Home

Kmd ansatte

KMD-aktuelt er et nyhetsbrev for ansatte ved KMD, som består av viktige saker og meldinger fra ledelsen. Blir sendt ut hver tredje fredag. Om kunstnerisk utviklingsarbei Kommunal‑ og moderniseringsdepartementet har ca. 380 ansatte. Departementet fungerer som et faglig sekretariat for politisk ledelse. Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Ansvarsområder. Avdelinger. Ansatte. Årsregnskap. Etater og virksomheter. Tildelingsbrev, instruks og årsrapporter Departementet (KMD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, arbeid med FNs bærekraftsmål, kart- og geodatapolitikken, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, elektronisk kommunikasjon, regional- og distriktspolitikk, det administrative ansvaret for fylkesmenna, valgjennomføring, politikken overfor samar og nasjonale minoritetar, statleg. Den ansatte sender selv en søknad hvor hoveddelen krever en faglig begrunnelse og en beskrivelse av planlagt mobilitet. Søknaden skal signeres av den ansatte og av representanter fra KMD og den institusjonen man skal besøke. Det er anbefalt å søke så tidlig som mulig. Når reisen er gjennomført skal den ansatte fylle ut en vanlig reiseregning Departementet har åtte fagavdelinger, en administrasjonsavdeling og en kommunikasjonsenhet. Administrasjonsavdelingen Administrasjonsavdelingen ivaretar stabsfunksjoner for politisk ledelse og departementsråd, utvikler styringssystemer og fastsetter overordnede retningslinjer for en effektiv og samordnet ledelse av departementet

Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) samler ledende fagmiljø, som tilbyr forskningsbasert utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Vi utvikler kunnskap gjennom forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Vi utdanner framtidens kunstnere, designere, utøvende musikere, komponister, musikkterapeuter, musikkvitere, kuratorer, musikk- og. KMD er som en af Danmarks absolut største it-arbejdspladser skrumpet betydeligt i de seneste fem år. Fem år kan ændre ganske meget for en virksomhed - og for de ansatte i virksomheden. Det gælder ikke mindst hos KMD, der blandt andet på grund af af en hård konkurrence på priserne nu. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Rambergveien 9, 3115 Tønsberg. Postboks 2014, 3103 Tønsberg. Telefon: 33 41 25 00 - Faks: 33 31 06 60, E-post: postmottak@dsb.no Organisasjonsnummer: 974 760 98 Når det gjelder lovvedtaket viser KMD, som både ivaretar rollen som lovforvalter og som statens øverste arbeidsgiverorgan, til det Stortinget har uttalt i Innst.424 L punkt 2.6 om ansettelsesordningen i staten: «Flertallet peker på at selv om lov om statens ansatte på en rekke punkter harmoniseres med arbeidsmiljøloven, innebærer den også en tilpasning til statens særpreg i form av.

Kjersti Aksnes-Hopland. Universitetsbibliotekar, Fagkontakt for psykologstudiet, bachelor i generell psykologi og masterprogram i psykologi. Universitetsbiblioteke KMD er en global forankret virksomheder, som på verdensplan beskæftiger 3500 dedikerede medarbejdere. Læs mere om vores organisation her

Ansattsider. Lurer du på hva som er handlingsplanen og strategien til Fakultet for kunst, musikk og design? Trenger du info om kunstnerisk utviklingsarbeid eller bestilling av reiser Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er et norsk departement med ansvar for blant annet IKT, kommunal-, regional- og distriktspolitikk, lokalforvaltning, kommuneøkonomi og boligpolitikk. KMD har også ansvar for statlig arbeidsgiverpolitikk, gjennomføring av valg, same- og minoritetspolitikk og oppfølging av bærekraftsmålene.. Departementet ble opprettet av Solberg-regjeringen. KMD legger til grunn at det ikke er endringer på dette området for statens ansatte. Årsaken til dette er at denne bestemmelsen finnes i en særlov som omfatter statens ansatte, samt tolkningen av denne bestemmelsen og forvaltningspraksis

