre som f.eks. økonomi, sosiale forhold, politiske forhold og kulturelle forhold . Video: Romerriket Offisiell side for Netfl
 6. Mange av våre program har tekst du enkelt kan slå av og på ved å klikke tekst-symbolet nede til høyre i avspillerkontroller. Om programmet ikke har tekst-symbol i avspillerkontroller, kan dette bety to ulike ting: Enten mangler programmet dessverre tekst, eller så har programmet tekst som er en del av selve videobildet (innbrent)

Sammenligning Av Sparta Aten Og Romerriket. Den Hemmelige Laere. Spok Faghistorie. Sammenligning Av Sparta Og Athen I Antikken By Tobias Kielland O Start studying Romerriket - Kap. 7. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Athenske demokratiet og den romerske republikken. Hellas' historie går tilbake til grekernes ankomst i Europa en tid før 1500 f.Kr., selv om det bare har vært en uavhengig gresk stat kalt Hellas siden 1821 Gammelromersk motvilje mot alt som minnet om luksus førte til at teateret under den romerske republikken var meget enkle, og permanente teaterbygninger kom først Romerriket Fra Wikipedia, den frie encyklopedi No-ROMERRIKET Romerriket utviklet seg rundt det sentrale området Forum Romanum i Roma i Italia. I følge legenden ble Roma grunnlagt avRomulus og Remus i 753 f.Kr., som skal ha blitt oppfostret av en ulv. Område under romersk kontroll Romerske republikk Keiserriket Vestriket Østriket «Romerne» omdirigeres hit

Notater brukt som øving til historieprøve om Antikken i Hellas og Romerriket. Notatene er grundig skrevet og inneholder de mest sentrale opplysningene fra ka.. Pris: 125,-. heftet, 2011. Sendes innen 1‑4 virkedager. Kjøp boken Romerriket av Jon Strindhaug (ISBN 9788202361464) hos Adlibris.com. Fri frakt fra 299 kr. Vi ha De kristne tror på den hellige treenigheten av Guds nærvær, Gud som faren, sønnen og den hellige ånd. Jehovas vitner ferier ikke jul på grunn av at de anser dette som hedensk avgudsdyrkelse. Vi vet jo ikke når Jesus ble født, men 25.Desember ble valgt av strategiske grunner for å få et sammenfall med en storstilt religiøs solfest i Romerriket Britisk dokudrama. (1:6) I en serie på seks episoder skal vi oppleve Romerrikets skjebnesvangre historie. Gjennom spektakulære rekonstruksjoner og moderne animasjoner blir historiene levendegjort - seks historier fulle av grådighet, maktbegjær, blodige ambisjoner og moralsk forfall. Vi starter med Tiberius Gracchus (162-133 f.Kr.) som ble dratt mellom sin mektige og grådige mor og sine. Athen og de andre bystatene - Sparta unntatt - var grader av demokratier, der folk flest fikk være med på å bestemme. De var også slavestater. Persia hadde ikke demokrati, men de hadde heller ikke slaver. Persia har alltid hatt et anstrengt forhold til slaveri, og for mange var det langt størr Maximianus skulle rydde opp i vest, og Diokletian i øst. Dermed fikk de stoppet 50 års anarki - for en stund. Problemene dukket opp igjen, og urolighetene kulminerte i år 395 med den endelige delingen av Romerriket i to. Den siste keiseren som hersket over både øst og vest, var Theodosius­ (år 348-395)

Perioden som varte fra år 700 f.Kr. til rundt år 500 e.Kr. kalles antikken, og startet i Hellas. Veldig mye av det som skjedde i den perioden, har fremdeles betydning for oss som bor i Europa. Hellas i antikken var ikke slik Hellas er nå Tagged: Romerriket Ble kristne forfulgt i Romerriket? Historien om kristne i Romerriket blir ofte sett på som en historie om religiøs forfølgelse, og slike forestillinger har støttet opp om inntrykket av at det var en periode med store forfølgelser Men hva innebar faktisk dette