For ansatte ved KMD Fakultet for kunst, musikk og design

Aldersgrensene for militært ansatte er fastsatt i lov av 12. august 2016 nr. 77 om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven). Aldersgrensene for ballettdansere, sangsolister og korsangere ved Den Norske Opera & Ballett er fastsatt i lov av 21. august 1998 nr. 65 (operapensjonsloven) KMD har utarbeidet et utkast til katalog for hvert departementsområde, Yrkeskodene for ledere brukes dermed for ansatte som har lederoppgaver innen fag-, personal- og økonomiansvar. 5 Fastsetting av yrkeskoder på stillingskoder som er for upresise med hensyn til arbeidsoppgaver KMD er blandt nogle af Danmarks største it- og softwarevirksomheder. KMD leverer it-løsninger til erhverv og det offentlige. Se mere her Hos KMD monitorerer vi situationen løbende og følger de anvisninger, som de relevante myndigheder kommer med. Det er vigtigt for KMD, at vores kunder ikke bliver negativt påvirkede af situationen, og derfor er et Task Force blevet nedsat for at sikre vores forretningskritiske leverancer, og vores medarbejderes sundhed Statistikk over antall ansatte til Kirkerådet. Omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt m.m. Endringene i kirkeloven (Prop. 55 L) ble vedtatt i Stortinget 18. mai 2016 og sanksjonert ved kongelig resolusjon 27. mai 2016

Bjørn Berg blir ny valgdirektør - regjeringen

Den ansatte og vedkommendes familie kan få dekket minimum én visningsreise etter « Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands». Utgiftene til visningsreiser kommer i tillegg til de kr 175.000,-som nevnt ovenfor. 2. KMD og hovedsammenslutningene kan i spesielle tilfeller samtykke til et høyere beløp. 4. Boliglå De fleste i administrasjonen har sitt arbeidsted i Møllendal (bildet). I tillegg får fakultetet tjenester fra sentrale avdelinger ved UiB. Fakultetsdirektøren har ansvaret for den daglige ledelsen av administrasjonen ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD)

Om Kommunal- og moderniseringsdepartementet - regjeringen

 1. KMD tegner også morgendagen gennem ny teknologi. Vi står blandt andet bag ny it til folkeskolen, som er med til at gøre hverdagen lettere for lærerne og øge elevernes indlæringsmuligheder. KMD koncernen har en årlig omsætning på mere end fire milliarder danske kroner og har omkring 3.200 ansatte
 2. KMD | 99 følgere på LinkedIn | Firma KMD specjalizuje się w (szczegóły w ofercie): * Projektowaniu i wdrażanie rozwiązań informatycznych, * Świadczeniu usług informatycznych, * Wykonywaniu projektów, wdrażaniu i przeglądach instalacji Automatyki Budynków * Wykonywaniu projektów, wdrażaniu i przeglądach instalacji Przeciwpożarowych
 3. KMD ⅍ er et dansk aksjeselskap stiftet i 1972 som Kommunedata. Selskapet har ca. 3 200 ansatte. Det eies av Advent International og Sampension. Referanser. Eksterne lenker. Nettside; Denne artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide eller endre.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet - regjeringen

KMD forutsetter at det inngås en arbeidsavtale med den enkelte i den helsesektoren hvor vedkommende skal arbeide, slik at arbeidsgiveransvaret ikke er tvilsomt. Den ansatte vil få tiden medregnet som pensjonsgivende tjenestetid i Statens pensjonskasse. KMD understreker at dette kun gjelder ved frivillig innsats i helsesektoren Statistikk over ansatte i staten. Kartlegging av brukerbehov og muligheter. Ansvarlig. Christoffer Berge, Nadiya Fedoryshyn, Tonje Køber, Pål Nordby og Helge Næsheim. Serie og -nummer. Notater 2018/36. Utgiver. Statistisk sentralbyrå. Oppdragsgiver. Finansdepartementet (FIN) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Emne. Metoder og.

Relevante midler og søknadsfrister for KMD ansatte

Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises Den ansatte trenger ikke gå til legen, men kan levere egenmelding. De øvrige vilkårene for rett til sykepenger må være oppfylt. Det må blant annet undersøkes om det er mulig å tilrettelegge arbeidsoppgavene. For personer som må isoleres i hjemmet kan hjemmekontor være et aktuelt tiltak Ansatte. Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt Her finner du statistikk om ansatte i staten. Om SSBs registrerbaserte sysselsettingsstatistikk. Statistisk sentralbyrås (SSB) registerbaserte sysselsettingsstatistikk gir en anonymisert oversikt over antall ansatte i staten, antall arbeidsforhold, årsverk og årsverk fratrukket legemeldt sykefravær og permisjoner Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre

Avdelinger i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kunst, Musikk, Design - forside - Universitetet i Berge

 1. KMD skaber nye digitale genveje og bidrager med initiativer og løsninger, der udvikler den offentlige sektor og erhverv. Start jeres samarbejde med os i dag
 2. Antall ansatte i statsforvaltningen øker fortsatt. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har et register over antall ansatte i det statlige tariffområdet (Statens lønnsstatistikk, tidligere Statens sentrale tjenestemannsregister). Dette benytter KMD som grunnlag til lønnsforhandlinger i staten
 3. Meldeplikt. Reglementet gjelder i utgangspunktet for alle ansatte. Reglene om meldeplikt etter reglementets pkt. 5 gjelder imidlertid kun for noen ansattgrupper. Se reglementet og veiledningen for mer informasjon om unntakene.; Dersom den ansatte ønsker dette, kan også sidegjøremål og eierinteresser som faller utenfor meldeplikten meldes inn i HR-portalen
 4. Dersom de ansatte ikke mottar sykelønn fra arbeidsgiver etter 26 uker, vil disse ansatte registreres i SAP med kode 16 6 under hele permisjonen fra SPK. Alt sykefravær vil bli trukket fra lønnen og de ansatte må selv søke om sykepenger fra NAV (etter 26 uker). Se tabellen under Etter 26 uker uten sykerett
Topchef forlader stor it-virksomhedSkidt varsel for økonomien: Byggeriet forbereder sig på

Banqsoft har vært et norsk gründereventyr siden etableringen i 1994, og de siste 7 årene har selskapet doblet omsetning og antall ansatte. Nå blir selskapet nøkkelen i morselskapet KMDs nordiske satsning på finanssektoren. Tidligere adm. dir. for it-konsernet Tieto i Sverige, Per Johanson, får plass i konsernledelsen i KMD, og blir samtidig arbeidende styreleder i Banqsoft Find links til webmail, intranet og feriefondens feriehuse - for ansatte i Region Syddanmark Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene ble i møte 14. desember 2017 enige om ny særavtale om ferie for statsansatte. Ny avtale har virkning fra 1. januar 2018 til og med 31. desember 2020. Ny særavtale om ferie for statsansatte er forenklet og harmonisert med ferielovens bestemmelser Links til ansatte. Webtilgængelighed. Adgang med tegn Tænd eller sluk for Adgang med tegn Få teksten læst o Ansatte i departementene kan laste ned egne Depkatalog-apper for iOS eller Android. Appene gir tilgang til mer informasjon enn depkatalog.no. Se Depweb for mer informasjon. Depkatalog-appene er ikke alminnelig tilgjengelig fra Apple App Store eller Google Play

Nei. Har dere ansatte som ligger lavere, skal vedkommende ikke automatisk justeres opp til ny minstelønn fra 16. september. Ny minstelønn gjelder ved nyansettelser etter 16. september 2020. Eventuell lønnsøkning av den ansatte kan vurderes i de kommende 2.5.1-forhandlingene Arealnormen på 23 kvadratmeter per ansatt skal innføres i alle nye statlige kontorbygg. Det bryter med arbeidsmiljøloven, hevder overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet

Bilder av statssekretær Kristin Holm Jensen - regjeringenKunst Musikk Design

Depkatalo

Så meget er antallet af KMD-ansatte faldet på fem år

Ansatte i KMD. Jimmy Yde-Lakmann. Jimmy Yde-Lakmann Skolekonsulent IT. Myo Min Han. Myo Min Han Engineer at KMD. Welton Hermes. Welton Hermes Secretário na KMD. Krav Maga Devoto. Krav Maga Devoto--Se alle ansatte Tilsvarende sider. KMD Architects. KMD Architects Arkitektur og byplanlegging Antallet ansatte i Utlendingsdirektoratet har gått ned med om lag 250 siden 2016, i stor grad drevet av redusert arbeidsmengde etter den store asylankomsten i 2015. Når vi ser på antall ansatte i statsforvaltningen er det ikke alltid like lett å si om utviklingen går den ene eller andre veien Mandag 14. september ble det brudd i forhandlingene i årets hovedoppgjør mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene, og lønnsoppgjøret har gått til mekling hos Riksmekler. Meklingen startet formelt onsdag 23. september, og skal være avsluttet innen onsdag 14. oktober ved midnatt

Ansatte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredska

 1. ar på Scandic Helsfyr hotell. Partnerforum bidro i programmet. Norsk økonomi og internasjonal økonomi: prognoser for utviklingen framover ved forsker Roger Hammersland, Gruppe for makroøkonomi, SSB. Roger Hammersland arbeider som forsker i forskningsavdelingen ved SSB, hvor han har jobbet siden 2007
 2. Da har du sjansen nå. Mæland skal sende hele departementet på tur i Kommune-Norge for å få råd om hvordan framtidens politikk for kommunene skal se ut. De ansatte skal ut i to puljer. Den første i slutten av november og den andre i begynnelsen av mars. Alle ansatte skal ut en av disse gangene. Departementet vil dekke reise- og.
 3. Kommunal- og moderniseringsdepartementet ser at statlige arbeidsgivere kan oppleve utfordringer i driften. På denne siden finner du informasjon til statlige arbeidsgivere fra departementet
 4. Ansatte kan også ønske langvakter fordi det reduserer reisekostnader, samt tid brukt til pendling. Å arbeide langvakter innebærer flere dager helt arbeidsfri, og et tydeligere skille mellom arbeid og fritid. Slik kan ansatte få bedre kontroll på både arbeidstid og fritid (Moland 2015, Stone et al 2007)
 5. Lov om statens ansatte (12.06.17) Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt frem et forslag til ny lov om statens ansatte. Den nye loven, som ble vedtatt i Stortinget 12. juni 2017, erstatter Tjenestemannsloven fra 1. juli 2017
 6. Kontaktinformasjon for Kmd Holding AS Mo I Rana, telefonnummer, adresse, se informasjonen om firmaer
 7. Ansatte i risikogruppe: Bruk av hjemmekontor bør vurderes for personer med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, dersom annen tilrettelegging av arbeidet ikke er mulig eller aktuelt; Ansatte som har milde symptomer på luftveissykdom eller er i karanten