Denne denariusen er en nesten 1900 år gammel sølvmynt utgitt av keiser Hadrian. Den stammer fra en tid der vanlige folk fikk bedre vilkår. Hadrian var mer opptatt av å stabilisere riket enn å utvide det, og han ble kjent som fredskeiseren Sammenligning av Sparta, Aten og Romerriket Sparta Kvinnene hadde svært gode levekår og fikk drive bl.a. idrett, Sosiale forhold Politiske forhold Oppgaven inneholder et skjema med sosiale, økonomiske, politiske og kulturelle forhold i Sparta, Aten og Romerriket 21 grunnleggende fakta om Romerriket Alle andre milesteiner i imperiet var plassert i forhold til dette sentrumet med en et. Athen mot Sparta sammenligningstabell ; Aten Sparta; Om: Hovedstaden og største byen i Hellas. Kjent på gresk som Sparti. Byen ligger i den sørlige enden av den sentrale Laconian-sletten, på høyre bredd av Eurotas-elven

Video: Sammenligning av antikkens Athen og Roma - Studienett

SPØK analyse av Aten, Sparta og Roma - Studienett

Datamodellen er resultatet av Rome Reborn-prosjektet. De jobbet i flere år med å gjenskape Roma slik byen så ut i år 320, mot slutten av Romerriket. Vest-Romerriket falt på 470-tallet, og Romerriket i Europa falt fra hverandre Athen Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Athen Αθήνα Land Hellas Periferi Attika Prefektur Athen Grunnlagt ca. 2000 f.Kr Tidssone EET Areal 39 km² Befolkning 3 074 160 (2011) Bef.tetthet 78 824,62 innb./km² Høyde 70 moh Politikk Borgermester Nikitas Kaklamanis pr 2007 Nettside Nettside Athen 37°58′00″N 23°43′00″ØKoordinater: 37°58′00″N 23°43′00″Ø (kart) Athen på. Athen hadde folkeforsamlingen, 500 mannsrådet, domstolen osv. Man kan si at Athen var veldig demokratiske, men det er ikke helt sant. Det var demokratisk for de som faktisk hadde stemmerett, ja, men samtidig utgjorde over 50 % av athens befolkning kvinner, slaver og menn under 19 år. Det vil si at det var mange fler som ikke hadde stemmerett Historien om kristne i Romerriket blir ofte sett på som en historie om religiøs forfølgelse. Det er lett å se for seg den onde keiser Nero som straffet romerske kristne med å brenne dem på bålet, etter at de på feilaktig grunnlag ble anklaget for å ha satt byen i brann, eller å forestille seg amfiteatrene der kristne martyrer ble kastet til løvene når de nektet å tilbe de hedenske.

Athen og Sparta. Hellas bestod av flere selvstendige bystater i antikken. De to mest kjente er Athen og Sparta. Beskriv de to samfunnene med egne ord. På hvilken måte er de motsetninger? Forklar ordene demokrati og oligarki og hvilken gresk opprinnelse de har. I hvilken grad vil du si at det athenske samfunnet var demokratisk Når vi snakker om romerriket, må vi huske at det eksisterte i over 1000 år, og selvsagt ikke fungerte likedan gjennom hele perioden. I monarktiden bestod riket stort sett bare av byen Roma, og et lite område rundt, og først godt inne i republikktiden hadde de erobret den italiske halvøy

Og det er nettopp det som trekker så mange folk til Athen. Noe av det du kan (og burde) se, er de 2400 år gamle ruinene på Akropolis, kjent som gudenes by. Prøv også å lev deg inn i hvordan de greske tragediene berørte grekerne før i tiden på Dionysos-teateret, der legendariske stykker en gang ble satt opp. Den beste tiden å reise til Athen er om våren eller høsten, da det ikke er. Det er riktigere snakke om en rekke sm og store greske bystater, der naturen laget grensene, med Athen og Sparta i spissen. Det var ogs greske bosetninger rundt omkring i Middelhavet. Etter hvert som romerne erobret resten av verden i rhundrene f r Kristi f dsel, overtok de mye av grekernes kultur, som ble et sv rt popul rt element i Romerriket fram til sammenbruddet p 400-tallet FORTID OG FORKLARING. Hvorfor ble Roma et imperium, ikke Athen eller Sparta? Hva gjorde at Roma utviklet seg til et imperium, og ikke en av de greske polisstatene, som Athen eller Sparta