PM-2017-8: Ny lov om statens ansatte mv

 1. Magnar Danielsen er jurist fra Universitetet i Oslo og har bred faglig erfaring og ledererfaring for det meste fra offentlig sektor. Han har arbeidserfaring bl.a. fra politiet, fylkesmannen i Østfold, Statens bygningstekniske etat, Kommunal- og regionaldepartementet, Statens kartverk, og har tidligere vært både advokat- og dommerfullmektig. Jobber nå som fagdirektør i KMD. Status og.
 2. - Det kan føles som at ikke alle ved UiB skjønner de særegne behovene vårt fakultet krever, sier leder for studentutvalget ved KMD, Juni R. Bunkholdt. I en evaluering blant ansatte ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) kommer det frem misnøye på flere felt. Bare tre prosent er tilfredsstilte med samhandling og kommunikasjon
 3. KMD i Brussel 6.-7.10.2019 Oppsummering: veldig positivt tiltak, som får følger. FFU tar orientering om møtene til etterretning og støtter fakultetsledelsens videre arbeid med posisjonering mot Annex 2. FFU vil oppmuntre ansatte ved KMD til bruk av UiBs ressurser i Brussel, både personale og lokaler
 4. ar/bli kjent-se

Video: Ansatte Universitetet i Berge

enkelt tilgjengelig for faglig ansatte ved KMD. Adm. forskningsstøtte: - Liste over relevante finansielle kilder publiseres på KMD web for ansatte, med informasjon om søknadsfrist, formål og link. Individuell veiledning tilbys selvsagt fortsatt. - Det utarbeides tilgjengelige oversikter fra KMDs etablering i 2017 og fortløpende, om d KSU - Kunstenrisk Studentutvalg, KMD, Bergen, Hordaland. 335 likes · 10 talking about this · 3 were here. Studentutvalget for fakultet for kunst, musikk og design ved UiB KMD spesifiserer derimot at man ikke har rett til å opparbeide seg fleksitid om man fører «lege/tannlege» eller «ammepermisjon» utenfor «normal arbeidstid». For de fleste ansatte er normal arbeidstid fra kl. 8.00 til kl. 15.00 (sommertid), kl. 15.30 (lik tid hele året) eller kl. 15.45 (vintertid)

Organiseringen hos KMD - Læs mere om vores

KMD ⅍ er et dansk aksjeselskap stiftet i 1972 som Kommunedata. Selskapet har ca. 3 200 ansatte. Det eies av Advent International og Sampension 06/10/2017 - 22/10/2017. Åpningstider: tor- tor kl. 12-18. fre- son kl. 12-16. Under åpningen av KMD, det nye fakultetet for Kunst Musikk og Design, har kunstgarasjen invitert faglig ansatte ved fakultetet til å vise frem sine arbeider KarriereStart.no - Ledige stillinger, bedriftspresentasjoner, traineeprogrammer og yrkesguide.Startsiden for jobb og karriere i Norge KMD | 30 036 følgere på LinkedIn | Sammen udvikler vi Danmark. KMD er den største danskbaserede it-virksomhed og udvikler og leverer software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark. Vores unikke domæneviden, pålidelighed og tilgang til sikkerhed og driftsstabilitet gør, at KMD i dag er en af de mest anerkendte og benyttede i den danske it-branche

Kompetansestyring med Antenor BMS Kompetanse

Kunst, Musikk, Design - For studenter og ansatte

Bekymringsmelding til KMD - ny E39 trasé Lund kommune er svært skuffet over ikke å ha blitt hørt i Samferdselsdepartementets innstilling til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Kontaktgruppen for Beine vegen sendte inn et forslag til justert R1 trasé som ivaretok hensynene bak et enstemmig kommunestyrevedtak i Lund Her finner du mal for arbeidsavtale i PDF-format som du kan skrive rett inn i KMS Interiør er en frittstående forhandler som gjør at det kan velges produsenter ut fra sluttbrukers ønske om design, kvalitet samt pris- og leveringsdyktighet. Hos oss kan du finne alt fra en enkelt kontorstol til totalløsninger for kontor, møterom, resepsjon, kantine og arkiv. I tillegg kan vi levere spesialprodu..

Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Wikipedi

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan på styring i staten. Vi legger til rette for god styring i staten, vi forvalter utredningsinstruksen og økonomiregelverket og vi leverer lønn- og regnskapstjenester For ansatte. For ansatte. Skift adgangskode. Brug dit NEM-ID til at skifte din adgangskode her . IT Sikkerhed. Intranet. Log på intranet her. BEMÆRK: når du logger på skal du huske at skrive domænenavnet før dit brugernavn: EKS: STRUERKOM\ANDERSB hvor andersp selvfølgelig skal være dit eget brugernavn

Statens personalhåndbok 2020 - 2 Ansettelse og opphør av

2. Tore Leite, seniorrådgiver i KMD for strategisk arbeid med byplan 3. Carl Thodesen, dekan ved Fakultet for teknologi, kunst og design, OsloMet. Interne representanter Fast ansatt i undervisnings-/eller forskerstillinger . Faste medlemmer Universitetslektor Nina Haarsaker, Institutt for arkitektur og teknolog Arbeidstilsynet arbeider for et seriøst, trygt og inkluderende arbeidsliv. Arbeidstilsynet skal gjennom tilsyn og veiledning motivere virksomhetene til å ivareta sitt arbeidsgiveransvar og arbeide systematisk med å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø

Medarbejdere og CSR - KMD sætter de ansatte i centrum

6 | KMD | Kostnader og gevinster ved redusert deltid KMD | Innledning | 7 Fordeling av vakter helg/helligdag i turnus etter «type vaktordning» Hvor ofte har ansatte helgevakt (eksempel: tallet 3 betyr vakt hver tredje helg). Kan også angis med desimal, dersom f eks noen tar en eller to vakter i helga de jobber, eller at noen har «hinketurnus» KMD på sin side svarte på det som ligger innenfor deres ansvarsområde. De viser til at normen på 23 kvadratmeter per ansatt kun gjelder kontordelen av virksomheten i de tilfellene hvor det bygges til arealkrevende formmål, og at laboratorium, lager og undervisningsrom ikke nødvendigvis regnes med i denne summen Ansatte har rett til en årlig samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling, jf. HTA § 3 nr. 5. Videre skal ansatte ved gjeninntredelse etter foreldrepermisjon tilbys en samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling, jf. HTA § 3 nr. 6 Tor Einar Fagerland er seniorrådgiver og førsteamanuensis i historie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Fagerland er PhD i middelalderhistorie, 2006, og førsteamanuensis i historie fra 2008 KMD avgjør etter drøftinger med hovedsammenslutningene hvor forhandlingene under departementsområdene skal føres. Forhandlinger om lønnsvilkårene for kommunalt ansatte i NAV-kontorene føres mellom de lokale partene etter arbeidstvistloven og den kommunale hovedtariffavtalen. (Obs

Innovasjon i offentlig sektorNyansatte ved Griegakademiet - Institutt for musikk

Lov om statens ansatte mv

Fagartikler Nyheter Rapporter Høringer Ledige stillinger Ansatte. Tema Kmd (5) Fagartikler Nkom Tildelingsbrev fra KMD Hovedkontor Nkoms oppgaver Nkoms mål. Tertialrapport 2/2020. Nkom har levert ei rekke store prosjekt i løpet av andre tertial, i ei tid som framleis er prega av tiltak knytt til covid-19 pandemien Landbruk og mat; Kjemi, farmasi og plast; Konstruksjon; Energi, miljø; Utdanning, trening og Organisasjoner; IT, Internett, forskning og utvikling; Fritid og turism Nasjonal sikkerhetsmåned er en årlig kampanje i oktober, der formålet er å skape bevissthet om informasjonssikkerhet. I år inviterer Digitaliseringsdirektoratet i samarbeid med Foreningen kommunal informasjonssikkerhet (KiNS) til to webinarer med tema «Sammen om en sikker digital offentlig sektor» KMD. Øvrige ledere er inkludert på lik linje med og på samme måte som øvrige ansatte. Taushetsplikt Det ble understreket at partene har taushetsplikt om alt som fremkommer under forhandlingene. Både fagforeninger og de ledere som får informasjon underveis må overholde denne taushetsplikten KMD og BEC sender tusindvis af ansatte hjem: Medarbejdere opfordres til at blive hjemme. Interview: Den danske it-mastodont KMD og bankcentralen BEC sender størstedelen af selskabernes ansatte hjem. Hvis medarbejderne har en påkrævet rolle i forhold til at opretholde den kritiske drift, så kan man blive kaldt på arbejde, lyder det fra KMD, der opretholder den samfundskritiske drift

KMD - Wikipedia, den frie encyklopæd

KMD er et resultat av sammenslåingen av Fornyings- og administrasjons-departementet, Kommunal- og regionaldepartementet og planavdelingen i Miljøverndepartementet. KMD har ca. 400 ansatte. KMD har gjennomført en prosess for å implementere ny lederplakat i staten. Nevne antall ansatte her (400) Norsk mal:Tekst med kulepunkter. Tips symbol LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter.Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I et intervju i «Sagat» den 15.10.20, med distrikts- og digitaliseringsministerog «sameminister» Linda Hofstad Helleland (H) i Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD), forteller ministeren at

Om medarbeiderundersøkelsen i staten 2016. Formålet med medarbeiderundersøkelsen er å gi et kunnskapsgrunnlag om hvordan ansatte i staten vurderer ulike sider ved sin arbeidssituasjon, samt hvordan disse forholdene henger sammen med viktige mål som engasjerte medarbeidere og virksomheter med evne til å gjennomføre sitt mandat E-poster med tema som gjelder alle ansatte i KMD. E-poster med tema som gjelder alle ansatte i KMD bør sendes til Innblikk (innblikk@kmd.dep.no) for vurdering om dette bør på intranettet. E-poster som er i gråsonen E-post som er i gråsonen vedr. om de skal journalføres eller ikke, sendes til ANR/ODE som avklarer med Gunnar A KMD Brusseltur. KMD ansvar for etikkfrokost UiB - status Frokost 14.02.2020 kl 08.30-10 på KMD, Darla Crispin NMH innleder. Redelighetsutvalget UiB kommuniserer dette ut, men vi må sørge for at det når KMDs ansatte. IV Referat- og orienteringssaker a b c Advancing Supervision for Artistic Research Doctorate Hvis KMD havner i hænderne på en kapitalfond, risikerer flere af de 3.000 ansatte at blive fyret. Sådan lyder advarslen fra tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen. KMD er en lækkerbisken for kapitalfonde, vurderer den tidligere socialdemokratiske statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Han.

 • Cagliari football.
 • Hadith book.
 • Volundkvadet.
 • Express js minimal.
 • Teilzeit büro stuttgart.
 • Antigens.
 • Himohus no.
 • Hvordan ved man om en kvinde er interesseret.
 • Learn spanish app.
 • Bvb logo wallpaper.
 • Restaurant henry´s.
 • Inbetweeners the movie.
 • Hva er dørblad.
 • Beats studio 3 wireless review.
 • Norske hjertestartere.
 • Iniesta.
 • Frisbee golf disc.
 • Steamboat willie characters.
 • Valnøtt frø.
 • Urinstix utslag.
 • Speiltvillingene blogg.
 • A ghost story 2017.
 • Heimtrainer fahrrad bauchmuskeln.
 • Duathlon alsdorf 2017 ergebnisse.
 • Netto brutto forskjell.
 • Lydskrifttegn.
 • Bmw i3 serviceintervall.
 • Fighter handskar.
 • Germania airline münchen.
 • Kulturkalender ørsta.
 • Bmc sykkel.
 • Ikea küche planen.
 • E golf 2017 rekkevidde.
 • Tjalvelekene 2018.
 • Nhl team stats.
 • Vodafone klachten hoge rekening.
 • Oppdal russetreff 2018.
 • Premier league table 16/17.
 • Prospektiv kryssord.
 • Stor oslo invest as.
 • Slette harddisk totalt.