Demokrati i Athen og republikken i Roma - Studieweb

 1. Athen dekker nå hele sletten, og kan i liten grad vokse utover på grunn av disse naturlige grensene. Grunnen er steinete, og det er lite dyrkbar mark. Byens naturlige og historiske sentrum er Akropolis , og det er i dette området man også finner de eldste spor etter mennesker
 2. Athen internasjonale Lufthavn (Elefthérios Venizélos (ATH)) ligger 33 km sørøst for Athen og er oppkalt etter en gresk politiker. I 2005, 2006 og 2008 fikk lufthavnen Skytrax's pris for beste flyplass i Sør-Europa. Den enkleste måten å komme seg mellom flyplassen og Athen på er ved hjelp av metro
 3. dre tid på forskjellige oppgaver som.
 4. Bok om politiske forhold mellom Athen og Romerriket. 25. september 2011. Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript. Alle bilder er fra google.com. Share this: Twitter; Facebook; Lik dette: Liker Laster Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. ( Logg ut / Endre ) Du kommenterer med bruk av din Google konto. ( Logg ut /.
 5. Athen mellom 508 og 462 f.Kr. befant seg derfor kun i et tidlig utviklingsstadium i retning demokrati, hevder tilhengerne av det Ringvej kaller den moderate demokrati-tesen. - Problemet med denne fortolkningsmodellen er at den ikke forklarer det athenske systemet med noen grad av maktteoretisk logikk

Likheter mellom athen og romerriket b

Hellas i romertiden beskriver perioden med gresk historie da Antikkens Hellas ble dominert av den romerske republikken (509 - 27 f.Kr.), Romerriket (27 f.Kr. - 395 e.Kr.) og det bysantinske riket (395 - 1453 e.Kr.). Den romerske æraen i gresk historie begynte med det korintiske nederlaget i slaget ved Korint i 146 f.Kr. Før Achaean-krigen hadde imidlertid den romerske republikken stadig. I antikken var Roma hovedstad i Romerriket, datidens suverent største og mektigste stat. Roma kalles «den evige stad». Dette går tilbake til den romerske elegidikteren Tibullus som levde 54-19 f.Kr. Ettersom Roma er sete for Paven kalles byen også «den hellige stad» (uttrykket brukes også om andre byer) Erobring og plyndring av hellenistiske riker resulterte i mange kunstskatter til Romerriket. Man begynte massekopiering av gresk kunst, og flere greske arkitekturelementer ble videreført i det romerske riket. De rike lærte korrekt latin og ofte også gresk, mens de med mindre penger brukte en mer uformell latin Antikkens kultur har gitt oss teateret, OL, kunsten, litteratur og arkitektur. 1400-1500 tallet ble den antikke kunsten og litteraturen gjennomdaget, Barokken som var på 1600 tallet var også påvirket av antikken, og på 1700 tallet ble kunst og litteratur nærmest kopiert. Alt dette har hatt en stor påvirkning på det moderne samfunnets kultur

Sparta, Athen og Romerriket (basics) - YouTub

Sammenligning av Sparta, Aten og Romerriket - Studienett

Forskjeller: Antikkens Roma vs Athen - Historie - VG Nett

Senatorer kom opprinnelig fra de rikeste jordeiende slektene i Romerriket, og senatet var det viktigste maktsenteret i den romerske republikken. slaver, av latin sclavus, romernes navn på en slavisk (østeuropeisk) folkegruppe; person som er en annens eiendom. strateg, gresk ord for feltherre 1 1. - En husmann var en person som ikke eide noe stykke jord som da fikk låne en liten del av bondens jord. Som oftest fikk Husmannsfamiliene tillatelse til å rydde et lite jordstykke i utkanten av gården og bygge hus der. Som oftest betalte husmannsfamiliene en årlig avgift i form av penger eller pliktarbeid på gården

Bouleutai: medlemmene av rådet i Athen (boule). Chresmologoi: en gresk seer som tolket skriftlige og muntlige orakler. Comitia centuriata: en av de romerske folkeforsamlingene, bestod av 193 centurier og var basert på det timokratiske prinsipp. Comitia curiata: Romas eldste folkeforsamling som mistet sin reelle betydning i republikken Livsskildringer med sammenligning (latin: Vitae parallelae; gammelgresk: Bíoi Parállēloi) er en samling biografier om kjente greske og romerske personer, arrangert slik at det trekkes paralleller mellom deres felles trekk, skrevet av den gresk-romerske filosof og biograf Plutark. 9 relasjoner '''Romerriket''' utviklet seg rundt det sentrale området ''Forum Romanum'' i Roma i Italia. Østriket Romerriket var en italisk sivilisasjon som vokste ut fra bystaten Roma i oldtiden, grunnlagt på den italienske halvøy på 700-tallet f.Kr. Gjennom dets tolv århundre lange levetid endret den romerske sivilisasjonen fra å være monarki via republikk til å bli et keiserrike. 2894 relasjoner Bystatene dominerte i det antikke Hellas og i Romerriket. Utviklingen av periodens politiske, sosiale, intellektuelle og religiøse historie startet i byer, og derfor er byene det ideelle utgangspunktet for studiet av livet i antikken. Kurset er beregnet for et bredt publikum og man kan velge å ta kurset på engelsk, fransk eller tysk Braga vs AEK Athens Fotball. Forhåndsvisning og Prediksjon, Head to Head (H2H), Lagene Sammenligning og Statistikker. 2020-10-22 Forutsigelser, H2H, Tips og Kamp Forhåndsvisning. Fotball Prediksjoner og Betting Tips

Sammenlikne Athen, Sparta og Romerriket Flashcards Quizle

KAP. 6 SAMMENLIGNING AV DE MAGISKE TEKSTENE OG DE LITTERÆRE KILDENE..67 forfattere fra Romerriket og deres verk fra samme tid, i tillegg til aretalogier. Dette har jeg gjort for å få et helhetlig bilde av den magiske rollen Isis skal ha hatt og for å sammenligne rollene hennes Antikken (Tre perioder (Bystatene (Bl.a Athen Giftemål på tvers av kultur og etnisitet sentralt. Stoikerne. Imperiet. Romerriket. Stoikerne. Spredte kosmopolismen vestover til rhinen i vest, skottland i nord og nord afrika i sør. Vi og de. Bystatene. Barbarer som snakket et fremmet språk - Vi omgir oss med den antikke arven hele tiden, uten at vi tenker noe særlig over det. Demokratiet var en antikk idé. At en by har et teater likeså, eller at byen har et åpent torg hvor alle er velkommen, sier arkeologiprofessor Simon Malmberg.. Antikke greske og romerske byer er viktige også i dag, vi har mye å lære av hvordan de bygde og organiserte byene sine, mener Malmberg Gjennomføring av Athen-konvensjonen 2002 m.m. - Høringssvar fra Nærings- og handelsdepartementet Det vises til deres høringsnotat av 15. mars 2012. Nærings- og handelsdepartementet kan støtte forslaget om å ratifisere Athen-konvensjonen og gjennomføre i norsk rett ved inkorporasjon konvensjonen og Athen-forordningen (392/2009 (EF))

En sammenligning av antikkens styresett - Mennesket

Athen er hovedstaden og største byen i Hellas i dag, og med sine 3.7 millioner innbyggere i storbyområdet det er et travelt sted, full av trafikk og støy. Arbeidet er gjort for å bedre luftkvaliteten i byen, og den beste måten å komme seg rundt er ikke med bil, men med offentlig transport Denne spisebordserien har et definert rent og moderne design. Med en ekksklusiv høyglans finish gir det en ekstra dimensjon. Todays art deco kolleksjon: Kun hos IFM. Bord: 180- 225 *100*79 cm En ekstra innleggsplate (lengde 45 cm) kan kjøpes. Total lengde på bordet: 270 *100*79 cm. Spisebord : Er laget av tr Kontaktperson: Ingvar Mæhle, Ingvar.mahle@uib.no Prosjektet er et studium av de varierende styreformene i de antikke greske og romerske bystatene og de politiske, sosiale og religiøse maktforholdene mellom styrende og styrte, adel og allmue, rik og fattig, borger og innvandrer, fri og slave, og mann og kvinne Disse to kongene var av de agiadiske og eurypontidiske familiene, som var likestilte i autoritet, slik at ingen kunne handle mot vetoet til sin kollega. Sammenligning Sparta Sterkt militarisert stat. Bygde på respekt forlover og tradisjoner som de eldste forvaltet. En folkeforsamling valgte et råd av menn over 60 år

Europa har også mange gamle og vakre byer, spesielt mange i Italia, Frankrike og Hellas. Mange turister kommer hit fra hele verden. roma, Venezia, Firenze, Paris og Athen er noen av disse byene. Leter du etter billige fly fra Beijing til Athen? Stol på Travellink og søk etter restplass-tilbud på fly, gode reisetips og mye mer Nedlastinger Bildet : struktur, bygning, monument, landemerke, fasade, gudshus, tinning, merida, antikkens Roma, Romerriket, roman tempel, historiske stedet. En av de viktigste og mest kjente filosofene i Athen, var Sokrates (469-399 f.Kr.). Han gikk rundt på torget i Athen og snakket med folk. Han var gjerne barbeint og hadde fillete klær. Sokrates ønsket at folk skulle tenke selv, og ikke bare høre på hva andre mente og bestemte

Romerriket - Store norske leksiko

Bildet vist ovenfor illustrerer forskjellene mellom Platon og Aristoteles når det gjaldt deres tanker om hvordan man finner sannheten. Platon byggde en skole i Athen hvor Aristoteles var elev. For Platon var det læren om ideverden som var viktig. Han brukte også hulelignelsen Athen 1D, ett modernt vitrine skap. Serie som består av romslige oppbevaringsmøbler til hele hjemmet. Et kjennetegn for serien er det moderne stilrene designet som preges av rene, rette linjer Magistratene og pontifexene Patrisierne og pleibeeirne Folketribunene og konsulene Generaler og legionærer; Hva het rådet som skulle passe på at konsulene ikke misbrukte makten sin i Romerriket? Senatet Overhuset Parlamentet Stortinget; Med hvilken statsleder endte siste rest av demokrati i Roma? Gaius Marius Sulla Augustus Cicer Nokre av bileta i Store norske leksikon på nett kjem frå dei siste papirutgåvene av Store norske leksikon (gjeve ut mellom 2005 og 2007), Store medisinske leksikon (gjeve ut mellom 2006 og 2007) og Norsk biografisk leksikon (gjeve ut mellom 1999 og 2005). I 2017 publiserte SNL fleire tusen bilete som kom frå papirleksikona. Dette er eit unikt og gjennomarbeidd biletmateriale med stor.

 • Steke asparges med bacon.
 • Endringer i plan og bygningsloven 2015.
 • Ruhige sittiche und papageien.
 • Games online free.
 • Estoril beach.
 • Molotov < ribbentrop pakten.
 • Tidligere norske kombinertløpere.
 • Public private partnership einfach erklärt.
 • Avrettingsmasse best i test.
 • Geometrie klasse 6 arbeitsblätter.
 • Template meaning.
 • Benedict sprachschule neuss.
 • Codan forsikring.
 • The maze runner 2 123movies.
 • Melkweg amsterdam.
 • Krabben preis aktuell.
 • Wie lange wirkt ibuprofen 600.
 • Verdens største militærbudget.
 • Brodere kryssord.
 • Claridges london.
 • Checkliste schwangerschaft.
 • Lettspilt akustisk gitar.
 • Udo lindenberg hinterm horizont chords.
 • Interia wyniki.
 • Flyprogram ving.
 • Navnesøk verden.
 • Plot column vector matlab.
 • Per kjerstad født.
 • Svensk lapphund bjeffing.
 • Google searchconsole.
 • Tv2 ledige stillinger.
 • Hälsosamma recept blogg.
 • Oslopuls mat.
 • Prebz og dennis the movie netflix.
 • Rammstein mutter meaning.
 • Udo germany.
 • Le creuset bruksanvisning.
 • Olika typer av murar.
 • Erste hilfe kurs online machen.
 • Brunch auf dem schiff.
 • Korskirker i norge.